Back

ⓘ Սիլաս Մարնըր
Սիլաս Մարնըր
                                     

ⓘ Սիլաս Մարնըր

Նորավէպը Ժթ. դարու պատմութիւն է: Սիլաս Մարնըր մանրածախ մըն էր Լենթըրն Եարտ գիւղին մէջ, որ կը գտնուի Անգլիոյ հիւսիսը: Ան ամբաստանուած էր, թէ գողցած էր ծեր հիւանդ մարդու մը հաւաքուած ոսկիները, երբ հոգ կը տանէր անոր: Երկու փաստեր կային, որոնք Սիլասի դէմ էին՝ պզտիկ դանակ մը եւ իր տան մէջ գտնուած դրամները: Տարաձայնութիւն մը կըսէր, թէ Սիլասի մտերիմ ընկերը՝ Ուիլիըմ Տէյնն էր գողը, որ Սիլասի վրայ բերցուցած էր յանցանքը, որովհետեւ Սիլաս իր պզտիկ դանակը փոխ տուած էր Ուիլիըմի նախ քան ոճիրը: Սիլաս անմեղ էր։ Սիլասի սիրած աղջիկը՝ Սարա, որու հետ պիտի ամուսնանար, զինք ձգելով կամուսնանայ Ուիլիըմի հետ: Յուսախաբ Սիլաս կը ձգէ Լենթըրն Եարտն ու կը հեռանայ:

Մարնըր Րեւելոյ գիւղը կերթայ, ուր առանձին կապրի. չուզեր մէկու մը հետ տեսակցիլ, բացի քանի մը բնակիչներէ: Կը սկսի նիւթապաշտ դառնալ եւ այդ նպատակով ալ անդադար կաշխատի:

Սքուայըր Գաս Ռավելոյի ամենահարուստ մարդն էր, որ ունէր երկու որդիներ՝ Կատըֆրի եւ Տանսթըն:Տանսթըն ագահ էր եւ դաժան: Կատըֆրի բարեգործ էր, բայց թոյլ, եւ գաղտնի ամուսնացած էր թմրամոլ Մոլի Ֆարրենի հետ, բայց միաժամանակ կը սիրէր Նենսի Լամաթերը, որ երիտասարդ աղջիկ մըն էր, ուսեալ եւ ընկերային բարձր խաւի պատկանող:Տանսթըն բազմիցս կը սպառնար եղբօրը, որ պիտի բացահայտէր իր ամուսնութիւնը Մոլիէն: Օր մըն ալ յանկարծ Սիլասի ոսկիները կը գողցուին Տանսթըն Գասի կողմէ. Սիլաս շատ կը զայրանայ: Սակայն Տանսթըն կանհետանայ, եւ ոչ մէկ հետք կը ձգէ իր ետին: Սիլասի յուսահատ վիճակին մէջ յաճախ զինք կայցելէ Տոլլի անունով համագիւղացի մը եւ զինք կը խրախուսէ եկեղեցի երթալու: Ձմրան գիշեր մը Մոլի կը փորձէ Սքուայըր Գասի Նոր Տարուան Ելոյթին ներկայ գտնուիլ իր երկու տարեկան աղջկան հետ, որպէսզի յայտարարէ, թէ ինք Կատֆրիի կինն է եւ որ աղջիկ մը ունէր իրմէ: Ճամբան՝ կինը այնքան թմրեցուցիչ գործածած էր, որ գետին կիյնայ եւ կը մահանայ ձիւնին մէջ։ Աղջնակը սողալով Սիլասի տունը կը մտնէ: Սիլաս կը հետեւի պզտիկին հետքերուն եւ գետինը մեռած կին մը կը տեսնէ: Ան Գաս ընտանիքին բնակարանը կերթայ եւ կը պատմէ պատահածը, Կատըֆրի արագ դէպքին վայրը կերթայ, բայց բնաւ չըսեր, թէ այդ կինը իր կինն էր։ Մոլիի մահով վերջ կը դրուէր իր ամուսնութեան:

Սիլաս իր քով կը պահէ աղջիկը եւ անունը Էփի կը դնէ: Էփի Սիլասի կեանքը ամբողջութեամբ կը փոխէ: Սիլաս որ ոսկիի եւ դրամի մոլի դարձած էր, մանաւանդ գողութեան ենթարկուելէն ետք, ամբողջութեամբ կը փոխուի Էփիիի իր կեանքէն ներս մուտք գործելէ ետք: Կատըֆրի Գաս կրնայ ազատ ամուսնանալ Նենսիի հետ, բայց գաղտնի կը պահէ իր ամուսնացած ըլլալը եւ զաւակ ունենալը: Մարնըրի դրացին՝ Տոլլի Ուինթդոփ, մեծապէս կօգնէ Մարնըրի, որ Էփին մեծցնէ եւ հոգ տանի անոր: Տոլլի ոչ միայն կօգնէ Մարնըրի, որ Էփին մեծցնէ այլեւ իր յարաբերութիւնը փոխելու գիւղացիներուն հետ:

16 տարի կանցնի եւ Էփի կը մեծնայ: Շատ կապուած էր Սիլասի, որ փոխած էր իր կեանքը: Մինչ այդ Կատըֆրի եւ Նենսի կամուսնանան, բայց զաւակ չեն կրնար ունենալ: Տանսթընի մարմինը կը գտնուի ոսկիներն ալ հետը: Կատըֆրի երբ կը գիտնայ թէ Տանսթըն մեռած է, կորոշէ Նենսիին պատմել ամէն ինչ եւ կըսէ, թէ ինք Մոլիի հետ ամուսնացած էր եւ զաւակ մը ունէր եւ այդ զաւակը Էփին է: Կատըֆրի եւ նենսի կառաջարկեն Սիլասի որ իրենք մեծցնեն Էփին, բայց Էփի քաղաքավարութեամբ կը մերժէ առաջարկը, որովհետեւ կըսէ, թէ չի կրնար Սիլասը ձգել եւ ուրիշին հետ ապրիլ: Սիլաս շատ ուրախ էր իր նոր կեանքով, նոր ընտանիքով եւ ընկերներով: Վերջաւորութեան Էփի կամուսնանայ Տոլիի տղուն՝ Արոնի հետ: Արոն եւ Էփի Սիլասի նոր տունը կանցնին, զոր Կատըֆրի տուած էր իրենց: Սիլասի տարիներու զոհողութիւնը Էփին մեծցնելով դրական ազդեցութիւն մը ձգած էր բոլորին վրայ:

                                     

1. Դերակատարներ

 • Սքուայըր Գաս: Րեւելոյի բարեկեցիկներէն, որ հողերու եւ արտերու տէր էր
 • Սիլաս Մարնըր: Մանրածախ մը, որ դաւաճանութեան մը զոհը կը դառնայ Լենթըր Եարտի իր մտերիմ ընկերոջմէն՝ Ուիլիըմ Տէյնէն, եւ կը փոխադրուի Րեւելոյ, ընչաքաղց մը կը դառնայ, մինչեւ որ ունեցուածքը կը գողցուի Տանսթըն Գասէն: Իր հաւատքը վերստին կը գտնէ, երբ կը տեսնէ ԷփինԿատըֆրիի աղջիկը
 • Պարոն Գրաքենթրոփ: Րեւելոյի քահանան եւ արդարութիւն հետապնդող անձ մը
 • Պոպ Լոնտի: Րեւելոյի մսագործը
 • Տանսթըն Գաս: Երկրորդ զաւակն էր Գասի: Ան կը գողնայ Սիլասի ոսկիները
 • Պարոն Մէյսի: Եկեղեցւոյ ժամկոչը եւ դերձակ մը
 • Արոն Ուինթրոփ: Տոլիի զաւակը, որ պատմութեան աւարտին կամուսնանայ էփիի հետ
 • Մոլի Ֆերըն: Կատըֆրիի առաջին եւ գաղտնի կինը, որմէ աղջիկ մը ունէր եւ թմրեցուցիչի մոլի դարձած էր։ Ան կը մեռնի երբ Րեւելոյ կերթայ գաղտնիքը յայտնաբերելու, աղջիկը՝ Էփի, կը մնայ Սիլասի քով, որու ամբողջ կեանքը կը փոխէ
 • Կատըֆրի Գաս: Անդրանիկ զաւակը Գաս ընտանիքին, որ եղբօրը հետ միշտ հարցեր կունենար Մոլիի հետ իր ամուսնութեան պատճառով: Երբ Մոլի կը մահանայ, ինքզինք հանգիստ կը զգայ, բայց որոշ ժամանակ մը ետք կը զգայ, թէ պէտք է սրբագրէ իր ըրած սխալները
 • Ճեմ Րոտնի: Երբ Սիլասի ոսկիները կը գողցուին, առաջին ամբաստանեալը
 • Նենսի Գաս Նենսի Լամադեր: Կատըֆրիի երկրորդ կինը, որ ընկերային բարձր խաւին կը պատկանէր
 • Ուիլիըմ Տէյն: Սիլասի նախկին մտերիմ ընկերը՝ Լենթըր Եարտի մէջ։ Ուիլիըմ կը դաւաճանէ Սիլասը եւ կամուսնանայ վերջինիս նշանածին՝ Սարայի հետ
 • Փրիսիլա Լամադեր: Նենսիի քոյրը
 • Էփի: Մոլիի եւ Կատըֆրիի զաւակը, զոր Սիլաս կը մեծցնէ եւ հոգ կը տանի մօր մահէն ետք: Շատ գեղեցիկ աղջիկ մը կը դառնայ, որ շատ լաւ կրթութիւն ստացած էր Սիլասէն
 • Սողոմոն Մեյսի: Պարոն Մէյսիի եղբայրը եւ տաղանդաւոր ջութակահար մը
 • Տոլի Ուինթրոփ: Արոնի մայրը, Պենի կինը եւ Էփիի կնքամայրը
 • Պարոն Սնել: Րեյնպոյ ճաշարանին տէրը՝ Րեւելոյի մէջ
 • Սարա: Սիլասի նշանածը, որ Լենթըր Եարտի մէջ կամուսնանայ Ուիլիըմ Տէյնի հետ
                                     

2. Պատշաճեցում

Նուազագոյնը 5 ֆիլմեր արտադրուած են Սիլաս Մարնըրի մասին

 • Մայքըլ Ուիլիըմզ Մարնըրի դերով, իր վերջին ֆիլմը կը խաղայ նախ քան մահանալը: Արտադրութեան մէջ մաս կը կազմեն Էտուըրտ Ուտուարտ, Ճընի Ակուդեր, Ալեքս Ճեննինկզ եւ Թիմոթի Պադեսոն
 • Սթիվ Մարթին կը գրէ, կարտադրէ եւ դեր կունենայ 1994-ին այս պատմուածքին ֆիլմին մէջ
 • Պզտիկներու հեռատեսիլի կայանին
 • Սիլաս Մարնըր 19 Փերտրուար 1916 Ֆրետերիք Ուարտի հետ
 • Սիլաս Մարնըր ԱՄՆ, Մայիս 1922 Անգլիա, 25 Յունուար 1926 Քրոֆորտ Քենրի հետ
 • Սիլաս Մարնըր Էտիսոն Գործարանը ԱՄՆ, 24 Հոկտեմբեր 1913-ին Ուիլիըմ Լանկթոն Ուեսթ
 • Սիլաս Մարնըր ԱՄՆ, 31 Մարտ 1911 Ֆրանք Հոլիի հետ
 • Քննադատօրէն ըսուած է 1954-ին Հնդկական ֆիլմ Պանկարու Բաբա Թելուկուի մէջ, որ կը խաղան Րանկա Րաօ եւ Քրիշնա Գումարի, նաեւ Սիլաս Մարնըրին պատմուածքէն քաղուածք մը
 • Ժիլպըրդ 1876
 • Անգլիացի յօրինող Ճոն Ճուպերթ Օփերա մը կը գրէ Սիլաս Մարնըրի պատմութեան վրայ հիմնուելով 1961-ին
 • Սիլաս Մարնըրի Կաղանդը
 • Պեն Քինկսլի կը խաղայ Սիլաս Մարնըր 1985-ին Փացի Քենսիթի հետ որ Էփին էր
 • Պատմուածքը յարմարեցուած է իբր "Սուխտաս" Հնդկերէնով՝ Հնդիկ գրող Փրեմչենտ