Back

ⓘ Կիսապարզ թիւ
                                               

403 (թիւ)

                                               

398 (թիւ)

                                               

413 (թիւ)

                                               

422 (թիւ)

                                               

415 (թիւ)

415 Պաղատիա աստեղնեակի կարգային թիւն է Alt 415 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան Я գլխատառը A001358 հարիւրերեսուներորդ կիսապարզ թիւն է A003072 երեք խորաններու գումար է՝ 415=2 3 +4 3 +7 3

                                               

382 (թիւ)

A127337 տասը յաջորդական պարզերու գումար է՝ 382=19+23+29+31+37+41+43+47+53+59 Alt 382 գործադրելիս կը ստացուի ~ նշանը A001358 հարիւրտասնիններորդ կիսապարզ թիւն է 382 Տոտոնա աստեղնեակի կարգային թիւն է

                                               

377 (թիւ)

Alt 377 գործադրելիս կը ստացուի y տողատառը 377 Քամփանիա աստեղնեակի կարգային թիւն է A001358 հարիւրտասնեօթներորդ կիսապարզ թիւն է A000045 տասնհինգերորդ Ֆիպոնաչչիի թիւն է +377-ը Մոնաքոյ զանգելու միջազգային քոտն է A024450 վեց քառակուսիներու գումար է՝ 377=2 +3 2 +5 2 +7 2 +11 2 +12 2

                                               

381 (թիւ)

A007504 առաջին տասնվեց պարզերու գումար է՝ 381=2+3+5+7+11+13+17+19+23+29+31+37+41+43+47+53 Alt 381 գործադրելիս կը ստացուի } նշանը 381 Միւրրա աստեղնեակի կարգային թիւն է A001358 հարիւրտասնութերորդ կիսապարզ թիւն է

                                               

146 (թիւ)

A001358 յիսուներորդ կիսապարզ թիւն է յաջորդականութիւններ՝ կիրառութիւններ՝ Տարուայ 146 րդ օրն է Մայիս 26-ը նահանջ տարիներուն՝ Մայիս 25-ը 146 Լուկինա աստեղնեակի կարգային թիւն է Microsoft Windows-ի Alt + 146 -ի գործադրումով կը ստացուի կիւրեղեան Т թէ տառը

                                     

ⓘ Կիսապարզ թիւ

Կիսապարզ թիւերըOEIS-ին մէջ ներկայացուած են A001358 յաջորդականութեամբ՝

4, 6, 9, 10, 14, 15, 21, 22, 25, 26, 33, 34, 35, 38, 39, 46, 49, 51, 55, 57, 58, 62, 65, 69, 74, 77, 82, 85, 86, 87, 91, 93, 94, 95.
                                     

1. Յատկութիւններ

Ցանկացած պարզ թիւի քառակուսին կիսապարզ թիւ է, այսպէս Յունուար 2016-ի դրութեամբ յայտնի ամենամեծ կիսապարզ թիւն է 2 74207281 − 1 2 -ը: Անիկա հաւասար է ամենամեծ յայտնի պարզ թիւի քառակուսիին, որը Մերսէնի թիւ է՝ M 74207281 = 2 74207281 − 1: Չէ ապացուցուած, սակայն հաւանական է, որ գտնիլ աւելի մեծ կիասպարզ թիւ հնարաւոր է առանց երկու արտադրիչներն իմանալու:

                                     

2. Կիրառութիւն

1974 թուականին դէպի աստղաբոյլ ուղարկուած Արեսիպոյի ուղերձը պարունակած է 1679 նիշ: 1679-ը ընրուած է, քանի որ անիկա 23×73 տեսքով կիսապարզ թիւ մըն է ուղարկուած պատկերը կրնայ ներկայացուիլ միայն 23 տողերով եւ 73 սիւնեակներով, կամ 73 տողերով եւ 23 սիւնեակներով: