Back

ⓘ Սարգիս Կարապետեան (գրող)
                                     

ⓘ Սարգիս Կարապետեան (գրող)

Սարգիս Կարապետեան, ծնած է Թեհրան:

Իր ուսումը ստացած է տեղւոյն ամերիկեան գոլէճին մէջ։ Ապա վկայուած է Նիւ Եորքի նահանգային համալսարանէն, Պսակաւոր Արուեստից տիտղոսով։

  • 1962-էն սկսեալ հաստատուած է Գալիֆորնիա, եւ քանի մը տարի մաս կազմած՝ "Նաւասարդ" ամսագրի խմբագրութեան։ Այժմ կապրի Մերիլենտ
  • Փայլակ Սանասարի "Ժամադրութիւն" վիպակը թարգմանած է պարսկերէնի հրատարակուած՝ "Իրանահայ Մշակութային Միութեան" կողմէ
  • Թորթըն Ուայլտըրի "Փուլիցըր" մրցանակ արժանացած՝ "Անտրոսի Կինը" վէպը թարգմանած է հայերէնի։
  • Լոյս ընծայած է հետեւեալ ինքնագիր եւ թարգմանական երկերը. "Անհորիզոն Թափառումներ", որ կամփոփէ իր պատմուածքներուն եւ ուսումնսիրութիւններուն մէկ մասը միայն Լոս Անճելըս, 1989
  • Սարգիս Կարապետեան մեզի կու տայ շահեկան իրապաշտ պատմուածքներու փունջ մը, սահուն եւ անսեթեւեթ ոճով։ Առհասարակ կը շօշափէ նիւթեր Ամերիկա գաղթած ընտանիքներու կեանքէն, ուր տակաւին կիշխէ հայկական պատուախնդրութիւն։
  • Հրատարակութեան պատրաստ ունի մանկավարժական ու գրական ուսումնասիրութիւններու եւ քնարական բանաստեղծութիւններու հատորներ։
  • Եօթը տարի պաշտօնավարած է Թեհրանի Ամերիկեան Քոլէճին մէջ։ Ապա իր ազատ ասպարէզին առընթեր, սիրայօժար կերպով, 17 տարի շարունակ վարած է, նախ Շահազիզ՝ ապա Սահակեան վարժարաններու պատուոյ տնօրէնութեան պաշտօնները։
  • Պատանի տարիքէն սկսեալ նուիրուած է գրականութեան։ Աշխատակցած է "Ալիք" օրաթերթին, "Հայրենիք" ամսաթերթին եւ Թեհրան հրատարակուող "Նաւասարդ" ամսագրին, ստորագրելով արձակ եւ չափածոյ գրութիւններ, նաեւ բազմաթիւ յօդուածներ կրթական եւ մանկավարժական բնոյթով։