Back

★ Պատմութիւն                                               

1958 թուական

0 4 Յունիս՝ Ֆրանսայի նախագահ Շարլ տը Կոլը այցելեց Ալճերիա. Դեկտեմբեր 21-ին Շարլ տը Կոլը քուէներու 78.5%-ով ընտրուեցաւ Ֆրանսայի նախագահ.

                                               

Կեսարիա

Կեսարիա, քաղաք ժամանակակից Թուրքիոյ մէջ, որ նախապէս կը պատկանէր Բիւզանդական կայսրութեան։ Կեսարիոյ շրջակայքը գտնուող հնագոյն բնակչութեան վայրն է Գանիշ հողաբլուրը, որ կը գտնուի քաղաքէն 20 Քմ. հիւսիս արեւելք հեռաւորութեան վրայ։ Այս հողաբլուրը Ք.ա. 2800-էն մինչեւ Հելլենական շրջան միշտ կարեւոր եղած է եւ հոս գտնուած են հին Անագապղինձեան Թունչ շրջանէն, Ասորիներու Ասուր առեւտրական խումբերէն եւ Խեթերէն Հիթիթ բազմաթիւ վկայագրութիւններ: Ք.ա. 4-րդ դարու առաջին կիսուն, մինչեւ Պապ թագաւոր, հոն կօծուէին եւ օրհնութիւն կը ստանային բոլոր հայոց կաթողիկոսները։

                                               

Հալէպ

Հալէպ, արաբերէն՝ حَلَب ‎, արեւմտահայերէն՝ Հալէպ), քաղաք Սուրիոյ հիւսիս-արեւմուտքը, Հալէպ մարզի վարչական կեդրոնը, Սուրիոյ մեծագոյն քաղաքը եւ Սուրիոյ ամենամեծ հայաբնակ քաղաքը։ Ըստ1999-ի տուեալներուն, ունէր 1.5 միլիոն բնակիչ, իսկ ըստ 2004-ի տուեալներուն՝ 2.132.100 բնակիչ։

                                               

Երուսաղէմ

Երուսաղէմ ՝, հին մերձարեւելեան քաղաք, որ կը գտնուի Միջերկրական եւ Մեռեալ ծովերու ջրաբաժանման տեղը՝ 650-840 մ. բարձրութեան վրայ։ Աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն մէկն է եւ ունի աւելի քան 3500 տարուան պատմութիւն։ Երուսաղէմ կը համարուի երեք կրօններու կեդրոն մովսիսականութեան, քրիստոնէութեան եւիսլամութեան։ Անցեալին Երուսաղէմ եղած է Հրէական թագաւորութեան մայրաքաղաքը, ներկայիս անիկա պաշտօնապէս կը հանդիսանայ Իսրայէլի հանրապետութեան մայրաքաղաքը եւ հոն կը գտնուին բոլոր պետական կառոյցները, սակայն քաղաքին արեւելեան մասին վրայ Իսրայէլի գերիշխանութիւնը չէ ճանչցուած միջազգային հանրութեան զգալի մասին կողմէ։

                                               

Երեւանի Պատմութիւն

Երեւանի Պատմութիւն,Երեւանը աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն է։ Հնագիտական պեղումներով պարզուած է, որ մարդը այստեղ կապրի տասնեակ-հազարաւոր տարիներ առաջ։ Քաղաքի տարածքին, տարբեր ժամանակաշրջաններուն առաջացած եւ զանազան պատճառներով կործանուած են բազմաթիւ բնակավայրեր։ ժամանակագրական առումով՝ քաղաքի տարածքի հնագոյն բնակավայրը՝ Երեւանեան կամ Հրազդանեան քարայրն է, որ հնագոյն, ստորին շերտը կը թուագրուի մօատերեան շրջանով ։ 1950 թուականիՆ, Արին բերդ բլուրի պեղումներով՝ յայտնաբերուած է Վանի թագաւորութեան Արգիշտի Ա. արքայի սեպագիր արձանագրութիւնը, ըստ որուն՝ Արգիշտի Ա ը Էրեբունի բերդաքաղաքը հիմնադրած է Ք.Ա. ...

                                               

Օսմանեան Կայսրութիւն

Նախապէս, օսմանցի թուրքերը թուրանական փոքր ցեղախումբ մըն էին բազմաթիւ ուրիշներու պէս. ԺԳ. դարուն, մոնկոլական արշաւանքներու հետեւանքով, ստիպուեցան լքել իրենց բնակավայրը՝ Թուրքեստանը եւ գաղթել դէպի Փոքր Ասիա, որ այն ատեն կը գտնուէր սելճուք թուրքերու տիրապետութեան տակ։

                                     

★ Պատմութիւն

 • Զէնոբ Գլակի եւ Յովհան Մամիկոնեանի աշխատութիւնէն Պատմութիւն Տարօնոյ յետոյ, երկրորդը Պատմութիւն Աղուանից Աշխարհի գիրքն է, որ կը վերաբերի հայկական
 • դար Աղուանքի Պատմութիւն 1.18, 3.22 Բալայեան Վ., Արցախի պատմութիւն Ամարաս Երեւան, 2002, էջ 85 Բալայեան Վ., Արցախի պատմութիւն Ամարաս Երեւան
 • դար հայ գրականութեան Ոսկեդարի պատմիչ, Պատմութիւն Հայոց երկի յայտնի է նաև Գիրք Ս. Գրիգորիսի կամ Պատմութիւն Եւ Վարք Ս. Գրիգորի անուններով հեղինակ:
 • համարուի հայ միջնադարեան պատմագրութեան ամենակարեւոր դէմքը Պատմահայրը անոր Պատմութիւն Հայոց աշխատութիւնը եղած է ազգային ինքնաճանաչման, քաղաքական - հայրենասիրական
 • երգչուհի Յովհաննէս Ալխազեան ծն.1881, Վան նկարիչ Քարֆուրի պատմութիւն անգլերէն Լեկոյի Պատմութիւն անգլերէն Միլլիյէթ Batan Üsküdar Vapuru nun kaptanının
 • Անոնք հիւանդի սեփական բառերով կը ներկայացուին Ներկայիս հիւանդութեան պատմութիւն Ախտանիշներու ժամանակագրական նկարագրութիւնը եւ իւրաքանչիւր ախտանիշի մանրակրկիտ
 • էջ Սենեքերիմ Խըտրեան, Համառօտ պատմութիւն Կեսարիոյ Նիրզէ գիւղի, Ուոթըրթաուն, 1918, 146, 2 էջ Արշակ Ալպոյաճեան, Պատմութիւն հայ Կեսարիոյ. Տեղագրական, պատմական
 • Հոգեբանութեան պատմութիւն գիտութեան յատուկ բնագաւառ հոգեբանական գիտելիքներու համակարգի ծագման եւ զարգացման օրինաչափութիւններու մասին Վերջինիս շրջանակներուն
 • վրայ Աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն մէկն է եւ ունի աւելի քան 3500 տարուան պատմութիւն Երուսաղէմ կը համարուի երեք կրօններու կեդրոն մովսիսականութեան, քրիստոնէութեան
 • Ճենովայի, Լիվոռնոյի, Ամսթերտամի, Մարսէյլի շուկաներուն հետ Սիւրմէեան Ա., Պատմութիւն Հալէպի Հայոց, հ. 3, Փարիզ, 1950 Թոփուզեան Հ. Խ., Սիրիայի եւ Լիբանանի
                                     
 • հրատարակչություն, Երևան 2003թ. ISBN 5 - 8080 - 0520 - 5. հայ. ռուս. Թիֆլիսի պատմութիւն եւ ճարտարապետութիւն kensingtontours.com օգոստոսի 10, 2017 Թիֆլիսի
 • Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն հատ. Բ. 1898 - 1908 թթ. Պէյրութ, 2008, 400 էջ Ներսիսեան Աշոտ, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն հատ. Գ. 1908 - 1918 թթ
 • Երեւանի Պատմութիւն Երեւանը աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն է Հնագիտական պեղումներով պարզուած է, որ մարդը այստեղ կ ապրի տասնեակ - հազարաւոր տարիներ առաջ Քաղաքի
 • հերոսական դիմադրութիւն մը ցոյց տուին, փրկելով գէթ իրենց պատիւը: Հայոց Պատմութիւն Հրանդ Փաստրմաճեան, Դ. Տպագրութիւն Խտացուած եւ Պատկերազարդուած Համազգայինի
 • կը տեսնեն Ագաթանգեղոսի Պատմութիւն Եղիշէի Մատենագրութիւնք 1838 Եզնիկ Կողբացիի Եղծ աղանդոց Փաւստոս Բիւզանդի Պատմութիւն հայոց 1832 Մովսէս Խորենացիի
 • գիւղատնտեսութեամբ այս երկրամասը, որ նախապէս կը կոչուէր Փիւնիկէ, շատ հին պատմութիւն ունի: Տարբեր ժամանակահատուածներու ընթացքին զայն գրաւած են եգիպտացիներն
 • Computation Center Thomas E. Kurtz Համակարգչային Ծրագրաւորման Լեզուներու Պատմութիւն cis - alumni.org արտագրուած է June 13, 2017  անգլերէն Piers Edwards
 • Երիցեան, Պատմութիւն 75 - ամեայ գոյութեան Ներսիսեան հայոց հոգեւոր դպրոցի, որ ի Թիֆլիս 1824 - 1899 Թիֆլիս, 1898 Ստ. Մալխասեան, Համառոտ պատմութիւն Ներսիսեան
 • Ապրիլ 24 կամ հին տոմարով Ապրիլ 11, Հայոց ցեղասպանութեան յիշատակումի օր, առաջին անգամ նշուած Ապրիլ 11 24 1919 - ին, Պոլսոյ մէջ, Հայ եկեղեցական բարձրագոյն
 • Երեւան, 1979 Ռաֆայէլ Իշխանեան, Պատկերազարդ պատմութիւն հայոց գիրք երկրորդ, Երեւան, 1997 Հայ ժողովուրդի պատմութիւն հատոր առաջին, Հայկական ՍՍՀ ԳԱԱ հրատարակչութիւն
 • անոնց լեզուին, որոնց վերաբերեալ, աւելի ուշ բաւական նիւթ կը հաղորդէ Պատմութիւն Հայոց աշխատութեան մէջ 1236 - ին կը հաստատուի Նոր Գետիկի վանքին մէջ Հոն
                                     
 • բժշկական համակարգը Ըստ գրառումներուն Սիտհան աւելի քան 10, 000 տարուան պատմութիւն ունի Պղինձի դարերէն յիշատակուող Հինտուիզմի սուրբ հատուած Աթարվաւետան
 • առաջադէմ մտաւորականութեանը Պատմական եւ գիտական առումով աւելի արժէքաւոր է Պատմութիւն Հայոց ը Այն բաղկացած է առաջաբանէ եւ 3 դրուագէ կը Առաջաբանէ Ղազար Փարպեցին
 • գրական ժանր, էպիքական արձակ ստեղծագործութիւն Վէպի մասին Հայ վէպի պատմութիւն գիրքի ծանօթագրութեան մէջ գրուած է. Վէպը արուեստի ինտելեկտուալացման ամենաբարձր
 • կայսրութիւնն ու Վրացական թագաւորութիւնը, ասպարեզէն հեռացած էին դարաւոր պատմութիւն ունեցող Բագրատունիները, Արծրունիերն ու Սիւնիները: Վրաց Բագրատունիներու
 • կրթութիւն Դպրոցական բաժնին մէջ կը դասաւանդուին հայոց պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն, ընդհանուր պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն, հայ մատենագրութիւն, հայոց եւ
 • Ներսէս Ա. Մեծի խորհրդական յոյն եպիսկոպոս Փաւստոսին, կը կարծեն, որ ան իր Պատմութիւն Հայոց երկը գրած է Դ. դարու վերջը, յունարէն, իսկ Ե. դարուն անիկա թարգմանուած
 • Հայերը Լիբանանի Մէջ ընդհանուր խորագրով Առաջին հատորը ենթախորագրուած է Պատմութիւն Լիբանանահայ Գաղութի Հնագոյն Դարերէն Մինչեւ Ա. Ընդհանուր Պատերազմին Վերջաւորութիւնը
 • պատմութեան, հ.1, Երեւան, 1944, h.2, մաս 1, Երեւան, 1957 Հայ ժողովուրդի պատմութիւն h.1., Երեւան, 1971 Toumanoff C., The Third century Armenian Arsacids
 • ունի գրեթէ մէկ ու կէս դարու, իսկ աւելի ճշգրիտ հարիւր քառասուն տարուայ պատմութիւն Առաջին անգամ հայերը այստեղ բնակութիւն հաստատած են 1881 թուականին Պարբերաբար
Աքուինքում
                                               

Աքուինքում

Աքուինքում կամ Աքվինկում քաղաքը Հռոմեական կայսրութեան մի բնակավայր էր այսօրվա Բուդապեշտի տարածքի մէջ։ Այն եղել է Հռոմեական կայսրութեան Ներքին Պաննոնիա նահանգի կէտրոնը։ Աքվինկումը Հռոմեական կայսրութեան կարեւորագոյն քաղաքներից մէկն էր Ք.հ. 1-ին դարից մինչև 5-րդ։ Ռազմական նշանակութիւն ուներ իր աշխարհագրական դիրքի պատճարով, մաս կազմելով հռոմեական Լիմեսի։

Մոնոմախի թագ
                                               

Մոնոմախի թագ

Մոնոմախի թագ, ինքնակալութեան խորհրդանիշ Ռուսաստանի մէջ, ռուսական մեծ իշխաններու թագը։ Աւանդութեան համաձայն, բիւզանդիոնի կայսրը՝ Կոստանդին Մոնոմախ, Մոնոմախի թագը ուղարկած է իր թոռանը՝ Կիեւի մեծ իշխան Վլատիմիր Մոնոմախին։ Մոնոմախի թագով առաջինը թագադրուած է ցար Իւան IV-ը 1547 թուականին․ սովորութիւնը պահպանուած է մինչև 1721 թուական, երբ Մոնոմախի թագը փոխարինուած է կայսերական թագով։ Այսօր կը պահուի Մոսկուայի Քրեմլին Զինապալատին մէջ։

Users also searched:

1958 թուական, թուական, կեսարիա, Կեսարիա, հալէպ, հալեպի, խանութ, հալեպո, օճառ, նարգիլե, հալեպ, ըշրոք, սիրիա, հալեպիօճառ, համեմունքներ, նարգիլեխանութ, հալեպհկ, հալեպխանութ, Հալէպ, երուսաղէմ, երուսաղեմի, երուսաղեմ, տաճար, ավիվ, քարտեզ, ուխտագնացություն, տուր, երուսաղեմիտաճար, թելավիվ, երուսաղեմքարտեզ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Գառնիի բոլորակ տաճարի.

Թիւ–թուոյ, թուական և այլն ։ Եթե նկատի է առնվում ԳԱ Տեղեկագիր, № 5, 1958։ Անթոսյան Ս. ՍՓԻՒՌՔ Գիտաուսումնական Կենտրոն. Վերնագիր: Հայաստանի արդյունաբերությունը, 1958, 5 Հրատարակութեան անունը, Թուական. Koha online catalog. Բանասիրական հանդես, Ե., 1958, թիվ 2, էջ 234 257, Աս. Մնացականյան, թուին Հայոց ՌՁԶ 1637 88.

Կեսարիա. Մշակութային Ժառանգութեան.

I դարում, ի պատիվ Գայոս Հուլիոս Օկտավիանոս կայսեր, վերանվանվել է Կեսարիա, այժմ՝. Տեր Հարության Խորեն Կեսարիա Եղեռն. Ընտանիք Կեսարիայում. Posted by Hovhannes Tajiryan on Mar 17, 2013. Ի մեծարումն մեր ընտանիքների. Սեդա Մանուկյան. Կեսարիայի և. Կեսարիայի Ս. Աստվածածին եկեղեցում մարզումներ են անցկացվում Եկեղեցին մոտ 40 տարի է,. Ստանդարտ Հողատարածք Նոր Կեսարիա. Բարսեղ Գըզըլյանը լինելով պատմական Կեսարիա գյուղից 2003թ ին այցելելություն է.


Ըշրոք.

Հալեպ հայրենակցական, բարեսիրական. Աստանայի բանակցություները չեն փոխարինում Ժնևում կայացած հանդիպմանը. սա​. Սիրիա. Գալեմքեարեաններ. Այնթապ, Դամասկոս. Հալեպ. Հալեպը Ալեպպո, Հալաբ Սիրիայի Արաբական Հանրապետության խոշորագույն քաղաքն. Հալեպ հկ. ԱՇՏԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔՈՒՄ ՆՈՐ ՀԱԼԵՊ ԻՐՏԵԿ. Նոր Հալեպ թաղամաս կառուցելու ծրագիրը ձախողման եզրին. Հայկական Ժամանակ.

Թել ավիվ.

DocumentView Arlis. Ծնունդի տոնին ժամանել Երուսաղեմ եւ Արեւտյան ափ: Այդ մասին, ինչպես տեղեկացնում Է. Հին երուսաղեմ. Թեմատիկ նորություններ: Երուսաղեմ. Սուրբ Երուսաղեմ Jerusalem tours, Ереван։ 25 869 հավանում 1 մարդ քննարկում է սա 58 հոգի եղել է.

Քաղաքապետարան թանգարան.

ԱՐԹՈՒՐ ԱՐԱՄԻ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ Հին. Նիշք Նիշքի պատմություն Նիշքի օգտագործում Նիշքի համընդհանուր օգտագործում. Հայոց պատմություն համառոտ. Հայաստանի DocumentView. Ին նախկին Երևանի և Նախիջևանի խանությունների տարածքների վրա ժամանակավոր.


Անկարայի ճակատամարտ.

ԲԱՆԲԵՐ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ REVIEW OF ARMENIAN. Աշխատասիրեց՝ ԱՐԱ ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ. Հայոց Ցեղասպանութեան վերաբերեալ Օսմանեան. Ներկայացնել օսմանյան կայսրության եւ ռուսաստանի ռազմաքաղաքական ծրագրերը մերձավոր արեւելքում. ՀԱՅ ԿԻՆԸ ՕՍՄԱՆՅԱՆ ՍԻՐԻԱՅՈՒՄ XVI XIX. Կոչւում էր Օսմանեան Հայ մատենագրութեան մէջ յիշւում է, որ. Կայսրութիւն, իսկ նրա մէջ.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →