Back

ⓘ Բնութիւն
                                               

Բնութիւն

Բնութիւն, մարդուն շրջապատող ֆիզիքական միջավայրն է եւ սովորաբար կընդգրկէ ֆիզիքական տիեզերքի բոլոր առարկաներն ու երեւոյթները, բացի անոնցշէ, որոնք ստեղծուած են մարդկանց կողմէ։ Բնութիւնը մշտապէս կը շարժի եւ կը զարգանայ, կընդգրկէ անօրգանական եւ օրգանական աշխարհները։ Անօրգանական աշխարհին կը պատկանին տիեզերական մարմինները, ջուրը, հողը, օդը, ապարները, օգտակար հանածոները։ Բուսական եւ կենդանական օրգանիզմներու ողջ բազմազանութիւնը կը կազմէ օրգանական աշխարհը։ Զարգացման ընթացքին, անօրգանական բնութիւնը օրինաչափօրէն առաջ կը բերէ օրգանական բնութիւն կենսոլորտ՝ մարդու կենսագործունէութեան համար բոլոր անհրաժեշ ...

                                               

Վանաձոր

Վանաձոր, Հայաստանի մեծութեամբ երրորդ քաղաքն է եւ հանրապետութեան հիւսիսային մասին մէջ կը գտնուի Լոռիի մարզին կեդրոնը։ Բնակչութիւնը 100.000-էն աւելի է։ Վանաձորի նախկին անունը Կիրովական էր, իսկ քաղաքի հին անունը՝ Ղարաքիլիսա։

                                               

Քաղկեդոնի Ժողով

Քաղկեդոնի ժողով, 8 Հոկտեմբեր 450 թուականէն մինչեւ 1 Նոյեմբեր տեղի ունեցած եկեղեցական ժողով, որու հրաւիրուած է Կոստանդնուպոլսէն ոչ հեռու գտնուող Քաղկեդոն քաղաքին մէջ Բիւզանդիոնի կայսր՝ Մարկիանոսի կողմէ Լեւոն Բ. Պապի համաձայնութեամբ՝ Եւտիքեսի ուսմունքը քննելու եւ Քրիստոսի բնութեան մասին վէճերուն լուծում տալու նպատակով։ Կաթոլիկ եւ Ուղղափառ եկեղեցիներու կողմէ Քաղկեդոնի ժողովը կը ճանչցուի որպէս տիեզերական։ Հայ առաքելական եկեղեցին, տենելով Քաղկեդոնի ժողովի որոշ թերութիւնները, հրաժարած է ճանչնալ ժողովին կողմէ հռչակուած քրիստոսաբանական բանաձեւը, որու հիման վրայ դրուած է Լեւոն Պապի տոմարը։

                                               

Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորումը

Զարթօնքի գրական շարժման ձեւաւորում, բուն գրական շարժումը կը ձեւաւորուի՝ աստիճանաբար զտուելով ազգային ընդհանուր շարժումէն, հասունացման հոլովոյթով մը, 1860 թուականէն ետք։ Ինքնին բնական՝ այս հոլովոյթը ենթակայ եղած է մի քանի գործօններու 1 Զոյգ կայսրութիւններու քաղաքական մշակութային ճնշումները կը կաշկանդեն գործիչներն ու ժողովուրդը, քիչ մի ազատ ձգելով միայն գրականութիւնը՝ իբր ազգային ինքնութեան "անվնաս" դրսեւորում։ Որոշ հին գործիչներ կ՛ամփոփուին գրականութեան շուրջ, իսկ նորերը՝ "Զարթօնք" ի սերունդի "երկրորդ ալիքի" դէմքերը արդէն կը կազմաւորուին, իբրեւ՝ աւելի գրական դէմքեր։ 2 Եւրոպայէն եկող մշակութ ...

                                               

Կիւրեղ Աղեքսանտրացի

Կիւրեղ Աղեքսանդրացի, նշանաւոր եկեղեցական գործիչ, 412-444 թուականներուն՝ Աղեքսանդրիոյ եպիսկոպոս, աստուածաբան, յունական հայրաբանութեան հիմնական ներկայացուցիչներէն մէկը, քրիստոնեայ եկեղեցւոյ ընդհանրական սուրբ։ 431-ի Եփեսոսի Ժողովին գլխաւոր դէմքերէն՝ ծանօթ Կոստանդնուպոլսոյ Նեստորիոս Արքեպիսկոպոսին դէմ իր անզիջող կեցուածքով։ Կիւրեղի գործերը վաղ միջնադարուն հայերէնի թարգմանուած են։ Իր նշանաւոր բանաձեւը՝ "Բնութիւն Բանին մարմնացելոյ", դարձած է Հայ Առաքելական Եկեղեցւոյ Քրիստոսի բնութեան վարդապետութեան հիմնաքարը:

                                               

Սամուէլ (վէպ)

"Սամուէլ", հայ գրող Րաֆիի պատմական վէպերէն։ Րաֆֆին "Սամուէլը" գրած է 1880-ական թուականներուն, աւարտած է 1886-ին։ Առաջին անգամ հրատարակուած է Թիֆլիսի "Մշակ" ամսագիրին մէջ։ "Սամուէլը" կը համարուի հայկական գրականութեան լաւագոյն կոթողներէն մէկը։ Նկարագրելով Հայաստանի ծանր վիճակը 4-րդ դարուն, Րաֆֆին կը ձգտէր նկարագրել Հայաստանը 19-րդ դարուն, երբ անիկա կը գտնուէր Թուրքիոյ եւ Ռուսաստանի տիրապետութեան տակ։ Ցարական իշխանութիւնը կայրէր հայկական գիրքերը, կը փակէր եկեղեցիները եւ կոչնչացնէր լեզուն։ Րաֆֆին չէր կրնար լուռ նայիլ այդ բոլորին։ Վէպը ներառուած է հայկական ուսումնական ծրագիրին մէջ։ Ատոր հիմնակա ...