Back

ⓘ Սրտի Անբանական Բաբախում
Սրտի Անբանական Բաբախում
                                     

ⓘ Սրտի Անբանական Բաբախում

Սրտի անբանական բաբախում, զանազան պատճառներէյառաջացած սրտի անբնական բաբախումը։ Սրտի մկաններու ինքնագործ եւ շարունակական կծկումներու խանգարումի հետեւանքով սրտի բաբախումը կրնայ ըլլալ արագ, դանդաղ, խանգարուած կշռոյթով եւ կամ ալ կորսուած։

                                     

1. Սրտի Կազմախօսութիւն

Սիրտը կազմուած է 4 խռոչներէ՝ վերին երկու նախախորշերը atrium եւ վարի երկու փորոքները ventricles: Աջ եւ ձախ խռոչները կը բաժնուին զօրաւոր հիւսկէնաւոր պատով մը՝ միջնեպատով septum, իսկ վերին եւ ստորին խռոչները իրարու կը բացուին փականներու valves միջոցով: Ձախ կողմի փականը կը կոչուի երկփեղկանի փական mitral valve եւ աջ կողմի փականը կը կոչուի եոխփեղկանի փական tricuspid valve:

                                     

2. Սրտի Բաբախումի Բնախօսական Զարգացում

Սրտը կ՛աշխատի երբ մկանները բնական պայմաններու մէջ անընդհատ կը կծկուին contract եւ կը թուլանան: Այս կծկումը կը կոչուի "systole", իսկ թուլացումը՝ "diastole": Սրտի մկանները կը կծկուին ներսրտային ինքնագործ ելեկտրական կեդրոնի մը խթանշաններով impulses, որոնք կեդրոն կ՛ելլեն, կ՛անցնին նախախորշերուն մէջէն ու կը հասնին փորոքներ: Առողջ անձի մը պարագային 60-100 գրգիռներ դուրս կու գան այս կեդրոնէն ամէն մէկ վայրկեան:

                                     

3. Սրտի Անբնական Բաբախում

Որեւէ մէկ խանգարում այս ներստամկանային ինքնագործ ելեկտրական կեդրոնին մէջ՝ սրտի անբնական բաբախումի պատճառ կը դառնան:

Սրտի անբնական բաբախումը սրտի մկաններու ինքնագործ եւ շարունակական կծկումներու խանգարումն է, որուն պատճառով սրտի բաբախումը կրնայ ըլլալ արագ, դանդաղ, խանգարուած կշռոյթով եւ կամ ալ կորսուած missed:

Երբ սրտի բաբախումը ամէն մէկ վայրկեանին մէջ 100-է աւելի է՝ կը կոչուի արագ բաբախում, իսկ 60-է նուազ՝ դանդաղ բաբախում: Կան մարդիկ որոնք ի ծնէ ունին սրտի դանդաղ բաբախում, սակայն անոնք կ՛ապրին բնական ու առողջ:

Ջափահասները բնական պայմաններու մէջ մէկ վայրկեանին մէջ 60-100 սրտի բախբախում կ՛ունենան, իսկ քունի ընթացքին բաբախումը կը նուազի, որովհետեւ մարմինը նուազ թթուածինի պէտք կ՛ունենայ, եւ այդ պատճառով սիրտը նուազ ուժգնութեամբ կը գործէ եւ հետեւաբար նուազ արագութեամբ:

Նորածինի պարագային ան կ՛ունենայ 90-160 բաբախում մէկ վայրկեանին մէջ, իսկ պատանին՝ 80-150 բաբախում եւ 6-8 տարեկանին՝ 60-110 բաբախում:

Սրտի զարկը բնական աճ կ՛արձանագրէ յաճախ վազելէ, արագ աշխատանքէ եւ մարզանքէ ետք, սակայն այս պայմաններէն դուրս անբնական զարկը ախտաբանական երեւոյթ կ՛ունենայ:

Բնական պայմաններու մէջ ներշչումի հետ կ՛ունենանք սրտի արագ բաբախում, իսկ արտաշնչումի ընթացքին՝ դանդաղ բաբախում:

Սրտի անբնական բաբախումը յաճախ իբրեւ բժշկական հարց մը տեսնուած է, որ կը պատահի որեւէ տարիքի եւ սեռի, սակայն աւելի յաճախակիօրէն կը պատահի երիտասարդներու եւ երէցներու:

Սրտի աջ եւ ձախ նախախորշերը եւ փորոքները կրնան ունենալ անբնական եւ խանգարուսծ արագ կծկումներ, որոնք տարբեր ձեւերով կը յայտնուին, օրինակ՝ թրթռացում flutter եւ թարթախում-դող fibrillation եւ կամ նոպայական paroxysmal արագ կծկումներ:                                     

3.1. Սրտի Անբնական Բաբախում Տեսակներ

Սրտի անբնական բաբախումի յաճախակի տեսնուած տեսակներն են՝

 • Վերնափորոքային սրտի անբնական բաբախում supraventricular arrhythmia.
 • Փորոքային թարթխում ventricular fibrillation.
 • Նախախորշային թրթռացում atrial flutter.
 • Փորոքային թրթռացում ventricular flutter.
 • Կանխահաս աւելորդ սրտի զարկ premature heart beat.
 • Նախախորշային թարթախում atrial fibrillation).

Այս վերոյիշեալ տեսակներէն փորոքային դողը ամէնէն վտանգաւորն է որ կրնայ մահ պատճառել, իսկ նախախորշային դողը յարաբերաբար ամէնէն անմեղն է:

                                     

3.2. Սրտի Անբնական Բաբախում Պատճառներ

Սրտի անբնական բաբախումը կը յառաջանայ հետեւեալ հիւանդութիւններէ եւ ախտաբանական երեւոյթներէ՝

 • Արեան գերճնշում.
 • Սրտի ըմդոծին congential հիւանդութիւններ եւ թերութիւններ.
 • Արեան նատրիումի Na, sodium եւ կալիումի K, potassium խանգարում.
 • Բարձր ջերմ.
 • Սրտի մկաններու արեան նուազ մատակարարում.
 • Ծերութիւն.
 • Սրտի ծաւալում.
 • Սրտի կաթուած.
 • Որոշ դեղերու ներգործութիւն.
 • Սրտի մկաններու սպիացում.
 • Ծխախոտ.
 • Քունի շնչադադար apnea.
 • Գիրութիւն.
 • Սրտի պսակաձեւ զարկերակներու խցում.
 • Գերվահանգեղձութիւն եւ ենթավահանգեղձութիւն hyperthyroidism and hypothyroidism.
 • Զգացական եւ հոգեկան վերիվայրումներ
 • Ալքոլ.
                                     

3.3. Սրտի Անբնական Բաբախում Ախտանշաններ

Սրտի անբնական բաբախում ունեցող անձը կրնայ ունենալ հետեւեալ ախտանշանները՝ ըստ ախտապատճառներու.

 • Ծանրութեան եւ խեղդուելու զգացում.
 • Ժամանակաւոր կարճ անգիտակցութիւն.
 • Ուշաթափութիւն syncope.
 • Անհաւասարակշռութիւն.
 • Գլխապտոյտ.
                                     

3.4. Սրտի Անբնական Բաբախում Ախտաճանաչում

Սրտի անբնական բաբախումի ախտաճանաչումը կը կատարուի հետեւեալ ձեւով՝

 • Ելեկտրասրտագրութիւն EKG.
 • Շարունակական սրտագրութիւն՝ 24-48 ժամ տեւողութեամբ.
 • Կատարել բժշկական մանրակրկիտ քննութիւն
 • Լսել հիւանդին պատմականը.
 • Մարզանքով սրտագրութիւն Stress test.
 • Կատարել արեան քննութիւններ ըստ պահանջի.
                                     

3.5. Սրտի Անբնական Բաբախում Դարմանում

Սրտի անբնական բաբախումի դարմանումը կը կատարուի հետեւեալ դարմանամիջոցներով՝ ենթաբաբախումի պարագային՝ սրտի դանդաղ աշխատանքը կարգաւորող սարքի pacemaker զետեղում կրծքավանդակին մէջ, սրտի թարթափումի պարագային՝ դողը կասեցնող յատուկ թարթախազերծիչ սարքի defibrillator գործածութիւն, հակաբախումի դեղերու գործածութիւն եւ ախտապատճառներու դարմանում:

Մեղմ սրտի անբնական բախումները, որ տեղի կ՛ունենան առանց ախտանշաններու՝ որեւէ դարմանումի չի կարօտիր, սակայն հեւանդը բժշկական հետեւողական հսկողութեան տակ պէտք է մնայ: Նուազագոյն ախտանշանի գոյութեան պարագային, սրտի անբնական բաբախումը պէտք է դարմանուի որպէսզի բարելաւուի ենթակային սրտի աշխատանքը:

                                     

3.6. Սրտի Անբնական Բաբախում Բարդութիւններ

Սրտի ամբնական բախումներու պարագային հետեւեալ բարդութիւնները կրնան յառաջանալ.

 • Սրտի ձախողութիւն.
 • Սրտականգ cardiac arrest եւ ուղեղային կաթուած stroke, որ կը պատահի ուղեղային զարկերակախցանումով embolism սրտի դողի պարագային եւ ուղեղի ենթաթթուածնութեամբ hypoxia դանդաղ բաբախումի պարագային

Սրտականգը շտապ օգնութոիւն կը պահանջէ՝ փրկելու համար հեւանդին կեանքը, եւ այս պարագային յատուկ սարքով մը ելեկտրական հարուածային գրգռութիւն կը կիրարկուի կրծքավանդակին վրայ՝ սրտի դողը կեցնելու համար: