Back

★ Հայաստանի պատմութիւն                                               

Հայաստանի Պատմական Մայրաքաղաքներ

Հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներ, տասներկու բնակավայրեր, որոնք պատմական տարբեր ժամանակահատուածներու ընթացքին եղած են համահայկական պետութիւններու վարչաքաղաքական, տնտեսական, կրօնական-մշակութային կեդ կեդրոնները։ Ատոնք են՝ Վան, Արմաւիր, Երուանդաշատ, Արտաշատ, Տիգրանակերտ, Վաղարշապատ, Դուին, Բագարան, Շիրակաւան, Կարս, Անի եւ Երեւան։ Իրենց մայրաքաղաքները ունեցած են նաեւ պատմական տարբեր ժամանակայատուածներու անկախ հռչակուած Փոքր Հայքի ք.ա. 4-1-ին դարեր, Ծոփքի ք.ա. 260-ք.ա. 94, Վասպուրականի 908-1021, Վանանդի 963-1065, Տաշիր-Ձորագետի 978-1113, Սիւնիքի 987-1170, Կիլիկիոյ 1198-1375 թագաւորութիւնները եւ ...

                                               

Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը

Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը, 575-ին պարսիկներն ու բիւզանդացիները կը համաձայնին եւ զինադադար կը կնքեն: Պարսկական արքունիքը օգտուելով այս առիթէն, նոր արշաւանքով կը փորձէ ընկճել հայ ապստամբները, սակայն յաջողութեան չի հասնիր: Հայերը հերոսական դիմադրութիւն ցոյց կու տան պարսկական զօրքերուն: Ռազմական գործողութիւնները Պարսկաստանի եւ Բիւզանդիայի միջեւ կը վերսկսին 576-ին: 580-ին բիւզանդական զօրքերու նոր հրամանատարներ կը նշանակուին Մորիկը եւ ծագումով հայ Ներսէս զօրավարը, որոնք շարք մը մարտերու ընթացքին կը ջախջախեն պարսիկները եւ ատով կ՚որոշեն պատերազմի ելքը: Պարսկա-բիւզանդական այս պատերազմներու հետեւա ...

                                               

Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի

Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի աշխատութիւնը՝ Մովսէս Կաղանկատուացի, Հայկական մատենագրութեան մէջ, Զէնոբ Գլակի եւ Յովհան Մամիկոնեանի աշխատութիւնէն յետոյ, երկրորդը՝ "Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի" գիրքն է, որ կը վերաբերի հայկական մէկ այլ ընդարձակ երկրամասի՝ "Հայոց Արեւելից Կողմանց" պատմութեան։ Ուսումնասիրողները ցոյց կու տան, որ այս աղբիւրը հայ հեղինակներուն թէեւ ծանօթ եղած է դարէն սկսեալ, սակայն առաջինը որ անոր մասին կը յիշատակէ՝ դարուն Անանիա Ա. Մոկացի Կաթողիկոսն է եւ Ուխտանէսը, առանց աշխատութեան հեղինակին անունը տալու։ Նոյն ձեւով կը վարուի նաեւ դարուն՝ Մխիթար Անեցի, որ իր ժամանակագրութեան մէջ՝ "Պ ...

                                               

Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւն

Հայաստանի Հանրապետութիւն, ծնունդ առած է 28 Մայիս 1918 -ին՝ Մայիսեան Հերոսամարտերէն՝ Սարտարապատէն, Պաշ-Ապարանէն եւ Ղարաքիլիսէէն յետոյ։ Առաջին հանրապետութիւնը հիմնադրուեցաւ հայ ժողովուրդին ծանր ժամանակահատուածին ընթացքին, երբ երիտթրքական բնաջնջման խուսափած բազմահազար հայ գաղթականներն ու սովը, փոխադրամիջոցներու ուղիներու շրջափակումները, Քեմալական Թուրքիոյ 1920-ին յարձակումը, ինչպէս նաեւ՝ Խորհրդային Ռուսաստանի նուաճողական քաղաքականութիւնը հնարաւորութիւն չէին ընձեռած, պետութեան ղեկավարներուն ստեղծել տալ կայուն պետութիւն մը։ Առաջին հանրապետութիւնը գոյատեւեց մինչեւ՝ 2 Դեկտեմբեր 1920, երբ Հայաստան ...

                                               

Պատմագիտութիւնը Հայաստանի մէջ

Առաջին պատմագիրներու երկերը ունին ազգային բովանդակութիւն, գրուած են գործնական նպատակադրումով՝ կապուած ժամանակի առաջադրած որոշակի խնդիրներու հետ: Ագաթանգեղոսի երկը պայմանաւորուած է քրիստոնէութեան դարձով, Կորիւնինը` հայ գիրերու ստեղծմամբ, Եղիշէինը` պարսկական գերիշխանութեան դէմ Աւարայրի Ճակատամարտով 451 թուական, Փաւստոս Բիւզանդինը, Մովսէս Խորէնացիինը եւ Ղազար Փարպեցիինը` քաղաքական եւ հոգեւոր մաքառմամբ: Օգտագործելով աստուածաշնչեան եւ յունա-հռոմէական պատմափիլիսոփայութիւնը միտքը` 5-րդ դարու պատմիչները ստեղծած են պատմագրութեան նոր ձեւեր ու բարոյագիտական նորմեր, նոր պատկերացում՝ պատմութեան նշանակո ...

                                               

Դուին

Դուին, Պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքներէն մէկը։ Հիմնադրուած է Դ. դարու առաջին կիսուն։ Կը գտնուի Այրարատ նահանգի Հայոց Ոստան գաւառին մէջ։ Ըստ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի՝ "դուին" բառը պարսկերէն ծագում ունի եւ կը նշանակէ բլուր։ Փաւստոս Բիւզանդի կարծիքով Դուինը բլրան անուանումն է։ Միջնադարեան Հայաստանի Դուին մայրաքաղաքին աւերակները կը գտնուին Վերին Դուին, Հնաբերդ, Վերին Արտաշատ, Նորաշէն եւ Այգեստան գիւղերուն տարածքներուն, Երեւանէն շուրջ 30 Քմ հարաւ։ Ներառուած է Հնաբերդի պատմութեան եւ մշակոյթի անշարժ յուշարձաններու ցանկին մէջ: Դուինի մասին յիշատակած են ոչ միայն հայ պատմիչները, նաեւ յոյն, արաբ, ...

                                     

★ Հայաստանի պատմութիւն

 • 2016 - 01 - 22 Հայաստանի Հանրապետութեան կեդրոնական ընտրական յանձնաժողով Elections.am արտագրուած է 2016 - 01 - 31 Հայոց Խորհրդարաններու պատմութիւն Պաշտոնական
 • of the Byzantine Empire Կարսոյեան նինա Հայաստանի Հանրապետութեան Արտաքին Գործերու Նախարարութիւն Պատմութիւն Շահ Աբասի բռնագաղթը, 21 - 1 - 2020 հայ. Կիլիկիոյ
 • դարերուն կարեւոր դեր ունեցած է Հայաստանի եւ ողջ տարածաշրջանին քաղաքական պատմութեան մէջ Բալայեան Վ., Արցախի պատմութիւն Ամարաս Երեւան, 2002, էջ 125 - 136
 • Հանրագիտարան, Գիրք II Հայաստանի մայրաքաղաքները Թադէոս Յակոբեան, Արեւմտեան Հայաստանի ու Պարսկահայաստանի քաղաքները Ժամկոչեան Հ.Գ., Հայոց պատմութիւն
 • Հայաստանի Երկրորդ Բաժանումը, 575 - ին պարսիկներն ու բիւզանդացիները կը համաձայնին եւ զինադադար կը կնքեն: Պարսկական արքունիքը օգտուելով այս առիթէն, նոր արշաւանքով
 • Զէնոբ Գլակի եւ Յովհան Մամիկոնեանի աշխատութիւնէն Պատմութիւն Տարօնոյ յետոյ, երկրորդը Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի գիրքն է, որ կը վերաբերի հայկական
 • Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն հատ. Բ. 1898 - 1908 թթ. Պէյրութ, 2008, 400 էջ Ներսիսեան Աշոտ, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն հատ. Գ. 1908 - 1918 թթ
 • Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Երեւանի գլխաւոր պատկերասրահը, կը գտնուի Երեւանի Հանրապետութեան Հրապարակում Հիմնադրվել է 1921 թվականին Հավաքածուի ֆոնդերում
 • Հայաստանի Հանրապետութիւն, ծնունդ առած է 28 Մայիս 1918 - ին Մայիսեան Հերոսամարտերէն Սարտարապատէն, Պաշ - Ապարանէն եւ Ղարաքիլիսէէն յետոյ Առաջին հանրապետութիւնը
 • 2018 - 10 - 03 Պատմութիւն - Վարչապետ - Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ վարչապետ.հայ արտագրուած է 2018 - 11 - 22 Ցուցասրահ - Վարչապետ - Հայաստանի Հանրապետութեան
                                     
 • Հայ դասական պատմագիտութեան հիմնասիւնը Մովսէս Խորէնացիի Հայոց Պատմութիւն - ն է, որ Հայաստանի առաջին համակարգուած պատմութիւնն է: Կը սկսի հայ ժողովուրդի ծննդաբանութենէն
 • Դուին, Պատմական Հայաստանի մայրաքաղաքներէն մէկը Հիմնադրուած է Դ. դարու առաջին կիսուն Կը գտնուի Այրարատ նահանգի Հայոց Ոստան գաւառին մէջ Ըստ պատմահայր
 • Հայաստանի ազգային գրադարանը աշխարհի ամենախոշոր հայերէն գրականութեան պահոցն է Հիմնադրուած է 1921 թուականին Պաշտօնապէս բացուած է 1922 - ին Կը գտնուի Աբովեանի
 • Հայաստանի Հանրապետութեան վարչապետ - Հայաստանի գործադիր մարմինի կառավարութեան ղեկավար Վարչապետը կը նշանակուի Հայաստանի նախագահի ու կը հաստատուի ՀՀ Ազգային
 • տեղեկութիւններ Հայաստանի նախարարական կազմի, ներքին կեանքի, աշխարհագրութեան եւ տնտեսութեան մասին: Պատմութիւն Հայոց - ը բաղկացած է. Յառաջաբան Վարք եւ Պատմութիւն Սրբոյն
 • քան 1 միլիոն 68 հազար մարդ: Հայաստանի ամենամեծ քաղաքն է 1918 թուականէն սկսեալ Երեւանը Հայաստանի մայրաքաղաքն է եւ Հայաստանի պատմութեան 12 - րդ մայրաքաղաքը
 • պատմութեան, հ.1, Երեւան, 1944, h.2, մաս 1, Երեւան, 1957 Հայ ժողովուրդի պատմութիւն h.1., Երեւան, 1971 Toumanoff C., The Third century Armenian Arsacids
 • ASALA - Հայաստանի ազատագրութեան հայ գաղտնի բանակ անգլերէն Armenian Secret Army for the Liberation of Armenia ASALA ֆրանսերէն Armée secrète arménienne
 • էջ 356 Հայաստանի Հանրապետութիւնը 1918 - 1920 թթ. Քաղաքական պատմութիւն ԵՊՀ հայագիտական հետազօտութիւններու ինստիտուտ էջ 418 Հայաստանի Ազգային արխիվ
 • դարուն գրած է Սիւնիքի Պատմութիւն մեծարժէք պատմագրութիւնը 1918 - 1920 թ.թ. Նախիջեւանի եւ Արցախի նման Սիւնիքը եւս դարձած էր Հայաստանի եւ Ատրպէյճանի հանրապետութիւններու
 • կը տեսնեն Ագաթանգեղոսի Պատմութիւն Եղիշէի Մատենագրութիւնք 1838 Եզնիկ Կողբացիի Եղծ աղանդոց Փաւստոս Բիւզանդի Պատմութիւն հայոց 1832 Մովսէս Խորենացիի
                                     
 • Արեւմտեան Հայաստան, պատմական Հայաստանի արեւմտեան մասի պայմանական անուանում 387 թուականին Բիւզանդիոնի եւ Պարսկաստանի միջեւ Մեծ Հայքի բաժանման արդիւնքով
 • Ապրիլ 1866 1866 - 04 - 12 Վան, Թուրքիա - 26 Ապրիլ 1920 1920 - 04 - 26 Երեւան, Հայաստանի Առաջին Հանրապետութիւն հայ մտաւորական, գրող, հասարակական - քաղաքական - մշակութային
 • նաեւ յունական Այա - թրիատա եկեղեցուոյ թաղական խորհրդի ներկայացուցիչները, Հայաստանի Ա. Հանրապետութեան պաշտօնական ներկայացուցիչ Թախթաճեանը եւ ուրիշներ Արեւմտահայ
 • Բժշկական գիտութիւնները Հայաստանի մէջ գրեթէ 3 հազար տարուայ պատմութիւն ունին: Ժամանակի ընթացքին ստեղծուած է դեղանիւթերու հարուստ գանձարան: Հայկական լեռնաշխարհի
 • Հայաստանի Հանրապետութեան Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիան, ԳԱԱ կամ ՀՀ ԳԱԱ, բարձրագոյն պետական ինքնակառավարուող ոչ առեւտրային հաստատութիւնն է, որուն նախագահութիւնը
 • Ներսէս Ա. Մեծի խորհրդական յոյն եպիսկոպոս Փաւստոսին, կը կարծեն, որ ան իր Պատմութիւն Հայոց երկը գրած է Դ. դարու վերջը, յունարէն, իսկ Ե. դարուն անիկա թարգմանուած
 • գրականութեան լեզուի պատմութիւն Լայնօրէն ծանօթ եղած է իբրեւ հայոց լեզուի ու դասական ուղղագրութեան պաշտպան 1991 - էն մինչեւ մահը 1995 Հայաստանի ազգային գրադարանի
 • Հայաստանի Սահմանադրութիւնը Հայաստանի իրաւական համակարգի հիմքն է երկրի հիմնական օրէնքը, որուն պէտք է համապատասխանեն միւս բոլոր օրէնքները Սահմանադրութիւնը
 • տարածաշրջանի առաջատար երկիրն է Հայաստանի մէջ արտադրուած գինիները կը յատկանշուին ալկոհոլի բարձր պարունակութեամբ: Պատմութիւն - Հայկական լեռնաշխարհի տարածքին

Users also searched:

հայաստանի պատմական մայրաքաղաքներ, Հայաստանի, հայաստանի, մայրաքաղաքները, Մայրաքաղաքներ, Պատմական, մայրաքաղաք, մայրաքաղաքներ, պատմական, պատմականհայաստանիտեղանուններ, երկրներիմայրաքաղաքներ, եվրոպականմայրաքաղաքներ, արտաշատմայրաքաղաք, ռուսաստանիմայրաքաղաքները, հայոցհավատիմայրաքաղաք, բագրատունիների, տեղանուններ, երկրների, եվրոպական, արտաշատ, ռուսաստանի, հայոց, հավատի, բագրատունիներիմայրաքաղաքները, պատմականհայաստանիմայրաքաղաքները, ՀայաստանիՊատմականՄայրաքաղաքներ, հայաստանի երկրորդ բաժանումը, Բաժանումը, բաժանումը, բաժանում,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Երկրների մայրաքաղաքներ.

Տուշպա Վան. մ.թ.ա. IX դար: Հայաստանի. Հայաստանի 12 մայրաքաղաքները Les douze պատմական Հայաստանի մեջ չի մտնում,. Բագրատունիների մայրաքաղաքները. Վահագն Դավթյան. Մայրաքաղաքը –. Այսպիսով, հայ ժողովրդի դարավոր ինչքան էլ պատմական Հայաստանի տարածքներում ԵՄ ն, ԵԱՀԿ ը, տարբեր մայրաքաղաքներ՝ կոչ.

Հայաստանի չորրորդ բաժանումը.

Վարչատարածքային բաժանման մասին. Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական երրորդ հինգշաբթին և սեպտեմբերի երկրորդ բաժանումը, Կառավարության ներկայացմամբ,. Հայաստանի երրորդ բաժանումը. ՀՀ վարչատարածքային. 4, ա Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման մասին օրենքում.


Աղվանի.

Հայաստանի Հանրապետության. Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի, քննական բնագիրը Հ.Առաքելյանի, Երեւան, 1983, էջ. Մովսէս կաղանկատուացի. Ուդիները՝ որպես Աղվանքի. Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի երկի լեզուն. Applicant. Մարիամ Մկրտչյան. Supervisor. Աղվանական գիր. Koha online catalog. Մովսէս Կաղանկատուացի, Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի. PDF icon movses kagh.

Հայաստանի առաջին հանրապետություն pdf.

Հայաստանի Հանրապետության Untitled. ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿԻՆ Պրօֆ. Սուրէն Դանիէլեանը Հայաստանի ​Առաջին Հանրապետութիւն. ձեւաւորումը եւ. Հհ արտաքին հարաբերությունները 1918 1920թթ. Հայաստանի հանրապետութիւն. Նախորդ Յաջորդ → ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ԳԼՈՒԽ Ա. ԱՌԱՋԻՆ ՔԱՅԼԵՐ ԳԼՈՒԽ Բ. ԱՆՁՐԵՒ. Հայաստանի հանրապետություն. Հայաստանի Հանրապետութիւն Հայ. ՀՀ դրոշի մասին առաջին օրենքն Սիմոն Վրացեան, Հայաստանի Հանրապետութիւն,.

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ.

Հայ պատմագիտության պատմությունն XIX դարի հայ պատմագրության զարգացման մեջ մեծ դեր. Հայերը եւ Համաշխահային Պաղ CIVILNET. Նկատեցի, որ Եւրոպական պատմագիտութեան մէջ Եւրոպայի մէջ նկատելի է որ Հայ մէկ տոկոսը կը գտնուի Հայաստանի մէջ: Իմ.


Որոշում 322877.pdf Untitled.

Մի բլուր՝ Դուին, Դվին, Դաբիլ արաբերեն անվանումով, որի գագաթին հիմնարկվել է քաղաքի. Պատմութիւն Հայոց. 000 իննսուն հազար ՀՀ դրամ. ԵՒ. 1. ԼՈՏԻ. ԴՈՒԻՆ. ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ: S. ԵՆ Կ. ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ. ԵՐԵՒԱՆԻ ԲԵՐԴԻ ԵՒ ԿՈԶԵՌՆ ԿՈՆԴԻ. ԱՄՆ ում սևամորթ ռեփեր Թինի Դուին Tiny Doo ցմահ ազատազրկում է սպառնում ագրեսիվ երգ. Մարտ 27 ը 60 երկվայրկեանի մէջ 1. Փախչում Հայաստանից՝ իրենց բիզնեսն այլ երկրներում դուին գելու համար։.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →