Back

ⓘ Տիրամայրն (տաղ)
                                     

ⓘ Տիրամայրն (տաղ)

Տիրամայրն հայկական միջնադարեան նշանաւոր տաղ, որ վերագրուած է Գրիգոր Նարեկացիին կողմէ։ "Տիրամայրն" յուրահատուկ հայկական "Ստաբատ մատեր" է։ Մեղեդին պահպանուած է առնվազն երկու գրառումով՝ Նիկողոս Թաշճեանի և Կոմիտասի։ Կոմիտասի յայտնաբերսծ տաղը իր խոր ավանդականութեամբ և այլ ոճական յատկանիշներով մօտիկ է Գրիգոր Նարեկացույի այլ տաղերուն, ապա խօսքերը լեզուա-ոճական և տաղաչափական յատկանիշերով, յաւանաբար, փոքր-ինչ ուշ ժամանակի արգասիք են։ Տեքստը Տեքստէն յայտնի միայն առաջին տունը։ Առանձնանուած է ընգծուած ժողովրդական արտահայտութիւններով։ Տիրամայրին հանդէպ որդւոյն ի խաչին կայր տըրտմագին, Եւ լսելով զծարաւին, յառաչմամբ լայր ցաւագին, Ի փուշ պըսակըն դիտելով, ողբ, կոծ, վայ տայր իւր անձին, ―Աչացըս լոյս, որդեակ Յիսուս, Ես ընդ քեզ մեռանիմ։ Ծանօթագրութիւն Երգեցողութիւնք ս․ Պատարագի, 1874, էջ 186