Back

ⓘ Քերէփեշի
Քերէփեշի
                                     

ⓘ Քերէփեշի

Քերեփեշի հանգստարան ՝ Պուտափեշտի ամէնայայտնի գերեզմանատունն է: Հունկարիոյ ամէնահին գերեզմանատուներէն մեկն է, որ գրեթէ ամբողջութեամբ պահպանուած է:

                                     

1. Նկարագրութիւն

Հիմնուած է 1847-ին, մօտ է Արեւելեան Երկաթուղային կայարանին հունգարերէն՝ Keleti pályaudvar եւ անոր կարելի է հասնիլ Պուտափեշտի Մեթրոյի 2 րդ գիծով, քանի որ կեդրոնէն ընդամենը երկու քիլոմեթրի վրայ է: Քերեփեշին Եւրոպայի ամէնամեծ Ազգային դամբարանոցային կառոյցներէն մեկն է իր շուրջ 56 հեքթար տարածքով: Երբեմն անոր կըսեն Պուտափեշտի Փէր Լաշէզ: Գերեզմանատունին մէջ առաջին յուղարկաւորութիւնը կատարուած է բացումէն երկու տարի անց՝ 1849-ին, որմէ ետք հոս ամփոփուած են շատ նշանաւոր մարդոց աճիւնները՝ պետական այրերու, գրագէտներու, ճարտարապետներու, դերասաններու, երգահաններու, գիտնականներու եւ այլն, անոնցմէ որոշներուն կառուցուած են յատուկ շիրիմներ կամ դամբարաններ: 1952-ին գերեզմանատունը յուղարկաւորութիւններու համար գոց յայտարարուած էր։ Մասնաւորաբար, պատճառաւ, որ անիկա ԵՀՊ-ին ատենը աւերուած էր, նաեւ, մասնաւորաբար, քաղաքական պատճառներով, քանի որ համայնաւարներու կառաւարութիւնը կը ձգտեր նսեմացնել "աշխատաւոր դասի" շիրիմներու օգտագործումը:

                                     

2. Նշանաւոր Ամփոփուածներ

Քերեփեշի հանգստարանը կը պարունակէ Հունկարիոյ երեք առաջատար պետական գործիչներու դամբարաններ՝

 • հոս կայ նաեւ 1868-ին կառուցուած դամբարան մը, Հունկարիոյ ծանր արդիւնաբերութեան հիմնադիր Ábrahám Ganz-ի պատուին
 • Լայոշ Քոսաութ Lajos Kossuth 1894
 • Lajos Batthyány
 • Ֆերենց Տէնք Ferenc Deák 1876

Այլ նշանաւոր անձերն են՝

 • բանաստեղծ, թատերագիր, նկարիչ Քիսֆալուտի Քարոեի Kisfaludy Károly 1830
 • նկարիչ Միհաեի Մունքասի Munkácsy Mihály 1900
 • վարչապետ Իշթուան Պէթլէն Bethlen István1874-1946
 • նախագահ Միհաի Քարոեի Károlyi Mihály 1955
 • բանաստեղծ Միհաի Պապիչ Babits Mihály 1883-1940
 • պատմագէտ, վարչապետ Եոժեֆ Անթալ Antall József 1932-93
 • գրագէտ Մոր Եոկաի Jókai Mór, 1904
 • լրագրող, քաղաքագէտ Ֆերէնց Ֆէյթեոյ Fejtő Ferenc 2008
 • գիւտարար Թիվատար Պուշքաշ Puskás Tivadar 1893
 • ելեկտրականութեան ճարտարագէտ Bláthy Ottó 1860-1939
 • գրագէտ, թարգմանիչ Քարլ-Մարիա Քերթպէնեի Kertbeny Karl-Maria 1882
 • բանաստեղծ Միհաիյ Վեորեոշմարթի Vörösmarty Mihály 1855՝ ամէնապահպանուած շիրիմներէն է
 • բժիշկ Իկնաս Զէմելվէյս Semmelweis Ignaz 1865
 • բնագէտ Լեոյ Սիլարտ Szilárd Leó 1964
 • բանաստեղծ Էնտրէ Ատի հունգարերէն՝ Ady Endre 1877-1919
 • բանաստեղծ Միքլոշ Ռատնոթի Radnóti Miklós poet 1944)
 • երգահան Ֆերէնց Էրքել Erkel Ferenc 1810-93
 • թուաբանագէտ Փրիտիեշ Րիս Riesz Frigyes 1956
 • քանդակագործ Եանոշ Ֆատրուս Fadrusz János 1858-1903
 • գրագէտ Քալման Միքսաթ Mikszáth Kálmán 1910
 • գրագէտ Պէլա Պալաժ Balázs Béla 1884-1949
 • երգահան Լեոյ Վէյներ Weiner Leó 1960
 • նկարիչ Միհաիյ Զիչի Zichy Mihály 1906
 • Նոպէլեան Մրցանակ ստացած քիմիագէտ Տեորտի Հեւեշի George de Hevesy 1966
 • քանդակագործ Ալայեոշ Շթրոպլ Stróbl Alajos 1926
 • գրագէտ, բանաստեղծ, թարգմանիչ Տեորտի Ֆալուտի Faludy György 2006
 • բնագէտ Էթվեոշ Լորանտ Eötvös Loránd 1848-1919
 • նկարիչ Միքլոշ Պարապաշ Barabás Miklós 1810-98
 • ճարտարապետ Իմրէ Շթէյնտլ Steindl Imre 1902
 • լեզուաբան Արմին Վամպերի Vámbéry Ármin 1913
 • գրագէտ Անթալ Սերպ Szerb Antal 1945
 • բանաստեղծ Աթիլա Եաժէֆ József Attila 1937
 • փիլիսոփայ Տեորտ Լուքաչ Lukács Georg 1941
 • երիցս վարչապետ Շանտոր Վեքերլէ Wekerle Sándor 1921
 • գրագէտ Ժիկմոնտ Մորիս Móricz Zsigmond 1942
 • տնտեսագէտ Քարլ Փոլանեի Polanyi Karl 1964
 • նախագահ, իրաւաբան Ֆերէնց Մադլ Mádl Ferenc 2011
 • ճարտարապետ Էտեոն Լէխներ Lechner Ödön 1914
 • ճարտարապետ Միքլոշ Իպլ Ybl Miklós 1891