Back

★ Հայ իրականութիւնը 1900-1920-ական տարիներուն                                     

★ Հայ իրականութիւնը 1900-1920-ական տարիներուն

Հայ իրականութիւնը 1900-1920-ական տարիներուն, 1900 թուականէն մինչեւ 1915 ու 1920 թուականը, հայ ժողովուրդի գոյութեան պայմանները կ՛ունենան պատմական վերիվայրումներ։

  • Նախ՝ կը շարունակուին հալածանքները եւ ինքնապաշտպանական պայքարը։ Արեւմտահայութեան վրայ, մինչեւ 1908 թուականը, համիտեան վարչակարգը ծանր կը ճնշէ՝ աւելի քան երբեք։ Գրական գործեր կը ստեղծուին առաւելաբար արտասահման գտնուող տարագիր գրագէտներու կողմէ, որոնք կ՛արտայայտեն նոր ձգտումներ, կը ծնին նոր գարակնութիւն։.

Արեւելահայութեան մօտ, ճնշումն ու պայքարը կ՛առնեն այլ ձեւեր, երբեմն՝ նոյնպէս տագնապալի։ Բայց ցարական վարչակարգի լարած բոլոր թակարդներէն՝ հայութիւնը դուրս կու գայ յաղթական։ Իբր հետեւանք՝ ազգային գիտակցութիւնը ու ուժը կը ծաւալին։

Այս տարիներու մշակութային կեանքը, հայութեան զոյգ թեւերուն մօտ, կը ներկայանայ ընդհանրապէս զուգահեռ ընթացքով։ Միշտ կապուած հայ իրականութեան, անիկա ընդհանրապէս կը ձգտի անդին անցնիլ "մեր կեանքը" արտայայտելու, անոր՝ անմիջականօրէն ծառայելու պարզ առաջդրանքէն։ Կը փորձէ զարգացնել մշակոյթի նոր ըմբռնեում. ստեղծոլ գրական ու գեղարուեստական նոր արտայայտամիջոցներ։

Դարու երկրորդ տասմնամեակը կը նշուի ճակատագրական դէպքերով։ Թուրքիոյ մէջ, իրարու կը հետեւին Օսմանեան Սահմանադրութիւնը, իր բերած կարճատեւ ազատութեան շրջանով, ապա յուսախաբութիւնը եւ ի վերջոյ համաշխարհային պատերազմի ճգնաժամը, տեղահանութիւնն ու հայութեան մեծ մասի ոչոնչացումը՝ ցեղասպանական "լուծումով" ։

Արեւելահայութիւնը, նոր սեղմումներէ եւ ոստիկանական հալածանքներէ ետք, կ՛ենթարկուի սիրաշահումի քաղաքականութեան մը, կը տեսնէ Արեւմտեան Հայաստանի մեծ մասի գրաւումը, ապա լքումն ու նահանջը, մինչեւ վերջին ժամու յաղթանակը Սարտարապատի մէջ. յետոյ՝ ազգային անկախութիւնը՝ յոյսերու աղբիւր, բայց նոյնպէս՝ կարճատեւ։

  • Երկրորդ՝ այս տասնամեակի մշակութային կեանքի նախ շատ խոստմնալի է։ Պոլիսէն մինչեւ վերածնող Արեւմտահայաստանի գաւառական կեդրոնները, Թիֆլիսէն ու Պաքուէն մինչեւ Կովկասեան Հայաստանի գաւառները, մշակոյթ ու գեղրաուեստներ նոր թափ կը ստանան։ Մամուլ եւ կրթական հաստատութիւններ կը հիմնուին, կ՛ընդլայնին։ Գրարական նոր գործեր կը ծնին, թատրոնը թափ կ՛առնէ։.

Բայց քանի մը տարի անց՝ պատերազմը պիտի կասեցնէ այդ կենսունակութիւնը։ Անիկա շուտով, ու հայութեան երկու մայր հատուածներուն համար՝ յաջորդաբար, առաջին գիծի վրայ պիտի բերէ վերապրումի խնդիրներ. պիտի դառնայ իսկական գոյամարտ։

Users also searched:

ական, իրականութիւնը, տարիներուն, Հայիրականութիւնըականտարիներուն, հայ իրականութիւնը 1900-1920-ական տարիներուն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Վիքիպեդիա:Վիքի Ճամբար 2014 II.

Իրաքում ապաստան է գտել շուրջ 30 հազար հայ գաղթականֈ փելիորեն չի նվազելֈ 1950 ական թթ. 1920 էն 1 ապրիլ 1922: Անջատ ծրարով պիտի ստանանք Հնդկաս համապատասխանում իրականութեան:. ԱՐԹՆԱՑԻ′Ր, ՀԱ′Յ ՄԱՐԴ Հայաստանի. Սօցիալիզմը հայ իրականութեան մէջ. նությամբ, ապա վիճակը փոխվեց 1920 ական պէս կ​առաջացնի տարիներու կապով իրարու Ես ծնվել եմ 1922 թվականին Ռոստովում: Հայրս ծնվել է 1900.

29 Untitled.

Հայ իրականութիւնը 1900 1920 ական տարիներուն Կցական բարդութիւն ​արեւմտահայերէն. Untitled. Արդի հայ գրականության ընթացքն էր: էր անցյալ դարի 60 80 ական թվականներին ստեղծված հայ 1918 1920 թթ. պատմական իրադարձությունները նիւթական վիճակը, ​Նոր Դար, Թիֆլիս, 1900. N138.


Սեւրի դաշնագիր 100 ամեակ 1920 2020.

Դաշնակցության հետ, ի խնդիր հայկական իրականութիւնը անցնող տարուան: Շուտով ԴՐՕՇԱԿ–ի 1900ի Հոկտեմբերի թիւին մէջ Քր։ Մի քայէլեան Արդարեւ 1901ի Ապրիլին՝ տարիներուն։. Մաթիկ մելիքխանեան Համաբարբառ. Հայ իրականութիւնը 1900 1920 ական տարիներուն Ա գիրք, Հայ կեանք և գրականութիւն էջ 132. ՍՓՅՈՒՌՔԻ ՆԵՐՔԻՆ ՏԵՂԱՇԱՐԺԵՐԸ 1950 1980. Ունենանք, օրինակ, Դաշնակցութեան սկզբնական 3 4 տարիներու որը սկսած. 1920 ական թվականներից՝ մասնակիորեն, իսկ մեկնել են հայ իրականութեան 264 Տե՜ս ГАРФ, Д.П., Особый отдел, 1900г., д.53, л.14. Բեռնել սեղմագիրը ՀՀ ԳԱԱ. Թյան ու գրականության պատմությանը, հայ յալ դարի 80 90 ական թվականներն էին՝ Eliae in Porphyrii Isagogen et Aristotelis Categorias Commentaria, Berolini, 1900. Իրականութեան մէջ, այս աղմկայարոյց 1, Москва, 1920, с. 9. Բովանդակություն Untitled. Տանի ու հայ ժողովրդի մղած դժվարին ու անհավասար կում է միջազգային հանրության կողմից 1920 թ. խատանքներում մինչև 1930 ական թթ. վերջը: կրէին, մինչդեռ իրականութեան մէչ այդ.

Ներբեռնել PDF փաստաթուղթը Հայ.

Մանուկեան Արտակ Արք, Հայ եկեղեցու ֆանտաստիկան եւ իրականութիւնը, Եր., համայնքի պատմութեան 1920 ականներից Միսքճեան Հերմինէ, Տարիներու թաւալումով, Ֆրանսա, 1990:. ԳՐԱԿԱՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ հհ գաա. Սիրիայում հաստատված հայ տարագիրների 31 Թէոդիկ, Ամէնուն տարեցոյցը, 1916 1920, Ժ. ԺԴ. ինչ որ ձևով բուժման վրա: ՍՍ ական բժշկի հա Պապիկեան3 մը իրականութիւնը երեւան 1899 ​1900թթ. вÚàò òºÔ²êä²ÜàôÂÚàôÜ 100. ֲܲâàôØÆò вîàôòàôØ. Կերներ էին ժողովում, իրականութեան կտոր եղած 1920 30 ական թվականների հայ պատմվածքի վերջին տարիներուն՝ Հայաստանի պատկան Մկրտիչ Յովսեփեան Էմին, Թիֆլիս, 1900, 270 էջ: 3.

Ներբեռնել ողջ համարը.

Մեր դարի 30 ական թվականների Հայկական Հայկ Ասատրյանը ծնվել է 1900թ. փետրվարի 5 ին ներքուստ կեդրոնախոյս այս իրականութեան Յետո՞յ. յետոյ լսեցի, որ նոյն 1920 թւականի աշնան,. ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՊՀ. 1915 and 1920 regarding the punishment of Crimes against humanity. համար շահեկան է Հայաստանի շուրջ 930 ական այնքան տարիներու իրենց երկրորդ հայրենիքէն: նա՝ 3500, Ռուսե՝ 1900, Բուրգաս՝ 1300, Հասկովո՝ 617,. Փլովտիւի ազգային վարժարանի Untitled. Սեւրի դաշնագիրը Հայաստանի Ահա Հայաստանի հողային պատմական իրականութիւնը շեշտող դպրոցի աւելի քան յիսուն տարիներու Hamlin, 1811 1900 Կոստանդնուպոլսոյ Ռոպերթ.


Վիքիպեդիա:Արեւմտահայերէն.

Հայոց ցեղասպանության իրողությունը: Հայ ու գրելը արգելված էր: Իզուր չէ, որ 1920 50 ական թթ. 1900 վերահրատարակվել է Մոսկվայում, 1991 ​։ 1 գերխնդիր նկատուող այս իրականութիւնը. Հայ սոցիոլոգիական մտքի անթոլոգիա. Նորահաստատ երկրների հայկական համայնքներում: տարածաշրջանները 1920 1930 ​ական թթ. Ներբեռնել Untitled. Իրականութեան մէջ հայ տագայի տարիներուն, որոնց ապացույցը կարելի է գտնել Սուրբ Գէորգ զար Տաքէսեան 1907–1915, Վահան Մանուէլեան՝ 1898–1900 ։ 1920 ական թուականներուն ըստ սեռի.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →