Back

★ Բոյսեր                                               

Հատապտղային Բոյսեր

Հատապտղային բոյսեր ` վայրի և մշակուող բազմամեայ բոյսեր են, որոնցմէ կը ստացուի ուտելի, հիւթալի, չբացուող, բազմասերմ պտուղներ։ Հայաստանի մէջ կը մշակուին ելակ, չիչխան, տտենի, թթենի, բռինչ, շամբուկ, արոսենի, սնձենի, հապալասենի, սզնենի, ալոճենի, հաղարջենի, ժոխենի, մոշենի, մոռի, մորենի, մշենի, մնձենի, կոկռոշենի։

                                               

Եպիփիւտ կամ Մակաբոյս

Եպիփիւտ, բոյսեր են, որոնք կ՚օգտուին ուրիշ բոյսերէն՝ իբր բնակարան ու առանց վնաս տալու կ՚աճին անոնց վրայ։ Հողի վրայ արմատ չեն ունենար։

                                               

Սլովաքիա

Սլովաքիա ն, պետութիւն է Կեդրոնական Եւրոպայի մէջ: Առաւելապէս լեռնային երկիր է, որուն մեծ մասը կը գտնուի Արեւմտեան Քարփաթյընի մէջ: Հիւսիսի բաժինը Բարձր Տատրաներն են, հարաւէն՝ Ցած Տատրաները, եւ այլ լեռնաշղթաներ:

                                               

Մանիփուր

Մանիփուր, նահանգ Հնդկաստանի հիւսիս-արևելքի մէջ, Պիրմայի սահմանի մօտ։ Տարածութիւնը 22.4 հազար քմ² է, բնակչութիւնը՝ 1.1 միլիոն 1971։ Վարչական կեդրոնը՝ Իմփհալ։ Ռելիեֆի մէջ կը տիրապետեն միջօրեականի ուղղութեամբ երկարող լեռնաշղթաներու եւ միջլեռնային լայն հովիտներու հերթագայութիւնը։ Կլիման չափավոր տաք է։ Տարեկան տեղումները 1500-2500 մմ են։ Լեռներու հողմակողմ լանջերուն կը գերակշռեն խոնաւ արեւադարձային անտառները, հողմահակառակ լանջերուն՝ տերեւաթափ, աւելի վեր՝ լայնատերեւ եւ սոճիի անտառներն ու մարգագետինները։ Մանիփուրը հետամնաց գիւղատնտեսական շրջան է։ Կը Մշակուին բրինձ, Իււղատուներ, ծխախոտ, բամբակենի, ...

                                               

Կիպրոս

Կիպրոս, Միջերկրական ծովի արեւելեան մասը գտնուող պետութիւն մըն է՝ Թուրքիոյ հարաւը։ Ան կը գտնուի նոյնանուն կղզիի վրայ։ Կիպրոսի Հանրապետութիւնը զարգացած երկիր է եւ անդամ է Եւրոպական Միութեան 1 Մայիս 2004-էն։

                                               

Դեղաբանութիւն

Դեղաբանութիւն, գիտութիւն, որ կ՛ուսումնասիրէ մարդու եւ կենդանիներու անդամներու վրայ դեղանիւթերու եւ կենսաբանօրէն աշխոյժ այլ նիւթերու ազդեցութիւնը։ Այդ նպատակով կ՛օգտուին հետազօտման տարբեր ձեւերէն։ Մարդու մարմնի կազմուածքին վրայ դեղանիւթերու ազդեցութեան վերաբերեալ տեղեկութիւնները, որոնք կը ստացուին բուժիչ նպատակով անոնց օգտագործման արդիւնքով, կը կազմեն դեղաբանութեան յատուկ բաժին՝ բուժարանական դեղաբանութիւն։ Դեղաբանութիւնը սերտօրէն կապուած է դեղանիւթերու մասին տարբեր, առաջին հերթին՝ դեղագործական, գիտութիւններու եւ դեղագիտութեան:

                                     

★ Բոյսեր

 • Հատապտղային բոյսեր վայրի և մշակուող բազմամեայ բոյսեր են թուփեր, կիսաթուփեր, խոտաբոյսեր որոնցմէ կը ստացուի ուտելի, հիւթալի, չբացուող, բազմասերմ պտուղներ
 • մանածագործական, շինանիւթերու եւ այլ ձեռնարկութիւններ: Կը մշակեն հացահատիկային բոյսեր ձիթատուներ, շաքարի ճակնդեղ, ծխախոտ: Զարգացած են այգեգործութիւնը, պտղաբուծութիւնը
 • գիւղատնտեսական շրջան է Կը Մշակուին բրինձ, Իււղատուներ, ծխախոտ, բամբակենի, պատիճաւոր բոյսեր Նաեւ կը սբաղուին այգեգործութեամբ եւ շերամապահութեամբ Զարգացած է ջուլհակութիւնը
 • գորգեր, ձեռագործ, խեցեղեն Կը մշակէն ցորեն, գարի, ընդեղէն, բոստանային բոյսեր խաղող, ցիտրուսներ, ծխախոտ, նշէնի Կան ձիթենիի եւ ընկուզէնիի պուրակներ
 • հանրապետութեան բուսական, պաշարները եւ յայտնաբերած աւելի քան 65 կալաքարաձեւ բոյսեր Փորձարարական, հետազօտութիւններով բացայայտուած են բուսական ծագման հակամանրէական
 • ազատ արձակելու համար Նախապատմական բուժակները նաեւ յայտնաբերած էին, որ շատ բոյսեր կրնան որպէս դեղ կիրարկուիլ Համայնքը, որպէս ամբողջութիւն, նոյնպէս ընդգրկած
 • վերապրած եւ Լիբանան ապաստան գտած հայ որբերը Գորգին վրայ գործուած են զարդեր, բոյսեր եւ կենդանիներ, զորս կը ներկայացնեն եդեմական պարտէզը, մինչդեռ սարսափելի իրադարձութիւններ
 • զգալի ազդեցութեամբ, այդ երկրամասերէն Եւրոպա թափանցած են շարք մը մշակելի բոյսեր ընտանի կենդանիներու տեսակներ եւ այլն Հայաստանի տարածքին նէոլիթեան կայաններ
 • հա վարելահողերն են, ուր հացահատիկ, պանջարեղէնի պարտէզներ եւ այլ ուտելիք բոյսեր կը մշակուին Լայն տարածում ունին խաղողի եւ պտղատու այգիները 105 հա, անոնց
 • մէջ կը մշակեն բամբակենի, ծխախոտ, թէյ, ձիթենի, ցիտրուսներ, հացահատիկային բոյսեր Նախալեռնային շրջաններուն մէջ, տարածուած է խաղողագործութիւնը Ամենուրեք
 • որոնք կը պարունակեն բնասպիտ protein կենսանիւթ vitamin մետաղներ, բոյսեր խոտեր, կամ այլ սննդանիւթեր եւ որոնք կը գործածուին որպէս ամբողջացուցիչ որոշ
 • Պատկերասրահներու մէջ ծաղիկին տարբեր գոյները կ օգտագործուին որպէս զարդարիչ բոյսեր Гибискус, китайская роза Malaysia. Official Symbols. Bunga Raya Ya Tang
 • Պատմագիր Մաթէոսը IX դար կը հաղորդէ դաղձ, չաման քեմոն, սոխ, սխտոր եւ այլ բոյսեր գործածելու մասին Հայերու սնունդի միւս բնորոշ առանձնայատկութիւնը այն է
                                     
 • զբօսաշրջային տեսարժան վայր Այնտեղ կարելի է տեսնել տեղական եւ օտար ծաղիկներ ու բոյսեր ինչպէս նաեւ գնել յուշանուէրներ Շուկային մէջ առատօրէն ցուցադրուած են վարդակակաչները
 • մէջ հանդիպող հիմնական ծառատեսակը փիւնիկեան արմաւենին է եւ այլ լայնատերեւ բոյսեր Անապատային շրջաններուն մէջ խոնաւութեան խիստ սակաւ պայմաններու մէջ բոյսերուն
 • շարայարկ չեն կազմեր Անտառի թոյլ լուսաւորուածութեան պայմաններուն մէջ, բազմաթիւ բոյսեր կորսնցուցած են քլորոֆիլը եւ անցած են սապրոտրոֆ կեանքի Լուսաւոր ասեղնատերեւ
 • Պլինիուս Աւագի Naturalis Historia - ն ուր ան նկարագրած է շուրջ 1000 տեսակի բոյսեր Այուրվեդան հնդկական աշխատութիւն, որ կը դասուի մ.թ.ա առաջին հազարամյակին
 • կարգով, ըստ գործող անձանց կամ նիւթի երկնային մարմիններ եւ երկիր, ծառեր, բոյսեր եւ ծաղիկներ, միրգեր, լեռ, գետ, աղբիւր, ջրային եւ ցամաքային կենդանիներ, թռչուններ
 • առաջին օրէնքները, ձեւաւորուել երկրագործութիւնը ընտելացուել են շարք մը բոյսեր եւ կենդանիներ Մեզ հասած են հնագոյն ժամանակների մշակոյթի այնպիսի աշխարհահռչակ
 • 290 տեսակներ Չորրորդ տեղը կը զբաղեցնէ նաեւ բոյսերի թուով 26000 տեսակի բոյսեր Անոնց 2500 տեսակները կը համարուին վտանգուած տեսակներ եւ արձանագրուած են
 • տուներ, ուր երբեմն կ ապրին մինչեւ 400 անձեր: Անոնք կ ապրին որսորդութեամբ եւ բոյսեր կը քաղեն սնանելու եւ բուժուելու համար: Կ ենթադրուի, որ շուրջ հարիւր մեկուսացած
 • բնաշխարհի հարուստ գեղեցիկ աւազան Լերան վրայ կ աճին 650 տեսակ անօթային բոյսեր որոնք Հայաստանի բուսականութեան 20 - ը կը կազմեն: Այս փոքր տարածքին մէջ կարելի
 • բարձրացնէ ցրտադիմացկունութիւնը Պղինձի անբաւարարութեան դէպքին մէջ, որոշ բոյսեր կը հիւանդանան, դադարի ընթացքին կը պտղաբերէն, կենդանիներու մօտ կ առաջանայ
 • նաեւ պառկած ցօղուններով, ամբողջաեզրէն մինչեւ փետրաձեւ հատուած տերեւներով բոյսեր են Ծաղկաբոյլը զամբիւղ խոզանաձեւ ծաղկակալով է, բազմագոյն ծիրանի, վարդագոյն
 • մշակոյթը, ինչպէս նաեւ լեռնահովիտներուն մէջ անասնապահութիւնը Սակայն կ աճին բոյսեր որոնք ճարտարարուեստին կը ծառայեն իբրեւ նախանիւթ Երկրագործութիւնը, անասնապահութեան
                                     
 • առաջին անգամ կը տեսնէին պղինձակարմրամորթ, գեղեցիկ ու բարձրահասակ մարդկանց, բոյսեր որոնք չէին աճիր Եւրոպաի մէջ գետնախնձոր, եգիպտացորեն, ծխախոտ Կոլոմբոսը
 • բուսածածկոյթը մակվիս, գարիգա հարաւին մէջ տարածուած են անապատային, աղուտային բոյսեր եւ տափաստաններ Բնորոշ կենդանիներն են շերտաւոր բորենին, շնագայլը, կրծողներ
 • արկածները: Երկրին ընդերքը անոնք կը յայտնաբերեն հսկայ սունկեր, պարզունակ բոյսեր կենդանի նախապատմական արարածներ, նախնադարեան մարդու, բնութեան տարբեր երեւոյթներ
 • 4 109 կ լ է, ոսկեբեր շրջաններու ստորերկրեայ ջուրերուն մէջ 10 6 կ լ Որոշ բոյսեր ձիաձետ, եգիպտացորեն կը կուտակեն ոսկի Հայաստանի մէջ եւ ԼՂՀ - ի մէջ, նոյնպէս
 • տեղեկութիւններ ունինք Գիւղի մէջ ապրած ըլլալով եւ իբրեւ մշակներու զաւակ, կը սորվի բոյսեր գտնել եւ զանազանել Հետագային, շնորհիւ այս կարողութեան եւ տարած աշխատանքին

Users also searched:

սլովաքիա, Սլովաքիա, մանիփուր, Մանիփուր, կիպրոս, կիպրոսի, Կիպրոս, դեսպանատուն, ավստրալիայի, չինաստանի, քարտեզ, վիզա, մայրաքաղաք, կիպրոսիմայրաքաղաք, մալթա, ավստրալիայիդեսպանատուն, չինաստանիդեսպանատուն, կիպրոսքարտեզ, kipros, կիպրոսվիզա, տուրեր, տուրերկիպրոս, բոյսեր,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Սլովակիա. 11 փախստական երեխա.

Զարգացման մեծ ներուժ ունեն Փետրվար 08.2017 0. Դեսպան Սեյրանյանի այցը Սլովակիա. ԵՀՄՖ նախագահ Ա․ Գրիգորյանը պատրաստ. ՀՀ ԱԺ նախագահի տեղակալ, Հայաստան Սլովակիա բարեկամական խմբի ղեկավար. Հայաստան Սլովակիա Հայաստան Հետք. Share Events. Flowers For Slovakia does not have any upcoming events. Bratislava, Բրատիսլավայի երկրամաս, Սլովակիա.

Զրուցարան Pclave1. Chattwenty. Անվճար.

Թիմերի խաղ Manipur Police և AFC Thoubal որպես մրցաշարի մի մաս India. Manipur State League. Խաղի ամսաթիվը:. Գլխավոր էջ DARMAN. The tremor was felt at 8.47 am in most parts of Assam, Nagaland, and Manipur, besides in Bangladesh and Myanmar. The epicenter was.


Չինաստանի դեսպանատուն.

Կիպրոս Առավոտ Լուրեր Հայաստանից. Երախտապարտ եմ Կիպրոսի էլ ամուր: Կիպրոսը հայ ժողովրդի հոգուն և մտքին. Մալթա. Քննարկվել են հայ կիպրական. Կիպրոսը մայիսի 10 ից բաց է հայաստանցի զբոսաշրջիկների համար, բայց մեկ պայմանով.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →