Back

ⓘ Տրամաբանութիւն
                                               

Մաթեմաթիկական ապացոյց

Մաթեմաթիկական ապացոյցը մաթեմաթիկական պնդման համար տրամաբանական փաստարկ է, որ ցուց կու տայ, որ նշուած դատողութիւնները տրամաբանօրէն կերաշխաւորեն եզրակացութիւնը: Փաստարկը կարելի է օգտագործել նախկին դուրս բերուած այլ պնդումներ, ինչպիսիք օրէնքներն են, սակայն իւրաքանչիւր ապացոյց սկզբունքօրէն, կարելի է կառուցուել՝ օգտագործելով միայն որոշ հիմնական կամ նախնական ենթադրութիւններ, որոնք յայտնի են որպէս աքսիոմներ, մտահանգման ընդունելի կանոններով։ Ապացոյցները ողջամիտ ակնկալիքը հաստատող, սպառիչ deductive հիմնաւորման օրինակներ են, որոնք տրամաբանական որոշակիութիւն կը ստեղծեն, որոնք կը տարբերուին empiric փո ...

Տրամաբանութիւն
                                     

ⓘ Տրամաբանութիւն

Տրամաբանութիւն, փիլիսոփայութեան մէջ տրամաբանութիւնը իրաւացիութեան եւ յստակ պատճառահետեւանքային սկզբունքներու պաշտօնական դասականացուած ուսումնասիրութիւնն է: Տրամաբանութիւնը կօգտագործուի մտաւոր գործունէութեան մեծ մասին մէջ, բայց այն ի սկզբանէ ուսումնասիրուած է փիլիսոփայութեան եւ Թուաբանութեան բնագաւառներուն մէջ:

Փիլիսոփայութեան մէջ տրամաբանութիւնը կը կիրարկուի գրեթէ բոլոր բնագաւառներուն մէջ՝ իմացաբանութիւն", բարոյագիտութիւն, բնազանցութիւն մետաֆիզիկա. Թուաբանութեան մէջ ճշգրիտ մտայանգումներու ուսումնասիրութիւնն է որոշ պաշտօնական լեզուներու մէջ: Տրամաբանութիւնը կուսումնասիրուի նաեւ Հիմնաւորման տեսութեան մէջ:

                                     
  • հարցեր, առաջադրած է նոր եւ ուրոյն գաղափարներ Համառօտ քերականութիւն եւ տրամաբանութիւն որ Քերթութիւն բառի եւ կրթութիւն բանի է հրատարակուած 1711 թ. աշխատութեան
  • տիեզերագիտութիւն, թուաբանութիւն, Ս. Գիրք, եկեղեցական երաժշտութիւն, տրամաբանութիւն եւ այլն Լսարանական բաժնին մէջ կը դասաւանդուին հայոց լեզու աշխարհաբար
  • թաղուեցաւ Պալըղլը Տէր Գրիգորիսի թաղը Իր ձեռագիր նամակը ուղղուած է Նիկողոս աղա Պալեանի Տրամաբանութիւն Ֆիզիքայի 1877 Սուրհանդակ 1906, Յունիս Լոյս 1908
  • որոնք սովորաբար երկիմաստութիւն կը պարունակեն, կ օգտագործեն որոշակի տրամաբանութիւն արտայայտող մաթեմաթիկական սիմվոլներ Ապացոյցներու տեսութեան մէջ կը դիտարկուին
  • հանելուկներ փոքրերու համար 2011 Ասոյթներ յամենայն դէպս 2011 Զուարթ տրամաբանութիւն չափածոյ խնդիրներ երեխաներու համար 2011, համահեղինակ Երկու Հեքիաթ
  • իշխանութեան հաստատում. ազգային պետականութեան եւ ընկերվարական առաջընթացի տրամաբանութիւն եւ որուն առաքելութիւնն կ ըլլայ սկիզբ դնել 28 Ապրիլի օրուայ գիտական
  • ճիւղերը կը բաժնուէին երկու մասի. եռեակ քերականութիւն, ճարտասանութիւն ու տրամաբանութիւն եւ քառեակ թուբաբանութիւն, երկրաչափութիւն, աստղաբաշխութիւն ու երաժշտութիւն:
  • Ռուպիքս Քիւպ անգլերէն Rubiks Cube Ռուպիքս քիւպ խաղը հնարուած է Հունգարիոյ մէջ Եռաչափ ձերային գլուխկոտրուկ - խորանարդ մըն է, որը հունկարացի քանդակագործ

Users also searched:

...
...
...