Back

★ Գիտութիւն                                               

Գիտութիւն

Գիտութիւնը ճանաչողական գործունէութեան յատուկ տեսակ է՝ ուղղուած բնութեան, հասարակութեան եւ մտածելակերպի վերաբերեալ օպճեգթիւ համակարգուած գիտելիքներու ստացման, ճշդման եւ ստեղծման։

                                               

Քաղաքագիտութիւն

Քաղաքագիտութիւն ը ընկերային գիտութիւն մըն է, որ կը զբաղի կառավարական դրութիւններով, ինչպէս նաեւ կը վերլուծէ եւ կը քննէ քաղաքական շարժումներ ու քաղաքական վարուելակերպմներ: Կը զբաղի յարատեւօրէն քաղաքական գաղափարներու եւ քաղաքական տեսութիւններու հետ, ինչ որ ընդանհրապէս կը նկատուի իբրեւ բաժանումը ուժի եւ դրամական միջոցներու միջեւ: Քաղաքագիտութիւնը գրեթէ խառնուրթ մըն է տնտեսագիտութեան, իրաւաբանութեան, հասարակագիտութեան, պատմութեան, փիլիսոփայութեան, աշխարհագրութեան, հոգեբանութեան եւ մարդաբանութեան: Թեպէտ 19րդ դարէն սկսեալ քաղաքագիտութիւնը դարձած էր ընկերային գիտութեան ճիւղ մը, միշտ ալ գոյութիւն ...

                                               

Հոգեբանութիւն

Հոգեբանութիւն, գիտական եւ կիրառական գիտութիւն հոգեկանի` որպէս կենսագործունէութեան յատուկ ձեւի զարգացման եւ գործունէութեան մասին: Գիտական մեկնաբանութեամբ "հոգեբանութիւն" հասկացողութիւնը առաջացած է 16–րդ դարուն: Սկզբնապէս այն կը վերաբերէր յատուկ գիտութեան, որ կը զբաղէր հոգեւոր կամ հոգեկան երեւոյթներու ուսումնասիրութեամբ, այսինքն այնպիսի երեւոյթներու, որոնք մարդը հեշտութեամբ իր գիտակցութեան մէջ կրնան գտնել ինքնադիտման արդիւնքին մէջ։ Աւելի ուշ հետազօտութիւններու ոլորտը նշանակալիօրէն ընդլայնուեցաւ՝ իր մէջ ներառելով անգիտակցական հոգեկան գործընթացները եւ մարդու գործունէութիւնը: 20-րդ դարէն սկսած ...

                                               

Լրագրող

Լրագրողը կը զբաղի լրագրութեան գործին հետ։ Շրջաբերութեան ընթացքին պատահածներու, հակումներու, նիւթերու և անձերու մասին տեղեկութիւններ կը հաւաքէ։ Ջանք ցոյց կու տայ այս տեղեկութիւնները անկողմնական հրատարակելու։ Լրագրող մը կրնայ աշխատիլ ընդհանուր դէպքերու մասին կամ ալ մասնագիտանալ որոշ հարցերու վրայ։ Թղթակիցներ կը կոչուին անոնք, որոնք կը հրատարակեն իրենց հաւաքած լուրերը թերթերու, հեռատեսիլի, ձայնասփիւրի, համացանցի նման զանգուածային լրատուամիջոցներով։ Լրագրողը դէպքի մը մասին տեղեկութիւններ փոխանցելու համար կը հարցնէ հետեւեալ հարցումները Ի՞նչու ։. Ի՞նչ պատահած է։. Ո՞ւր ապրուած է։. Ե՞րբ տեղի ունեց ...

                                               

Մանկավարժութիւն

Մանկավարժութիւնը հուն. paidagogos, pais երեխայ, տղայ + ago կը տանի, կը դաստիարակեմ), ազատամիտ գիտութիւն է, որ վաղ ժամանակներէն կը համարուի փիլիսոփայութեան ճիւղ մը։ Դեռեւս անդիգ շրջանի մէջ ժողովրդապետութիւնի, Սոգրադիզի, Բլադոնի եւ Արիսդոդելի փիլիսոփայական աշխատութիւններուն մէջ կարեւոր տեղ կը հատկացնէ մտաւոր, հոգեկան ու ֆիզիկական դաստիարակութեան հարցերուն։ 17-րդ դարուն մանկավարժութինը կանջատի փիլիսոփայութիւնէն, սակայն վերջաւորութեան փոխկապակցուածութիւնը կը պահպանէ։ Մանկավարժութեան զարգացումն անցած է երկարատեւ ճանապարհ։ Վերածնունդի ժամանակաշրջանի մարդաբաներու աշխատութիւններուն մէջ կարծարծեն մ ...

                                               

Կենսաբանութիւն

Կենսաբանութիւն ՝ գիտութիւն), բնագիտութեան ճիւղերէն մին։ Կուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ իրենց փոխազդեցութիւնը շրջապատի հետ։ Բառը նախ օգտագործուած է ֆրանսացի բնագէտ Ժան Պապթիսթ Լամարքի կողմէ։ Կը քննէ կենսաբանութեան գիտութիւնը կառուցուածքը, գործառոյթը, աճումը, սկզբնաղբիւրը, եղափոխութիւնը, բաշխումը եւ դասակարգումը առարկաներու կեանքէն։ Միանալով սկզբունքներ կը կազմէ ժամանակակից կենսաբանութեան հիմնադրման, բջիջային տեսութեան, եղափոխութեան վրայ։ Կենսաբանութիւնը, ինչպէս զատ գիտնական ճիւղ, տասնիններորդ դարում զարգացաւ երբ գիտնականներ յայտնաբերեցին, որ մարմիններ կը բաժնեն հիմնական բնութագրեր։ Հիմ ...

                                     

★ Գիտութիւն

 • կը ցոլացնեն Օդը անտեսանելի է, որովհետեւ լոյսը չի ցոլացներ Մշակութային Իմ Առաջին Հանրագիտակս, Գիտութիւն Արամ Սեփեթճեան եւ Լեւոն Թորոսեան, Պէյրութ
 • Քաղաքագիտութիւնը անգլ. Political science ընկերային գիտութիւն մըն է, որ կը զբաղի կառավարական դրութիւններով, ինչպէս նաեւ կը վերլուծէ եւ կը քննէ քաղաքական
 • Հոգեբանութիւն, յունարէն ψυχή հոգի, λόγος միտք, գիտութիւն գիտական եւ կիրառական գիտութիւն հոգեկանի որպէս կենսագործունէութեան յատուկ ձեւի զարգացման
 • լրագրութիւն, հրոսակային լրագրութիւն, փողոցական լրագրութիւն կը կոչուի լուր և գիտութիւն ժողվել, արցանագրել և վերալուծել Diderot, Denis. Journalist The Encyclopedia
 • բոյսերուն վերաբերող և βοτάνη - խոտ, բոյս կենսաբանութեան մէկ բաժին, գիտութիւն բոյսերու մասին Բուսաբանութիւնը կ ընգրկէ մեծ քանակութեամբ խնդիրներ բոյսերու
 • pais paidos երեխայ, տղայ ago կը տանի, կը դաստիարակեմ ազատամիտ գիտութիւն է, որ վաղ ժամանակներէն կը համարուի փիլիսոփայութեան ճիւղ մը Դեռեւս անդիգ
 • Դեղաբանութիւն, գիտութիւն որ կ ուսումնասիրէ մարդու եւ կենդանիներու անդամներու վրայ դեղանիւթերու եւ կենսաբանօրէն աշխոյժ այլ նիւթերու ազդեցութիւնը Այդ
 • Կենսաբանութիւն յուն βιολογία, հին յուն βίος կեանք եւ λόγος լոկոս գիտութիւն բնագիտութեան ճիւղերէն մին Կ ուսումնասիրէ կենդանի մարմինները եւ իրենց
 • Հողագործութիւն, երկրագործութիւն, գիւղատնտեսութեան ճիւղ Նաեւ գիտութիւն որ կ ուսումնասիրէ բոյսերու մշակութեան ընդհանուր ձեւերը, կը մշակէ հողին օգտագործման
 • Վենետիկ, Իտալիոյ մէջ, ուր նաեւ սորված է տնտեսագիտութիւն եւ քաղաքական գիտութիւն Սա Ֆոսգրի համալսարանը Վենետիկի մէջ Ներկայիս ան կ ապրի Գանատայի Օնթարիօ
 • անգլերէն Chemistry, ֆրանսերէն Chimie կամ տարրաբանութիւնը, ճշգրիտ գիտութիւն է, որ կ ուսումնասիրէ նիւթերու յատկութիւններու, կառուցուածքի, բաղադրութեան
 • Բուսաբուծութիւն, գիւղատնտեսութեան գիտութիւն եւ բնագաւառ, որ կը զբաղի բոյսերու մշակման վերաբերող հարցերով Բուսաբուծութեան ուսումնասիրութեան ոլորտին մէջ
                                     
 • Անասնաբուծութիւն, գիւղատնտեսական գիտութիւն եւ բնագաւառ, որ կը զբաղի գիւղատնտեսական կենդանիներու բուծմամբ անասնաբուծական մթերքներու արտադրութեան համար
 • 1996 թուական կ աշխատի Կալիմար հրատարակչութիւնները, ու երկու անգամ Ամերիկա կ երթայ Ուսուման կը վերադարնայ 1998 թուականին, ընկերային գիտութիւն սորվելու
 • Թրանսիի կողմէ, որ Էթիէն Պոննոթ տը Քոնտիլլաքի հետ միասին կը փորձէր ստեղծել գիտութիւն մը գաղափարներու ձեւաւորման ընդհանուր սկզբունքներու ու մարդկային գիտակցութեան
 • գրադարան, Գիտական տեղեկատուութեան կեդրոն, Գիտակրթական միջազգային կեդրոն, Գիտութիւն հրատարակչական - արտադրական միաւորումը եւ տպարանը, ինչպէս նաեւ այլ ծառայութիւններ
 • հայտնէ մ. թ. ա. 4 - րդ դարու Արիստոտելի մոտ, որ այն կ անուանուի բնական գիտութիւն Տնտեսագիտութեան գլխաւոր գործառոյթը կը կայանայ անոր մէջ, որ մշտապէս ստեղծած
 • Կարապետ Եզեան Ազգին թողած կտակին մաս կը կազմեն Օսմանեան հայերու մէջ գիտութիւն արուեստներ եւ հայերէն լեզուի ուսում ծաւալել Մրցանակաբաշխութիւն հայոց
 • Դեղագործութեան, դեղաբանութեան հետ մէկտեղ, կը կազմէ դեղաձեւերու վերաբերեալ գիտութիւն դեղագիտութիւն Երկար ժամանակ բուժումը եւ դեղերու պատրաստումը նոյն մարդը
 • աշխատանքներ երեխաներու եւ պատանիներու համար, որպէսզի խթանէ անոնց մէջ սէրը դէպի գիտութիւն տեխնիկան ու ճարտարագիտական կրթութիւն ElCorr գազի ծաւալի ելեկտրական
 • որպէսզի լայն հանրութեան ուշադրութիւնը գրաւեն եւ հետաքրքրութիւն խթանեն դէպի գիտութիւն բժշկութիւն եւ արհեստագիտութիւն Մրցանակի անուանումը եկած է անգլերէն
 • Լեզուաբանութիւն, գիտութիւն որուն ուսումնասիրութեան առարկան լեզուն է, լեզուի կառուցուածքը, բովանդակութիւնը եւ լեզուն համատեսքի մէջ: Լեզուի ուսումնասիրութեան
                                     
 • Էթնոգրաֆիա յունարէն ἔθνος ժողովուրդ եւ γράφω կը գրեմ պատմագիտական գիտութիւն որ ժողովուրդները կ ուսումնասիրէ, անոնց ծագումնաբանութիւնը, վերաբնակեցման
 • Պաշտօնավարած է Աղեքսանտրիոյ Պօղոսեան ազգ. Վարժարանին մէջ, դասաւանդելով գիտութիւն եւ ուսողութիւն բարձրագոյն կարգերուն Մոնրէալ հաստատուելէ ետք երկար տարիներ
 • Պուքրէշ 1924 և Կոկոն Ֆրումոասա և Պուքրէշ 1934 - 5 մանկական և պատենական և Գիտութիւն ու Գիտելիք Ֆրումոասա 1930 - 1 դիտական ամսաթերթերը: Հայ Հանրագիտակ, Հ.
 • տնօրէնութիւնը 1908 - 1911 Հոն կը դասախօսէր նաեւ հայերէն, ֆրանսերէն եւ գիտութիւն 1911 կրկին տնօրէն կը կարգուի Ֆենեսէի դպրոցին Կինը Գայիանէ, որ կը պաշտոնավարէր
 • Հանրագիտարան հանր հանրային, ընդհանուր ա յօդակապ գիտ գիտելիք, գիտութիւն արան տեղ բնորոշող գոյականակերտ վերջածանց բառը Տեղեկատու ձեռնարկ
 • նպատակն է իր աշակերտներուն մատակարարել մանկավարժական գիտական մեթոտ եւ գիտութիւն ծրագրիներ կայացուցած նիւթերուն տեսական եւ գործնական պարտականութիւններուն
 • Պերպերեան աւարտած է դպրոցը, եւ 15 տարեկանէն սկսեալ աւանդած է գրականութիւն եւ գիտութիւն 1908 - ին անցած է Փարիզ եւ յաճախած է Սորպոն եւ Քոլեճ Տո Ֆրանս համալսարանները
 • նախադպրոցական եւ մանկապարտէզի ուսուցիչ - տնօրէնի պատրաստութիւն, համակարգիչներու գիտութիւն հոգեբանութիւն, բժշկական հաշուեգրութիւն, իրաւաբանի օգնական, օտար լեզուներ

Users also searched:

գիտութիւն, Գիտութիւն, քաղաքագիտութիւն, քաղաքագիտություն, դասագիրք, հիմունքներ, դասագրքեր, բակալավրիատ, բրյուսով, գիրք, քաղաքագիտության, բրյուսովբակալավրիատ, քաղաքագիտությունեպհ, քաղաքագիտությունդասագիրք, քաղաքագիտությանհիմունքներ, քաղաքագետ, բրուսով, քաղաքագիտությունդասագրքեր, Քաղաքագիտութիւն, քաղաքագիտությանգիրք, հոգեբանութիւն, հոգեբանություն, հոգեբանության, եպհհոգեբանությունդասացուցակ, հոգեբանությանմասին, հոգեբանությունեպհ, հոգեբանությանֆակուլտետքննություններ, եպհհոգեբանությունհեռակա, հոգեբանությունգրքեր, հոգեբանությունմասնագիտություն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Խրա՛տ ձեռք բերէք եւ ոչ թէ.

Գիտութիւն եւ արւեստ Հրատարակութիւն հայ համալսարանականների ընդհանուր միութիւն. Գիտութիւն տէրութեանց Եւրոպայ, այս. XI, ՀՀ ԳԱԱ Գիտութիւն հրատ., Երևան, 2000: Երգը կը պատմէ մարդու դաժան ճակատագրին մասին։. Ի ԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԱՐԵՒՄՏԱՀԱՅԵՐԷՆԻ. Ղուկաս Տէրտէրեան, Գիտութիւն վաճառականութեան, Վիեննա, 1848։ 16. 2 կիսում. Հավանել. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Որ ձգտում են գիտութիւն ձեռք բերելու: Խրա՛​տ ձեռք բերէք եւ ոչ թէ արծաթ,.

Քաղաքագիտություն եպհ.

Մոդերնիզմը քաղաքագիտության. Քաղաքագիտության ոլորտի հայ փորձագետի հավելումը Գերմանիայից իրավագետի. Քաղաքագիտություն դասագիրք. Արմեն Սարգսյանն այցելել է Լոնդոնի. Քաղաքագիտության հիմունքներ ՀՊ 19. ՈՒսուցիչ: Ռուբեն Օհանջանյան. Բաց թողնել.


Հոգեբանության մասին.

Հարմոնիա հոգեբանության հանրային. 1․Հոգեբանության ուսումնասիրության առարկան են նշվածներից բոլորը, բացի. ա մարդու.

Լրագրող աշխատանք.

Ես՝ լրագրող, դու՝ նախարար, հոգի. Դիմողները՝ վիրավորում ստացած երեք լրագրողները և լրագրողներից մեկի սպանված​. Լրագրող. Լրագրող Անի Գևորգյանը դիմել է ՄԻՊ. Լրագրող. Yer. Industry: Editorial, Journalism, Media. City: Yerevan. Employment type: Full time. Deadline: 6 9 2021.

Կենսաբանություն 9.

Մասնագիտություն․ 21 րդ դարը. Լաբորատորիան ղեկավարում է Նարինե Ալբերտի Ղազարյանը։ Իրականացվում են․. Եպհ կենսաբանության ֆակուլտետ քննություններ. Արսեն Առաքելյանը վերընտրվեց Հետք. Ճարտարագիտություն, մաթեմատիկա ԲՏՃՄ ուսումնական բնագավառում: Կենսաբանության. Կենսաբանության ֆակուլտետ հասցե. Կենսաբանության ֆակուլտետ ԵՊՀ. Կից փաստաթուղթ, Չափ. PDF icon Մասնակիցների ցուցակը, 118.06 KB. PDF icon Առաջադրանքներ էջ 1 8, 1.68. Կենսաբ 8. ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ. Ընդունելության քննություններ. Ընդունելության քննություններն անցկացվում են.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →