Back

★ Աշխարհագրութիւն                                               

Թիֆլիս

Թիֆլիս, Վրաստանի մայրաքաղաքը, ինչպէս նաեւ՝ պետութեան մեծագոյն քաղաքը։ Կը գտնուի երկիրին կեդրոնական մասին մէջ՝ Կուր գետի երկու ափերուն։ Կը համարուի աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն մէկը, որ հիմնուած է Ե. դարուն՝ Վիրքի թագաւոր Վախթանգ Գորգասալի կողմէն։ Դարավերջին, Վախթանգի որդին եւ յաջորդը՝ Տաչի արքան, մայրաքաղաքը Մցխեթէն կը տեղափոխէ Թիֆլիս։ Ռուսական տիրապետութեան տարիներուն Թիֆլիս եղած է Կովկասեան տարածաշրջանի քաղաքական եւ մշակութային կեդրոնը։ Դարեր շարունակ հայերը եղած են Թիֆլիսի քաղաքային կեանքին անբաժանելի մէկ մասը։ Մինչեւ այսօր Հավլաբար թաղամասին բնակչութեան մեծ մասը հայեր են։ Խորհրդանշական է ...

                                               

Էջմիածինի Գէորգեան Հոգեւոր Ճեմարան

Գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, Հայաստանի մէջ հիմնուած եւ մինչեւ օրս գործող ամէնէն հին բարձրագոյն ուսումնական հաստատութիւնը։ Հիմնադրուած է 1874-ին, Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի տաճարի կողքին։

                                               

Խալիպեան Վարժարան

Խալիպեան Վարժարան, Խալիպեան ուսումնարան, հիմնուած է 1858 թուականին, Թեոդոսիամ, Յարութիւն Խալիպեանի հատկացրած միջողներով, Գ. Այվազովսկի նախաձեռնութեամբ։ Պահպանուած է Նոր Նախիջեւան մեծահարուստ վաճառական Յարութիւն Խալիպեան նուիտարութիւնները, եկեղեցական գումարները եւ սովորողներուն, Ֆրանսերէն եւ թուրքերէն, հաւասարապէս նաեւ այն բոլոր առարկաները, որոնք Ռուսաստան եւ Եւրոպա կազմած են գիմնազիական միջնա-Խալիպեան վարժարանը կարգ կրթութեան հիմունքները ։ Թուրքերը դասաւանդած են արեւմտահայ, իսկ ռուսերը՝ արեւելահայ երեխաներու համար։ Ուսումնարանի ընդհանուր կառավարն է իրակացնել վերատեսուչ Գ. Այվազովսկին։ Խալի ...

                                               

Բուսաբանութիւն

Բուսաբանութիւնը կընգրկէ մեծ քանակութեամբ խնդիրներ՝ բոյսերու արտաքին եւ ներքին կառուցուածքի օրինաչափութիւնները մորֆոլոգիա եւ անատոմիա, բոյսերու դասակարգումը եւ սիստեմատիկան, բուսատեսակներու պատմական զարգացումը էվոլյուցիա, ազգակցական կապերը ֆիլոգենեզ, տարածումը՝ տարածական բաշխումը Երկրի մակերեսին բոյսերու աշխարհագրութիւն, բուսածածկի կառուցուածքը ֆիտոցենոլոգիա կամ երկրաբուսաբանութիւն, բույսերու հնարաւոր մշակումը արտադրութեան մէջ տնտեսական բուսաբանութիւն։ Ըստ ուսումնասիրման օբյեկտի բուսաբանութեան մէջ կառանձնացնան՝ Ֆիկոլոգիա ալգոլոգիա - գիտութիւն ջրիմուռներու մասին. Լիխենոլոգիա - գիտութիւն քարա ...

                                               

Գերսամ Ահարոնեան

Գերսամ Ահարոնեան, Մարաշ, Թուրքիա - 20 Յունուար 1981, Պէյրութ, Լիբանան), լիբանանահայ խմբագիր, հրապարակագիր, մանկավարժ, ազգային-քաղաքական գործիչ։

                                               

Վայոց Ձոր

Վայոց ձոր, Մեծ Հայքի Սիւնիքի գաւառներէն մին։ Կը համապատասխանէ ՀՀ ներկայ Վայոց ձորի մարզին՝ Եղեգնաձորի ու Վայքի շրջաններով։ Վայոց ձորը, Սիւնիքի ամէնէն նշանաւոր գաւառներէն մէկն էր։ Վայոց ձորի եւ անոր մէջ գտնուող շարք մը վայրերու մասին մեր եւ օտար աղբիւրներու մէջ կան բազմաթիւ յիշատակութիւններ։ Վայոց ձորն իր մէջ կ՛ընդգրկէր Արփա գետի վերին եւ միջին հոսանքներուն աւազանները։ Ան սահմանափակուած էր հիւսիսէն Գեղարքունիքով եւ Սոդքով, արեւելքէն՝ Ծղուկով եւ Արցախի Ծար գաւառով, հարաւէն՝ Ճահուկով եւ Այրարատի Շարուր գաւառով, իսկ արեւմուտքիէն՝ ան Այրարատէն բաժանուած էր Գեղամայ լեռներու ջրբաժան գիծով։ Վայոց ...

                                     

★ Աշխարհագրութիւն

 • Հայաստանի աշխարհագրութիւն Հայաստանը ծով ելք չունեցող երկիր է Հարաւ Արեւմտեան Ասիայի մէջ եւ Արեւելեան Եւրոպայի մէջ Կը գտնուի Հայկական լեռնաշխարհի հիւսիս - արեւելքը
 • պատմիչ եւ աշխարհագրագէտ Հեղինակն է Պատմութիւն չէ պահպանուած եւ Աշխարհագրութիւն երկերուն Ստրաբոն ծնած է ազնուական ընտանիքի մը մէջ, Ք. ա. շուրջ 63 - ին
 • աշխարհագրութիւն պրակ 1, Երեւան, 1951, 189 էջ Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն պրակ 2, Երեւան, 1952, 272 էջ Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն
 • Մեծ Հայքի վարչական բաժանում Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան Միտք 2195 Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը 2195 Մեծ Հայքի վարչական
 • 2017 Թիֆլիսի Վրաստանի մայրաքաղաքին, ընդհանուր տեղեկատուութիւն, աշխարհագրութիւն պատմութիւն եւ ճարտարապետութիւն www.budget.com.ge արտագրուած է
 • ըստ Աշխարհացոյց ի, Երեւան, 1963 Յակոբեան Թ. Խ., Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան, 1968 Յարութիւնեան Բ. Ն., Մեծ Հայքի վարչա - քաղաքական բաժանման
 • ու գրչութեան կեդրոնով հռչակուած Ծործորի վանքը Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան, Միտք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը
 • բաժնին մէջ կը դասաւանդուին հայոց պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն ընդհանուր պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն հայ մատենագրութիւն, հայոց եւ օտար լեզուներ ռուսերէն
 • պատճառով մոռցուած է հնագոյն անուանումը Արցախ Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան Միտք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը
                                     
 • կրթութեան հիմունքները թուաբանութիւն, երկրաչափութիւն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն Քիմիագիտութիւն, բնագիտութիւն, կրօն, նկարչութիւն, գեղագրութիւն, մարմնամարզութիւն
 • եւ Դու բնակավայրերը, Վաղարշաւան աւանը, Տեւէ - Պոյնու, Աւնիկ բերդը Թ. Խ. Յակոբեան, Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան, Միտք 1968, էջ 128 - 129
 • Մեծ Հայքի Վարչական Բաժանում Թ.Խ. Յակոբեան 1981 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան Միտք Մեծ Հայքի վարչական բաժանումը Կաղապար: Գիրք: Կարապետյան: Հայոց
 • Էջմիածնի Հոգեւոր Ճեմարանի Լսարանական բաժնին մէջ, աւանդելով ընդհանուր աշխարհագրութիւն եւ Հայաստանի աշխարհագրութիւնը առարկաները: Վերջին տասնամեակներուն մէջ
 • ֆիլոգենեզ տարածումը տարածական բաշխումը Երկրի մակերեսին բոյսերու աշխարհագրութիւն բուսածածկի կառուցուածքը ֆիտոցենոլոգիա կամ երկրաբուսաբանութիւն
 • Հայագիտական Հիմնարկէն ներս, աւանդելով Հայոց Պատմութիւն եւ Հայաստանի Պատմական Աշխարհագրութիւն 1948 - ին կը ստանձնէ Ռամկավար Ազատական Կուսակցութեան Զարթօնք պաշտօնաթերթին
 • նշուած հարկացուցակին մէջ Թ.Խ.Հակոբյան 1968 Հայաստանի պատմական աշխարհագրութիւն Երեւան: Միտք էջ էջ 212 - 213 Կաղապար: Մեծ Հայքի վարչական բաժանում
 • տեղափոխուած է Նոր Նախիջեւան, ուր դասաւանդած է հայերէն, ռուսերէն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն ու ուշադրութիւն գրաւած իր հասարակական գործունեութեամբ 1836 - ին բացած
 • թուականին կը հրաւիրուի Ներսէսեան դպրոց հայոց եւ ընդհանուր պատմութիւն ու աշխարհագրութիւն դասախօսելու 1863 թուականին կը ստանձնէ հայոց լեզուի դասաւանդումը Տփխիսի
                                     
 • տիեզերագիտութիւն, հաշուապահութիւն, ընդհանուր եւ ազգային պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն Նուպար - Շահնազարեանէն շրջանաւարտ անուանի մտաւորականներէն եւ ազգային - հասարակական
 • Տէր - Սահակեան, 1940: 44 էջ : նկար, քարտեզ, աղիւսակ, քարտեզ  24 սմ. Հայաստանի աշխարհագրութիւն Պատմական Հայաստան, Կիլիկիա եւ արդի Հայաստան: Բազմաթիւ քարտէսներ եւ
 • 0, 0769 A 13, դրօշի լայնքի մէկ տասներեքերորդը Վ Պ Մաքսակովսկի, Աշխարհագրութիւն 1993, Լոյս հրատարակչութիւն, էջ 183 A Capitol Fourth: The History
 • դէմքերէն մին եղած է: Ճարտասանութիւն, Ժ 585 էջ, տպ. Վենետիկ 1775 - ին: Աշխարհագրութիւն չորից մասամց աշխարհի. 11 հատոր, տպ. ի Ս. Ղազար 1802 - 8, 7742 էջ: Պատմութիւն
 • աշխարհագրական դասագիրքերու ամբողջ շարք մը, ինչպէս Աշխարհագրութիւն համառօտ քաղաքական Աշխարհագրութիւն ուսումնական եւ այլն: 1887ին, Յակոբ Գուրգէնի հետ
 • լեզու - կենկոկաքու 言語学 լեզուաբանութիւն, թիրի 地理 երկրագունդ - թիրիկաքու 地理学 աշխարհագրութիւն - քէյ - 計, չափող գործիքներու անուններուն համար քիացու 気圧 մթնոլորտային
 • երկրաչափութիւն, բնագիտութիւն, քիմիագիտութիւն, ընդհանուր պատմութիւն, աշխարհագրութիւն երաժշտութիւն, նկարչութիւն եւ այլն Մինչեւ 19 - րդ դարու վերջը Նոր Ջուղայի
 • աշակերտներու Կը դասաւանդուի հայերէն, թրքերէն, անգլերէն, պատմութիւն, աշխարհագրութիւն կենսաբանութիւն, փիլիսոփայութիւն, հոգեբանութիւն, տարրաբանութիւն եւ
 • Լիկոֆրոն Ալեքսանդրա 478 - 493 Պավսանիուս Հելլադայի նկարագրութիւնը VIII 5, 2 Ստրաբոն Աշխարհագրութիւն XIV 6, 3 стр.683 Կաղապար: Հին հունական դիցաբանություն
 • Աղջկանց վարժարանին ուր աւանդած է գրականութիւն, ազգային պատմութիւն եւ աշխարհագրութիւն 1922 - ի փոթորկայոյզ օրերուն կ անցնի Եգիպտոս, ուր կը ձեոնարկէ Նոր
                                     
 • Կորնթոս Կորնթոսի Ջրանցքը Կորնթոսի Ծոցը Էգէական Ծով Փաթրայի Ծոցը Սրապոն Աշխարհագրութիւն 9 1 6 յուն. Նեղուցը յուն. Էքսամիլիոն պատ, հնագիտական պեղումներ Օհայիօ
 • դէմքը Անոր աշխարհաբար առաջին հրատարակութիւնն է 1791 - ին Վենետիկ տպուած աշխարհագրութիւն մը Տարեգրութիւնները կը պարունակեն նախորդ տարուան քաղաքական դէպքերը
Ճիպրալթարի Նեղուց
                                               

Ճիպրալթարի Նեղուց

Ճիպրալթարի նեղուց նեղ նեղուց մըն է, որ կը կապէ Ադլանտեան օվկիանոսը Միջերկրական ծովուն եւ կը բաժնէ Եւրոպան Ափրիկէէն։ Անուանումը կու գայ Ճիպրալթարէն, որ իր հերթին Արաբերէն Ճաբել Թարէք ի պատիւ Թարէք իպն Զիյատի։

Users also searched:

թիֆլիս, երեւան, թբիլիսի, մինվոդի, տոմսեր, ուղեւորափոխադրումներ, գնացք, ավիատոմս, Թիֆլիս, տոմսերերեւանմինվոդի, երեւանթբիլիսիուղեւորափոխադրումներ, վրաստան, երեւանթբիլիսիգնացք, երեւանթբիլիսիավիատոմս, երեւանթբիլիսի, երեւանթիֆլիսկմ, էջմիածինի գէորգեան հոգեւոր ճեմարան, Ճեմարան, ճեմարան, Հոգեւոր, հոգեւոր, աթոռի, մայր, ներսիսյանճեմարան, լազարյանճեմարան, սկյուտարիճեմարան, նշանավորճեմարանականներ, մայրաթոռիմիաբանություն, գեւորգյան, ընդունելություն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Թբիլիսի.

Թիֆլիս թարգմանություն Հայերեն. 1904 ին Թիֆլիս է ժամանում Պարույր անունով ծպտյալ մեկը եւ իջեւանում Լոնդոն. Երեւան թբիլիսի գնացք. Թողարկվել են 3 հուշադրամներ ԿԲ. Թիֆլիսում և Էջմիածնում եղած ժամանակաշրջանում զբաղվել է թարգմանչությամբ և գրել. Տոմսեր երեւան մինվոդի. 1904 ին Թիֆլիս է Ֆեյսբուք. ԹԻՖԼԻՍ: ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՃԵՊԱՆԿԱՐՆԵՐ ՀԱՅԵՐԵՆ Էդիթ Պրինտ գինը 3250 դրամ. Առաքումը Երևանում.

Գեւորգյան հոգեւոր ճեմարան ընդունելություն.

Եկեղեցի և կրթութիւն. կոչում Untitled. Թթ., Ս. Էջմիածնի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի սաներին: Այդ վտանգուած աշխարհի. Մայր աթոռ սուրբ էջմիածնի գեւորգյան հոգեւոր ճեմարան. Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնի հոգեւոր. Գիտելիքներ ամրագրեցին հոգեւոր, Ս. Էջմիածնի միաբան, Գէորգեան ճեմարանի. Նշանավոր ճեմարանականներ. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Title: Շարական սուրբ Էջմիածնի։ Մայր Աթոռի Գէորգեան հոգեւոր ճեմարանի.


ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան.

Շուշիում: Սովորել է Խալիպյան միջնակարգ վարժարանի հավաքածուի մի մասը, այդ թվում և. Վիքիպեդիա:Ուիքիճամբար 2015 Պէյրութ 8. Nasza Biblioteka Cyfrowa is Here put the description for the main page matadata, visible e.g. when sharing on Facebook. Ռուզան Պողոսյան, Մատենադարանի. Օր մը պիտի հրատարակենք, թե այս վարժարանը Խալիպյան վարժարան հոդվածում ասված է.

Բուսաբան.

Հանրագիտարան. Բուսաբանություն, կենսաբանության մի բաժին, գիտություն բույսերի մասին։.

Գերսամ Ահարոնեանի ծննդեան 100 Arevelk.

Գերսամ Ահարոնեան. 123. Բ. Չուգասզյան. 124. Լ.Գ. Խաչերյան. 125. Ս. Գալստյան. 126. Հր. Մուրատյան. 127. Այստեղ Եվրասիա Միջազգային. Կը մտնեն: Գերսամ Ահարոնեան խմբագիր գործակցութեամբ Նազարեթ Թոփալեանի, 1915 – 1965. Պէյրութի Զարթօնք օրաթերթի նախկին. Գերսամ Ահարոնյան, խիստ պարտաճանաչ եւ պատասխանատու անձնաւորութիւն էր, ռամկավար. Պէյրութ in իսպաներեն Հայերեն. Օրինակ՝ Զարթոնք թերթի խմբագիր Գերսամ. Ահարոնյանի հեղինակած և Սփյուռքի տարբեր. Տարի 8, No 1, 2020 The Armenian Genocide Museum institute. Կը գտնուի Գերսամ Ահարոնեանի ծննդեան 100 ​ամեակին նուիրուած հանդիսութեան.


Վայոց ձորի գետերը.

Վարչապետի գլխավորությամբ Վայոց. ՑԱՆԿ. ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի լիցենզավորված հանրակրթական ծրագրեր իրականացնող.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →