Back

ⓘ Սպարտակ Կնտեղցեան




Սպարտակ Կնտեղցեան
                                     

ⓘ Սպարտակ Կնտեղցեան

1951-ին աւարտած է Երեւանի արուեստագիտական հիմնարկը։

1951-էն աշխատած է Երեւաննախագիծ հիմնարկին մէջ։

Լաւագոյն գործերէն են Երեւանի "Մոսկուա" կինոթատրոնի ամառային դահլիճը 1966, ՀԼԿԵՄ մրցանակ՝ 1967, Երեւանի նախատարրերքի "Մարշալ Բաղրամեան" կայարանը 1981։

Կնտեղցեանի մասնակցութեամբ ու նախագիծերով Երեւանի մէջ կառուցուած են Հանրապետութեան հրապարակի "Եօթն աղբիւր" ՝ Երեւանի 2750-ամեակին նուիրուած աղբիւր-յուշարձանը 1968, ԵՊՀ բնագիտութեան ԳՀԻ տարալուծարաններու համալիրը 1976, Նորքի զանգուածի 7, 8, 9 խումբերը 1980, բնակելի տուներ՝ Երեւանի մէջ, Քաջարանի մէջ, Ագարակի մէջ եւ այլն։

"Տարուայ լաւագոյն նախագիծ" միջազգային վերաքննութեան դափնեկիր 1995։

1970-ին Երեւանի մէջ տեղադրուած "Ջրավաճառ տղան" քանդակի ճարտարապետն է։