Back

ⓘ 379 (թիւ)
                                     

ⓘ 379 (թիւ)

  • P.Curious! 374!-1-ը պարզ թիւ է
  • A000040 եօթանասունհինգերորդ պարզ թիւն է
  • 7-ով վերջացող առաջին եօթ պարզերու գումարն է՝ 374=7+17+37+47+67+97+107
  • Alt 379 գործադրելիս կը ստացուի { նշանը
  • տասնհինգ պարզերու գումար է՝ 374=3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53
  • 379 Հուեննա աստեղնեակի կարգային թիւն է
                                     
  • հետագայ հայրենադարձութիւնը 1944 - 1952 թուականներուն ԱՄՆ մուտք գործած է 4. 379 հայ Հայերու հոսքը ԱՄՆ նոր թափ ստացած է 1950 - ական թուականներուն եւ որոշ ընդհատումներով
  • algorithm ուղղահայեաց կամ երկար բաժանումի համար Κάθετη ή μακρά Διαίρεση 379 - ին Հռոմէական կայսրութեան գահին կը բարձրանայ Թէոտոսիոս կայսրը Ան 27 Փետրուար
  • որ 18 - րդ դարու վերջը եղած է շուրջ հարիւր տուն հայ 19 - րդ դարուն որոշակի թիւ կազմած է նաեւ հայ ուսանող երիտասարդութիւնը, որու շատ ներկայացուցիչներ մասնակցած
  • 106 125 38 136 101 404 421 Boeing 68 768 1432 1355 1203 805 530 142 662 1413 1044 1002 272 239 251 314 588 355 606 532 664 379 112 220 230 240 456 563

Users also searched:

...
...
...