Back

ⓘ 33 (թիւ)
                                               

378 (թիւ)

A024450 երեք խորաններու գումար է՝ 378=2 +3 +7 3 Alt 378 գործադրելիս կը ստացուի z տողատառը +378-ը Սան-Մարինոյ զանգելու միջազգային քոտն է A005349 բերկրալի թիւ է հռովմէաբար գրութիւնը CCCLXXVIII երկնիշայինէն 101111010 աւելի երկար է 378 Հոլմիա աստեղնեակի կարգային թիւն է

                                               

Աքիղեւսի թիւ

Աքիլեւսի թիւ, որեւէ ամբողջ թիւի ամբողջ աստիճան չհանդիսացող բնական թիւ մըն է, որ նաեւ կը բաժանուէ իր պարզ բաժանարարներէն իւրաքանչիւրի քառակուսիին վրայ: Այլ կերպ ըսելով, n բնական թիւը Աքիլեւսի թիւ կը հանդիսանայ, եթէ կրնան տեղի ունենալ հետեւեալ երկու պայմանները՝ n -կը բաժնուի իր բոլոր պարզ բաժանարարներու քառակուսիներու վրայ, այսինքն, եթե n -ը բաժնուէ p պարզ թիւին վրայ, ապա անիկա պէտք է բաժնուի նաեւ p 2 -ին վրայ, n -ը չպէտք է հանդիսանայ որեւէ ամբողջ թիւի ամբողջական աստիճան, այսինքն, գոյութիւն չունեն այնպիսի m > 1 եւ k > 1 ամբողջ թիւեր, որոնց պարագային m k = n ։ Աքիլեւսի թիւերն իրենց անու ...

                                     

ⓘ 33 (թիւ)

 • A007489 առաջին չորս բազմորոշիչներու գումարն է՝ 33 = 1! + 2! + 3! + 4!
 • 10 33 -ի անունն է տեկիլիոն, որուն ուշագրաւ յատկանիշն է՝ 10 33 =2 33 +5 33
 • A001358 տասնմեկերորդ կիսապարզ թիւն է
                                     

1. Մշակոյթ

 • վրացերէնի գիրերը՝ ა Կաղապար: ბ Կաղապար: გ Կաղապար: დ Կաղապար: ე Կաղապար: ვ Կաղապար: ზ Կաղապար: თ Կաղապար: ი Կաղապար: კ Կաղապար: ლ Կաղապար: მ Կաղապար: ნ Կաղապար: ო Կաղապար: პ Կաղապար: ჟ Կաղապար: რ Կաղապար: ს Կաղապար: ტ Կաղապար: უ Կաղապար: ფ Կաղապար: ქ Կաղապար: ღ Կաղապար: ყ Կաղապար: შ Կաղապար: ჩ Կաղապար: ც Կաղապար: ძ Կաղապար: წ Կաղապար: ჭ Կաղապար: ხ Կաղապար: ჯ Կաղապար: ჰ
 • 33 հատ են՝
 • ռուսերէնի այբուբենի տառերը՝ Аа Կաղապար: Бб Կաղապար: Вв Կաղապար: Гг Կաղապար: Дд Կաղապար: Ее Կաղապար: Ёё Կաղապար: Жж Կաղապար: Зз Կաղապար: Ии Կաղապար: Йй Կաղապար: Кк Կաղապար: Лл Կաղապար: Мм Կաղապար: Нн Կաղապար: Оо Կաղապար: Пп Կաղապար: Рр Կաղապար: Сс Կաղապար: Тт Կաղապար: Уу Կաղապար: Фф Կաղապար: Хх Կաղապար: Цц Կաղապար: Чч Կաղապար: Шш Կաղապար: Щщ Կաղապար: Ъъ Կաղապար: Ыы Կաղապար: Ьь Կաղապար: Ээ Կաղապար: Юю Կաղապար: Яя
 • 33-ին կըսեն նաև՝ "Քրիստոսի տարիք", նկատի ունենալով այդ տարիքին խաչուիլը
 • 33⅓ պտ/վրկ-ը ձայնասկաւառակներէն մեծ մասի պտտման արագութիւնն է
 • +33-ը Ֆրանսա զանգելու միջազգային քոտն է
                                     
 • 26, 33 34, 35, 38, 39, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 62, 65, 69, 74, 77, 82, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95 . Ցանկացած պարզ թիւի քառակուսին կիսապարզ թիւ է, այսպէս
 • Աքիլեւսի թիւ որեւէ ամբողջ թիւի ամբողջ աստիճան չհանդիսացող բնական թիւ մըն է, որ նաեւ կը բաժանուէ իր պարզ բաժանարարներէն իւրաքանչիւրի քառակուսիին վրայ:
 • 34 երեսունչորս զոյգ երկնիշ բնական թիվ է 33 - ի եւ 35 - ի միջեւ A000045 տասներորդ Ֆիպոնաչչիի թիւն է A001358 տասներկուերորդ կիսապարզ թիւն է A001747 
 • թիւ 4, էջ 19 - 35, թիւ 5, էջ 34 - 50, թիւ 6, էջ 49 - 62, թիւ 7, էջ 33 - 47, թիւ 8, էջ 54 - 66, թիւ 12, էջ 17 - 28, 1966, թիւ 1, էջ 27 - 32, թիւ 3, էջ 32 - 41, թիւ 4
 • թիւ 3 31 էջ 184 - 196, թիւ 4 32 էջ 186 - 194, 2011, թիւ 1 33 էջ 193 - 205, թիւ 2 34 էջ 193 - 216, թիւ 3 35 էջ 221 - 240, թիւ 4 36 էջ 182 - 209: Հայաստանի
 • 1936 - 2009 թուականներուն - թիւ 33 շէնքին մէջ ապրած է վաստակաւոր արուեստագէտ, Իլեա Մինասեանը 1967 - 1996 թուականներուն - թիւ 31 շէնքին մէջ ապրած է փիլիսոփայ
 • arménien de langue parlée á la langue écrite - Revue des Études Arméniennes 33 2011 pp. 67 129. Կորիւն, Վարք Մաշտոցի Մատենագիրք Հայոց - ից R. W. Thomson
 • Salon - de - Provence ուր կը հետեւի կործանիչ ի դասընթացքներուն 2002 - ին կը միանայ 2 33 Savoie ճանաչումի գունդին, Ռենսի Reims մէջ Հոն կը թռչի Mirage F1 - CR օդանաւով
 • երեսունհինգ կենտ երկնիշ բնական թիւ մըն է 34 - ի եւ 36 - ի միջեւ A001358 տասներեքերորդ կիսապարզ թիւն է A000292 քառանիստ թիւ է, յաջորդը 56 - ն է Պրոմ քիմիական
 • սահմանադրական շարժումը, Հայրենիք ամսագիր Պոսթըն, 1952, թիւ 1, էջ 33 - 49, թիւ 2, էջ 90 - 99, թիւ 3, էջ 40 - 49: Յուշապատում ՀՅ Դաշնակցութեան. 1890 - 1950, խմբ