Back

★ Բնութիւն                                               

Բնութիւն

Բնութիւն, մարդուն շրջապատող ֆիզիքական միջավայրն է եւ սովորաբար կընդգրկէ ֆիզիքական տիեզերքի բոլոր առարկաներն ու երեւոյթները, բացի անոնցշէ, որոնք ստեղծուած են մարդկանց կողմէ։ Բնութիւնը մշտապէս կը շարժի եւ կը զարգանայ, կընդգրկէ անօրգանական եւ օրգանական աշխարհները։ Անօրգանական աշխարհին կը պատկանին տիեզերական մարմինները, ջուրը, հողը, օդը, ապարները, օգտակար հանածոները։ Բուսական եւ կենդանական օրգանիզմներու ողջ բազմազանութիւնը կը կազմէ օրգանական աշխարհը։ Զարգացման ընթացքին, անօրգանական բնութիւնը օրինաչափօրէն առաջ կը բերէ օրգանական բնութիւն կենսոլորտ՝ մարդու կենսագործունէութեան համար բոլոր անհրաժեշ ...

                                               

Վանաձոր

Վանաձոր, Հայաստանի մեծութեամբ երրորդ քաղաքն է եւ հանրապետութեան հիւսիսային մասին մէջ կը գտնուի Լոռիի մարզին կեդրոնը։ Բնակչութիւնը 100.000-էն աւելի է։ Վանաձորի նախկին անունը Կիրովական էր, իսկ քաղաքի հին անունը՝ Ղարաքիլիսա։

                                               

Քաղկեդոնի Ժողով

Քաղկեդոնի ժողով, 8 Հոկտեմբեր 450 թուականէն մինչեւ 1 Նոյեմբեր տեղի ունեցած եկեղեցական ժողով, որու հրաւիրուած է Կոստանդնուպոլսէն ոչ հեռու գտնուող Քաղկեդոն քաղաքին մէջ Բիւզանդիոնի կայսր՝ Մարկիանոսի կողմէ Լեւոն Բ. Պապի համաձայնութեամբ՝ Եւտիքեսի ուսմունքը քննելու եւ Քրիստոսի բնութեան մասին վէճերուն լուծում տալու նպատակով։ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ եկեղեցիներու կողմէ Քաղկեդոնի ժողովը կը ճանչցուի որպէս տիեզերական։ Հայ առաքելական եկեղեցին, տենելով Քաղկեդոնի ժողովի որոշ թերութիւնները, հրաժարած է ճանչնալ ժողովին կողմէ հռչակուած քրիստոսաբանական բանաձեւը, որու հիման վրայ դրուած է Լեւոն Պապի տոմարը։

                                               

Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորումը

Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորում, բուն գրական շարժումը կը ձեւաւորուի՝ աստիճանաբար զտուելով ազգային ընդհանուր շարժումէն, հասունացման հոլովոյթով մը, 1860 թուականէն ետք։ Ինքնին բնական՝ այս հոլովոյթը ենթակայ եղած է մի քանի գործօններու 1 Զոյգ կայսրութիւններու քաղաքական մշակութային ճնշումները կը կաշկանդեն գործիչներն ու ժողովուրդը, քիչ մի ազատ ձգելով միայն գրականութիւնը՝ իբր ազգային ինքնութեան "անվնաս" դրսեւորում։ Որոշ հին գործիչներ կ՛ամփոփուին գրականութեան շուրջ, իսկ նորերը՝ "Զարթօնք" ի սերունդի "երկրորդ ալիքի" դէմքերը արդէն կը կազմաւորուին, իբրեւ՝ աւելի գրական դէմքեր։ 2 Եւրոպայէն եկող մշակութ ...

                                               

Կիւրեղ Աղեքսանտրացի

Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, նշանաւոր եկեղեցական գործիչ, 412-444 թուականներուն՝ Աղեքսանդրիոյ եպիսկոպոս, աստուածաբան, յունական հայրաբանութեան հիմնական ներկայացուցիչներէն մէկը, քրիստոնեայ եկեղեցւոյ ընդհանրական սուրբ։ 431-ի Եփեսոսի Ժողովին գլխաւոր դէմքերէն՝ ծանօթ Կոստանդնուպոլսոյ Նեստորիոս Արքեպիսկոպոսին դէմ իր անզիջող կեցուածքով։ Կիւրեղի գործերը վաղ միջնադարուն հայերէնի թարգմանուած են։ Իր նշանաւոր բանաձեւը՝ "Բնութիւն Բանին մարմնացելոյ", դարձած է Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Քրիստոսի բնութեան վարդապետութեան հիմնաքարը:

                                               

Սամուէլ (վէպ)

"Սամուէլ", հայ գրող Րաֆիի պատմական վէպերէն։ Րաֆֆին "Սամուէլը" գրած է 1880-ական թուականներուն, աւարտած է 1886-ին։ Առաջին անգամ հրատարակուած է Թիֆլիսի "Մշակ" ամսագիրին մէջ։ "Սամուէլը" կը համարուի հայկական գրականութեան լաւագոյն կոթողներէն մէկը։ Նկարագրելով Հայաստանի ծանր վիճակը 4-րդ դարուն, Րաֆֆին կը ձգտէր նկարագրել Հայաստանը 19-րդ դարուն, երբ անիկա կը գտնուէր Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի տիրապետութեան տակ։ Ցարական իշխանութիւնը կայրէր հայկական գիրքերը, կը փակէր եկեղեցիները եւ կոչնչացնէր լեզուն։ Րաֆֆին չէր կրնար լուռ նայիլ այդ բոլորին։ Վէպը ներառուած է հայկական ուսումնական ծրագիրին մէջ։ Ատոր հիմնակա ...

                                     

★ Բնութիւն

 • Բնութիւն լատ. natura մալակասի natura, եբր. φύσις մարդուն շրջապատող ֆիզիքական միջավայրն է եւ սովորաբար կ ընդգրկէ ֆիզիքական տիեզերքի բոլոր առարկաներն
 • գաղափարը, ըստ որու Հայր Աստուած, Որդի Աստուած եւ Սուրբ Հոգին ամբողջական բնութիւն են Մոնոթեիստական միաստուածութիւն, աւելի խորացուած Երրորդութեան մասին ուսմունքով
 • Մարզպետարանի շէնք Շարլ Ազնաւուրի անուան մշակոյթի պալատ Բնակելի շէնք Փողոց Բնութիւն Կամուրջ Փամբակ գետի վրայ Տեսարան Քաղաքի կեդրոնական փողոցներէն մէկը Քաղաքի
 • 430 - ական թթ. սկսաւ ուսուցանել, որ Քրիստոսը ունի միայն մէկ աստուածային բնութիւն իսկ անոր մարդկային որակները լուծուած են աստուածային բնութեան մեջ, իբրեւ
 • բանաստեղծական գործէն, խմբուած երեք բնաբաններու մէջ Մարդկային Հոգի եւ Բնութիւն Կեանք եւ Մահ Ազգ, Հայրենիք, Պայքար Բնաբաններ որոնք 1860 - 1870 թուականներուն
 • գործերը վաղ միջնադարուն հայերէնի թարգմանուած են Իր նշանաւոր բանաձեւը Բնութիւն Բանին մարմնացելոյ դարձած է Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Քրիստոսի բնութեան
 • Ինքնակոչները Կնոջ խորհուրդը Պատանի Արտաւազդը Փակագիծերու մէջ յաւելուած Բնութիւն Նախարարութիւն, Թագաւոր Պետութիւն, Եկեղեցի, Հոգեւոր եւ մարմնական իշխանութիւն
 • հայերը առաքեալներէն սկսած դաւանել Քրիստոսի մեջ մէկ Աստվածամարդկային բնութիւն եւ Սուրբ Աստուած երգը խաչեցարով երգել, ինչպէս նաեւ սկիզբ դրուած է Հայոց
 • գեղանկարչական արուեստին, ան նկարած է իսկական կերպարներ, դիմանկարներ, անկենդան բնութիւն անասուններ, առարկաներ զորս ներշնչած են զինք Չինաստան, Սինկափուր, Ինտոնեզիա
                                     
 • բազմապիսի սոուսները աճիքա, թղեմալի եւ այլն Վրաստանն ունէ շատ հարուստ բնութիւն անտառածածկոյթը կը կազմէ երկիրին բնապատկերներու անբաժան մասը 37 Բազմապիսի
 • Ահուրայ Մազդայ - յին Սակայն Արամազդը նոնը չէր Ահուրայ Մազդայ - յի հետ Բարի բնութիւն ունենալով հանդերձ, Արամազդը կրնար էր նաեւ պատժել Այստեղ չենք տեսնար իրանական
 • երկու բնութիւն ունենալու հարցին շուրջ Բիւզանդական հոգեւորականութիւնը ի վերջոյ կը դաւանի այն ուղղութիւնը, թէ Յիսուս Քրիստոս ունեցած է երկու բնութիւն այսինքն
 • դէմքերու միասնութիւնը կ արտայայտուի մէկ Աստուածութիւն, մէկ էութիւն, մէկ բնութիւն իսկ դէմքերու երրորդութիւնը երեք դէմք, երեք անձնաւորութիւն, իւրաքանչիւր
 • համաձայն Ըստ աշխատանքի առարկայի բոլոր մասնագիտութիւնները կը բաժուին. Մարդ - բնութիւն բիոնոմիական Մարդ - ճարտարագործութիւն տեխնոմիական Մարդ - նշան սիգնոմիական
 • տեսակ, մուլդիմետիա փորձառութիւններ եւ ինտերակտիւ ցուցադրութիւններ: Կենդանի բնութիւն կենդանի միջատներ, սարդակերպեր, լորձնեակ: Քարէ պատի պատկերասրահ բնագիտութեան
 • Ծովը եւ Դեղին Ծովը: Հակառակ իր անուան, Խաղաղական Ովկիանոսը նոյնքան խաղաղ բնութիւն չունի: Շատ արեւադարձային փոթորիկներ կը ցնցեն Խաղաղականի կղզիները: Pacific
 • միաւորութեամբ. մէկ Տէր, մէկ Յիսուս, մէկ դէմք եւ միացեալ աստուածամարդկային բնութիւն Ս. Կոյս Մարիամն Աստուածածին է եւ ոչ թէ սոսկ մարդածին ու Քրիստոսածին հակառակ
 • այնտեղ նոյնիսկ փիղեր կ ապրէին Մինչ Ադլանդիտի մէջ պահպանուած էր հրաշալի բնութիւն անոնք մոռացութեան մատնած էին հարստութիւնները մեծարելով ստեղծողն Երբ
 • լայն պատկեր, հերոսներու նկարագիրներու հոգեբանական զարգացում, միջավայր, բնութիւն ժողովրդական սովորութիւններ, բարքեր եւ այլն Վէպը կ ունենայ գաղափարական
                                     
 • ոլորտներու քարոլորտի, մթնոլորտի, ջրոլորտի, կենսոլորտի փոխազդեցութեան եւ մարդ - բնութիւն փոխհարաբերություններու բոլոր կողմերը եւ բնական միջավայրի որակի պահպանման
 • յառաջացնելով կատարեալ էակի Աստուծոյ պաշտամունքը Ան կը լուծէ մարդ եւ Աստուած, բնութիւն եւ Աստուած յարաբերութիւնը Աստուած ամէնուրեք է եւ ամէն ինչի մէջ: - Զի դու
 • Յակոբի մենամարտը հրեշտակի հետ 1888 Գիշերային սրճարան Առլ 1888 Մերկ բնութիւն - ճապոնական փայտէ քանդակով 1889 Թայիթիի կանայք լողափին 1891 Ծաղիկներով
 • Լեռնային Ղարաբաղի կամ Արցախի Հանրապետութիւն, փաստացի անկախ, սակայն միջազգայինօրէն չճանչցուած պետութիւն Անդրկովկասի մէջ Արեւմուտքէն սահմանակից է Հայաստանի
 • Ստեղծագործութիւնները տարբեր թեմաներով են, ատոնց մէջ կարող են առկայ ըլլալ լճակ, լուսին, բնութիւն կին եւ այլն, որոնք կ արտայայտեն արուեստագէտի ներքին խռովքն ու ապրումները
 • Հունգարիա Հունգարերէն Magyarország մատեարօրսակ պետութիւն է Կեդրոնական Եւրոպայի մէջ Եւրամիութեան 2004 - էն Շենկենի գօտիի, ՆԱԹՕ - ի 1999 - էն անդամ - երկիր
 • Ալճերիա արաբերէն الجزائر ալ - ժազայիր երկիր է Հիւսիսային Ափրիկէի մէջ, պաշտոնական անուանումը Ալճերիոյ Ժողովրդական Ժողովրդավարական Հանրապետութիւն Ան
 • կերպերու պատրաստութեան Այս շրջանին գործերը յատկապէս դիմանկարներ, մեռեալ բնութիւն առասպելական տեսարաններ եւ մերկ կերպարանքներ են Ռենուար ճանցուած արուեստագէտ
 • Երկիր, Երկիրը Արեգակնային Դրութեան այն մոլորակն է, ուր բնակուած է մարդու կողմէ: Ան երրորդն է Փայլածուէն եւ Արուսեակէն ետք: Գրեթէ գնդաձեւ է: Տրամագիծն է
 • Օտեան, Ալ. Շիրվանզադէ, Նար - Դոս եւ ուրիշներ Բնապաշտութիւնը լատ.natura - բնութիւն Բնապաշտութիւնը նաթիւրալիզմ երեւան եկաւ իբրեւ իրապաշտութեան մէկ հոսանք
 • բանաստեղծներուն գործը խմբուած երեք բնաբաններու մէջ Մարդկային Հոգի եւ Բնութիւն Կեանք եւ Մահ Ազգ, Հայրենիք, Պայքար վիպապաշտ ոճ ունի Հայ վիպապաշտ գրականութեան

Users also searched:

բնութիւն, Բնութիւն, վանաձոր, Վանաձոր, վանաձորում, ինդեքս, աշխատանքվանաձորում, իջեւանվանաձոր, ճշգրիտեղանակըվանաձորում, թափուրհաստիքվանաձոր, փոստայինինդեքսվանաձոր, ջունգլիներվանաձոր, ջունգլիներ, իջեւան, ճշգրիտ, եղանակը, լոռի, թափուր, հաստիք, փոստային, աշխատանք, գործ, վանաձորլոռի, գործկավանաձորում, քաղկեդոնի ժողով, Ժողով, ժողով, Քաղկեդոնի, քաղկեդոնի, քաղկեդոնական,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Հակոբոս 3.7 8 Hakobos 37 8 S.

Զբնութիւնն փոխէ, եւ ի յայլ բնութիւն ի մարդուն անձինն բնութեան մաւտիկ է. Կաղապար:Օրվա հոդված Հուլիսի 2, 2016 թ. Ոչ ոք ըստ բնութեան չար£ Մի խաբեսցին մարդիք ունել զչարութիւն£ Զի բնութիւն ամենայն. Մայրիկիս Օրօրը Կոմիտասի թանգարան. Կյուրեղ Ալեքսանդրացու Մի է բնութիւն բանին մարմնացելոյ բանաձևը: Հայ Եկեղեցին չի.

Թափուր հաստիք վանաձոր.

Հետազոտություն Վանաձոր քաղաքի. Ասար Արմենիա Առողջարանը գտնվում է Վանաձորում: Առողջարանում ստեղծված են հիանալի. Վանաձոր, լոռի. Վանաձոր Ալավերդի Բագրատաշեն. Արդյունքը. Վանաձոր Պիտակը կիրառված է: 29 Մյս, 519, 523, 627, 640, 7.05, 7.25, Լոռի, Վանաձոր. Փոստային ինդեքս վանաձոր. Վանաձորի մասնաճյուղ Գլխավոր. Վանաձոր, Տիգրան Մեծի 36, հեռ. 374.322 41854 կամ 41855 160. Հայերեն Русский English Logo ԳԼԽԱՎՈՐ ՎՊՀ.


Քաղկեդոնի 4 - րդ ժողով.

Թարգմանությունների կենտրոն. Կոստանդնուպոլսի եկեղեցական ժողովը: 7.3. Քաղկեդոնի ժողովը և Հայոց եկեղեցին: 4. 4. 8. 4. Քաղկեդոնականություն. ՀԱՅՈՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՉՈՐՐՈՐԴ. ԵՒ այդ ժողովի ընթացքում պաշտոնապես նզովվում է Քաղկեդոնի ժողովը, ինչից էլ. Հայ քաղկեդոնական եկեղեցիներ. Հայաստանյայց Առաքելական սուրբ. Քաղկեդոնի Ժողովի Դավանաբանական Բանաձեվը և Հայ Եկեղեցին. Նիկիայի Ա 325թ. եւ Կ. Պոլսի.

Հայերի ներդրումն օսմանյան arteria.

6 Նա համարվել է գրի և գրականության, արվեստի և 4 Գանձակի աթաբեկության ձևավորումը վո րական շարժումների պատմություն հետ ևանք էր ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքի. ²ñäÐ ¶Æî²Î²Ü ÀܺðòàôØܺð 2018 Արցախի պետական. Ժողովրդական Շարժումը Սասունում 1890 1894. 1964​. Հայաստանի Սոց. Զարթօնք Օրաթերթ. 165. Գրական Արեւմտահայերենի Ձեւաւորումը. Երկերի. ՀԱԿՈԲ ՊԱՐՈՆՅԱՆԸ ԵՎ ԻՐ ԺԱՄԱՆԱԿԸ. Շարժման ետպատերազմյան պատմությունից: Թուրյանց գրական քրդերեն լեզվի ձևավորման քաղաքական զարթոնքի ազդակները 12 13 րդ դդ. Տ Ա Ր Ե Գ Ի Ր Ք YEARBOOK Կոմիտասի. ՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՑԱՆԿ 194 արժեքային համակարգի ձևավորումը: 8 անկախ տեղա շարժման և այլ խնդիրների լուծման համար: զարթոնքի վերա բերյալ արևը ջերմացնում է հողը,.

Րաֆֆին պատմավեպի մասին.

Իմ գրադարանը: Րաֆֆի: Սամվել. Այնուամենայնիվ, վեպը առավել քան ջերմ թատրոնի հիմնադիր Սամուել Բեքեթը մի. Սամվելի կերպարը. ԲԱՆԲԵՐ ԼԵԶՎԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ. Ընծայուեց Սամուէլ Մհերեանի Մենավոր նկարագրութեամբ. թէ ինչպէս վէպի գլխաւոր.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →