Back

ⓘ 349 (թիւ)
                                     

ⓘ 349 (թիւ)

349 կենտ եռանիշ բնական թիւ է 348-ի եւ 350-ի միջեւ

 • A034962 երեք խորաններու գումար է` 349=2 3 +5 3 +6 3
 • Alt 349 գործադրելիս կը ստացուի" նշանը
 • տարուայ 349 րդ օրն է Դեկտեմբեր 16-ը նահանջ տարիներուն՝ Դեկտեմբեր 15-ը
 • A000040 եօթանասուներորդ պարզ թիւն է
 • A034962 երեք յաջորդական պարզերու գումար է` 349=109+113+127
 • 349-են Շուէտի խորհրդարանի տեղերը
 • 349 Տեմպովսքա աստեղնեակի կարգային թիւն է
                                     
 • 350 երեք հարիւր յիսուն զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 349 - ի եւ 351 - ի միջեւ Alt 350 գործադրելիս կը ստացուի նշանը տարուայ 350րդ օրն է Դեկտեմբեր 17 - ը նահանջ
 • 348 երեք հարիւր քառասունութ զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 347 - ի եւ 349 - ի միջեւ A127331 չորս յաջորդական պարզերու գումար է 79 83 89 97 Alt 348 գործադրելիս
 • 347 երեք հարիւր քառասունեօթ կենտ եռանիշ բնական թիւ է 346 - ի եւ 348 - ի միջեւ A000040 վաթսունիններորդ պարզ թիւն է A005385 տասներեքերորդ ապահով պարզն
 • տե ս Յուշապատում Հ. Յ. Դաշնակցութեան 1890 - 1950 թթ. Պոսթըն, 1950, էջ 349 - 353: Աւօ, Հրայր - Դժոխք Արմենակ Ղազարեան. 1864 - 1904 Պէյրութ, 1985, 144 էջ:
 • վրդ. Գրիգորիս Հայուն Գեթսեմանիի գիշերը. 24 Ապրիլ, 1915 Պէյրութ, 1975, 349 էջ: Պարթեւեան Սուրէն Անապատին յուշարձանը հատ. Ա., Գահիրէ, 1916, 176 էջ:
 • յայտ գալէն ետք քաղաքին մէջ կեդրոնացած էին կրթական հաստատութիւններու զգալի թիւ 1755 - ին Շուվալովի եւ Լոմոնոսովի նախաձեռնութեամբ հիմնուած է Մոսկուայի համալսարանը
 • Շրջան Պարագայ Մահերու թիւ ՍԱՇՀի Պատճառաւ մահերու թիւ Մահացութեան տոկոսը Քանատա 251 44 0 18 Չինաստան մայրաքաղաքի բաժինները 5, 328 349 19 6.6 Չինաստան Հոնկ

Users also searched:

...
...
...