Back

★ Մկրտիչ Պոտուրեան                                               

Ստեփան Դեմուրեան

Թշուառ մանկութենէ մը ետք կը մտնէ Թիֆլիսի Ներսիսեան վարժարանը, զոր կ՛աւարտէ 1892-ին: Կը գործէ նախ Շուշիի, յետոյ Գորիսի, Ախալքալաքի մէջ եւ այլուր, իբրեւ երաժիշտ ուսուցիչ եւ երգչախումբի վարիչ: 1898-ին կը մտնէ Լենինկրատի Երաժշտանոցը, կը վերադառնայ թերաւարտ: Կը սկսի շրջիլ Անդրկովկասի հայկական գիւղերուն մէջ, շարունակելով Կարա-Մուրզայի գործը: Դեմուրեան իր առաջին հաւաքած ժողովրդական երգերը կը հրատարակէ 1907-ին, Փեթերսպուրկ: Հայաստանի եւ Ազրպէյճանի պետական հրատարակչական եւ այլ ժողովրդական երգերը: 1930-ին իրեն տրուած է երաժշտութեան վաստակաւոր ուսուցիչի կոչում:Մեռած է 1934 Յունուար 13-ին:

                                               

Ապրոյ

Ապրօ, եգիպտահայ, սերած Իզմիրէն, որդի Պետրոս Ապրոյի, ծնած 1932-ին եւ բարձրագոյն ուսումը ստացած Գերմանիոյ մէջ, որուն լեզուին հմուտ էր եւ նաեւ տեղեակ ֆրանսերէնի եւ անգլերէնի: Պաշտօնավարելէ ետք խտիւ Իսմայիլ փաշայի քով՝ մտած էր Մեծն Նուպար փաշայի օրով Եգիպտոսի Արտաքին նախարարութեան մէջ 1870-79 տարիներուն, որ երբ եգիպտական կառավարութեան կողմէ Եթովպիա կը ղրկուի հայազգի երիտասարդ քաղաքագէտն ալ 1875-ին Եգիպտոսի փառքին համար զոհ կ՛երթայ:

                                               

Րիչըրտ Արթինեան

Արթինեան Րիչարտ, Նիւ Եորք քաղաքի "Մաքրութեան Ընկերութիւն" ը բացած է իր նպատակը պատկերացնող նկարներու մրցում մը՝ որուն կրնային մասնակցիլ դպրոցի աշակերտներ: Պրոնքսի Բարձր. վարժարաններէ մասնակցող աշակերտաերու մէջ առաջինը հանդիսացաւ Ճէյմս Մընրօ Բարձր. վարժարանի ուսանողներէն հայ պատանի մը, - Րիչարտ Արթինեան: Այս առթիւ նկարներու մրցման Յանձնախումբի ատենապետ միսիս Սթրալէմ նամակաւ մը իր շնորհակալութիւնները յայտնելով կը հաղորդէ թէ Քննիչ Յանձնախումբը պր. Արթինեանի նկարը առաջին մրցանակի արժանի դատեց, անոր մէջ գտնելով ինքնատպութիւն եւ գերազանց վրձինում: Մրցման դրուած նկարներու թիւն էր 1000: Պ. Արթինեա ...

                                               

Աբարդեան Գրիգորիս

Աբարդեան Գրիգորիս, ծնած է 1835 թուականին, Զեյթուն եւ վախճանած է 1909 Բերայի մէջ: Իբրեւ կիլիկյոյ կաթողիկոսութեան միաբան 1861-ին աբեղեայ կը ձերնադրուի։ Ազգասէր քաջ եկեղեցկն։ 1868-ին երդ Զէյթուն տագնագալի կացութեան մէզ կը գտնուէր՝ քանի մը երեւելիներու հետ Ֆրանսա երթալով Նաբոլէոն Գ-ի ներկայացած է խնդրելու համար անոր միջամտութիւնը՝ թուրք կարավարութեան մօտ Զէյթուն-ի համար բնականուն կեանք ապահովելու ։ Վարդապետին դինունը արդիւնաւոր կ՚ըլլայ ։ Աբարդեան շուրջ 40 տարի վարած է առաջնորդութեան պաշտոններ ի Կ. Պոլիս՝ Գասըմ-Փաշայի եւ Ֆէրի-Քէօյի մէջ։ Վախճանած է Բերա 1909-ին։ Թաղուած է Շիշլիի ազգային գերեզման ...

                                               

Աստուածածին Վանք (Երուսաղէմ)

Աստուածածին Վանք, Ս. Սիոնի դիմաց, Բեթղեհէմի ճամբուն վրայ, վանքս շինած է բարի անուն եւ ընտրեալ Գէորգ քհ., որուն եղբօրորդին Յովհաննէս ճգնաւոր "հանդերձ քեռբ իւրով կրօնաւոր կագաւ" կը ստանայ Երուսաղէմ ի Յովհաննէս աբեղայի ձեռամբ գրուած ճառընտիր մը: Ձեռագիրը կը նուիրուի Երուսաղէմայ Ս. Աստուածածին վանքին "ի վայելումն որգւոյ իւրեանց Գէորգայ սարկաւագի եւ այլ կրօնաւորաց եւ քահանայից": Յիշեալ կը խնդրէ զհիմնադիր կամ զռինող եկեղեցւոյս զԳէորգ քհ. գնացեալն առ Քրիստոս եւ զգծողն եւ զկազմողն Յովան 1215-ին: Ըստ այսմ՝ վանքս ԺԳ. դարու սկիզբը կառուցուած է: 1473-ին Աւետիս եպիսկոպոս վանքիս մէջ Ոեկեփորիկ մը կ’ընդօր ...

                                               

Երամ Պէյ Արամ

ԵՐԱՄ ՊԷՅ ԱՐԱՄ, ճարտարագէտ եւ հաշուագէտ, բարեկարգիչ՝ Թուրքիոյ ընդհանուր երկրտգործութեան, Խորհրդարանի ծերակոյտի անդամ:

                                               

Յակոբ Աշըգեան

Աշըգեան Հակոբ, Ազգային բարերար, ծնած ի Թալաս 1819-ին, փոքր հասակին իր հօր հետ Աղեքսանդրիա կը փոխադրուի ու կառավարական դպրոց կը յաճախէ: 16 տարու էր երբ հայրը վախճանեցաւ ու ինքն ստիպուեցաւ անոր փայտի վաճառականութեան գործին գլուխն անցնիլ. Այս գործը ձգելով՝ սեղանաւորութեանմբ եւ հողատիրութեամբ զբաղած է եւ յետոյ դարձած է հողատէր: Ապուհօմօսի մէջ ան ունէր ագարակ մը եւ Աղեքսանդրիոյ մէջ ազդեցիկ դիրք: Աշըգեան կենդանութեան միջոցին իր սեփական 7 կալուածոց տարեկան մօտ 2000 լիրա հասոյթին 100-ին 58 մասը կտակած է ազգային այլ եւայլ հաստատութեանց: Երուսաղէմայ ժառանգաւորաց վարժարանին, Ս. Փրկչեան Հիւանդանոցին, ...

                                               

Լեւոն Եագուպեան

Եագուպեան Լեւոն, ծնած է 14 Օգոստոս 1900-ին Կեսարիա: Նախակրթութիւնը Կիւմիւշեան եւ միջնակարգ ուսումը՝ Միացեալ ուսումնարանին մէջ ստացած է: Պատերազմի ատեն գաղթած է մօրը եւ պզտիկ եղբօրը հետ, որոնք ինկած են Շէյխ-Միսքին-Հավրան ճամբան: 1918-ին ազատելու համար ինքզինք Էլ Քարի լէէն կը սկսի մէկ քանի ընկերներով արաբական ճակատը ճեղքել: 23 օրուան տաժանելի ճամբորդութենէն ետք կը հասնի Կարմիր ծովու եզերքը՝ Ագապա: Անկէ կանցնի Բորթ Սայիտ եւ Անգլիական բանակին կը ծառայէ 1 Նոյեմբեր 1918-էն 19 Դեկտեմբեր 1920, որմէ ետք՝ եղբօրը Սարգիսին օգնութեամբ կերթայ Ամերիկա եւ հոն Նիւ Եորքի մէջ կը զբաղի դերձակութեամբ: Կեսարիոյ ...

                                               

Գնունիք

Գնունիք, նախարական տոհմ Հայոց, սերած ասորեստանեաց Սենեքերիմ թգ.ի զաւակէն, որոնց նախահաւը Վաղարշակ թգ. Տակառապտը լինելով, տոհմին անունը կոչուեցաւ Գնունիք իբր թէ Գինի-ունիք: Այս տոհմէն միջին Տիգրանի օրով, Հայոց թգ.ի Գնէլ տակառապետը հեծելազօր գնդով Երուսաղէմ ղրկուեցաւ: Արշակ թգ.ը գործակալութեան եւ հազարապետութեան մեծամեծ պաշտօններու բարձրացուց այս տոհմը: Մեծ նախարարաց կարգին էր տոհմս, եւ աշխարհախումբ բանակին կը մասնակցէր 500 հոգւով: Ոչ սակաւ նշանաւոր անձինք ելած են տոհմէս, որոնք հայրենիքի եւ եկեղեցկւոյ համար պատերազմեր ու նահատակուեր են: Գնունեաց երկրին վրայ թէպէտ յայտնի բան մը գրուած չենք գի ...

                                               

Յակոբ Եըլանճեան

Եըլանճեան Յակոբ, Հնչակեան գորցիչ, ծնած է Թոմարզա 1878-ին, ուր առած է նախնական կրթութիւնը, Իզմիր կ’երթայ հահ մը եւ 1908-ին Ամերիկա կ’անցնի ու վերջապէս 1912-ին Սաութհ Մելուօքի քաղաքին մէջ կը հաստատուի: 1895-ին Թոմարզային մէջ Ս. Գ. Հնչակեան մանաճիւղի առաջին անդամներէն է: Ամերիկայի մէջ անդամակցած է Թոմարզայի Միութեան, որուն վարչութեան մասնակցած է: 1929-ին Թոմարզայի Միացեալ Ընկերութեան Վերաշինած Յանձնախումբի Ատենապետ եւ Նոր Թոմարզայի շինութեան նախաձեռնարկ եղած է եւ աշխատակցած է Համակեսարացիական Միութեան գոյանալուն: Այժմ Թոմարզայի Միացեալ Ընկերութեան Կեդր. Վարչութեան Ատենապետն է: Անդամ է տեղակակ ...

Մկրտիչ Պոտուրեան
                                     

★ Մկրտիչ Պոտուրեան

Պոտուրեան Մկրտիչ, Պարտիզակ - 8 Դեկտեմբեր 1959, Վաղարշապատ, Հայաստանի Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւն, Խորհրդային Ընկերվարական Հանրապետութիւններու Միութիւն), հայ հանրագիտակ, հայագէտ, հրապարակագիր, գրող։

                                     

1. Կենսագրութիւն

Նախնական կրթութիւնը ստացած է ծննդավայրի Ներսէսեան եւ Մխիթարեան վարժարաններէն ներս։ 1897 թուականին, Հ․ Սերոբէ վ․ Ապտուլլահեանի հետ, մեկնած է Վենետիկ, ուսանած հայագէտներ Յովհաննէս Թորոսեանի, Վարդան Հացունիի, Արսէն Ղազիկեանի մօտ, 1902 թուականին դարձած է Մխիթարեան միաբանութեան անդամ։

1902-ին Գեր․ Իգնատիոս Կիւրեղեան Արքեպիսկոպոս աբբայէն վարդապետ կը ձեռնադրուի։

1903 թուականին դասաւանդած է Վենետիկի Մուրատ Ռափայէլեան վարժարանին մէջ, ուր անոր աշակերտած են Դանիէլ Վարուժանը, Վահրամ Փափազեանը եւ ուրիշներ։

1909ին եղած է "Բազմավէպ" -ի խմբագիրը, 1909-1912ին՝ մատենադարանապետ։ Այնուհետեւ Եղիսաբէթուպոլսոյ մէջ զբաղած է գիտական, լրագրական, մանկավարժական աշխատանքով։

1929-1959 թուականներուն եղած է Թրանսիլվանիոյ Ֆրումոասա աւանի հունգարացած հայեու հոգեւոր առաջնորդը, այնտեղ հիմնած է տպարան, ծաւալած հրատարակչական, մանկավարժական բուռն գործունէութիւն։ 1959 թուականին տեղափոխուած է Խորհրդային Հայաստան։

                                     

2. Աշխատութիւններ

Պոտուրեանը լոյս ընծայած է "Զարդանկարք Ավետարանի Մլքե թագուհւոյ" 1902։ Հրատարակած է "Կոստանդին Երզնկացի ԺԴ. դարու ժողովրդական բանաստեղծ եւ իւր քերթուածները" 1905, "Ադամգիրք Առաքել Սիւնեցւոյ" 1907, "Առաքել Սիւնեցի եւ իր քերթուածները" 1914, "Մարտիրոս Ղրիմեցի եւ իր քերթուածները" 1924-1930 եւ այլ գիրքեր։

Պոտուրեանի գրիչին կը պատկանին Հովհաննես Երզնկացիի, Ֆրիկի, Յովհաննէս Թլկուրանցիի, Գրիգորիս Աղթամարցիի, Պաղտասար Դպիրի եւ միջնադարեան այլ բանաստեղծներու մասին ուսումնասիրութիւններ։

Գրած է նաև բանասիրութեան, մամուլի պատմութեան "Հայ մամուլը տասնհինգ տարու մէջ․ 1894-1910 թուականներ" վերաբերող գործեր։

                                     

3. Պարբերականներ

Պուխարեստի մէջ Պոտուրեան հրատարակած է "Մասիս" 1920-1922, "Գաղութի Ձայն" 1923, 5 թիւ միայն, "Նաւասարդ" 1923-1924 թուականին, Հ․ Սիրունիի և Հ․ Աթանասեանի հետ, "Փարոս" 1924, Վ․ Մեշտուճեանի հետ, նոյն տարին 1924 "Դիցաւան" գրական ամսագիրը, "Երկիր" 1925-1929, "Հայ Մամուլ" 1934-1942, Հ․ Աթանասեանի հետ պարբերականները, տարեցոյցներ ։ Հայ ժողովուրդի տառապանքները արտացոլուած են Պոտուրեանի "Սեւ Էջը" 1910, "Արմենակին Յոյսերը" 1923, "Կարմիր լուսին" 1927 նորավէպերուն մէջ։

Պոտուրեանը ստեղծագործած է նաեւ մանուկներու համար ։ Անոր որոշ երկերը թարգմանուած են ռումաներէն եւ հունգարերէն։ Կատարած է թարգմանութիւններ իտալերէնէ եւ հունգարերէնէ։ Պոտուրեան հայ հանրագիտական գրականութեան հիմնադիրներէն է։

                                     
 • վիճակ կը ստանան եւ Հայ կաթ. պատրիարքութեան հովանաւորութեան ներքոյ կը մտնեն: Հայր Մկրտիչ Վրդ Պոտուրեան Հայ Հանրագիտակ 1938 Պոիքրէշ, Ա հատոր, էջ 12
 • դրացիները գիրքը 1890 թուականին, Մարսէյի մէջ Հայ Հանրագիտակ, Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Բ հատոր, էջ 227 Հայաստանի գրադարանների համահավաք
 • թարգմանութիւնք խորագրով Մկրտիչ Աճէմեան 1838 - 1918 Մոռցուած անունը համեստ տաղանդով բանաստեղծի մը: Հայ Հանրագիտակ, Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Ա
 • 1967 Խորտակուած Հոգիների Փողոցում Ջուբէիդա Կոմերիտական Պատուածքներ Հայ Հանրագիտակ, Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Բ հատոր, էջ 292
 • 1919 - ին Ալեքսանդրապոլի մէջ սկսաւ լոյս տեսնել հրատարակիչ Լ. Մալխասեան: Շատ կարճ կեանք ունեցաւ: Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդապետ Պոտուրեան 1938, Պիւքրէշ
 • տիրելէն ետք Դաւիթը իր երկու եղբայրներուն հետ Պոլիս տարաւ: Մատթէոս Ուռհայեցի Հայ Հանտրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան 1939, Տպ. Պուքրէշ, Էջ 602
 • Grégoire, մ.1964 պելճիքացի հելլենագէտ, բիւզանդագէտ եւ հայագէտ Ապրիլ 7 Մկրտիչ Պոտուրեան մ.1959 հայագէտ, գրող Յունիս 15 Մաքս Մաքսուտեան ֆրանսերէն Max Maxudian
 • Կեսարիա կը դառնայ, փաստաբանութիւն կ ընէ ու յետոյ Պոլիս կը փոխադրուի եւ հոն կը մահուան 1906 - ին: Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան Պուքրէշ, 1944
 • հասցէն էր Pharmacie H. Kambourian, Megas Alexandros, Drama Grece Պոտուրեան Մկրտիչ Հայ հանրագիտակ, Պուքրէշ, 1938 Յարութիւն Մինասեան, Օսմանեան կայսրութիւնում
 • Թորոս, միաբանք Առաքել գրիչ Աւետ.ի, Սարգիս վրդ., Խաչատուր եւ Գրիգոր միաբանք: Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան 1938, Պուքրէշ, Հատոր Բ., էջ 202:


                                     
 • րեփըր երգչուհի Տե ս նաեւ Ստորոգութիւն: 8 Դեկտեմբերի մահացածներ 1959 Մկրտիչ Պոտուրեան ծն.1881, Կ.Պոլիս հայագէտ, հարագիտակ 1980 Ճոն Լենըն John Lennon ծն
 • Նոյեմբեր Արիս Շաքլեան ծն.1900 բանաստեղծ, արձակագիր 08 Դեկտեմբեր Մկրտիչ Պոտուրեան ծն.1881 հայագէտ, հանրագիտակ 29 Յունուար 2013 Եուրի Եուտին անգլերէն
 • պաշտօն կը վարէ մինչեւ իր մահը որ յանկարծակի տեղի կ ունենայ 1935 Յունուար 5 - ին: Հայ Հանրագիտակ, Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Բ հատոր, էջ 209
 • փողադրուէին Իր գործին մէջ կ աշխատէին եւ բարեկեցիկօրէն կ ապրէին բազմաթիւ հայեր Հայ հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդ, Պոտուրեան 1938, Պուքրեշ, Ա. Հատոր, էջ 11
 • պատմաբան 1878, Արմենակ Շահմուրատեան մ.1939, Փարիզ օփերային երգիչ 1881, Մկրտիչ Պոտուրեան մ.1959, Վաղարշապատ հանրագիտակ, հայագէտ, հրապարակագիր 1937, Վարուժան
 • եւ վկայական ստանալով Ղազվին կը վերադառնայ, ուր 1933 - էն ի վեր իր սեփական ատամնաբուժար անն ունի Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան Պուքրէշ, 1938
 • Քլամարի մէջ անցուց իր ծերութեան տարիները ու մահացաւ հոն 1933 16 Սեպտեմբերին Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան Ա հատոր, 1938 Պուքրէշ, էջ 22
 • բժշկութիւն ընելէ ետք կը մեռնի 6 Մայիս 1908 - ին: Հայ հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան 1939, Պուքրէշ, Դ. հատոր, էջ 607 Ալպոյաճեան, Հայ Կեսարիա 1524
 • Հայաստանի Գիտութիւններու Ազգային Ակադեմիայի անդամ Հայ Հանրագիտակ, Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Ա հատոր, էջ 110 - 112 Հրաչեայ Աճառեան 1876 - 1953
 • Ռըմընիյէյ բարձրձ պատուանշանը կ ընդունի Պուքրէշի ամէնէն անուանի փաստաբաններէն մէկը Հայ հանրագիտակ, Հայր Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Ա. հատոր, էջ 46
 • շատ կրօնասէր կաթողիկէ մըն էր եւ Հայկական աւանդութիւններուն սիրահար: Մեռաւ ի Լեմպերկ 1853 - ին: Գիրգ Հայ հանրագիտակ Գրող Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան էջ 14
 • մօտ շինուած են ուխտաւորներու քանի մը սենեակներ: Մեծ բազմութիւն մը ուխտի կու գայ հոս Ս. Զատիկին: Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան 1939, էջ 601
                                     
 • Հռոմէական բազմահատոր աշխատութիւնը 1816 - 1817 եւ այլ թարգմանութիւններ Հայր Մկրտիչ Վրդ Պոտուրեան Հայ Հանրագիտակ Պուքրէշ 1938, հատոր Բ էջ 229
 • իրեն տրուած է երաժշտութեան վաստակաւոր ուսուցիչի կոչում: Մեռած է 1934 Յունուար 13 - ին : Հայ Հանրագիտակ, Հայր Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան 1939, Պուքրէշ, էջ 616
 • Ապլղարիպ կը ստիպուի քաղաքը Բաղտինի յանձնել եւ ինքն ու իր եղբայրը Թորոս իշխանին մօտ կ ապաստանին Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վարդապետ Պոտուրեան 1938, Պուքրէշ
 • հայկական երգերը Օրֆէնոն Ռէքորսի բլաքներուն վրայ, որոնք Պոլսոյ մէջ կը վաճառուին: Հայ Հանրագիտակ, Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան Տպ. Պուքրէշ, 1938, էջ 222 - 223
 • ղրկուի հայազգի երիտասարդ քաղաքագէտն ալ 1875 - ին Եգիպտոսի փառքին համար զոհ կ երթայ: Հայ Հանրագիտակ, Գիրք Բ., Թիւ 2, Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան 1938, էջ 209
 • ատամնաբուժական վարժարանի ընթացքը գործած է Աստուրիոյ մայրաքաղաքին Օվիէտոյի մէջ: Հայ հանրագիտակ, Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան 1938 Պուքրէշ, Ա. Հատոր, էջ 65
 • կախաղան կը հանուի, նախկին ուսուցիչ Գէորգ Եալանճեանի մատնութեամբ Հ Մկրտիչ Վարդ Պոտուրեան Հայ Հանրագիտակ, 1938 Պուքրէշ, էջ 125 Ալպոյեաճեան, Հնչ Յուշարձան
 • Նաֆթի Ֆոնտան կատակ. տպ. 1899 - ին, Մկիճի ապահարզանը ֆարս. տպ. 1899 - ին: Ներկայիս կ ապրի Երեւան: Գիրգ Հայ հանրագիտակ Գրող Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան էջ 17
                                               

Հաբէլեան Դաւիթ

Հաբէլեան Դաւիթ, Արզնցի, եղբայր Հարպիկի որ 1051-ին Արզնի բերդր երկար ատեն պաշտպանեց Մոմոմախ կայսեր Պեռող զօրավարին յարձակման դէմ: Պեռոզ դաւաճանութեամբ բերդին տիրելէն ետք Դաւիթը իր երկու եղբայրներուն հետ Պոլիս տարաւ

                                               

Յովսէփ Աբգարովիջ

Յովսէփ Աբգարովիջ, որդի Խաչատուրի: Սթա նիսլավուվ քաղքին մէջ կերպասեղէններու ամենամէծ վաճառատունը իրենն էր: Մեծ հարստութեան մը տէր ըլլալով՝ Տնիէսթր գետին վրայ գտնուող Լուքա կոչուող գիւղը կը դնէ: Ամէնէն յարգուած էր եւ այնպիսի համբաւ մը ունէր որ ժողովուրդը զինքը նահապետ կը կոչէր, որովհետեւ շատ կրօնասէր կաթողիկէ մըն էր եւ Հայկական աւանդութիւններուն սիրահար: Մեռաւ ի Լեմպերկ 1853-ին:

Users also searched:

ստեփան դեմուրեան, Դեմուրեան, Ստեփան, ՍտեփանԴեմուրեան, աստուածածին վանք (երուսաղէմ), հայոց, պատրիարքություն, Վանք, Աստուածածին, կոստանդնուպոլսի, կաթողիկոսություն, աղվանից, երուսաղեմի, կոստանդնուպոլսիհայոցպատրիարքություն, աղվանիցկաթողիկոսություն, երուսաղեմիհայոցպատրիարքություն, Երուսաղէմ, ԱստուածածինՎանքԵրուսաղէմ, պատրիարքարան, երամ պէյ արամ, Արամ, Երամ, ԵրամՊէյԱրամ, յակոբ աշըգեան, Աշըգեան, Յակոբ, ՅակոբԱշըգեան, լեւոն եագուպեան, Եագուպեան, Լեւոն,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

@book 28934, author Պոտուրեան Հ. Մկրտիչ.

4 Հայր Մկրտիչ Պոտուրեան, Հայ մամուլը տասնեւհինգ տարուան մէջ 1794 1908, Վենետիկ, 1909, 302. Հավելված N 9 ՀՀ ֆինանսների նախարարի. Պոտուրեան Հ. Մկրտիչ Եփրեմի 1881 1959 edt. ​Պոտուրյան Հ. Մկրտիչ Եփրեմի Personal Name. Number of records.

Անտիպ փաստաթուղթեր 1909ի Անտիոքի.

@book 28934, author Պոտուրեան Հ. Մկրտիչ Եփրեմի, title Դիցաւան, publisher Մասիս, year 1923, address. ՊԱՏՄՈՒԹԵԱՆ ՄԷՋ ԱՅՍՕՐ. Մկրտիչ. Տասնևհինգ տարուն մէջ: 1894 1909: Աշխատասիր. Մ. Պոտուրեան. by Պոտուրեն Մկրտիչ ​.


Անկախ գրադարանների ցանց catalog.

Պուքրէշ, 1938, 400 էջ Հայ հանրագիտակ Գ. Գ. Խմբ.՝ Հ. Մկրտիչ Վարդ. Պոտուրեան Պարտիզակցի. Ա. տ. Գիրքը լույս է տեսել ԳԱԼՈՒՍՏ. Հրատարակեց Հ. Մկրտիչ Պոտուրեան: Վենետիկ: Ի տպարանի. Սրբոյն Ղազարու: 1914: 353 էջ: 5. ԲԱԶՄԱՎԷՊ 1908. Թարգմ.՝ Հ.Մ. Պոտուրեան, Ա. Էժտահարեան. Contributor s Պոտուրյան, Մկրտիչ Եփրեմի, 1881 1959 ​թարգմ. Մկրտիչ սահմանում հայերեն. 13 Հ. Պոտուրեան նկատելով Գրիգորիսի այդ ծուոտն գաւառի Ս. Յովհաննու Մկրտչի վանքն ի​.

Download 334Kb.

226 էջ. 90 Պոտուրեան Մկրտիչ: Հայ մամուլը տասնհինգ տարուն մէջ 1894 1909: Վենետիկ. 1909. 302 էջ. Վարդի և սոխակի Untitled. Տըգիւղի Կ. Պոլիս քարոզիչ: Աշխատակցած է հայ մամուլին Հ. Մկրտիչ Վրդ. Պոտուրեան, Հայ. Հայ Մամուլի Մատենագիտական Գործեր. Վերլուծելով Մկրտիչ Սարգսյանի Քաջ Նազար հ. Մ. Պոտուրեան, Վենետիկ, 1914, էջ 335։. Պատկեր:Mgrdich Վիքիպեդիա. Հրատարակեց Մ. Պոտուրեան, Վենետիկ, 1905 7. Ի լոյս ընծայեաց Մկրտիչ Էմին, Մոսկվա, 1860 11.


Հայ վրացական հարաբերություններ.

6 Մ. Պոտուրեան, Մկրտիչ Նկարագիր կամ Նաղաշ, ​Բազմավէպ, 1906, թիւ 2։ Առաքել Բաղիշեցի, աշխ. ԵՐԳ ԵՐԳՈՑԸ Շիրակի Մ. Նալբանդյանի. Այն անծանօթ քաղաքը՝. 15 Առաքել Սիւնեցի, Ադամգիրք, հր. Մկրտիչ Պոտուրեան, Վենետիկ, 1907​,. Մկրտիչ Նուպարեան գերդաստանի Մկրտիչ Վարդապետ Պոտուրեան, 1938, Պիւքրէշ. LDS. Պոտուրեան Մկրտիչ 7 Ապրիլ 1881, Պարտիզակ 8 Դեկտեմբեր 1959, Վաղարշապատ,. Արշակ Չօպանեանի Մկրտիչ Պէշիկթաշլեանի կեանքն ու գործը Ահա իր ՊՈՏՈՒՐԵԱՆ Հ. ՄԿՐՏԻՉ.


Գլխավոր քարտուղարին hետ կանչել.

ՌՈՒԲԻՆԱ ՌՈՒԲԵՆԻ ՔԱԼԱՆԹԱՐՅԱՆ ՍՈՖՅԱ ՎԼԱԴԻՄԻՐԻ ԱԿԻՄՈՎԱ ՍՏԵՓԱՆ ԴԵՄՈՒՐՅԱՆ ՎԱԼՅԱ. Դեմուրյան Ստեփան Գուրգենի Hayazg. Ստեփան Դեմուրյան. Հայ երաժշտության Publisher​: Երևան Ամրոց գրուպ, 2020Other title: Stepan Demuryan at the. 09 05 01 08 A B C D E F G H I J K L M N O 1 Հավելված N 1 2. Թվականի հունվարի 11 ը ներառյալ: Լիլիթ Դեմուրյան. Կարդալ սկզբնաղբյուրում.

Աղվանից կաթողիկոսություն.

Իսրայելի հայերը տոնում են Սուրբ. Կան աւերակ վանքերի եւ անապատների, տարի. եկեղեցին սուրբ Աստուածածին, ծածքն մեօք ի բազմաշխատ գանձապետէն Սրբոյ Երուսաղէմի ի. Պատրիարքարան. ԱԽԹԱԼԱՅԻ Ս․ԱՍՏՎԱԾԱԾԻՆ ՎԱՆՔԻ ԽՆԴՐԻ. Երուսաղեմի հայոց պատրիարքություն ​Երուսաղեմ, Երուսաղեմի Սրբոց Հակոբյանց վանք.

Այստեղ Untitled.

Լութ Փի Ֆի,որի պէյ Թանզիմա չի ծախսերերնին Երամ Պէյ Ներքին գոր ՏՈՔԹ. ԱՐԱՄ ՈՒՆՃԵԱՆ. Ժամանակակից հայերենի ու. Մասնակից 3. - Larisa Taskiran ​քննարկում, 14 Օգոստոսի 2017 UTC. Երամ Պէյ Արամ. ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐ ԵՊՀ. Արամ Տեր Ղևոնդյանի այսուհետև՝ Արաբ պէյ Աճէմեանը, որ դրութեան տէրն էր s ghor s, դռոյթ խմբային հարձակում, գրոհ.


Տարի 6, No 1, 2018 The Armenian Genocide Museum institute.

Խմբագրական, 1871 Կտակագիր բարեհամբաւ Յակոբ Էֆէնտիի Աշըգեան Կեսարացւոյ. Koha online catalog. 12x7 սմ․ Տպարան՝ Սրբոց Հակոբյանց Պատվիրող​՝ Աշըգեան Յակոբ Նկարագրություն՝ Երկրորդ​. ԱվստրիոյՎեհափառ Կայսեր Ֆրանսօա. Խորէն արքեպիսկոպոս Աշըգեան ԿԵՆՑԱՂ ԵԿԵՂԵՑԱԿԱՆԱՑ. Խորէն արքեպիսկոպոս Աշըգեան. 100 Տարիէ Ի Վեր Պայքարի Երթը Կը. Ֆրանսօա Ժոզեֆ Ա. տարեդարձը։ Աշըգեան Յակոբ աղայի հայրենասիրական նուէրը.

Հ.Յ.Դ. 33 րդ Ընդհանուր Ժողովն ավարտեց.

Վազգէն Եագուպեան. Բարեգործականը հավակնոտ Լևոն Տեր Պետրոսյանի ասուլիսը. Սուրիոյ Խորհրդարանի նախագահը. Լեւոն Զուրաբյանը մի դրվագ պատմեց 44 օրյա պատերազմի օրերին Փաշինյանի հետ. Հատորին հեղինակը՝ դոկտոր Յակոբ. Լեւոն Եագուպեան՝ մ. թամ 8րութիւննան, Ցակոբ Նշան. Հելեց, 8ունվար 7. Բeks Ջրային Գործք. ՍՓԻՒՌՔ Գիտաուսումնական Կենտրոն. Վիգէն Եագուպեան. Յակոբ Լևոն Տեր ​Պետրոսյանը ժամանեց ՀԱԿ համագումարին. 2021.05.16.


Մարիամ Մարգարյան. Ամյուկ բերդը 168.

Ազգաց։ Եւ են այս երկու տունքս ի զաւակէ Սենեքերիմայ. Արծրունիք եւ Գնունիք։. 146 Untitled. Երկիր Գնունեաց իմա՝ Գնունիք Գ. Բ., որ է Ամուկ գավառի հետ23, որը գտնվում էր Բերկրուց. Ներբեռնել Untitled. Կամ ասենք առնվազն Մոկք Գնունիք երթուղային գծի տեր: Հետեւաբար, բարոյական. Գեղամ Բադալյան ՎԱՆԻ ԷՅԱԼԵԹԻ. Գնունիք, Վասպուրական, Մեծ Հայք: Թիմարը կոչվել է Գնունիք կամ Ամկու երկիր.


...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →