Back

★ Հայաստանի մշակոյթ                                               

Հին Հայաստանի Քաղաքակրթութիւնն ու Մշակոյթը

Հայկական մշակոյթ ին, արմատները շատ հին են: Անոնք սկիզբ կառնեն նախահայկական ժամանակներէն եւ մեզի ծանօթ են նախնի հերոսներու մասին պատմուած առասպելներէն, կրօնական հաւատալիքներէն եւ հին բնակավայրերու պեղումներէն յայտնաբերուած արուեստի գործերու միջոցով: Յայտնի են Հայկի ու Բէլի, Արամ նահապետի, Արա Գեղեցիկի ու Շամիրամի, Վահագնի եւ Տորք Անգեղի մասին յօրինուած առասպելախառն պատմութիւնները, որոնք մեզի հասած են շնորհիւ պատմահայր Մովսէս Խորենացիի: Հայաստան շատ հարուստ է պատմական արժէք ներկայացնող հնութիւններով, որոնք բաց թանգարանի մը երեւոյթը կու տան մեր երկրին: Նոր քարի եւ պրոնզի դարերէն մնացած են բազ ...

                                               

Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահ

Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Երեւանի գլխաւոր պատկերասրահը, կը գտնուի Երեւանի Հանրապետութեան Հրապարակում։ Հիմնադրվել է 1921 թվականին։ Հավաքածուի ֆոնդերում ներկայումս պահպանվում են շուրջ 25.000 կտավներ, ներկայացնելով հիմնական հայկական եւ եւրոպական գեղանկարչութիւնը։ Պատկերասրահին մէջ, կը ցուցադրուին այնպիսի աշխարհահռչակ արուեստագետներ, ինչպիսի են՝ Թինթորեթթոն, Օգիւստ Ռոտենը, Փիթըր Փաուլ Ռուպենսը, Կուստավ Կուրբեն, Մարկ Շագալը, հայ նկարիչներէն՝ Յովհաննէս Այվազովսկին, Մինաս Ավետիսեանը, Մարտիրոս Սարեանը, Յարութիւն Կալենցը, Էտուարտ Իսաբեկեանը եւ այլն։ կանդամակցէ Կերպարուեստի թանգարաններու համաշխ ...

                                               

Շանթ Քէշիշեան

Շանթ Քէշիշեան ծնած է Դամասկոս 8 Սեպտեմբեր 1970-ին: Դաշնակահար, Քնար Երգչախումբին Խմբավար: Դամասկոսի Պետական համալսարանէն վկայեալ Տնտեսագէտ: Համայնքային գործիչ, Գործարար սեփանակատէր:

                                               

Սպարտակ Ղարաբաղցեան

Սպարտակ Սերգոյի Ղարաբաղցեան, Երեւան, Հայաստանի Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւն, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու Միութիւն), հայ լրագրող, պատմաբան, հրապարակախօս, սենարիստ։

                                               

Գեղամ Աթմաճեան

Գեղամ Միհրան Աթմաճեան, Պրաֆա, Սամսունի մարզ, Թուրքիա - 18 Մայիս 1940, Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի երկրորդ ճակատ), հայ գրող, բանաստեղծ, թարգմանիչ, խմբագիր։ Բանաստեղծուհի Մարի Աթմաճեանի եղբայրը։

                                               

Աշխարհաբար

Մշակոյթ Եւ Գրականութիւն, Գրական Զարթօնք Հայ նոր գրականութիւնը, թափ կառնէ 19–րդ դարուն, յատկապէս՝ 1860–ական թուականներէն սկսեալ։ Բայց գրական այս շարժման նախանշանները արդէն կ՛երեւէին 1750–ի շուրջ։

                                     

★ Հայաստանի մշակոյթ

 • անոնց յունախօս բնակչութիւնը մեծ մասով հելլենացած էր: Հայաստանի մէջ եւս ստեղծուեցաւ հելլենիստական մշակոյթ Սելեւկեան պետութեան կեդրոններուն մերձակայ շրջաններուն
 • Արեւմտահայաստանի գաւառական կեդրոնները, Թիֆլիսէն ու Պաքուէն մինչեւ Կովկասեան Հայաստանի գաւառները, մշակոյթ ու գեղրաուեստներ նոր թափ կը ստանան Մամուլ եւ կրթական հաստատութիւններ
 • իրադարձութիւնները, կը տպագրէ բանավիճային եւ վերլուծական յօդուածներ Տեսակէտ Հայրենի մամուլ Կրթական Մշակոյթ Գրական եւ այլ խորագիրներով
 • վերջածանցը, որ ունի երկիր, տարածք իմաստը Այդպէս Հայք կամ Մեծ Հայք եզրոյթը Հայաստանի կը փոխուի Մովսէս Խորենացիի եւ Միքայէլ Չամչեանի համաձայն Արմենիա անունը
 • Հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Երեւանի գլխաւոր պատկերասրահը, կը գտնուի Երեւանի Հանրապետութեան Հրապարակում Հիմնադրվել է 1921 թվականին Հավաքածուի ֆոնդերում
 • թուականին Շանթ Քէշիշեան մասնակցած է Քնար երգչախումբին հետ Հայաստանի մէջ կայացած Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ համահայկական առաջին փառատօնին ունենալով անմոռանալի համերգներ
 • համագործակցութեան վարչութեան պետի, ապա նախարարի խորհրդականի պաշտօնները, Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ համահայկական փառատօնի կազմկոտէի նախագահի պաշտօնը Կը դասաւանդէ Երեւանի
 • հետ կը հրատարակէ Ջանք ամսաթերթը, իսկ 1935 - 1937 թուականներուն մինակ, Մշակոյթ գրական պարբերականը, որ կը շարունակուի, ուր եւ կը տպագրէ իր բանաստեղծութիւնները
 • Մշակոյթ Եւ Գրականութիւն, Գրական Զարթօնք Հայ նոր գրականութիւնը, թափ կ առնէ 19 րդ դարուն, յատկապէս 1860 ական թուականներէն սկսեալ Բայց գրական այս շարժման
 • շրջանները Ք.Ա. 1 - ին հազարամեակի 1 - ին կէսին եղեր է զարգացած երկրագործական մշակոյթ ունեցող վաղ ստրկատիրական պետութիւն Պաքթրիա կեդրոնով Մ.թ.ա. VI - IV դդ.
 • Հայաստանի մշակոյթը աշխարհագրութեան, գրականութիւն, ճարտարապետութեան, ժողովրդական պարերու, եւ երաժշտութեան տարրեր կը պադրունակէ Մշակոյթը միեւնոյն ատեն
                                     
 • վրայ պարել: Մարալ Ե. և Պ. Ա.ի հետ Երեւանի մէջ կազմակերպուող Մէկ Ազգ Մէկ Մշակոյթ փառատօնին մասնակցեցաւ: Մարալ Երգի և Պարի Անսամպլը 30 ամեակը երկու համերգներով
 • պատւոյ ան դամ է Հա յաս տա նի Նկա րիչ նե րու Միու թեան: Առաջ նորդ Տ. Խորէն Արք. Տողրամաճեան կը վկա յէ ԳՈՅՆԵՐՈՒ ԵՒ ԲԱՌԵՐՈՒ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՄԷՋ Մշակոյթ եւ Արուեստ Ծննդավայրին
 • Արարատ երիտասարդական եւ մարզական յաւելուածները: Նաեւ աշխատակցած Ազգային Մշակոյթ եւ Կանչ շաբաթաթերթերուն Լիբանան Փարոս եւ Ազատ Ձայն ամսաթերթերուն
 • եւ էքիւմենիզմի մասին. Դպրոց ը դերը հայապահպանման աշխատանքին մէջ, եւ Մշակոյթ ը, ուր կան խոհեր բարոյական արժէքներու: Գիրքին մէջ կան երգիծանկարներ, զորս
 • մելիքութիւնները ունէին ներքին ինքնավարութիւն եւ անոր հետ իսկ կը ստեղծէին ինքնատիպ մշակոյթ մը Երկրամասին մէջ խաղաղութիւն պահպանելու համար Արցախի մելիքները լեռնային
 • Այնուհետեւ Էտման Այվազեանը 1949 - 1957 տարիներուն Թեհրանին մէջ մասնակցած է Մշակոյթ Միութեան Ս. Միութեան Մշակութային Կեդրոն ի, Գարուն Ակումբ ի, Մեհրեգան
 • Քրիստոնէութեան ընդունումը Հայաստանի մէջ տեղի ունեցած է 301 - ին Ատիկա հայ ժողովուրդի պատմութեան մէջ մեծ իրադարձութիւն էր Տրդատ Գ. Մեծ Արշակունին 287 - 330
 • Քնար ը կը մեկնի Մայր Հայրենիք ու կը մասնակցի մեծ յաջողութեամբ Մէկ ազգ, մէկ մշակոյթ համահայկական առաջին փառատօնին, երգչախումբի պատմութեան էջերուն մէջ արձանագրելով
 • ՖՐԱՆՍԻՍՔՕ Ի նչ Գիրք Կայ Սեղանիս Վրայ Նշան Պէշիկթաշլեան, Հայ աղբրտիք, Արմենական մշակոյթ 1941, 80 էջ Դար Մը Գրականութիւն, Մինաս Թէօլէօլեան, Բ. հատոր, Ամերիկայի
 • հնադարեան ժառանգութիւն եւ Նոր Գրադարանը անգլերէն Culture France Ֆրանսական Մշակոյթ - Աղեքսանտրիոյ գրադարաններուն պատմութիւնը 12 - 5 - 2017 ֆր. Յունական եւ
 • կայսրութեան փլուզման իբրեւ արդիւնք Թուրքիա Արեւելքէն սահմանակից է Վրաստանի, Հայաստանի Ազրպէյճանի եւ Իրանի, Հարաւէն Իրաքի եւ Սուրիոյ, Արեւմուտքէն Յունաստանի
                                     
 • Ottoman Armenians: Life, Culture, Society vol. 1 Օսմանեան հայեր. Կեանք, մշակոյթ ընկերութիւն - հատոր 1 Երկրորդ հատորին հրատարակութիւնը նախատեսուած է 2016 - ի
 • տօնուող Հայաստանի Գ. Հանրապետութեան հիմնադրութեան 25 - րդ տարեդարձին Գիտաժողովին բնաբաններն էին Հիմնական եւ Կիրառական Գիտութիւններ, Գիտական Մշակոյթ Լեզուաբանութիւն
 • քաղքենի նորակազմ հարուստ դասակարգը Վանքեր եւ Ուսումնարաններ Հինէն ի վեր Հայաստանի մէջ վանքերը եղած են նաեւ ուսումնական կեդրոներ Մինչեւ Թ. դար, անոնցմէ
 • կարգավիճակ ունեցող վարչատարածքային միաւոր Հայաստանի մէջ Միակ մարզն է, որ միջպետական սահման չունի Հայաստանի սահմանակից որեւէ պետութեան հետ: Կոտայքը միաժամանակ
 • Խարբերդ գետերէն եւ անոնց բազմաթիւ օժանդակներէն զատ ունի Հազար Լիճ Պատմական Հայաստանի Ծովք Լիճը, Ներսէս Շնորհալիի կղզիով: Խարբերդ տեղանունը նախապէս ստուգաբանուած
 • Դիլիջան, քաղաք Հայաստանի Տավուշ մարզին մէջ, մարզկեդրոններէն 36 քմ հարաւ - արեւմուտք, Աղստեւ գետի ափին Բնակչութիւնը 16 600 մարդ 2016 Հեռաւորութիւնը
 • Իջեւան նախապէս Քարուանսարայ քաղաք Հայաստանի Տաւուշի մարզին մէջ Կը գտնուի Աղստեւ գետի ափին Երեւանէն 142 քմ հեռաւորութեան վրայ Մարզի վարչական կեդրոնն
 • սնուցանէ նոր սերունդ մը, որ կը սորվի Հայոց պատմութիւն, աշխարհագրութիւն, մշակոյթ արուեստ եւ ուրիշ կարեւոր նիւթեր 1948 թուականին ՀԵԴ - ն կը հիմնէ Պատանեկան
                                               

Փարոս (ամսաթերթ)

Փարոս, ամսաթերթ։ Լոյս կը տեսնէ 1997 թուականէն, Նիկոսիա՝ հայերէն եւ յունարէն։ Արտօնատէր՝ Մասիս Տէր Բարթող, գլխաւոր խմբագիր՝ Երան Գույումճեան։ կը լուսաբանէ կիպրահայ համայնքի կեանքը, Հայաստանի եւ Արցախի մէջ տեղի ունեցող իրադարձութիւնները, կը տպագրէ բանավիճային եւ վերլուծական յօդուածներ՝ "Տեսակէտ", "Հայրենի մամուլ", "Կրթական", "Մշակոյթ", "Գրական" եւ այլ խորագիրներով։

Users also searched:

հին հայաստանի քաղաքակրթութիւնն ու մշակոյթը, քաղաքակրթություն, Քաղաքակրթութիւնն, Հայաստանի, հնդկական, հայերը, պատկանում, քաղաքակրթությանն, հայկական, հնդկականքաղաքակրթություն, որքաղաքակրթությաննենպատկանումհայերը, հայկականքաղաքակրթություն, Մշակոյթը, չինական, ՀինՀայաստանիՔաղաքակրթութիւննուՄշակոյթը, չինականքաղաքակրթություն, հայաստանի ազգային պատկերասրահ, Ազգային, ազգային, պատկերասրահի, հայաստանի, պատկերասրահ, Պատկերասրահ, ՀայաստանիԱզգայինՊատկերասրահ, թանգարան, հայաստանիազգայինպատկերասրահ, տնօրեն, հայաստանիազգայինպատկերասրահիտնօրեն, հավաքածու, ժամանակակից,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Հայկական քաղաքակրթություն.

Պանթիւրքական Հոսանքները ԴՐՕՇԱԿ. Ու յետոյ, կուզեմ որ ուղիղ հասկնան զիս։ կըլլան իրենց նախնիքներուն քաղաքակրթութիւն մը ճարելու։ Եւրոպական մշակոյթին արմա՜տը։ գրասեղաններուն վրայ, հայ մորթելուն. Քաղաքակրթություն. INSTITUT FÜR ARMENISCHE FRAGEN e Հայ. Մերձաւոր Արեւելքի ամէնէն հին երկիրներէն մէկն է: Տարածուած ի վեր, կերտած պատմութիւն, քաղաքակրթութիւն եւ ազգային նկարագիր: հայ մշակոյթի ու քաղաքակրթութեան. Հնդկական քաղաքակրթություն. ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ¶Æî²ÄàÔàìÆ ÜÚàôºðÆ ÄàÔàì²Ìàô. ԴԱՐՁԻ՛Ր ՀԱՅ ՄՇԱԿՈՅԹԻ ԺԱՌԱՆԳՈՐԴԸ, ՏԷՐՆ ՈՒ սրբավայրերու ստուգումն ու հայերէն Տիկին Ժուլիա Մութլուին քաջածանօթ է հայ յառաջադէմ քաղաքակրթութիւն: Ան գտած է.

Պատկերասրահներ.

Այցելություն Հայաստանի ազգային. Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն Արման Ծատուրյանը հայտնում է. Հայաստանի ազգային պատկերասրահի տնօրեն. Այսօր Հայաստանի Ազգային Azat TV. Վիքիպեդիա:Վիքին սիրում է Երևանը ​Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահ.


Հալէպ․ Համազգային հայ կրթական եւ.

Արամունի Խմբ.՝ Լ. Անանյան Շապիկը և ձևավորումը՝ Խ. Քեշիշյան. by Շանթ, Լևոն, 1869 ​1951. Դիտորդ A B 1 ԴԻՏՈՐԴՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿ 2. 5, 1, Արթուր Գյոզուքարյան. 6, 2, Շանթ Գույումճյան. 7, 3, Մհեր Քեշիշյան. 8, 4, Սուրեն Կեսար. Շանթ Հարությունյանը. Շանթ Սարգսյան և Դանիելլա Դոնաթելլե, 2019 թ. ​Այբ ի Անահիտ Պապայան, Շահե Քեշիշյան.

Հայ ուտելեն չկշտացա՞ք իրական.

Սպարտակ Ղարաբաղցյան, տնօրեն. Հասցե, հեռախոսներ. Հայաստան, 0002, Երևան. Մաշտոցի պող., 37. Թուրքը թքած ունի. Սպարտակ Ղարաբաղցյան. Ժամանակակից Թուրքիայի քարտեզը Վազգենը փռել էր. Ավարտվել է ՀՅԴ Հայաստանի 21 րդ. Թեմաներ Սպարտակ Ղարաբաղցյան. տեղի ունեցավ գրող, հրապարակախոս Սպարտակ.

ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ REVIEW OF ARMENIAN.

1940 Սեմա Գեղամ Աթմաճյան, հայ գրող, բանաստեղծ, թարգմանիչ, խմբագիր. 1895 Խոսե. Միսաք Մանուշյան. Սեմայի կազմեց Մառի Աթմաճեան, Փարիզ, 1970: Սեւան Գեղամ, Ծիծեռնակները ցածէն. Մայիսի 19 ին Մայիս Օրացույց. Մարդիկ նաև որոնում են.


Գրիգոր նարեկացի մատյան ողբերգության բան ա աշխարհաբար.

Ս. Գր. Նարեկացի Մատյան ողբերգության. Համաբարբառի մասին Համաբարբառ. Գրաբար Միջին հայերեն Աշխարհաբար Արևելահայերեն​. Մատյան ողբերգության համառոտ. Brusov University Library catalog. Պղնձե քաղաքի պատմություն: Աշխարհաբար. Թեմա՝ Գրական, երաժշտական, թատերական, կինո և. Գրիգոր նարեկացի մատյան ողբերգության աշխարհաբար. Լույս է տեսել Մատյան ողբերգության. Փուլի սկգբնավորմամբ աշխարհաբարի վաղ աշխարհաբար տպագիր գրքերի լեզվական.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →