Back

ⓘ Սիսակ Վարժապետեան
                                               

Պէթ Էլ Պայէ

Պէթ Էլ Պայէ, Հիւսիսային լեռնալիբանանի հայկական գիւղն է, որ կը թարգմանուի "Վաճառականին տունը": Շուրջ 200 տարի առաջ Հաննա Ղատատիէ անուն հալէպցի հայ մը՝ կը փախչի եւ Լիբանան կը հաստատուի։ Զմմառի վանքը, աւելը ճիշդը՝ Անտոնեան միաբանութիւնը, զայն կը ղրկէ Զղարթա՝ իր կալուածները հսկելու համար։ Հոն Ղատատիէ կը զբաղի նաեւ՝ փերեզակութեամբ, որմէ յառաջ կու գայ գիւղին այժմու անունը՝ Պէթ էլ Պայէ, որ ինչպէս ըսինք կը թարգմանուի "վաճառականին տունը": Ղատատիէ կամուսնանայ եւ ժամանակի ընթացքին իր գերդաստանը կը բազմանայ, եւ այժմ Պէթ էլ Պայէ 200 հոգինոց զուտ հայկական արաբախօս գիւղ մըն է։ Ղատատիյէի գերդաստանը կը կոչ ...

                                     

ⓘ Սիսակ Վարժապետեան

Հայոց վրայ գործադրուած Ցեղասպանութենէն ճողոպրելով, Վարժապետեան նախ կապաստանի Յորդանան Ալ Թաֆիլէ, Քերէկ, իսկ զինադադարէն ետք կանցնի Լիբանան, ուր Ամերիկեան Նպաստամատոյցի Ճիպէյլի որբանոցին մէջ կը ստանայ իր նախնական եւ միջնակարգ ուսումը։

1929-ին կաւարտէ Պէյրութի Ամերիկեան Համալսարանը, մասնագիտանալով Առեւտրական Գիտելիքներու մէջ։

Կը պաշտօնավարէ քարիւղի միջազգային ընկերութեան մէջ, միաժամանակ դասաւանդելով Առեւտրական Գիտելիքներ, Սղագրութիւն, Մեքենագրութիւն Լիբանանի շարք մը հայկական դպրոցներուն մէջ։

1960ականներուն Պէյրութի մէջ կը հիմնէ իր սեփական առեւտրական վարժարանը, որ կը գործէ տասնամեակէ մը աւելի։

Հակառակ իր առեւտրական մասնագիտական կողմնորոշումին, Սիսակ Վարժապետեան մեծ նպաստ բերած է հայ թարգմանական գրականութեան եւ սփիւռքի պատմութեան։

Կեանքի վերջին տարիներուն, Վարժապետեան կը փոխադրուի ԱՄՆ՝ իր զաւակներուն քով, ուր կը մահանայ 1982 Սեպտեմբեր 14-ին, Մունսթըրի մէջ Ինտիանա, ԱՄՆ

                                     

1.1. Գրական աշխատանք Թարգմանութիւններ

1933-ին, Վարժապետեան կը թարգմանէ Իսկենտէր Աբգարիոսի "Սարսափներու Գիրքը", որ կը պատմէ 1860-ականներուն Լիբանանի մէջ ծագած ներքին խռովութիւններուն մասին։

Վարժապետեանի թարգմանութեամբ եւ յառաջաբանով, հայ ընթերցողի սեղանին դրուած են 3 նշանաւոր արաբ գրողներու գործերէն թարգմանութիւններ, որոնք յաջորդաբար լոյս տեսած են հետեւեալ հատորներով. "Ճպրան Խալիլ Ճպրան" 1966, "Ապու Ալա Էլ Մաարի" 1972, "Միքայէլ Նայիմի" 1979։

                                     

1.2. Գրական աշխատանք Հանրագիտարանային

Սիսակ Վարժապետեան, անձնական նախաձեռնութեամբ, տարիներու ընթացքին հաւաքած է լիբանանահայ գաղութին մասին հազարաւոր նիւթեր, որոնք ամփոփուած են հինգ հատորներու մէջ, "Հայերը Լիբանանի Մէջ" ընդհանուր խորագրով։

Առաջին հատորը ենթախորագրուած է "Պատմութիւն Լիբանանահայ Գաղութի՝ Հնագոյն Դարերէն Մինչեւ Ա. Ընդհանուր Պատերազմին Վերջաւորութիւնը", եւ լոյս տեսած է 1951-ին, բ. տպագրութիւն՝ 1982։ Երկրորդ հատորը ենթախորագրուած է "Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի։ Պատկերազարդ։ 1920-1980 շրջան։ Լիբանանահայ նորոգ գաղութին կազմաւորումը եւ զանազան հաստատութիւնները, եկեղեցի, դպրոց, եւլն.". լոյս տեսած է 1981-ին։ Երրորդ հատորը ենթախորագրուած է "Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի։ Պատկերազարդ։ 1920-1980 շրջան։ կազմակերպութիւններ, մշակութային կեանք եւ շրջաններ". լոյս տեսած է 1981-ին։։ Չորրորդ եւ հինգերորդ հատորները կազմուած են նախորդ երկուքին սկզբունքով եւ լոյս տեսած են 1983-ին։

1977-ին Շիքակոյի մէջ լոյս կը տեսնէ Վարժապետեանի "The Armenians" հատորը։

                                     
  • ղեկավարութեամբ Սարգիս Համպոյեանի Շողակաթ երգչախումբին կրօնական համերգը: Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. հատոր
  • վայել լաւ ախտաճանաչ եւ խղճմտանքի տէր բժիշկ Մեռաւ 1942, Մայիս 8 - ին: Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. հատոր
  • տեսարանի ճիւղին մէջ, իբրեւ այդ գործին անվիճելի վարպետներէն մէկը: Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. Գ, Պէյրութ
  • Կազա, ուր անգլիական հուանդանոցին մէջ կը պաշտօնավարէ որպէս բժիշկ Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. Ա, Պէյրութ
  • Լիբանանի նախագահ Ամին Ժեմայէլի կողմէ Լիբանանի Արժանեաց շքանշանով Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. Գ, Պէյրութ
  • վայել լաւ ախտաճանաչ եւ խղճմտանքի տէր բժիշկ Մեռաւ 1942, Մայիս 8 - ին Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. Ա, Պէյրութ
  • Զօրաեան, շրջանաւարտ Փարիզի Էքօլ Տանթերէն, այժմ հաստատուած Պէյրութ: Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. հատոր Ա
  • Դամասկոսի մէջ. յետոյ երբ Գէորգեան Պէյրութ փոխադրուեցաւ վերակազմեց հոս: Սիսակ Վարժապետեան Հայերը Լիբանանի մէջ: Հանրագիտարան Լիբանանահայ գաղութի, հ. հատոր

Users also searched:

...
...
...