Back

ⓘ 399 (թիւ)
                                     

ⓘ 399 (թիւ)

 • A007304 սեպային թիւ է
 • 399 Պերսեփոնէ աստեղնեակի կարգային թիւն է
 • A005349 բերկրալի թիւ է
 • 7-ի աճող աստիճաններու գումար է՝ 399=7 1 +7 2 +7 3
 • Alt 399 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան П գլխատառը
 • A002981 399!+1-ը պարզ թիւն է
                                     
 • 398 երեք հարիւր իննսունութ զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 397 - ի եւ 399 - ի միջեւ A001358 հարիւրքսանհինգերորդ կիսապարզ թիւն է Alt 398 գործադրելիս կը ստացուի
 • հասնելով 399 - ի ուսուցիչներ 14 1917 - ին գործած է որպէս իգական միջնակարգ դպրոց Դպրոցը ունեցած է մանկավարժական ուղղութիւն Մեղու Հայաստանի 1869, թիւ 26
 • Ֆրանսա: Լեռնականներու Վերջին Շառաւիղը Սիմոն Սիմոնեան Մահուան 30 - Ամեակին Առիթով Հայկազեան Հայագիտական Հանդէս, Պէյրութ 1982 - 1984, Հատոր Ժ, էջ 398 - 399
 • 397 երեք հարիւր իննսունեօթ կենտ եռանիշ բնական թիւ է 396 - ի եւ 398 - ի միջեւ A000040 եօթանասունութներորդ պարզ թիւն է Alt 397 գործադրելիս կը ստացուի
 • 401 չորս հարիւր մեկ կենտ եռանիշ բնական թիւ է 400 - ի եւ 402 - ի միջեւ A000040 եօթանասունիններորդ պարզ թիւն է A127334 եօթ յաջորդական պարզերու գումար
 • грамматика русского языка - 2 - е изд., испр. и доп - М.: Просвещение, 1983 - 399 с - 80 000 экз. Успенский Б. А. История русского литературного языка XI - XVII
 • բաղադրեալ թիւերու, գտան փիւթագորեան եռեակի անվերջ բազմութիւնը Քրիստոսէ առաջ 399 թուականին յայտնուեցաւ բաժանելիութեան ընդհանուր տեսութիւնը, որ ամենայն հաւանականութեամբ

Users also searched:

...
...
...