Back

ⓘ Պարզ թիւ
                                               

419 (թիւ)

                                               

389 (թիւ)

A006567 քսաներորդ զրապ թիւն է Alt 389 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան Е գլխատառը 389 Ինտըսթրիա աստեղնեակի կարգային թիւն է A000040 եօթանասունեօթներորդ պարզ թիւն է

                                               

409 (թիւ)

A000040 ութսուներորդ պարզ թիւն է 409 Ասփասիա աստեղնեակի կարգային թիւն է 409-են Վենետիկի կամուրջները Alt 409 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան Щ գլխատառը

                                               

417 (թիւ)

A067201 417 2 +2-ը պարզ թիւ է Alt 417 գործադրելիս կը ստացուի կիւրեղեան б տողատառը A001358 հարիւրերեսունմեկերորդ կիսապարզ թիւն է 417 Սուեւիա աստեղնեակի կարգային թիւն է

Պարզ թիւ
                                     

ⓘ Պարզ թիւ

Պարզ թիւ, այն թիւն է, որ մեկէն եւ իրմէ զատ չունի այլ բաժանարար: Պարզ թիւերու բազմութիւնը կը նշանակեն P {\displaystyle \mathbb {P} } տառով

P {\displaystyle \mathbb {P} } = {2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53.} Մնացեալ բնական թիւերը մեկէն զատ կը կոչուեն բաղադրեալ թիւեր:
                                     

1. Եւկլիդեսի Ապացոյցը

Եւկլիդեսը ապացուցած է, որ պարզ թիւերն անվերջ են՝

՛՛Պատկերացնենք, որ պարզ թիւերու քանակութիւնը վերջաւոր է։ Բոլոր պարզ թիւերը բազմապատկենք իրարով ու ստացուածին գումարենք մեկ։ Ստացուած թիւը կը բաժանուէ մեր ունեցած եւ ոչ մեկ պարզ թիւի, քանի որ բաժանումէն ստացուած մնացորդը միշտ մեկ պիտի ըլլայ։ Կը ստացուի, որ այդ թիւը պէտք է բաժնուի մեկ պարզ թուի, որը մէնք չենք ընդգրկած մեր պարզ թիւերու բազմութեան մէջ։ Ստացանք հակասութիւն։
                                     

2. Էրատոսթէնեսի Մաղը

Պարզ թիւերը բնական թիւերէն զատելու հնագոյն եղանակն առաջարկած է յոյն թուաբանագէտ Էրատոսթէնեսը մ.թ.ա. 264-192։ Սկզբունքը հետեւեալն է՝ բնական թիւերու շարքին հերթականօրէն կը ջնջուեն այն թիւերը, որոնք կը բաժնուեն իրենց նախորդներէն գոնէ մեկուն վրայ։

Առաջին՝ 2 թիւը պարզ է, երկրորդը՝ 3-ը նոյնպէս, քանի որ չը բաժուեր 2-ի, 4-ը բաղադրեալ է, քանի որ կը բաժնուէ մինչ այդ գտնուած 2 եւ 3 թիւերէն մեկուն 2-ի վրայ, ուրեմն՝ 4-կը ջնջենք, 5-ը պարզ է, քանի որ չի բաժնուեր մինչ այդ գտնուած պարզ թիւերէն ոչ մեկու վրայ եւ այդպէս շարունակ։

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.
                                     
  • բնական թիւ մըն է 148 - ի եւ 150 - ի միջեւ յաջորդականութիւններ A000040 երեսունհինգերորդ պարզ թիւն է A006567 զրապ թիւ է, քանի որ 941 - ը պարզ թիւ է կիրառութիւններ
  • 83 ութսուներեք կենտ երկնիշ բնական թիւ է 82 - ի եւ 84 - ի միջեւ A000040 քսաներեքերորդ պարզ թիւն է A005385 եօթներորդ ապահով պարզն է A034962 երեք յաջորդական
  • եօթանասունինը կենտ եռանիշ բնական թիւ է 378 - ի եւ 380 - ի միջեւ A000040 եօթանասունհինգերորդ պարզ թիւն է P.Curious 374 - 1 - ը պարզ թիւ է 7 - ով վերջացող առաջին եօթ
  • կենտ եռանիշ բնական թիւ է 136 - ի եւ 138 - ի միջեւ յաջորդականութիւններ A000040 երեսուներեքերորդ պարզ թիւն է A002144 Պիւթագորասի պարզ թիւ է 137 Մելիպոյեա աստեղնեակի
  • Կիսապարզ թիւ այն թիւն է, որ կրնայ ներկայացուիլ երկու Պարզ թիւերու արտադրեալի տեսքով: Կիսապարզ թիւերըOEIS - ին մէջ ներկայացուած են A001358 յաջորդականութեամբ
  • Բնական թիւ այն թիւերն են, որոնք ծագած են առարկաները հաշուելու պահանջով: Թուաբանագիտական նշանակումը N - ի գրատախտակի թաւ ℕ անգլերէն blackboard bold
  • Զրապ պարզ բառի շրջուած գրուածքը պարզ թիւ մըն է, որը կը ստացուի, երբ մեկ այլ պարզ թիւ կը գրուի շրջուած տեսքով Զրապներու յաջորդականութեան սկիզբն է
  • զոյգ եռանիշ բնական թիւ է 339 - ի եւ 341 - ի միջեւ A005574 3402 1 - ը պարզ թիւ է A000068 3404 1 - ը պարզ թիւ է A002981 340 1 - ը պարզ թիւ է A001043 հարեւան
  • քառասուներեք կենտ երկնիշ բնական թիւ մըն է 42 - ի եւ 44 - ի միջեւ 28 - ի եւ 29 - ի միջեւ կայ 43 հատ պարզ թիւ ամենափոքր պարզ թիւն է, որ կրնայ ներկայացուիլ որպէս
  • 97 իննսունեօթ բնական թիւ է A006567 ութերորդ զրապ թիւն է քսանհինգերորդ պարզ թիւն է ամենամեծ երկնիշ պարզ թիւն է, կը յաջորդէ 89 - ին եւ կը նախորդէ 101 - ին