Back

ⓘ Մկրտիչ Պօղոսեան
                                     

ⓘ Մկրտիչ Պօղոսեան

Մկրտիչ Պօղոսեան, Նիկտեցի ծնած 1875-ին։ 1900-ին հրաւիրուած Պէյրութ Ամերիկեան Համալսարանի տնօրէնութեան կողմէ պաշտօնավարելու իբր թրքերէնի դասախօս հաստատութեան մէջ, պաշտօն մը զոր 13 տարի վարած է ձեռնհասութեամբ։ Պասրաստած է բազմաթիւ աշակերտներ որոնցմէ շատեր պետական բարձր պաշտօն վարած են մինչեւ վերջ պահելով խորունկ յարգանք մը իրենց ուսուցչին հանդէպ։ Մօտէն հետաքրքրուած է մեր ազգային կեանքով։ Եղածէ կուսակցական ու արտօնասէր "Փիւնիկ", "Նոր Փիւնիկ" եւ ժամանակ մըն ալ "Ազդակ" թերթերուն։ Ամերիկեան Համալսարանի իր պաշտօնը առիթ եւ դիւրութիւն ընծայեց իրեն Ա. Ընդհ. Պատերազմին օգտակար ըլլալու բազմաթիւ հայերու։ Մեռաւ 1937-ին յառաջացեալ տարիքէն:

                                     
  • Եդուարդ Պօղոսեան Պօղոսեան Թատերախումբի հիմնադիր եւ ղեկավար: ԱՄՆ - ի մէջ գործեր է մօտ 40 տարի: Ներկայացումները խաղցեր են բացառապէս արեւմտահայերէնով, գլխաւորապէս
  • Նովենց մ.2012 դերասանուհի Յուլիս 22 Ատիս Ապեպա, Եթովպիա Ալեքսանտր Պօղոսեան անգլերէն Alexander Boghossian նկարիչ Յուլիս 26 Թպիլիսի Ռոպերթ Քոնտախսազով
  • վարէ Բոր - Սայիտի Սիսուան վարժարանի վերատեսչութիւնը եւ ապա Աղեքսանդրիոյ Պօղոսեան վարժարանի տեսչութիւնը, 1921 - ին Երուսաղէմայ Ս. Յակոբ վանքը կ այցելէ եւ ներկայ
  • Մետաքսէ Մետաքսէ Պօղոսեան 23 Դեկտեմբեր 1926 1926 - 12 - 23 Արթիկ - 10 Օգոստոս 2014 2014 - 08 - 10 Երեւան, Հայաստան հայ գրող, բանաստեղծ, արձակագիր, թարգմանիչ
  • Գարակէօզեան ծնած է Պոլիս, 18 Օգոստոս 1939 - ին, սեբաստացի ընտանիքի մէջ: Պօղոսեան - Վառվարեան վարժարան յաճախելէ յետոյ, իր գիտելիքները հիմնաւորած է Կեդրոնական
  • 1915, 160 էջ: Պօղոսեան Ստեփան, Պօղոսեան Կարօ Հայկական հարցի եւ հայոց ցեղասպանութեան պատմութիւն հատ. առաջին, 2000, 564 էջ: Պօղոսեան Ստեփան Հայոց ցեղասպանութեան