Back

★ Կուր                                               

Ուտիք

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Մեծ Հայքի աշխարհ Ուտիք, Մեծ Հայքի տասներկրորդ նահանգը։ Տարածոուած է Կուր գետի աջափնեայ տափարակին վրայ եւ Հայկական լեռնաշխարհի հիււսիս-արեւելեան լեռնային շրջաններին մէջ՝ զբաղեցնելով Աղստեւ գետից մինչեւ Կուրի եւ Երասխի ջրկիցն ընկած տարածքը։ Հիւսիսէն եւ արեւելքէն Կուր գետով սահմանակից է Աղուանքին, արեւմուտքէն՝ Դեբեդի եւ Աղստեւի ջրբաժանով՝ Գուգարքին, հիւսիս–արեւմուտքէնէ Մրղուզի եւ Սեւանի լեռնաշղթաներով՝ Այրարատին եւ Սիւնիքին, հարաւ–արեւմուտքէն՝ Արցախին, հարաւէն՝ Երասխ գետով, Փայտակարանին։

                                               

Արտաշէս Բ.

Արտաշէս Բ Հայոց թագաւոր եւ Սանատրուկի որդի, որու մահէ ետք՝ Սմբատ Բագրատունի Բիւրատեան՝ Երուանդ Թագաւոր. ի կոտորածէն ազատելով՝ 69 թուին պարսիզ Դարեհ թագաւորին խնամոց յանձնեզ, ուր զարգացացաւ մինչեւ 88 թուականը։ Դարեհ վաէձատրելու համարԱմբաւ Բագրատունին իր տարած յաղթութեանց համար՝ հրամայեց որ Արտաշէսը Հայաստան տանի եւ թագաւորական գահը բարձրացնէ։ Այդ ատենները Ուստէացիք արդէն ապստամբած էին Երուանդէն, զորս ընկճելու գացած էր ինքը անձամբ Երուանդ։ Դիւրին եղաւ Ամբատայ Արտաշէսը Հայաստան մտցնել, որ այդ ժամանակի նշանաւոր պատերազմիկ Արգամի պատգանաւոր դրկելով յորգորեց իրեն միանալ, խոստանալով անոր պատիւ եւ ...

                                               

Խաղաղութեան Կամուրջ (Թիֆլիս)

Խաղաղութեան կամուրջ, հետիոտնային կամուրջ Թիֆլիսի մէջ, Կուր գետի վրայ, Մետեխի եւ Բարատաշուիլի կամուրջներու միջեւ։ Կամուրջը կը միաւորէ Հերակլ II փողոցը եւ Ռիկէ զբոսայգին։ Կամուրջը բաղկացած է ապակով պատուած 156 մեդրանոց պողպատ կարկասէ։ Ամբողջ կառուցուածքը հիմնուած է 4 հզօր հենարաններու վրայ։ կամրջին վրայ բարձրանալը ինչպէս Հերակլես II փողոցէն եւ Ռիկէ զբոսայգէն, այնպէս ալ առափնեայ ծառուղին։

                                               

Փոքր Կովկաս

Փոքր Կովկաս, ծալքաբեկորաւոր լեռնաշղթաներու համակարգ Հայկական լեռնաշխարհի հիւսիս-արեւելքի մէջ։ Հիւսիս-արեւմուտքէն հարավ-արեւելք մօտ 600 Քմ երկարութեամբ, մինչեւ 9 Քմ լայնութեամբ աղեղնաձեւ կը ձգուի Սեւ ծովի հարավ-արեւելյան ափէն մինչեւ Արաքսի հովիտը։ Մեծ Կովկասէն կը բաժնուի Հարավային Կովկասի միջլեռնային իջվածքով։ Դէպի հարավ-արեւելք աստիճանաբար բարձրանալով՝ Մռավի լեռնաշղթայի մէջ կը հասնի 3724 մ բարձրութեան։ Հայկական լեռնաշխարհը հիւսիսէն կեզերեն Մեսխեթի եւ Թրիալեթի լեռնաշղթաները։ Անոնցմէ հիւսիս Ռիոնի հովիտն է։ Այս լեռնաշղթաներուն կը հարեն նաեւ Շավշեթի լեռները, որոնք կը գտնուին Թուրքիայի տարածքի ...

                                               

Վրացական Թագաւորութիւն

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Երկիր Վրացական թագաւորութիւն վրաց.՝ საქართველოს სამეფო՝ սաքարթվելոս սամեփո, միջնադարեան պետութիւն Կովկասի եւ Հայկական լեռնաշխարհի մէջ 1008-1490 թուականներուն։ Հիմնադրած է Աբխազիոյ արքայ Բագրատ III-ը 1008 թուականին։ Երկիրը կառավարած է Բագրատունիներու թագաւորական տոհմը։ Տարածքը կազմած է առավելագոյնը 380 000 քառ. քմ՝ Թամար թագուհիի օրով 1184-1213։ Առաջին շրջանին մայրաքաղաքն էր Քութայիսը։ 1122 թուականէն Դաւիթ Շինարարը մայրաքաղաքը կը տեղափոխէ վրացական մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական կեդրոն՝ Թիֆլիս։ Հզորութեան շրջանին, երբ Բիւզանդական կայսրութիւնը անկում կ՛ապրէր եւ Սելճուք ...

                                               

Ձի

Ձի, ընտելացուած անասուն, վայրի ձիուն պահպանուած երկու ենթատեսակներէն մէկը։ Միւսը Բժեւալսկիին ձին է: Մարդուն կողմէ ձիերուն ընտելացումը սկսած է մօտաւորապէս մ.թ.ա. 4000 թուականէ, իսկ արդէն մ.թ.ա. 3000-ձին մարդու օգնութեամբ տարածուած է աշխարհով մէկ։ Ներկայիս գոյութիւն ունին ձիերու բազմաթիւ ցեղատեսակներ, որոնք հարմարուած են այս կամ այն աշխատանքին համար։ 2008-ին տուեալներով աշխարհը կայ մօտ 59 միլիոն ձի, որոնցմէ 33.5 մլն առանձնեակը Ամերիկային, 13.8 մլն՝ Ասիոյ, 6.3 մլն՝ Եւրոպային եւ մնացածը՝ Ափրիկէյին ու Աւստրալիոյ մէջ:

                                               

Բագրատունեանց Հայաստանի Վերելքը

926 -ին Աշոտ Բ. մեռաւ անժառանգ: Անոր յաջորդեց եղբայրը՝ Աբբաս: Աշոտի թագաւորութեան վերջին տարիները անցած էին խաղաղ: Աբբասի իշխանութիւնն ալ անցաւ գրեթէ անխռով եւ թագաւորը ինզինք ամբողջութեամբ նուիրեց շինարարութեան: Աբբաս բարի դրացնութեան յարաբերութիւններ մշակեց Ատրպատականի եւ Դուինի էմիրներուն հետ, ինչպէս նաեւ Վրաստանի, Աղուանքի եւ Վասպուրականի թագաւորներուն հետ: Ան յաջողեցաւ Դուինի էմիրին հետ գերիներ փոխանակել, ինչ որ ժողովուրդին ապահովութիւն ներշնչեց: Հազարաւոր հայեր վերադարձան իրենց հողերը՝ լծուելու համար շինարար աշխատանքի: Շեղելով իր նախորդներուն քաղաքականութենէն, Աբբաս բաւականացաւ Բագրա ...

                                               

Սեֆեան Պարսկաստան

Կաղապար:Պատմական երկիր Սեֆեան պետութիւն պարս․՝ دولتْ صفویۀ` տաոուլաթ սաֆաուիէ, միջնադարեան պետութիւն Իրանի մէջ և իրեն հարող տարածքները 1501-1722 թուականներուն։ Հիմնադրեր է Իսմայիլ I-ը 1501 թուականին։ Երկիրը կառավարած է Սեֆեանների թագաւորական տոհմը։ Տարածքը կազմեր է առաւելագոյնը 3.450.000 քառ. քմ՝ Իսմայիլ I շահի օրոք 1501-1524։ Առաջին շրջանին մայրաքաղաքն էր Թաւրիզը 1501-1555, ապա՝ Ղազվինը 1555-1598։ 1598 թուականէն շահ Ապպաս I Սեֆին մայրաքաղաքը կը տեղափոխէ իրանական մշակութային, քաղաքական ու տնտեսական կեդրոն Սպահան։ Հզօրութեան շրջանին, երբ անկում կապրէին Աքքոյունլուներու պետութիւնը և Լենկթեմո ...

                                               

Արցախ (նահանգ)

Կաղապար:Տեղեկաքարտ Մեծ Հայքի աշխարհ Արցախ. Մեծ Հայքի տասներորդ նահանգը, տարածուած էր Փոքր Կովկասի արեւելեան եւ Հայկական Լեռնաշխարհի հիւսիս-արեւելեան մասին մէջ։ Կ՛ընդգրկէր այժմեան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետութիւնը՝ հարակից ազատագրուած տարածքներով, եւ կը տարածուի մինչեւ Իջեւանի շրջանը։ Հիւսիս-արեւելքէն եւ արեւելքէն կը սահմանակցէր Ուտիք նահանգին, արմուտքէն Աղաունոյ գետակով՝ Սիւնիքին: Հիւսիս-արեւմուտքին Արցախի սահմանները կը տարածուին մինչեւ Սեւանայ լիճի արեւելեան ափին, հարաւէն՝ Երասխի հովիտէն մինչեւ Մուխանք դաշտը՝ ընդգրկելով այդ դաշտի արեւմտեան բաժնին կէսը։ Արցախի նախարարութիւնը կոչուած է նաեւ ...

Կուր
                                     

★ Կուր

Կուր գետ, ։ Գետը կը պատկանի Կասպից ծովու աւազանին։ Երկարութիւնը 1.515 քմ է։ Հայկական բարձրաւանդակին կը պատկանի անոր վերին հոսանքը։ Սկիզբ կ՛առնէ Հայկական լեռնաշխարհի Փոքր Կովկասի հարաւ հիւսիսային հրաբխային բարձրաւանդակէն՝ Մեծ Հայքի Տայք նահանգի Արծիան եւ անոր շարունակութիւնը կազմող Մեծրանց լեռներէն, Կող գաւառի Կրիակունք լեռնադաշտէն․ ։ Կուրը կը հոսի դէպի արևմուտք՝ Արտահան, ջրելով համանուն դաշտը, կը դառնայ դէպի հիւսիս՝ Ջաւախք և արևելք՝ Վրաստան, ջրելով Թիֆլիսի դաշտը։ Հոսքը կը շարունակէ դէպի հարաւ-արեւելք՝ Ազրպէյճան։ Կասպից ծովը կը թափի Արաքսին միանալէն ետք։

Անոր հոսքը կը զսպուի երկու ամբարտակներով․ մէկը Վրաստանի մայրաքաղաք Թիֆլիսին մօտ եւ միւսը Ազրպէյճան մտնելուն պէս, ուր Մինկաչեւիրի Mingachevir արուեստական լիճը կը կազմէ։

                                     

1. Պատմական անդրադարձ

Կովկասի շրջանը բնակուեցաւ հին ժամանակներէն։ Կուր գետին հովիտին շուրջ մարդոց հիմնական զբաղումը մօտ 4.500 տարիներէ ի վեր եղաւ հողագործութիւնը։ Պետութիւններ կազմուեցան, մշակոյթներ զարգացան․ սակայն ք․ա․ մօտաւորապէս 1․200 թ․ անոնց մեծ մասը քայքայուեցաւ բնական աղէտներու եւ բարբարոս ցեղերու ներխուժումներուն պատճառով։ Մարդու անսանձ շահագործումին իբր հետեւանք՝ անտառներու եւ առօտավայրերու հետզհետէ նուազումը, պատճառ դարձաւ ողողումներու թափին աճման․ այսպէս 20-րդ դարուն կէսէն գետի հոսանքին կառուցուեցան ջրամբարտակներ եւ ջրանցքներ, որոնք ալ աւելի նուազեցուցին անոր հոսքը եւ խորութիւնը։ Նաեւ ջուրը պղծուեցաւ Վրաստանի Թիֆլիս եւ Ռուստաւի քաղաքներուն ճարտարարուեստական գործարաններէն․ գետին մէջ կը թափէին մետաղներու տեսակներ՝ կոբալդ cobalt, անագ tin, նիքէլ nickel եւ կաղմիոն cadmium։ Ժամանակին՝ մինչեւ Թիֆլիս նաւարկելի գետը, դարձաւ դանդաղ ու ծանծաղ։

2002 թ, Հայաստանը, Վրաստանն ու Ազրպէյճանը համաձայնեցան բարելաւելու Կուր եւ Արաքս գետերուն աւազանը։

                                     

1.1. Պատմական անդրադարձ Անուանում

Ըստ աւանդութեան՝ Կուր գետի անունը դրած են հայ, վրացի և աղուան ժողովուրդները՝ ի նշան անոնց կուռ բարեկամութեան։

Ըստ Ստրաբոնի Στράβων՝ գետը անուանուեցաւ Կուր, ի պատիւ պարսից արքայ Կիւրոս Մեծին։

Վրացերէնով Mtkvari անունը հին վրացերէնով՝ Mtkuari, կը նշանակէ հանգիստ ջուր։

                                     

2. Կուր գետին հարկատուները

Ստորեւ գետին հարկատուները անոր հոսքին շարքով․-

 • Խաչէն՝ կը բխի Արցախի Հանրապետութեան բարձրաւանդակէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Կողբ, Համուխ եւ Տաւուշ՝ Հ․Հ․ Տաւուշի շրջանին գետեր․ Կուրին կը միանան աջ ափէն։.
 • Արաքս՝ կը բխի Հայկական բարձրաւանդակի Բիւրակնեան լեռներու Սրմանց գագաթի աղբիւրներէն, կը ճեղքէ Պատմական Հայաստանը, ու կերտելով Հ․Հ․ եւ Արցախի հարաւային սահմանները կը մտնէ Ազրպէյճան, ուր կը միանայ Կուրին եւ միասին կը թափին Կասպից ծով։.
 • Փարվանա՝ կը բխի Ջաւախքի բարձրաւանդակէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Ախալքալաք՝ կը բխի Ջաւախքի բարձրաւանդակէն, Թմբկաբերթի աւերակներուն մօտ, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Գարգար՝ կը բխի Արցախի Հանրապետութեան բարձրաւանդակի Քիրս լեռէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Դեւբետ կամ Խրամ՝ կը բխի Ջաւախքի հիւսիս, Թրիալէթի լեռնաշղթայի հարաւէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Շամքոր կամ Չարէք՝ կը բխի Հ․Հ․ Սեւանի լեռնաշղթայէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Թարթառ՝ կը բխի Արցախի Հանրապետութեան բարձրաւանդակէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.
 • Ալազան կամ Աղուան՝ կը բխի Մեծ Կովկասի հարաւային լանջերէն, Կուրին կը միանայ ձախ ափէն։.
 • Փոցխով՝ կը բխի Ախալցեայէն, Կուրին կը միանայ ձախ ափէն։.
 • Աղստեւ՝ կը բխի Հ․Հ․ Փամբակի լեռներէն, Կուրին կը միանայ աջ ափէն։.


                                     

3. Աղբիւրներ

 • Խորհրդային Հայաստանի աշխարհագրութիւն, Կ․Օ․Օհանեան, Կ․Յ․Չերքեզեան, Երեւան 1967.
 • Պատմական եւ Արդի Հայաստանի աշխարհագրութիւն, Արփի Քիւրքճեան, Պէյրութ 1995.
                                     
 • նաեւ Ուտի, Ուտեաց աշխարհ Մեծ Հայքի տասներկրորդ նահանգը Տարածոուած է Կուր գետի աջափնեայ տափարակին վրայ եւ Հայկական լեռնաշխարհի հիււսիս - արեւելեան լեռնային
 • հիւսիս - արեւելք Երկայնքը 200 քմ է, ջրահաւաք աւազանին մակերեսը 2650 քմ² Կուր կը թափի ծովու մակերեսէն 3 մ բարձրութեան վրայ Թարթառ գետին վրայ կառուցուած
 • բարձրութենէ, գետաբերանին բարձրութիւնը ծովու մակերեսէն 13 մ է, որ յաճախ Կուր չի հասնիր Երկայնքը 109 քմ է, ջրհաւաք աւազանը 1490 քմ2 Գլխաւորաբար կը սնանի
 • նաեւ պետութեան մեծագոյն քաղաքը Կը գտնուի երկիրին կեդրոնական մասին մէջ Կուր գետի երկու ափերուն Կը համարուի աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն մէկը, որ հիմնուած
 • մէջ կը գտնուի, Շահումեանի շրջանին մէջ Թարթառ գետի վերի հոսանքին վրայ, կուր գետի աջ վտակի մօտ: Կը գտնուի Շահումեան շրջանի կեդրոնը: Քառվաճար անունը եկած
 • հարկատուներն են Մարցիգետը, Աջիրը եւ Շնողը: Փամբակի լեռնաշղթան ջրբաժան է Կուր եւ Արաքս գետերու աւազաններուն միջեւ եւ կ երկարի Ջաջուռի լեռնանցքէն մինչեւ
 • այդ ենթադրութիւնը առնչութիւններ որոնելով բասկերենի եւ վրացերենի միջեւ Կուր գետի հովտուն մէջ ցեղային միութեան հիմքի վրայ, մ.թ.ա.IV - III դդ. սահմանագծին
 • հայեր էին Ախալցխան հիմնադրուած է ԺԲ դարի առաջին կէսին, Փոցխով գետի վրայ, որ Կուր գետի վտակներէն է Քաղաքով կ անցնին Պաթում, Պորժոմ, Ախալքալաք գացող մայրուղիները
 • թուրքմէն, հնագոյն, իսկ յետագային արաբ, ձիերու ցեղերի ներազդման միջոցով Կուր եւ Արաքս գետերու միջեւ ինկած տարածքին մէջ Հայոց այրուձիի կազմին մէջ յայտնի
 • Ալանաց թագաւորին որդին Սաթէն գերի բռնէց Յաջորդ օրը երբ երկու թշնամի բանակներ Կուր գետին երկու կողմը դէմ առ դէմ բանակած էին Սաթէնի քոյրը Սաթէնիկ թարգմանի միջոցաւ
 • Խաղաղութեան կամուրջ վրաց. მშვიდობის ხიდი հետիոտնային կամուրջ Թիֆլիսի մէջ, Կուր գետի վրայ, Մետեխի եւ Բարատաշուիլի կամուրջներու միջեւ Կամուրջը կը միաւորէ
 • են Ծայր հարաւ - արեւելքին մէջ, կը ձգուին Թալիշի լեռները Լեռներու միջեւ Կուր - Արաքսեան, իսկ Կասպից ծովու ափին Լենքորանի դաշտավայրերն Ազրպէյճանի ընդերքը
                                     
 • յայտնի է նաեւ որպէս Աջարա - իմերեթյան, կը ձգուի Սեւ ծովի աջարական ափէն մինչեւ Կուր գետի Բորժոմի կիրճը Երկարութիւնը 150 Քմ է, բարձր կետը մինչեւ 2850 մ Մեփիսծղարո
 • է Ամառները կ ըլլան տաք, ձմեռները մեղմ Գետերը կը պատկանին Կասպից ծովի Կուր գետի աւազանին եւ կը սնուի հալոցքային, ստորերկրեայ եւ անձրեւային ջուրերէն
 • Շիրակի դաշտը եղած է Հայաստանի ցորենի շտեմարանը Կասպից ծով կը թափին Արաքս եւ Կուր գետերը 1 Արաքս, պատմական Երասխ գետը, կը կոչուի նաեւ Արազ Արաքսը եղած է
 • յայտնի է նաեւ որպէս Աճարա - իմերեթեան, կ երկարի Սեւ ծովու աճարական ափէն մինչեւ Կուր գետի Պորժոմի կիրճը Երկարութիւնը 150 քմ է, բարձր կէտը մինչեւ 2850 մ Մեփիսծղարօ
 • Բիւրակնեան լեռները բաւարար անձրեւ կ ընդունին Նոյնպէս արեւմտեան Եփրատի հովիտը, Կուր գետի աւազանը, Հայկական Տաւրոսի լեռնալանջերը, իսկ Հ Հ մէջ Սեւանի եւ Զանգեզուրի
 • օրը, մարմինն ալ կ այրուի, իսկ աճիւնը կը դնէ ոչխարի մորթին մէջ ու կը նետէ Կուր գետը Այս վայրին մէջ, ըստ աւանդութեան, կը երեւակայէ լոյսի սիւն Ապոի գործերուն
 • այս հատուածի ծաւալային իշխող դերը, ուրկէ ընդարձակ տեսարան կը բացուի դէպի Կուր - արաքսեան հարթավայր եւ Կովկասեան լեռնաշղթայ Նախապէս այս պատմական Ուտիք նահանգէն
 • Դեկանի, Արաբական եւ դաշտավայրերը Միջագետքի, Ինդոս - գանգեսեան, Չինական Մեծ, Կուր - արաքսեան, Կոլխիդայի, Թուրանի Ասիայի կլիման չափազանց բազմազան է, որը պայմանաւորուած
 • տարածքը Անոր սահմանները անդր - եփրատեան Կոմմագենէ երկիրէն երկարած են մինչեւ Կուր գետը, Տիգրիս գետէն մինչեւ Պոնտոսի լեռները Նկատի առնելով Վանի աշխարհագրական


                                     
 • Ա. 6 - 4 հազարամեակներու ժայռապատկերները, Մալաթիայէն ու Սեբաստիայէն մինչեւ Կուր - Արաքս յայտնաբերուած նէոլիթեան եւ էնէոլիթեան գունաւոր եւ նախշազարդ խեցեղէնը
 • պրոնզի դարուն Ք.Ա. 3500 - 2300 թուականներ Այս ժամանակաշրջանին կը տարածուի Կուր - արաքսեան մշակոյթը յատկապէս Շենգաւիթեան մշակութային համալիրը Շենգաւիթի
 • մէջ կը նեռարէր Կովկասեան լեռները, Հայկական լեռնաշխարհի մեծագոյն մասը եւ Կուր - Արաքսեան դաշտավայրը տարածուելով Սեւ ծովու եւ Կասպից ծովու միջեւ 13 - րդ դարուն
 • կը պաշտէին, ինչպէս եգիպտացիները իրենց Ապիսին: Ռեոսլերի կարծիքով այդտեղ Կուր - Արաքս գետերու միջնամասին, հին ժամանակներուն մշակութային մեծ տերութիւն մը
 • աւելի քան 4 մլրդ Ռազմական արդիւնաբերութեան համալիրը կը ֆինանսաւորուի Կուր կոնցեռնի, Բանկ Դիսկոնտ եւ այլ ֆինանսական ընկերութիւններու կողմէն Կը գործեն
 • թուրքմենական հնագոյն, հետագային նաեւ արաբական ձիերու ցեղերի ներազդմամբ Կուր եւ Արաքս գետերու միջեւ ընկած տարածքին Հայոց այրուձիի կը կազմի յայտնի էր
 • հալածանքները ապստամբութիւն առաջ բերին նաեւ հարեւան Աղուանքի մէջ, որ կը գտնուէր Կուր գետի, Կովկասեան լեռնաշղթայյի եւ Կասպից ծովու միջեւ 4 - րդ դարու 30 - ական թուականներէն
 • գերիշխանութիւնը, պահպաած են իրենց ինքնուրույնութիւնը Շիրւան Աղուանք Առան եւ Մուղան Կուր գետի հովիտ Ատրպատական Հուլավուներու մայրաքաղաքը նախ Մարաղան էր, ապա Թավրիզը
 • 39 20 17 N 41 19 42 E 39.33792 N 41.32823 E 39.33792 41.32823 Գետաբերան Կուր գետ Սապիրապատի մօտ Տեղակայում Երկիր Թուրքիա Հայաստան Արցախ Իրան Ազրպէյճան

Users also searched:

արաքս գետի վտակներից մեկը վայոց ձորի մարզում, արցախում կուրի աջ վտակներից, գետ արցախում կուրի աջ վտակներից, կուր գետ քարտեզ, կուր գետի աջ վտակները, կուրի ավազանին պատկանող գետեր, հայաստանի գետերը, որ ծովի ավազանին են պատկանում արաքս եւ կուր գետերը, ուտիք, նահանգները, հայքի, քաղաքում, հյուրանոց, ուտիքում, բերդ, Ուտիք, սյունիք, մեծհայքինահանգները, փայտակարան, գուգարք, գանձակ, հյուրանոցբերդքաղաքում, բերդուտիքում, արտաշէս բ., զինանշանի, արտաշեսյան, արտաշեսյաններիզինանշանիմասին, էրատոթագուհիդավաճան, արտավազդրդարտաշեսյանարքայատոհմիանկումը, զինանշան, արտաշեսյանների, արտաշեսյանզինանշան, Արտաշէս, էրատո, թագուհի, դավաճան, արտավազդ, արքայատոհմի,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Կուր գետ քարտեզ.

Ադրբեջանում Կուր գետի մակարդակը. Ի՞նչ է բնորոշ սրտապարկի շճային շերտին. 1. կազմված է առպատային և ընդերային. Որ ծովի ավազանին են պատկանում արաքս եւ կուր գետերը. Քուռ գետ. Հարավային Կովկասի A1Plus. Արաքս Կուր վերաբնակեցման և զարգացման հիմնադրամի 2017թ. ի գործունեության.

Արցախում կուրի աջ վտակներից.

Կուր գետի ջուրը վերջին օրերին. Մեկնաբանել Առաջինը Շամպուն Գլիս կուռ 400մլ Cancel reply. Your email address will not be published. Required fields are. Կուր գետի աջ վտակները. Հայաստանի կուր արաքսյան Untitled. Սեղմեք այստեղ և ավելացրեք այս կազմակերպությունը Ձեր Ընտրյալների ցանկում.


Արաքս գետի վտակներից մեկը վայոց ձորի մարզում.

Անհնար է հաղթել մի ժողովրդի, որը. Ստուգեք կուռ թարգմանությունները into անգլերեն ի վրա: Նայեք sentences կուռ. Կուրի ավազանին պատկանող գետեր. Հայաստանը կգրավի մեր հողերը. Կուր գետի ջրի մակարդակն արագորեն ընկնում է: Վերջին օրերին այն իջել է 1.7. Բնապահպանական աղետ Ադրբեջանում. Հայաստանը կգրավի մեր հողերը՝ ընդհուպ մինչեւ Կուր գետ. անսպասելի.

Կուր կարմիր ԿԱՐԱՍ ազգային սննդի.

Գինի ԿՈՒՐ. 13.300AMD. Գինի ԿՈՒՐ quantity. ավելացնել զամբյուղ. Բաժին: Ալկոհոլային խմիչքներ. Ադրբեջանում որոշել են Քուռ եւ. ISO code, Փոխարժեքը ՀՀ դրամով. USD1, 520.78. GBP1, 735.45. AUD1, 402.98. ARS1, 5.51. DKK1, 85.40. EGP1, 33.15. EUR1, 635.04. XDR1. Ծրագիրը Untitled. Tag: Կուր գետ. Ադրբեջանում հայկական մշակութային ժառանգության ոչնչացումը վանդալիզմ.


Կուր կարմիր չոր գինի Կարաս ազգային.

Քննարկվել են ՄԱԶԾ ԳԷՀ Քուռ Արաքս գետավազանում անդրսահմանային. Շամպուն Գլիս կուռ 400մլ Zovq. 2014թ Օգոստոսի 1 ից, Կուրթան համայնքի վարչական տարածքում, 6 օրյա ժամկետով. DocumentView Arlis. Չ յո կուր յա նը գրա կան աս պա րեզ ի ջավ 1905 թ., երբ Ռ. պեր յա նի ռա ջա բա նով տպագր վեց. ՀՀ ԿԱ քաղաքաշինության պետական. Գինի Կուր կարմիր անապակ 0.75լ ՀԱ. 4.750 դր․. Առկա է. Գինի Կուր կարմիր անապակ 0.75լ ՀԱ քանակը.


Արաքս Կուր վերաբնակեցման և.

Անհնար է հաղթել մի ժողովրդի, որը ժամերի ընթացքում վերածվում է կուռ ու. Մեծամորի Կուր արաքսյան. ԲԱՔՈՒ, 21 ՄԱՅԻՍԻ, ԱՐՄԵՆՊՐԵՍ: Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիեւի հրամանով Քուռ գետի. Հայաստանի կուր արաքսյան. Ենթակառույցների ու օբյեկտների նկատմամբ: Գ. Առաջադրել Նախիջևանի և Կուր գետի աջ ափի. Բերքաբերի կուր արաքսյան մշակույթի. 1. ԱԼԴԱ ԳՐՈՒՊ. ԿՈՒՌ, մատակարար գինի. 1. OpenMapCloseImage. Սփյուռի մասին. Մեր կոնտակտները.

Ներսիսյան Ստեփանոս Հակոբի.

Գինի Կուր 0.75լ. Գինի Կուր 0.75լ. 4 600 դր. Կանխավճարային քարտի վրա. Ավելացնել Ավելացնել. Փոխարժեքների արխիվ Կենտրոնական. Headwords Alphabetical կուսաստան 2 կուսութիւն 15 կուտակել 3 կուտել 63 կուր նաւ 1 կուրանալ 10. Գինի ԿՈՒՐ – Nrneni – gourmet house. Subject and keywords: Auxiliary Sciences of History CC Archaeology N Fine Arts NSM Sepulchral Monuments Гаспарян С. Е. Gasparian S. E.


Գինի Կուր կարմիր անապակ 0.75լ Նոր.

Տարածաշրջանի հիմնական ջրային ուղու Քուռ գետի աղտոտման մասին: Արդյունաբերական. Քուր Արաքս գետավազանի խնդիրները. Բրոնզի դարի մ. թ. ա. IV հազ. կես մ. թ. ա. III հազ. ճարտարապե տության որոշ հարցերի։ ՝. Նկատի​. Գինի Կուր կարմիր անապակ 0.75լ ՀԱ Tiva. Ալկոհոլային ըմպելիք Կուր սպիտակ. Կուր սպիտակ. share. Copy Url. Կուր սպիտակ. 7600760076008200 դր.


Գինի Կուր 750մլ Parma.

Խնջույք Քուռ գետի ափին. Թիֆլիս. Թեմա՝ Կերպարվեստ Ենթաթեմա՝ Գեղանկար Տեսակ ​ժանր՝. Գինի Կուր 0.75լ Online Supermarket. Թիֆլիս. Տներ Քուռ գետի ափին. Թեմա՝ Կերպարվեստ Ենթաթեմա՝ Գեղանկար Տեսակ ​ժանր՝. Կուռ դատական համակարգը էական. 8 րդ կիլոմետրին Քուռ գետի վրայի կամուրջը փլուզվել է: Այդ մասին, ինչպես հաղորդում է. Հայաստանի կուր արաքսյան ԲՈԿ. Խնջույք Քուռ գետի ափին. Թիֆլիս 1860 ական. կտավ, յուղաներկ 102x104 սմ. Տեղագրություն:.

Լինել կուռ, համախմբված ու.

Տարադրամի և ոսկու փոխարժեք. Ներդրումային ծառայություններ Տարադրամի և ոսկու. ԱՊՐԱՆՔԱՆԻՇԵՐԻ ԱՅԲԲԵՆԱԿԱՆ ՑԱՆԿ. Հայաստանի կուր արաքսյան հուշարձանների օբսիդիանի աղբյուրները ըստ.


Խնջույք Քուռ գետի ափին. Թիֆլիս.

Կուր գետի վտակներ կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 17 էջ՝. Վա՜խ, քուր ջան․․․ – Դեկամերոն. ԿՈՒՌ ԳԻՆՈՒ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՅԼԵՆԴ ՍԵԼԼԱՐՍ ՍՊԸ, ՀԱՅԼԵՆԴ ՍԵԼԼԱՐՍ, հայ լենդ, կուռ,. Բալզամ Schwarzkopf Gliss Kur 200 մլ Экстремальное. Կոմբինիզոն, վերջնական գին, նոր, taqot, մինչև 1տարեկանի, kurtka, kombinizon, կուր. 4.000 ֏.

Գլիս Կուր Շամպուն Անթերի երկար.

Բնապահպանական աղետ Ադրբեջանում․ Կուր գետը չորանում է. Կովկասի ամենամեծ. Էլարդ ի փորձագետ․ Լիդիան ի ՇՄԱԳ ը. Համոզված եմ մեզ կհաջողվի ստեղծել մասնագիտական կուռ կառույց. ՀՀ ԿԱ.

Հյուրանոց բերդ քաղաքում.

ՊԱՏԱՍԽԱՆ ԱԴՐԲԵՋԱՆՑԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԻՆ. Սահմանափակ Պատասխանատվությամբ Ընկերություն ՍՊԸ. ՈՒՏԻՔ ՋՕԸ. Ջրօգտագործողների. Բերդ ուտիքում. Պատմաաշխարհագրական համառոտ. Ուտիք. May 14, 2020 by margaryankaren. Ուտիքը Մեծ Հայքի 12 րդ նահանգն էր, Կոչվել է նաև Ուտի,.


Էրատո թագուհի դավաճան.

Սամուէլ անեցի Մատենադարան. Հատոր Բ. Լ Ֆ 2012 Բ Գնել Գրիգորյան, ​Նվիրատութիւններ Անիի Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան. Արտաշեսյան զինանշան. Գլուխ 4 Գլխավոր. Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան. Ազդարարը, Այս Շահամիրեան գլխաւորաբար Հերակլ Բ. ի վրայ.

Օսլո մայրաքաղաք.

Զամանլուի կամուրջն իր ժամանակի. Օր առաջին: Զբոսանք հին Թիֆլիսի իջևանատուն, Խաղաղության կամուրջ: Ապա. Թբիլիսի. Այսօր Եղիշե Չարենցի ծննդյան 123 1Lurer. Թիֆլիս տուր մատչելի ՄԱՐՏ 8 9 10. № 3875. Հեռ.՝ Շարդեն Ռուստավելի Խաղաղության կամուրջ.


Փոքր ծրագրերի առաջարկների մրցույթ.

Ստալինյան ժամանակներում Փոքր Կովկաս եզրույթն առաջ քաշելու միակ պատճառն ուներ​. Գ. Ք. ՇԻՐԻՆՑԱՆ \. Կովկաս ռեստորանն իր հյուրերին է և մի փոքր հանգստանալ այս գեղեցիկ սրահում՝. Փոքր Կովկասի կղզային աղեղի վերին. Կովկաս 2020 զորավարժություն որ զորավարժության արդյունքները կամփոփի մի փոքր ուշ.


Արամ Ա կաթողիկոսը կոչ է արել Verelq News.

Запрос должен включать:. Ո՞րն է Նիկոլ Փաշինյանի՝ Նոր ShantNews. Նաւանդ Թիֆլիսի վրացական ժողովը և վրաց ծանում են մեր թագաւորութիւնը․ կեցցէ մեր.

Ծիրանագույն ձի.

Փայտե ձի ճոճվող. Տնտեսական միություն Տրոյական ձի Ղարաբաղում. մաքսակետը կվերահսկի զինտեխնիկայի. Սպիտակ ձիու մասին տեղեկություն. Սալմա. մի ձիու պատմություն Հետք. Արցախյան ձին համարվում էր Հայկական Լեռնաշխարհի հպարտությունը,. Փոքր ձի. Երազահան Ձի Երազում Ձի տեսնելը. Ասեղնագործություն Ձի Այն իր մեջ ներառում է՝ ասեղ, մուլինե թելեր,մետաղալար​,նկար:.


Բագրատունիների տոհմածառ.

26. Հայաստանի անկախության. Է Հայաստանի տարածքով եւ միանալով Կուրին ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐԻ ԹԱԳԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԵԼՔԸ.


Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական.

Երեւան են եկել սեֆյան շրջանի զարդանախշեր: Ինչպես հաղորդում է Ալիքը,. Shirak Regional Museum. Պարսկական աղբյուրներ Միրզա Սամիա, Թազքիրթ Ալ Սեֆյան Իրանի ասիմիլյատորական. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Բանալի բառեր. Հյուսիս արևելյան Այսրկովկաս, Շաքի, ֆիզյա, Դերբենդ, Սեֆյան. Իրան, Ղուբա. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ 7. Կարա կոյունլու ցեղերը, որից հետո այն եղել է Սեֆյան Պարսկաստանի տիրապետության տակ:.

ԱՄՆ Այտահօ նահանգը ճանչցած է Arevelk.

Արցախում արտադրված բժշկական կուղարկվեն ԱՄՆ Կալիֆոռնիա նահանգ. Արցախ նահանգ. Պատմական տեղեկանք. Ելիզավետպոլի նահանգ. կռվախնձոր Հայաստանի և Այսօրվա Արցախը բաժանված էր երեք. ԱՄՆ Այդահո նահանգը ճանաչեց Արցախի. ԱՄՆ Միչիգան նահանգը ճանաչել է Արցախի Հանրապետության անկախությունը:.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →