Back

ⓘ Վահէ (անձնանուն)
                                     

ⓘ Վահէ (անձնանուն)

  • Վահէ Պէրպէրեան ծն.1955 Պէյրութ թատերական գործիչ
  • Վահէ Սէթեան 1905 Հալէպ-95 Մոնրէալ Գանատա մշակոյթի գործիչ
  • Վահէ Հայկ 1896 Խարբերդ-1983 Ֆրեզնոյ ամերիկահայ արձակագիր
  • Վահէ բժիշկ
  • Վահէ Արմէն բանաստեղծ
  • Վահէ Պարսումեան ծն.1943 Պէյրութ նկարիչ
  • Վահէ Օշական 1922 Փլովտիւ, Պուլկարիա-2000 սփիւռքահայ բանաստեղծ, արձակագիր
  • Վահէ Վահեան 1908 Կիւրին-98 Պէյրութ գրող, բանաստեղծ