Back

ⓘ Կրթական Յաջողութիւն
                                               

Լուսաւորչական ընկերութիւն

Լուսաւորչական ընկերութիւնը հիմնուած է 1852-ին Եոզկատի Առաջնորդ Մկրտիչ Վրդ. Տիգրանեանի կողմէ։ Կ՚ենթադրուի ըլլալ Եոզկատ քաղաքի ամէնէն հին կրթական ընկերութիւնը։ Բացի տղոց կրթութիւնը քաջալերելէ, ընկերութիւնը ճիգ կը թափէ նաեւ աղջկանց վարժարան մը հիմնելու։ Թէեւ ընկերութիւնը յաջողութիւն կ՚արձանագրէ այս մարզին մէջ, բայց կը նշուի որ աղջկանց վարժարանը կարճ ժամանակ ետք վերստին կը փակուի։ Պէտք էր սպասել մինչեւ 1908 Թավատառ տեքստի Օսմնեան Սահմանադրութեան վերահաստատումը, Եոզկատի մէջ աղջկանց յատկացուած իսկական վարժարանի մը հիմնումը իրականացուած տեսնելու համար։

Կրթական Յաջողութիւն
                                     

ⓘ Կրթական Յաջողութիւն

Կրթական յաջողութիւն ը կամ կրթական կատարում ը կրթութեան արդիւնքն է, երբ աշակերտը, ուսուցիչը եւ կամ դասատունը հասած է իր կրթական նպատակին։

Կրթական յաջողութիւնները ընդանհրապէս կը հաստատուին կրթական քննութիւններու եւ գրաւոր փորձերու միջոցաւ, բայց տակաւին գիտականօրէն հստակ չէ, թէ որ ձեւը փորձ քննութիւնները ամէնէն ճիշդն է։

ԱՄՆ-ի նականգ Գալիֆորնիոյ մէջ կրթական կարողութիւնները կը հաստատուին Կրթական Կատարման Յայտանիշով Academic Performance Index։

                                     

1. Անհատական Տարբերութիւնները՝ Ազդանիշ Յաջողութեան

Անհատական տարբերութիւնները կրթական յաջողութեան մէջ կապուած են թէ՛ ուշիմութեան եւ թէ՛ ալ անհատին անձնաւորութեան: Աշակերտներ որոնք աւելի բարձր մտային կարողութիւններ ունին չափանիշն է IQ-ի քննութիւնը եւ աշակերտներ որոնք անընդհատ ճիգ կը թափեն սորվելու ընդանհրապէս բարձրագոյն արդիւնք ապահովող աշակերտներն են կրթական քննութիւններու ծիրէն ներս։ Վերլուծում մը ցոյց կու տայ, թէ անոնք որոնք ընդանհրապէս հետաքրքիր են նաեւ կրնան բարձր արդիւնքներ ապահովել։

Աշակերտին ծնողքը եւ իրենց կրթական ընկերականացումը նիւթ մըն է, որ կը բացատրէ ծնողքին ազդեցութիւնը աշակերտին կրթական արդիւնքներուն վրայ՝ ինչպէս նաեւ իրենց կարողութիւնները, վարուելակերպը եւ դրքորոշումը դպրոցին հանդէպ։ Ծնողքին ընկերատնտեսական վիճակը ունի իր ազդեցութիւնները զաւակին կրթական յաջողութեան վրայ։ Նաեւ, եթէ աշակերտին ծնողքը ուսանած եւ դաստիարակուած են՝ զաւակին յաջողութեան հաւանականութիւնը կը բարձրանայ։

Փոքրերուն առաջին քանի մը կեանքի տարիները մեծ դեր կը խաղան լեզուի զարգացման եւ ընկերային կարողութեան վրայ։ Դպրոցական պատրաստութիւնները այդ տարիներուն կօգնեն փոքրին, որպեսզի հոգեպէս պատրաստ ըլլայ դպրոցկան միջավայրին։

Ուրիշ շատ կարեւոր բանալի մը կրթական յաջողութեան մշտական մարմնային թեթեւ մարզանքն է։ Ուսումնասիրութիւններ ցոյց կու տան, թէ կրթական յաջողութեան կարէլիւթիւնը կը բարձրանայ մարզանքի պատճառաւ: Մարզանքը հատկապէս դրականօրէն կազդէ յիշողութեան ու կեդրոնացման վրայ։