Back

ⓘ Տառ
Տառ
                                     

ⓘ Տառ

Տառ, հնչիւններու գրաւոր նշան՝ պատկեր։

Օրինակ

սար բառը կազմուած է երեք հնչիւններէ, որոնցմէ իւրաքանչիւրը կը գրուի մէկ տառով՝ ս-ա-ր։ Սակայն կայ այլ պարագայ, ուր միեւնոյն հնչիւնը կը ներկայացուի երկու տարբեր տառերով. օրինակ՝ "օ" հնչիւնը կը գրուի թէ՛ "օ" տառով օր, օղ եւ թէ՛ "ո" տառով ։ Բառի մէջ յաճախ կը լսենք "է", բայց կը գրենք "ե" ։

                                     

1. Հայերէն տառերու թուային կիրարութիւը

Հին ժամանակ, հայերէն տառերը գործածուած են որպէս թուանաշաններ։ Անոնք բաժնուած են չորս իննեակի՝ միաւորներ, տասնաւորներ, հարիւրաւորներ, իրենց առաջին տառերն ունենալով՝ ա–1, ժ–10, ճ–100, ռ–1000։

Եւ յաջորդ տառերը՝ ըստ համապատասխան թիւերու. այսպէս՝

Օրինակ՝ 1968-կը գրուի ՌՋԿԸ։

Այժմ տառերը յաճախ կը գործածուին միայն իբրեւ դասական թուական Ա՝ առաջին, Բ՝ երկրորդ, Գ՝ երրորդ, Թ՝ իններորդ, Ժ՝ տասներորդ, ԻԱ՝ քսանմէկերորդ եւ այլն։

                                     
  • հռչակուած էր 1877 - 1878 - ի ռուս թրքական պատերազմի նախօրեակին, բայց մեռեալ տառ մնացած: Օսմանեան կայսրութիւնը այսպէսով կը դառնար սահմանադրական միապետութիւն
  • փոփոխութիւններու պատճառով այս ձեւը դարձաւ անօրէն, օրինակ թիւ 1 եւ 2 գիծերը A - Z տառ մը չունին, մանաւանդ որ անոնք Մատանիի վրայէն ալ կը քշեն: Վիեննայի Գիծերու
  • ծագի քիրիլեան այբուբէնէն քիրիլիցա Ռուսաց լեզուի այբուբէնը ներկայիս 33 տառ պարունակող տեսքով գոյութիւն ունի 1918 - էն Կաղապար: ՄՀԱ ձայնավորների սխեմա
  • այս այբուբէնէն Կը կարդան ձախէն աջ Ժամանակէ ի վեր վրացերէնի մէջ կայ 33 տառ Մինչդեռ հին վրացերէնին մէջ եղած է 38 տառնիշ, որոնցմէ հինգը բաղաձայն այժմ
  • յիշատակարանաւ. Աւարտեցաւ քսահիմն եւ առաքելախաս մարգարէաշէն հոգիաբուղխ այս տառ Ձեռամբ ոգնամեղ եւ անարհեստ գրչի ար. Սարգիս քհնյ. ի, ի խնդրոյ ածասէր եւ բարեպաշտօն
  • տուրքերու բարեկարգումը որ կը նախատեսէր կապալառութեան դրութեան ջնջումը մեռեալ տառ մնաց Ասկէ զատ, քրիստոնեայ քաղաքացիներու կեանքն ու ինչքերը կը շարունակէին

Users also searched:

թ տառ,

...
...
...