Back

★ Կեանք                                               

Մինաս Թէօլէօլեան

Մինաս Թէօլէօլեան, հայ ուսուցիչ, արձակագիր, հրապարակագիր ու խմբագիր։ Իբրեւ նուիրուած կրթական մշակ եւ կուսակցական գործիչ, ապրած է աստանդական կեանք մը Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս եւ ԱՄՆ։ Հայրն է գրականագէտ, սփիւռքագէտ Փրոֆ. Խաչիկ Թէօլէօլեան-ին:

                                               

Լոյս

Լոյս, արեւուն լոյսը ճերմակ կերեւի, սակայն իրականութեան մէջ՝ բազմաթիւ գոյներէ կը կազմուի։ Լոյսը մեզի կը հայթայթէ անհրաժեշտ ջերմութիւնը եւ ուժանիւթը։ Առանց լոյսի, կեանք գոյութիւն պիտի չունենար աշխարհի վրայ։

                                               

Գաբրիէլ Սունդուկեան

Գաբրիէլ Սունտուկեան, Թիֆլիս, Վրացական նահանգ, Ռուսական Կայսրութիւն - 29 Մարտ 1912, Թիֆլիս, Ռուսական Կայսրութիւն), հայ թատերագիր, հասարակական գործիչ։ Հայ գրականութեան մէջ ռէալիզմի սկզբնաւորողներէն մէկը։

                                               

Մովսէս Խորենացի

Մովսէս Խորենացի, Ոսկեդարու գրող-պատմիչ, մեկնիչ, բանաստեղծ, թարգմանիչ, իմաստասէր, աստուածաբան, կը համարուի հայ միջնադարեան պատմագրութեան ամենակարեւոր դէմքը՝ Պատմահայրը։ անոր "Պատմութիւն Հայոց" աշխատութիւնը եղած է ազգային ինքնաճանաչման, քաղաքական-հայրենասիրական դաստիարակութեան ուսումնական ձեռնարկ։ Հայ սերունդները ակնածանքով ու երախտագիտութեամբ կը յիշեն Խորենացիին, անուանած են անոր "Պատմահայր", "Մեծն Մովսէս", "Քերթողահայր", "Տիեզերահռչակեալ" եւ այլ պատուանուններով։

                                               

Գրիգոր Շէնեան

Գրիգոր Շէնեան, Պէյրութ, Լիբանան - 6 Յունիս 2019, Լոս Անճելըս, Քալիֆորնիա, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ), բուն մականունով՝ Կէօվշէնեան: "Նոր Կեանք" շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր: Մատենաշարի հրատարակիչ եւ Ազգային հասարակական գործիչ:

                                               

Սիսակ Վարժապետեան

Հայոց վրայ գործադրուած Ցեղասպանութենէն ճողոպրելով, Վարժապետեան նախ կապաստանի Յորդանան Ալ Թաֆիլէ, Քերէկ, իսկ զինադադարէն ետք կանցնի Լիբանան, ուր Ամերիկեան Նպաստամատոյցի Ճիպէյլի որբանոցին մէջ կը ստանայ իր նախնական եւ միջնակարգ ուսումը։ 1929-ին կաւարտէ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը, մասնագիտանալով Առեւտրական Գիտելիքներու մէջ։ Կը պաշտօնավարէ քարիւղի միջազգային ընկերութեան մէջ, միաժամանակ դասաւանդելով Առեւտրական Գիտելիքներ, Սղագրութիւն, Մեքենագրութիւն Լիբանանի շարք մը հայկական դպրոցներուն մէջ։ 1960ականներուն Պէյրութի մէջ կը հիմնէ իր սեփական առեւտրական վարժարանը, որ կը գործէ տասնամեակէ մը աւելի ...

                                     

★ Կեանք

 • Իբրեւ նուիրուած կրթական մշակ եւ կուսակցական գործիչ, ապրած է աստանդական կեանք մը Սուրիա, Լիբանան, Եգիպտոս եւ ԱՄՆ Հայրն է գրականագէտ, սփիւռքագէտ Փրոֆ
 • Լոյսը մեզի կը հայթայթէ անհրաժեշտ ջերմութիւնը եւ ուժանիւթը Առանց լոյսի, կեանք գոյութիւն պիտի չունենար աշխարհի վրայ Երբ որ լոյսը իյնայ անթափանց մարմնի
 • Թիֆլիսէն վառելով պետական պաշտօնեայի եւ ընտանիքի տէր մարդու կանոնաւոր կեանք մը ամուսանացած էր 1863 Այս կենցաղը Սունդուկեանի արօրեայ տիպարը եւ կենսագրութիւնը
 • մեծարանքի, ստացած է եպիսկոպոսական աստիճան Ան ապրած է զրկանքներով լեցուն կեանք մը վախճանուելով, ենթադրաբար, 490 - ական թուականներու սկիզբին հիւանդութեան
 • Քալիֆորնիա, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներ բուն մականունով Կէօվշէնեան: Նոր Կեանք շաբաթաթերթի արտօնատէր եւ խմբագիր: Մատենաշարի հրատարակիչ եւ Ազգային հասարակական
 • գաղութի Պատկերազարդ 1920 - 1980 շրջան կազմակերպութիւններ, մշակութային կեանք եւ շրջաններ լոյս տեսած է 1981 - ին Չորրորդ եւ հինգերորդ հատորները կազմուած
 • Պէրպէրեան վարժարանի հիմնադիր Անոր նշանաբանը եղած է Առանց կրթութեան չկայ կեանք չկայ երջանկութիւն Ծնած է 1851 - ին, Խասգիւղ, Պոլիս հայրը սափրիչ Յակոբ
 • Մխիթարեան միաբանութեան մէջ, եղած է Ղեւոնդ Ալիշանի աշակերտը Ապրած է համեստ կեանք մը ու աշխատած իբրեւ ուսուցիչ Նախակրթութիւնը ստացած է Մխիթարեաններու Պոլսոյ
 • վրայ բացուած վէրքերու, եւն.: Շաքարախտը նշմարելի է աւելի գէրերու, նստակեաց կեանք վարողներու խանութպան, պաշտօնեայ եւ շատակերներու մօտ: Հարուստները աւելի
 • մանկապարտէզի յաջորդող առաջին հինգ տարիներու համար 1988 - ին Լոս Անճելըսի Նոր Կեանք հրատարակչատունը իր գեղարուեստական երկերը կը հրատարակէ 1600 էջէ աւելի երկու
 • Կենսաբանութիւն յուն βιολογία, հին յուն βίος կեանք եւ λόγος լոկոս գիտութիւն բնագիտութեան ճիւղերէն մին Կ ուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ
                                     
 • 1919 - ին Ալեքսանդրապոլի մէջ սկսաւ լոյս տեսնել հրատարակիչ Լ. Մալխասեան: Շատ կարճ կեանք ունեցաւ: Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդապետ Պոտուրեան, 1938, Պիւքրէշ
 • ամայի ճամփեքի վրայ... Սիրեցի, եարս տարան Արազի ափին Աբու Լալա Մահարի Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 149:
 • Էպիքական Լուսաբաց Գիրք ճանապարհի Եղիշէ Չարենցի կեանքի ժամանակագրութիւն Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 140:
 • շպրտէ զանոնք Այնուհետեւ, շուրջ մէկ դար, Սիսը կ ապրի համեմատաբար խաղաղ կեանք մը Եգիպտոսի սուլթանութեան 60 հազարանոց զօրաբանակը վերստին կը պաշարէ Սիսը
 • Աշխատակցած է Նոր Հայ շաբաթաթերթին Ներկայիս մնայուն աշխատակիցն է Հայ Կեանք ին Հայ Կեանք մատենաշարը 1990 - ին լոյս ընծայեց Շ Ֆանուս - Պարտիզպանեանի Առանց Դէմքի
 • Գարուն Վասակ Յովնան Մեծատուն Դատաստան Քաջ Նազար Վարդանանք Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 182:
 • Ռուսաստանի հայաբնակ քաղաքներու մէջ, Փարիզի մէջ 1899, 1900 եւ այլուր Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 44:
 • Հոն կը մնայ մինչեւ Առաջին Համաշխարհային Պատերազմը Մի քանի տարի թափառական կեանք ապրելէ ետք, կեդրոնը կը փոխադրուի Լիբանանի Անթիլիաս քաղաքը Կիլիկիոյ Հայկական
 • միայն ֆրանսական ճարտարապետութեան իր դրօշմով այլեւ La dolce vita ի անուշ կեանք ինքնուրոյն հմայքով ու համբաւով Հայկական կեանքն ալ ետ չէր մնար հաճելի եւ
 • Ազդակ - Մարզական - ի, Ազդակ Շաբաթօրեակ - ի, Բագին գրականութեան եւ արուեստի ամսագրին եւ Նոր Կեանք շաբաթաթերթի խմբագրութեան: Տիգրան Ոսկունի, բուն անունով Տիգրան Գույումճեան
                                     
 • կը բաղկանայ Լոյսը մեզի կը հայթայթէ անհրաժեշտ ջերմութիւն Առանց լոյսի, կեանք գոյութիւն պիտի չունենար աշխարհի վրայ Երբ լոյսը իյնայ անթափանց մարմինի մը
 • Խոստովանում եմ Խոստանում եմ Դարակէսի հիմնը Աշխարհ... աշխարհ Պարապութիւն Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 240:
 • գերբնակեցուած վիճակը բերաւ քոլերա համաճարակը, խլելով 14.000 մարդու կեանք 1848 - ին եւ 6000 կեանք 1866 - ին: Բնակչութեան աճը ստիպեց կառուցել աշխարհին մէջ առաջին
 • որոնք բոլորն ալ արդէն փախուստ տուած կը գտնուէին այլ երկիրներու մէջ բնականոն կեանք մը ապրելու համար: Սակայն մահապատիժի վճիռները եւ դատավարութիւնները ընդհանրապէս
 • տարանջատէ եկեղեցւոյ պետութենէն եւ հասարակական կեանքը կը համարուի աշխարհիկ կեանք Բացարձակ մեծամասնութիւնը, այսինքն բնակչութեան 95 ը մուսուլման են. 85 - ը
 • կրկին կը մեկնի Փարիզ, այս անգամ վերջնականօրէն, հոն ճգնաւորի կենցաղով ամբողջ կեանք մը անցընելու համար 1898 - ին, կը հիմնէ Անահիտ գրական ամսաթերթը, որուն առաջին
 • Հայկ Օհանեան 1910 Իր սերնդակիցնհրէն շատերու նման թափառական կեանք հւ որթի նակատագիր ունեցած է Ծնած է Իրանի ատական նահանգի Րեզայիէ գաւառի Իեարտապատ
 • Ճանապարհի Կէսին 1961 Երգ Երգոց 1970 Դէ պի խոր քը Լերան 1972 Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 248:
 • Շիրվանզադէի գրական տիպերի հանրագիտարանը, Երեւան, ՀՍՍՀ ԳԱ, 1959, 427 էջ Հայ Կեանք եւ Գրականութիւն, Յարութիւն Քիւրքճեան, երկրորդական բաժին Ա. տարի, էջ 102:
                                               

Ալեքսանդրապոլի Լրաբեր

Ալեքսանդրապոլի Լրաբեր գրական, քաղաքական եւ հասարակական անկուսակցական օրաթերթ 1919-ին Ալեքսանդրապոլի մէջ սկսաւ լոյս տեսնել հրատարակիչ Լ. Մալխասեան: Շատ կարճ կեանք ունեցաւ:

Users also searched:

մինաս թէօլէօլեան, Թէօլէօլեան, Մինաս, ՄինասԹէօլէօլեան, լոյս, Լոյս, գաբրիէլ սունդուկեան, սունդուկյանի, սունդուկյան, գաբրիել, մասին, գաբրիելսունդուկյան, տնօրեն, ասույթներգաբրիելսունդուկյանիմասին, սունդուկյանէլիմեկզոհհամառոտ, խաթաբալա, թատրոնի, էլիմեկզոհկարդալ, կարդալ, փողոց, պեպո, ասույթներ, համառոտ, Գաբրիէլ, գաբրիելսունդուկյանպեպո, սունդուկյանփողոց, Սունդուկեան, ԳաբրիէլՍունդուկեան, սունդուկյանթատրոնիտնօրեն, մովսէս խորենացի,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

ՍՓԻՒՌՔ Գիտաուսումնական Կենտրոն.

Ուրվագծեր 1920 1945, Ե., 1980, էջ 85 86: Մինաս Թէօլէօլեան, Դար մը գրականութիւն, հատոր Բ., էջ 201:. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Նոր գրականության պատմություն, հատ. 5, Եր., 1979, էջ 579: 19 Մինաս Թէօլէօլեան, Վահան Թէքէեան,.

Լոյս նորայր թանաքեան.

Բարի լոյս՝ Դաշնակցութեան ՑԱՒով տառապող բոլոր ընթերցողներուս, որոնք. Եղիցի լոյս,և եղև լոյս… Գլխավոր. Item Type: Article. Subjects: B Philosophy. Psychology. Religion BR Christianity​. Divisions: UNSPECIFIED. Depositing User: FSL Bibl Dept. Աստուած Հոգի է, Լոյս է, Սէր է Սիոն. Համազգային Հայ Կրթական եւ Մշակութային Միութեան հրատարակութեամբ լոյս է տեսել. Լոյս է տեսել Վարդան Ֆերեշեթեանի. 3 Եւ Աստուած ասեց, ե Լոյս լինի. եւ լոյս եղաւ։ 4 Եւ Աստուած տեսաւ լոյսը, որ բարի է։.


Խաթաբալա.

Պատմության այս օրը․ Գաբրիել. Գաբրիել Սունդուկյան Գ.Ա. Աբով Խմբ.՝ Հ. Թամրազյան. By: Աբով, Գևորգ Արշակի, 1897 1965. Contributor s. Ասույթներ գաբրիել սունդուկյանի մասին։. Business Development Group BDG am. Սունդուկյան Գաբրիել Մկրտումի, հայ դրամատուրգ, հասարակական գործիչ։ Ռեալիզմի սկզբնավորողներից մեկը հայ գրականության մեջ։. Գաբրիել սունդուկյան պեպո. Իմ գրադարանը: Գաբրիել Սունդուկյան. Գաբրիել Սունդուկյան Գ.Ա. Աբով Խմբ.՝ Հ. Թամրազյան. by Աբով, Գևորգ Արշակի, 1897 1965.

Մովսես խորենացի հայոց պատմություն pdf.

Մեծանուն Հայեր. By Մովսէս Խորենացի Մովսես Խորենացի, մոտ 410 թ. մոտ 490 թ. Գարամանլեան Արփիար. Material type:.

ՍՓԻՒՌՔ Գիտաուսումնական Կենտրոն.

Շէնեան. ամսի 1903 թ. ամսավճար 22. 60 tt. Գրիգոր Ձուլճեան, Բարեսիրտ ոմն, Օհաննէս Սարգիսեան. Գրիգոր Շէնեան Archives Aniarc. Գիր Գրիգոր Շէնեան 1934 2019, մահացաւ 6 Յունիս 2019 ին Լոս. Անճելոսի մէջ: † 1954 ի շրջանա.


Download 605Kb Untitled.

Մարդկանց անուններով եւ համարներով․ Ռիմա Վարժապետյան Գեւորգ Պետրոսյանը՝ Սիսակ. Sheet A B C D E 1 Անուն Ազգանուն. 761, Սիսակ Գալստյան, 9617, 11 16 2016, 11 04 2019, բանկի 1135, Արմեն Վարժապետյան, 9420, 03 23 2016, 03 23 2019. Koha online catalog. By Վարժապետեան, Սիսակ Յակոբի. Material type: Book Format: print Publisher: Պէյրութ Ա. հ., 1982Availability: Items available for. DocumentView Arlis. Երկու տիկին Սիսակ և Արաքսյա Վարժապետյան բարձրաստիճան հոգևորականներին դիմա ներ,.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →