Back

ⓘ Սուրբ Կարապետ Եկեղեցի (Յորդանան)
Սուրբ Կարապետ Եկեղեցի (Յորդանան)
                                     

ⓘ Սուրբ Կարապետ Եկեղեցի (Յորդանան)

Սուրբ Կարապետ եկեղեցին կառուցուած է Երուսաղէմի հայ համայնքին, Երուսաղէմի հայոց պատրիարքութեան շնորհիւ։ Եկեղեցւոյ հիմնադրման հանդիսաւոր արարողութիւնը տեղի ունեցած է 2009 թուականին, Յորդանան գետի ափին, որուն մասնակցած են հոգեւորականներ, համայնքի բարձրաստիճան ղեկավարներ։

Եկեղեցւոյ օծման արարողութիւնը տեղի ունեցած է 30 Հոկտեմբեր 2014 թուականին, որուն մասնակցած են ՀՀ նախագահ՝ Սերժ Սարգսեանը, ՀՀ Արտաքին գործերու նախարար՝ Եդուարդ Նալբանտեանը, Երուսաղէմի Հայոց պատրիարք՝ Նուրհան արքեպիսկոպոս Մանուկեանը, Սեւան արքեպիսկոպոս Ղարիբեանը, Յորդանանի հոգեւոր առաջնորդ Վահան արքեպիսկոպոս Թոփալեանը եւ այլք։

Եկեղեցւոյ հեղինակն է Հայաստանի Հանրապետութեան վաստակաւոր ճարտարապետ Արտակ Ղուլեանը։ Եկեղեցին կը կոչուի Սուրբ Կարապետ՝ ի յիշատակ բանաստեղծ տոքթ. Կարօ Կարապետեանին։ Եկեղեցւոյ կառուցումը իրականացուցած է բանաստեղծի որդին՝ Վիգէն Կարապետեանը։

                                     
  • օրէնքը կը պահէ անխաթար Նոյն օրը նշուող Մկրտութեան տօնը խորհրդակը նշել Յորդանան գետին մէջ Քրիստոսի մկրտութիւնը Ծննդեան տօնի հանդիսութիւնները հայ ժողովուրդի