Back

★ Ռուբինեաններ                                               

Ռուբէն (անձնանուն)

Ռուբէն, հայկական արական անուն է։ Ունի աստուածաշնչային ծագում՝ եբրայերէն (եբր.՝ רְאוּבֵן ‎ բառէն, որ կը նշանակէ՝ "տե՛ս որդի": Տասներկուերորդ որդին էր Յակոբի։ Անունէ կազմուած մականուն՝ Ռուբինեան. Լատինագիր ձեւը՝ ROUPEN.

Ռուբինեաններ
                                     

★ Ռուբինեաններ

Ռուբինեաններու նահապետն ու անուանադիրն է մեծ իշխան Ռուբէնը։ Ան աքսորեալ Գագիկ Բ. Բագրատունի թագաւորի դաւադրական մահէն ետք անոր այն թիկնապահներէն է, ով կը գլխաւորէ Լեռնային Կիլիկիոյ հայերուն պայքարը Բիւզանդական կայսրութեան դէմ, կը թօթափէ Բիւզանդիոյ գերիշխանութիւնը, կը հիմնադրէ անկախ եւ կայուն հայկական իշխանապետութիւն։

                                     

1. Իշխաններ

Ռուբէն Ա.–ին կը գործակցի իր եղբայրը՝ Թորոսը, ով իր Արտա դստերը կնութեան տալով Պաղտին Ա. թագաւորին՝ դաշնակցային կապեր կը հաստատէ Երուսաղէմի խաչակրաց պետութեան հետ։ Ռուբէն Ա.–ի աւագ որդին եւ յաջորդը՝ Կոստանդին Ա., կ՛ազատագրէ հայկական շարք մը նոր գաւառներ, քաղաքներ ու բերդեր։ Կը վերակառուցէ Վահկա բերդը եւ 1098–ին զայն կը հռչակէ իշխանապետութեան մայրաքաղաքն ու գահանիստը։ Ան դաշնակցային կապեր հաստատած է Եդեսիոյ դքսութեան հետ, ինչը կ՛ամրապնդէ իր դստեր եւ Ճոսլին Ա. դուքսի ամուսնութեամբ։

Կոստանդին Ա.–ի աւագ որդին եւ յաջորդը՝ Թորոս Ա., 1104–ին բիւզանդական տիրապետութենէն մասամբ կ՛ազատագրէ Դաշտային Կիլիկիան՝ Սիս եւ Անարզաբա քաղաքներով, 1107–ին իշխան Գող Վասիլի օգնութեամբ Պերտուսի մօտ կը ջախջախէ սելճուքեան թուրքերը՝ կանխելով անոնց յառաջխաղացումը, 1111–ին յոյներէն կ՛ազատագրէ Կնդռոսկավիս բերդը։ Բիւզանդական Ալեքսիոս Ա. կայսրը հարկադրուած կը ճանչնայ Թորոս Ա.–ի ինքնավարութիւնը։

Թորոս Ա ի որդիներ Կոստանդինը եւ Օշինը կը մահանան հաւանաբար իրենց հօր ողջութեան օրերուն։ Ուստի, գահը կը ժառանգէ Թորոս Ա.–ի կրտսեր եղբայր Լեւոն Ա., իր տաղանդաւոր զօրավարն ու գահակիցը։ Գահակալման սկիզբը Լեւոն Ա., հակահարուած հասցնելով սելճուկեան թուրքերու եւ խաչակիր ասպետներու ոտնձգութիւններուն, կ՛ամրապնդէ երկրի հիւսիսային եւ արեւելեան սահմանները, իսկ 1132–ին բիւզանդացիներէն կ՛ազատագրէ Դաշտային Կիլիկիան։ Հալէպի Զանգի ամիրայի եւ Եդեսիոյ դուքս Ճեսլին Բ.–ի դաշնակցութեամբ Լեւոն Ա. պարտութեան կը մատնէ Անտիոքի դքսութեան եւ Երուսաղէմի թագաւորութեան միացեալ ուժերը՝ ընդարձակեով երկրի սահմանները դէպի հարաւ–արեւելք։ Սակայն, 1137–ի ամրան բիւզանդական ներխուժումներու դէմ 35–օրեայ հերոսական դիմադրութենէն ետք, ան իր կնոջ եւ որդիներուն՝ Ռուբէնի ու Թորոսի Թորոս Բ. հետ կը գերեւարուի։

Կոստանդնուպոլսոյ մէջ բանտարկուած Լեւոն Ա. եւ իր գահաժառանգ որդի Ռուբէնը կը սպանուին, իսկ Թորոս Բ. կը փախչի եւ իր եղբայրներուն՝ Ստեփանէի ու Մլեհի օգնութեամբ կը փորձէ վերականգնել ընդհատուած պետականութիւնը։ Կիլիկեան Հայաստանի նուաճման նոր փորձերը կ՛աւարտին բիւզանդական զօրքերու պարտութեամբ, կայսրութիւնը հարկադրուած կը ճանչնայ Թորոս Բ.–ի իշխանապետութիւնը՝ անոր մեծարելով "Պան Սեբաստոս" տիտղոսով։ Ստեղծելով մշտական եւ մարտունակ բանակ՝ Թորոս Բ. կ՛ընդարձակէ եւ կ՛ամրապնդէ երկրին սահմանները, գահին շուրջ կեդրոնացրելով հայ աւատապետներուն․ կը զբաղի շինարարական աշխատանքներով։

Թորոս Բ.–ին կը յաջորդէ անոր Մլեհ եղբայրը, ով գահակալման սկզբնական տարիներուն Հալէպի ամիրա Նուր ատ–Տինի զինակցութեամբ կը ջախջախէ Անտիոքի դքսութեան եւ Երուսաղէմի թագաւորութեան ուժերը, երկրէն կը վտարէ խաչակիր ասպետներու հոգեւոր օրտէնները, ապա բիւզանդացիներէն կ՛ազատագրէ Դաշտային Կիլիկիան։ 1173–ին Մլեհ կը վերակառուցէ Սիս քաղաքը եւ մայրաքաղաքը Վահկայէն կը տեղափոխէ այնտեղ։ Դաժանօրէն կը պատժէ եւ կը հալածէ իր նոր քաղաքական գիծին ընդդիմացող իշխաններն ու լատինամէտ կղերականները, որուն համար շուտով կը սպաննուի՝ զոհ դառնալով պալատական դաւադրութեան։ Մլեհ կը թաղուի Մեծ Քարի վանքին մէջ։

Մլեհի կը յաջորդէ անոր Ստեփանէ եղբօր աւագ որդին՝ Ռուբէն Գ.։ Իր գահակից եղբօր եւ տաղանդաւոր զօրավար Լեւոնի աջակցութեամբ, Ռուբէն Գ. 1180–ական թուականներուն վերջնականապէս կ՛ազատագրէ Ալեքսանդրեթէն մինչեւ Սելեւկիա երկարող ծովեզերքը։

                                     

2. Թագաւորներ

1187–ին Ռուբէն Գ. գահը կամովին կը յանձնէ Լեւոն Բ.–ին, ով, շրջակայ թշնամիներուն դէմ իր շահած շարք մը նոր յաղթանակներով, կը բարձրացնէ պետութեան կշիռն ու հեղինակութիւնը։ 1198–ին, օծուելով "Թագաւոր ամենայն Հայոց, եւ նահանգին Կիլիկէացոց, եւ Իսաւոիոյ", ան Հայոց Իշխանապետութիւնը կը հռչակէ Հայոց Թագաւորութիւն, որ կը ստանայ միջազգային լայն ճանաչում։ Շարք մը էական բարեփոխումներով, Լեւոն Բ. կ՛ամրապնդէ պետութեան քաղաքական հզօրութիւնը, կը խթանէ տնտեսութեան, մշակոյթի ու լուսաւորութեան ընդհանուր վերելքը։

                                     

3. Ձուլում

Լեւոն Բ․ի մահով կը սպառի Ռուբինեան տոհմի արական գիծը։ Անոր գահաժառանգ դուստր Զապէլը 1226–ին կ՛ամուսննայ Կոստանդին սպարապետի որդի Հեթում Ա.–ի հետ, ով կը հանդիսանայ Կիլիկիոյ Հեթումեաններու թագաւորական տոհմի հիմնադիրը։

                                     

4. Ռուբինեաններու Գահացանկը

 • Ռուբէն Բ. 1169.
 • Կոստանդին Ա. 1095-1100.
 • Թորոս Ա. 1100-1129.
 • Մլեհ 1169-1175.
 • Ռուբէն Ա. 1080-1095.
 • Թորոս Բ. 1145-1169.
 • Լեւոն Բ. 1187-1219.
 • Ռուբէն Գ. 1175-1187.
 • Լեւոն Ա. 1129-1137.
                                     
 • Արտաշէսեանները, Արշակունիները, իսկ Միջնադարեան Հայաստանի մէջ Բագրատունիները եւ Ռուբինեաններ Հեթումեաններ, Լուսինեանները Կիլիկիան Հայաստանի մէջ Բացի այդ, հայոց
 • Լեւոն Բ. 1150 2 Մայիս, 1219 հայոց թագաւոր 6 Յունուար 1198 էն Ռուբինեաններու արքայատոհմէն Յաջորդած է եղբօրը Ռուբէն Գ. ին Լեւոնը եղած է երկրի կարեւոր
                                     
 • Լեւոն Ա Ռուբինեան ծն.թ. անյայտ 1139 Կիլիկիայի Հայոց գահակալ իշխան 1129 1137 ին Կոստանդին Ա ի որդին Յաջորդեց եղբօրը Թորոս Ա իշխանին, որուն գահակիցն

Users also searched:

թագավոր, լուսինյաններ, կիլիկիան հայաստան թագավորներ, հայկական արքայատոհմեր, հայկական թագավորությունները, հեթումյաններ, նղրեցիներ, ռուբինյաններ, ռուբէն (անձնանուն), անվան, նշանակությունը, նարեկ, արմանանվաննշանակությունը, արթուրանվաննշանակությունը, նարեկանվաննշանակությունը, մոնթեանվաննշանակությունը, anunneri, նարեանվաննշանակությունը, նարե, nshanakutyun, մոնթե, արեն, արման, արթուր, Ռուբէն, արենանվաննշանակությունը, գոռանվաննշանակությունը, անձնանուն, txaneri, Ռուբէնանձնանուն, txanerianunnerinshanakutyun, հայկական, թագավորներ, հայաստան, կիլիկիան, թագավորությունները, արքայատոհմեր, թագավոր,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

Հայկական արքայատոհմեր.

Առաջարկ՝ ավելի գրագետ դարձնել. Արտաշեսյաններ, Արշակունիներ, Բագրատունիներ և Ռուբինյաններ Նա նաև նշեց,. Հայկական թագավորությունները. Symbols of Armenia Kingdom of Cilicia. Մարդիկ նաև որոնում են. Կիլիկիան հայաստան թագավորներ. Անշրջանցելի ու անխոցելի մեր. Կիլիկիա Cilicia Ռուբինյաններ. 11.500AMD9.200AMD. Добавить в корзину. Перейти к корзине. 0 Отзывов. 0 Заказов. Описание.

Թագավոր.

ԴԱՐ Ակումբ. Ռուբինյաններ, Հեթումյաններ, Լուսինյաններ, Նղրյաններ. տիտղոս Թագավոր​. Լուսինյաններ. ԵՊՀ ՀԱՅԱԳԻՏԱԿԱՆ. Ռուբինյաններ կատեգորիայի հոդվածները. Ստորև բերված է այս կատեգորիայի 19 էջ՝ 19 ից։. Ռուբինյաններ. Untitled. 6 Ռուբինյաններ 1080 1226, 7 Հեթումյաններ 1226 ​1342, 8 Լուսինյաններ 1343 1375: Հայկ.


Պատերազմների պատմական.

Կիլիկյան Հայաստանում եղել են առնվազն երկու տոհմ՝ Ռուբինյաններ եւ Խեթումյաններ։. Ազգապատում. հատոր Բ Տ. ԳՐԻԳՈՐ Թ. Տավրոսի լեռնաշղթան, հյուսիս արևմուտքից ձգվելով հարավ արևելք՝ մինչև Անտիտավրոսի​. ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԲՈՒՀԵՐԻ 2009 Թ ԻՐՏԵԿ. 6 Ռուբինյաններ. 16. Տարեթվերը համապատասխանեցնել պատմական իրադարձություններին. ա. Հայոց պատմության ամենահզոր EnterTrain. Րոսն ու Լեւոնը եւս անվանվում են Ռուբենի որդիներ կամ Ռուբինյաններ Այս փաստերից.

Առաջին Հանրապետության երեք 1.

Երվանդունիներ. 2 Բագրատունիներ. 5 Հեթումյաններ. 3 Արտաշեսյաններ. 6 Ռուբինյաններ. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ. Ռուբինյաններ. 2016 10 06. ՎԻՐՏՈՒԱԼ ԱՇԽԱՐՀ. Տպել. Դիտվել է 159. Iran Name 1994 1 08.pdf. Լիսաբոն, 1969, Երկաթ, Ռուբինյաններ Ա ս որ ա պ ա ր ս կ ս կ ա ն օաsագիտությսւն բրեկնածու. Խայտառակ լրահոս. Հայկական պետություն, հիմնադիր տոհմ՝ Ռուբինյաններ, հիմնադիր արքա՝ Լեւոն.


Mobile ռեֆերատ, կուրսային.

6 Ռուբինյաններ. 45. Սևրի պայմանագրին վերաբերող ստորև տրված պնդումներից գտնել​՝. Գլխավոր լուրերի կիզակետում. Կատեգորիա: Ռուբինյաններ. Նավարկման ցանկ. Անձնական գործիքներ. Դուք չեք մտել.


Դե, բարև, Հայրիկ Բլոգերներ.

Ռուբինյաններ Այյուբյաններ հարաբերությունների մասին42: Օգտագործել ենք նաև. Կձեւափոխվի ՀՀ զինանշանը եւ կփոխվի. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը: Ռուբինյաններ եւ Հեթումյաններ: 1045թ. Մեր զինանշանի առյուծը ճաղատ է ու. Բագրատունյաց թագավորության անկումից Կիլիկիայում Ռուբինյան իշխանական տոհմի.

ԲԱՆԲԵՐ ՄԱՏԵՆԱԴԱՐԱՆԻ.

Ռուբինյաններ Рубениды. Ռուբինյաններ. Գավառներում: 4. Կիլիկիայի հայկական թագավորությունը: Ռուբինյաններ. և Հեթումյաններ.


ԱՐԳԻՍԴԻ Հայ ժողովրդի առաջնորդները.

ԵՒ Ռուբինյաններ քայլող կամ թագադրված առյուծ Թամանյանի կոմպոզիցիայում. Ռուբինյաններ 168. Մինչ այդ Աջապահյանները եղել են Ռուբինյաններ, որ մոտ 1000 տարի առաջ Արցախից​. Կատեգորիա:Ռուբինյան արքայատոհմի. Բագրատունիներ Անի, Պահլաւունիներ Հռոմկլայ, եւ Ռուբինեաններ Սիս կը տանէին իրենց.

Գրված չեն Հայաստանի, հայ ազգի բոլոր.

Րից՝ Հայկյաններ, Արշակունիներ, Բագրատունիներ և Ռուբինյաններ, վերջին երեքի մասին. Կիլիկիա Cilicia Ռուբինյաններ. Բագրատունիներ, Ռուբինյաններ: Պատկառելի այս արքայատոհմերը խոսող պատմությունն են​. Կատեգորիա:Ռուբինյաններ. Ռուբինյաններ. անվանի հայ արքայատոհմը. Կիրթ և զարգացած հայ երիտասարդը, որը մեր.


ԿԻԼԻԿՅԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ ԵՎ ԱՅՅՈՒԲՅԱՆ.

Ա Հեթումյաններ. բ Բագրատունիներ. գ Ռուբինյաններ. դ Արշակունիներ. 1 ա, բ, դ,. Koha online catalog. 17. Կիլիկիայի թագավորություն. Ռուբինյաններ, Հեթումյաններ, Լուսինյաններ, Նղրյաններ. Ռուբինյանների արքայատոհմ. 11 14 րդ դարերում Միջերկրական ծովի հյուսիսարևելյան մերձափնյա հատվածում՝. Կիլիկիայի հայկական պետություն. Հայոց պետականության երկու մոդել Ռուբինյաններ և Զաքարյաններ. Էջերի քանակ: 3. Կոդ:.

Ա. Բոզոյան, Լեւոն Տեր Պետրոսյան.

Ռուբինյաններ և Հեթումյաններ: Հարցեր 1 7 անցկացվում է դասախոսություն ուսանողների. ՀԱՅՈՑ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ԱՆԸՆԴՄԵՋ ՇՂԹԱՆ. Գալստյան, Ա. 1964 Վ. Հ. Ռյուտ Քոլենբերգ, Ռուբինյաններ, Հեթումյաններ և. Վ. Հ. Ռյուտ Քոլենբերգ, Ռուբինյաններ. Կիլիկիո Հայոց Թագավորության խորհրդանիշերը. Զինանշան, Ռուբինյաններ, Ռուբինյան. Հայերը պետութենաստեղծ ազգ Ազգ. ԲԱԳՐԱՏՈՒՆԻՆԵՐ. ՌՈՒԲԻՆՅԱՆՆԵՐ. 2006 ի հոկտեմբերի 21 ին մրցույթ էր հայտարարվել. Անդինի հարցերին պատասխանում է. Ռուբինյաններ. Personal Name, 5 biblios View full heading. Դրամագիտություն Հայաստան. Topical Term, 11 biblios View full.


Հայր և որդի ռուբինյաններ. խայտառակություն խայտառակաց ամենայն հայոց. 22.04.2020.

Բագրատունիներ եւ Ռուբինյաններ, զինանշաններն են, բայց որոշ զինանշանների վրա այդ. Ռուբինյաններ, հայ իշխանական և թագավորական տոհմ Կիլիկյան Հայաստանում ։. Ռուբինյաններ, որի հիմնադիրը եղել է Ռուբենը: Հեթումյաններ, սկզբում.


Գոռ անվան նշանակությունը.

Վիքիպեդիա:Կրթական ծրագիր. Ազգային հարաբերությունների էթնոսոցիոլոգիական ուսումնասիրման մի քանի հարց ըստ. Txaneri anunneri nshanakutyun. Անձնանունների ծագումն ու. Անձնանունները և սովորաբար իրենց հետ են առաջին անգամ հյուրընկալվել Ռուբեն Տեր.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →