Back

ⓘ Սուրէն Նազարեան
                                     

ⓘ Սուրէն Նազարեան

Սուրէն Նազարեան, Սուրիահայ վաստակաւոր գործիչ, գրող, մանկավարժ-դաստիարակ, հաւատաւոր Հ.Մ.Ը.Մ ական, նուիրեալ Համազգայնական:

                                     

1. Կենսագրութիւն

Սուրէն Նազարեան 1931-ին ծնողքին հետ կը փոխադրուի Հալէպ, որ կը դառնայ իր երկրորդ ծննդավայրը: Այստեղ նախակրթութիւնը կը ստանայ Ազգ. Հայկազեան Վարժարանին մէջ, իսկ երկրորդականը՝ վենետիկեան Մխիթարեան հայրերուն մօտ:

1941-1981 կը պաշտօնավարէ սուրիական երկաթուղագծի ընկերութեան մէջ:

                                     

2. Ազգային-Հասարակական Կեանք

Հալէպի ազգային-հասարակական կեանքի յառաջընթացին՝ ինքն ալ շատերու հետ կը բերէ իր բաժինը:

Եղած է անդամ՝ Բերիոյ Հայոց Թեմի Ազգ. Գաւառական ժողովին, Ազգ. Քաղաքական ժողովին, Ազգ. Ուսումնական Խորհուրդին: Եղած է հոգաբարձու՝ Ազգ. Հայկազեան վարժարանի, ուսուցիչ՝ Ազգ. Քարէն Եփփէ Ճեմարանի մէջ:

Ան Համազգայինի Հալէպի մասնաճիւղի հիմնադիր ժողովի անդամներէն է 1959, նաեւ ատենապետը Համազգայինի Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան1987:

1932-էն անդամ է Հ.Մ.Ը.Մ ին: Այդ օրերու Աքելան՝ Թադէոս Թիւթելեանը զինք, մեծ եղբօրը հետ, արձանագրած է գայլիկ: Այնուհետեւ, Լեւոն Աբգարեանի, Նշան Թիսիւզեանի, Լուտեր Մասպանաճեանի հետ եւ այլոց շունչին տակ մեծցած ու հասակ առած է եւ կերտած՝ Հ.Մ.Ը.Մ ականի գաղափարական նկարագիրը: Տիրացած է խմբապետի աստիճանին:

1940-ին հիմնած է Հալէպի Մխիթարեան վարժարանի սկաուտութիւնը, Հ.Մ.Ը.Մ ի Վարչութեան եւ Սկաուտական Խորհուրդի արտօնութեամբ: Մեծ աշխատանք տարած է Հալէպի բոլոր հայ սկաուտական կազմերուն համերաշխ գործակցութեան համար եւ նախաձեռնողներէն մէկը՝ Հալէպի "Միջ-Միութենական Սկաուտական Խորհուրդ" ին:

1952 թուին, Սուրիոյ բոլոր մարզական միութիւններն ու սկաուտական խումբերը պետական հրամանագրով, լուծուած յայտարարուեցան: Նոր պայմաններու բերումով, Հ.Մ.Ը.Մ ի սկաուտական կազմը անջատ դիմումնագիրով մը 1953-ին մաս կազմեց Սուրիական Սկաուտութեան "Հալէպի 8-րդ միաւոր" անուան տակ: Այդ ծանր օրերուն, իր ուսերուն դրուեցաւ գրեթէ կազմալոյծ Հ.Մ.Ը.Մ ի սկաուտութիւնը վերականգնելու աշխատանքը: Յաչս պետութեան, ան դարձաւ այս միաւորին պատասխանատուն, իսկ Հ.Մ.Ը.Մ ի վարչութիւնը անոր շնորհեց մասնաճիւղի ընդհանուր խմբապետի պաշտօն, զոր արժանաւորապէս վարեց մօտ քառորդ դար, համագործակցութեամբ հաւատաւոր գաղափարակից նուիրեալներու: Հետագային, Մերձաւոր Արեւելքի Շրջանային Վարչութեան կողմէ նշանակուեցաւ Սուրիոյ Շրջանային խմբապետ: Երբ Սուրիան եւս ունեցաւ իր Շրջանային Վարչութիւնը, հրաւիրուեցաւ նախ Շրջանային, ապա Շրջանային Ընդհանուր Խմբապետի պաշտօնին:

1953-էն մինչեւ 1975, իբրեւ սկաուտութեան ներկայացուցիչ մաս կազմած է ընդհատաբար Հ.Մ.Ը.Մ ի Հալէպի մասնաճիւղի վարչութիւններուն եւ Սկ. Խորհուրդներուն, ապա, 1977-էն մինչեւ 1987 ընտրուած է Սուրիոյ Շրջանային Վարչութեան անդամ, ստանձնելով ատենադպրութեան պաշտօնը: Այս շրջանին, եղած է Հ.Մ.Ը.Մ ի եւ Սուրիոյ Շրջանային Սկաուտական Խուրհուրդին կապը:

1954-ին, ընտրուած է Հիւսիսային Սուրիոյ արաբական Սկաուտական Խորհուրդի անդամ: Ամբողջ 23 տարի վերընտրուած է եւ դարձած, ձեւով մը, անպաշտօն ներկայացուցիչ՝ Հալէպի բոլոր հայկական սկաուտական կազմերուն Հ.Մ.Մ. 10-րդ վաշտ, Վասպուրական 9-րդ վաշտ, Հ.Ե.Ը. 22-րդ վաշտ, Տարօն 46-րդ վաշտ: Սատարած է Հիւսիսային Սուրիոյ արաբական Սկաուտական Խորհուրդի բազմաճիւղ աշխատանքներուն, ամրապնդած՝ Հ.Մ.Ը.Մ ի սկաուտութեան, ինչպէս նաեւ հայ միւս ակումբներուն դիրքորոշումը, յաչս պետութեան, թիկունք կանգնելով Սուրիական Սկաուտութեան Քէշշէֆ Սուրիէ ամրապնդման աշխատանքներուն:

Մասնակցած է Մերձաւոր Արեւելքի Հ.Մ.Ը.Մ ի երեք Շրջանային ներկայացուցչական ժողովներուն, իսկ համա-գաղութային կառոյց ստանալէ ետք, չորս Պատգամաւորական ժողովներուն, եւ Սկաուտական համագաղութային Ա. ժողովին Աթէնք- 1982-ին: Նաեւ Սուրիոյ հինգ Շրջանային ժողովներուն՝ Հալէպ:

1983-ին ընտրուած է Կեդրոնական Վարչութեան փոխ անդամ:

Եղբ. Սուրէն Նազարեան տարիներով հետեւած է մարզական խաղերու, սակայն սկաուտութեան հանդէպ բուռն սէրն է, որ զինք մղեց ամբողջ 40 տարի լծուելու մանկավարժ-դատիարակի քաղցր պարտականութեան, յանուն հասնող սերունդներուն առողջ եւ հայեցի դաստիարակութեան:

Եղբ. Սուրէն աւելի քան կէս դարու ազգային-միութենական ծառայութեան վաստակ մը կը ձգէ իր ետին:

                                     

3. Գրական Կեանք

Սուրէն Նազարեան կը հանդիսանայ մտքի անխոնջ աշխատաւոր մը: Յուշագրութիւններով եւ յօդուածներով կաշխատակցի հայ մամուլին եւ Հ.Մ.Ը.Մ ի պաշտօնաթերթ "Մարզիկ" ին: 2015-ին Երեւանի "Մուղնի" հրատարակչատունէն լոյս կը տեսնէ Հայոց ցեղասպանութեան թղթապանակին մէջ փաստագրական արժէք ներկայացնող հատորը "Գիրք Երախտիքի" անունով, որուն շնորհանդէսը կատարուեցաւ 24 Փետրուար 2017-ին, Լիբանանի մէջ, ներկայութեամբ իր դուստր՝ Հուրի Նազարեանի:

                                     

4. Պարգեւատրում

Հ.Մ.Ը.Մ ի Կեդրոնական Վարչութիւնը գնահատելով բազմավաստակ եղբօր երկար տարիներու նուիրումը եւ ծառայութիւնը՝ Հ.Մ.Ը.Մ ի եւ Սուրիոյ սկաուտական կեանքի վերելքին եւ զարգացման համար, նաեւ գնահատելով անոր կատարած աշխատանքը միութենական եւ ազգային մարզերուն մէջ, զինք պարգեւատրեց Հ.Մ.Ը.Մ ի "Արժանեաց" արծաթ շքանշանով, որուն տուչութիւնը կատարուեցաւ 20 Նոյեմբեր 1988-ին, Հ.Մ.Ը.Մ ի հիմնադրութեան 70ամեակի հանդիսութեան ընթացքին:

                                     
  • Սապունճեան: Աշխատակիցներ եւ թղթակիցներ Արմէն Մարգարեան, Պարգեւ Միսիրեան, Սուրէն Նազարեան Հրաչ Տատոյեան, Արման Մանուկեան, Կարօ Շահինեան: Մարզաշխարհ ի առաջին