Back

ⓘ 38 (թիւ)
                                     

ⓘ 38 (թիւ)

  • իր շրջուած թիւի հետ գումարելով կը ստացուի 11-ի քառակուսին 38+83=11 2
  • A001358 տասնչորսերորդ կիսապարզ թիւն է
  • A024450 առաջին երեք պարզ թիւերու քառակուսիներու գումարն է՝ 38=2 +3 2 +5 2
                                     

1. Գիտութիւն

  • Լետա 38 Leda աստեղնեակի կարգահամարն է
  • 38-րդ հիւսիսային զուգահեռականով բաժնուած են հիւսիսային եւ հարաւային Քորէաները
  • 38 գագաթ ունի հինգանկիւնային քսանչորսանիստը
  • Microsoft Windows-ի Alt 3 8 -ի գործադրումով կը ստացուի & "ամփըրսանտ" անգլերէն՝ ampersand նշանը
  • սթրոնտիոն քիմիական տարրի 38 Sr ատոմային թիւն է