Back

ⓘ Galway Girl
                                     

ⓘ Galway Girl

"Galway Girl" Կալուէի Կըրլը երգ մըն է Անգլիացի երգիչ-գրող՝ Էտ Շիրըն։ Այս երգը աշխատակցութիւն մըն է Էտ Շիրընի եւ Իրլանտական Ֆօլք նուագախումբ` "Beoga" Պէօկայի, եւ կը խարնէ Իրլանտական աւանդական երգերը "POP" բոբ ժանրին հետ։ 17 Մարտ 2017-ին Շիրըն հայտարարեց այս երգը իբր 3-րորդ երգը իր 2017-ի ալպոմին՝ ÷, ընկերակցութեամբ բարերու շարժապատկերով։

                                     

1. Պատմութիւն

Շիրըն գրեց եւ արձանագրեց երգը Իրլանտական նուագախումբ "Beoga" Պէօկայի հետ։ Պէօկայ գործածէց կտորներ "Minute 5" Մինուդ 5 երգերնէն երենց ալպոմէն՝ "How to Tune a Fish" Հաու Դո Դիուն ա Ֆիշ։։ տեսակցութեան մը մէջ "The Irirsh Times" Տը Իրիշ Դայմզ ին հետ Շիրըն ըսաւ թէ առաջին սողը երգիըն "She played the fiddle in an Irish band" ներշնջուած էր "Niamh Dunne" նիամհ Տուննը էն Պէօկայ խումբին մէջի, սակայն երգին մնացեալ բաժինները մէկումը մասին չէր։("Niamh Dunne" նիամհ Տուննը Գաունդի Լիմըրքէն է եւ ամուսնացած է Իրլանտացիի մը հետ։ Ըստ Շիրընի ան կրուեցաւ իր պիտակին հետ որպէսզի ձգէն երգը իր ալպոմին վրայ "Անոնք շատ թէմ էին Կալուէի Կըրլ երգին, որովհետեւ իրենց համար Ֆօլք երգերը աղուոր չէն, սակայն ան դարձաւ երրորդ ամէնաշատ սդրիմուած երգը "Spotify" սբոդիֆայի վրայ։

Երգը յայտարարուեգաւ 17 Մարտին "St. Patrick" Սուրբ Բաթրիքի օրով, եւ աւելցուեցաւ "BBC Radio 2" ՊՊսի Րատիօ 2 ի վրայ 18 Մարտին Շիրըն գիտեր թէ 2001 էն սկսեալթ նոյն անունին երգ մը կար "Steve Earle" Սդիվ Ըրլի կողմէ։ 2008-ին երգը նորէն երգուեցաւ "Sharon Shannon" Շէրօն Շանոնի կողմէ եւ "Mundy" Մոնտիի կողմէ եւ հաջող երգ մը դարձաւ Իրլանտիո մէջ։ Շիրըն տեսակցութեան մը մէջ ըսաւ թէ ան փորձած էր բարերը բոխէլ սակայն չհաջողեցաւ սակայն ըսաւ թէ նպատաը այս երգին է ներշընջուիլ անձելաէն եւ ստեղծագործէլ նոր բան մը։ 2017-ի Տուպլին ի նուագահանդէսին Շիրըն երգեց առաջին տունը "Steve Earle" Սդիվ Ըրլի երգէն հետո ալ շարունակեց իր երգովը։

                                     

2. Երգացանկի Ընթացք

Երգը մտաւ Մեծն Բրիտանիոյ երգացանկին երկրորդ դիրքը Շէիբ Օֆ Եու էն ետ։ Երգը ծախուած է 445.000 անգամ Մեծն Բրիտանիոյ մէջ մինջեւ ապրիլ 2017։ Իրլանտիոյ մէջ դարձաւ թիւ մէկ երգը երգաձանկին վրայ։

                                     

3. Երաժշտային Շարժապատկեր

11 Ապրիլ 2017-ին Շիրըն արձանագրեձ Երաժշտային Շարժապատկերը "Galway Girl" Կալուէի Կըրլին Կալուէի մէջ՝ Իրլանտա, մէջը կայ դերասանուհի "Saoirse Ronan" Սաուրիս Ռօնան։ դրուեձաւ իր "Youtube" չանըլ ին վրայ 3 Մայիս 2017-ին։ Իր նոր Թաթուն սխալ գրուած է "Galway Grill" ։

                                     

4. Գավրներ եւ Յարմարութիւններ

Ապրիլ 2017-ին "Ritchie Remo" Րիդչիդ Րէմօ՝ հիւսիսային Իրլանտացի երգիչ մը հրատարակեց "Galway Girls" երգը որը խարնուրդ մըն է Էտ Շիրընի երգին Եւ "Steve Earle" Սդիվ Ըրլի երգին։

Users also searched:

...
...
...