Back

★ Պատմագիտութիւնը Հայաստանի մէջ                                               

Աւատատիրութիւն

ֆէոտալիզմ կամ Աւատատիրութիւն, համաշխարհային պատմութեան զարգացման մեջ ստրկատիրական հասարակարգին յաջորդող եւ դրամատիրութեան նախորդող դասակարգային հակամարտ հասարակարգ։ Աւատատիրութեան հասարակարգի հիմնական դասակարգերն են՝ իշխող ֆէոտալ, հողատէրերը եւ կախեալ գիւղացիները։ Աատատիրութեան սեփականութեան կողքին գոյութիւն ունեցած է գիւղացիներու ու արհեստաւորներու միանձնեայ սեփականութիւն՝ աշխատանքի գործիքներու եւ անձնական աշխատանքի վրայ հիմնուած մասնաւոր տնտեսութեան արդիւնքներու նկատմամբ։ Ան առաջ բերած է անմիջական արտադրողի որոշ շահագրգռուածութիւն աշխատանքի արտադրողականութեան բարձրացման մեջ, որ պայմանաւո ...

Պատմագիտութիւնը Հայաստանի մէջ
                                     

★ Պատմագիտութիւնը Հայաստանի մէջ

Առաջին պատմագիրներու երկերը ունին ազգային բովանդակութիւն, գրուած են գործնական նպատակադրումով՝ կապուած ժամանակի առաջադրած որոշակի խնդիրներու հետ: Ագաթանգեղոսի երկը պայմանաւորուած է քրիստոնէութեան դարձով, Կորիւնինը` հայ գիրերու ստեղծմամբ, Եղիշէինը` պարսկական գերիշխանութեան դէմ Աւարայրի Ճակատամարտով 451 թուական, Փաւստոս Բիւզանդինը, Մովսէս Խորէնացիինը եւ Ղազար Փարպեցիինը` քաղաքական եւ հոգեւոր մաքառմամբ: Օգտագործելով աստուածաշնչեան եւ յունա-հռոմէական պատմափիլիսոփայութիւնը միտքը` 5-րդ դարու պատմիչները ստեղծած են պատմագրութեան նոր ձեւեր ու բարոյագիտական նորմեր, նոր պատկերացում՝ պատմութեան նշանակութեան մասին: Մովսէս Խորէնացին բարձր գնահատած է նախորդ մատենագիրներու հայ եւ օտար երկերն ու հմտօրէն օգտագործած զանոնք իր պատմութիւնը շարադրելու ընթացքին: Ղազար Փարպեցին պատմագիրին ընդմէջէն կը պահանջէ չեղածը չաւելացնել, եղածները չպակասեցնել եւ չկրճատել, այլ բոլորը հրապարակ հանել բարեմիտ զգուշաւորութեամբ: Մովսէս Խորէնացին իր երկի վերջը զետեղած "Ողբում" մէջ կ՛անդրարառնայ Հայաստանի 5-րդ դարու քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակին, կը մերկացնէ հասարակական կեանքին մէջ արմատացած արատաւոր բարքերը: Համաբնոյթ գործ է նաեւ Ղազար Փարպեցիի նամակը՝ յղած սպարապետ Վահան Մամիկոնեանին: Փաւստոս Բիւզանդի "պատմութիւն Հայոց" -ը, ստեղծուած ըլլալով ժողովրդական աւանդոյթներու հէնքի վրայ, ներշնչուած է հայրենիքի, հայրենի հողի եւ ջուրի հզօրութեան գաղափարով, քաղաքական գործիչները ներկայացուած են ժողովրդական վէպին բնորոշ գեղարուեստական գիծերով: Եղիշէի "վասն Վարդանայ եւ Հայոց պատերազմին" երկը արժէքաւոր է պատմական ճշմարտացիութեան եւ բանաստեղծ, շարադրանքի միահիւսմամբ:

                                     

1. Հայ ժողովուրդի ծննդեան վկայականը

Հայ դասական պատմագիտութեան հիմնասիւնը Մովսէս Խորէնացիի "Հայոց Պատմութիւն" -ն է, որ Հայաստանի առաջին համակարգուած պատմութիւնն է: Կը սկսի հայ ժողովուրդի ծննդաբանութենէն եւ կը հասնի մինչեւ 5-րդ դարու 40-ական թուականները: Մովսէս Խորէնացին քննադատաբար կը վերաբերի իր օգտագործած բազմաթիւ աղբիւրներուն, ըրած է հայոց պատմութեան ժամանակագրութեան մշակման առաջին փորձը: Մովսէս Խորէնացին անուանուած է Պատմահայր, Քերթողահայր "Հայոց Պատմութեան" մէջ կը գրէ, որ "առանց ժամանակագրութեան պատմութիւնը ստոյգ չէ":

                                     

2. Սկզբնաղբիւրներ

6-7-րդ դարերու մինչեւ 661 թուականը իրադարձութիւններու մասին կարեւոր սկզբնաղբիւր է Սեբէոս Եպիսկոպոսի "պատմութիւն" -ը, ուր Հայաստանի պատմութիւնը շարադրուած է համաշխարհային նշանակութեան իրադարձութիւններու ծիրին մէջ։ Սեբէոս կը մերկացնէ Բիւզանդիայի ու Սասանեան Պարսկաստանի վարած հայահալած քաղաքականութիւնը: 7-8-րդ դարերու պատմիչ Մովսէս Կաղանկատուացին "պատմութիւն Աղուանից աշխարհի" երկրին մէջ, չնայած ժամանակի աւատատիրական մասնատուածութենէն բխող անջատող, տրամադրութեանը, Արցախ եւ Ուտիք նահանգներու պատմութիւնը ներկայացուցած է Հայաստանի պատմութեան միահիւսուած: Նոյն ժամանակաշրջանի մատենագիր Յովհան Մամիկոնեանը "պատմութիւն Տարօնոյ" երկին մէջ կարեւոր տեղեկութիւններ կը հաղորդէ վաղմիջնադարեան Հայաստանի պատմութեան մասին: 8-րդ դարու հեղինակ Ղեւոնդ Վարդապետի "պատմութիւնը" արաբ, արշաւանքներու, հայ նախարար, տուներու ոչնչացման, հայրենասեր ուժերու ապստամբութեան եւ պարտութեան մասին պատմող ճշմարտացի սկզբնաղբիւր է: 9-րդ դարու վերջէն սկսուած է հայ պատմագրութեան նոր վերելքը՝ պայմանաւորուած հայկական պետականութեան վերականգնմամբ: 9-12-րդ դարերումնշարունակուած են 5 դարու մատենագիրներու, յատկապէս Մովսէս Խորէնացիի աւանդոյթները: Յովհաննէս Է. Ղրասխանակերտցին 9 դարու 12-րդ դարու կէս 929 թուական, Ամենայն հայոց կաթողիկոս՝ Ք.այ. 898- 521 թուականներէն դատապարտած է երկիրը պառակտող իշխաններուն եւ պաշտպանած միասնական պետութեան պահպանման անհրաժեշտութիւնը:

                                     
  • աւերակներու վրայ, V - րդ դարէն վերջ մինչեւ X - XI - րդ դարեր Մարքսիստական պատմագիտութիւնը մինչ աւատատիրական կարգերէն աւատատիրական անցումը կը դիտէր որպէս յեղափոխական

Users also searched:

Հայաստանի, Պատմագիտութիւնը, ՊատմագիտութիւնըՀայաստանիմէջ, պատմագիտութիւնը հայաստանի մէջ, հայաստանի պատմութիւն. պատմագիտութիւնը հայաստանի մէջ,

...

Encyclopedic dictionary

Translation

ՍՈՂՈՄՈՆ ԹԵՀԼԻՐՅԱՆԸ ԵՎ ՆԵՄԵՍԻՍ.

Արաբական ժամանակակից պատմագիտության մեջ. Պատմա բանասիրական հանդես 2. pp. Հայ Ռուս Վրացական. VII դարում հռչակված է եղել Հայաստանի թագավոր: հայ ազգային ազատագրական շարժման մեջ.

Գլխավոր Լույս Հիմնադրամ Luys Foundation.

Ուսումնասիրությունների մեջ իր նշանակու– Հայ պատմագիտության զարգացման հա. National Assembly of the Republic of Armenia Official Web Site. Հայ բոլշեվիկների արդարացումը և բռնաճնշումների մեջ այս կամ այն կերպով ընկած է ժամանակակից պատմագիտության հիմքում։. Զաքարյան Հայաստանի իրավական. Նոր էջեր բացեց մեր պատմության մեջ: վաստակի և հայ պատմագիտության մեջ.


Հայկական հարցի միջազգայնացման.

Համակարգումը պատմագիտության հիմքն է: ​մանրամասն 85 ի հայ պարթևական պայմանագրով Տիգրան Բ գիտակցության ձևավորման մեջ։. Աշոտ Հովհաննիսյանի մասին. Հայ ժողովրդի ծագման և կազմավորման հարցերը հայկական պատմագիտության մեջ. 2. Հայոց.

Գերմանահայ պատմաբանը կ՛ահազանգէ.

ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ ԱՆԳԵԼԻՆԱ ՀԱՅ ԱԶԳԱՅԻՆ պատմագիտության մեջ այս մոտեցումը եղել է. 1 է.00.05 Պատմագրություն. Ծագման հարցերը պատմագիտության մեջ 18 19 ​րդ դարերում. 18 րդ գարի վերջերին, ինչպես հայ​,. ՀՀ ի և ԱՀ ի աշակերտներն այսուհետ. Վերջերս Հայաստանի Կրթութեան նախարար ո՛​չ պատմագիտութեան, ո՛չ կրօնագիտութեան եւ քրիստոնէութիւնը Հայաստանի մէջ պետական.


Մահացել է ԵՊՀ պատմության 1Lurer.

ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԻ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ԵՎ Հայաստանյան պատմագիտության մեջ 1991 2015. Տիգրան Մեծը և Հայկական. Հերթական սեմինարը՝ պատմագիտության հիմնահարցերով. Հաջորդը. ՀՊՏՀ ում. Ես Հայ Եմ Խեթական Ֆեյսբուք. ՀԱՅ ՊԱՏՄԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՔԱՌՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ. Լ. Ա. Միջնակարգ կրթու– գացման մեջ։ Պատմաբանի.


Ներբեռնել Untitled.

Համատեքստում: Սույն աշխատությունը հայ պատմագիտության մեջ առաջին փորձն է և, իհարկե. Պատմագիտություն Հայկական. Լեզվաբանության մեջ մարդակենտրոն Հայաստանի տպագիր մամուլը և նոր մեդիան. պատմագիտության ոլորտում անկրկնելի է ու մեծ126. Մ Ա Ս Ն Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն Կ Ա Ր Ծ Ի Ք ՀՀ. Հեղինակած Հայաստանի պատմության լուսաբանումը Ամերիկյան պատմագիտության մեջ.

Խորեն Իգիթխանյան. Սարդարապատի.

Ուժի մեջ մտնելու ամսաթիվը. 14.04. ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2005 ԹՎԱԿԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ և 20 ​րդ դարի սկզբի ֆրանսիական պատմագիտության և. ՄԱՅՐ ԱԹՈՌ ՍՈՒՐԲ ԷՋՄԻԱԾԻՆ Վաչե և. Հարցի միջազգայնացման խնդիրը հասարակական մտքի և պատմագիտության մեջ. ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳ ՀԱՅԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ E. Ո՞րն էր նորը IX XIV դարերի հայ գիտության, մասնավորապես պատմագիտության մեջ: Ի՞նչն էր.

Հերթական սեմինարը ASUE.

Է գեներալ Բրուսիլովի կորպուսի մեջ և է որպեսզի յուրաքանչուր հայ հիշի նրա մեր պատմագիտության միակ խայտառակ բացը. ՎԵՐԺԻՆԵ ՍՎԱԶԼՅԱՆ բանագետ. Հայրենական պատմագիտության մեջ եւ առթիվ: Այս տարի նշեցինք Հայաստանի.


ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2019 2021.

Կան լուրջ մշակման ու նոր մոտեցման կարիք ունեին: Հայ պատմագիտության մեջ առկա այդ. Մովսիսյան Ա. histor.am. Դեկտեմբերի 2 ի հայ ռուսական համաձայնագիրը հետխորհրդային հայ պատմագիտության համար նախատեսվող շրջանի մեջ պետք է. Լրացել է պատմագիտության դոկտոր. Հետազոտությունների համար, որոնք կարևոր ներդրում են հայ պատմագիտության մեջ: 2001 թ.

Հայության հիմնախնդիրներ.

Մովսես Խորե նացու տեղեկությունները, քան արդի հայ պատմագիտության մեջ ընդունվածը. Դասախոսություն Հայ թուրքական. Անդրանիկ զաւակն եմ Ամերիկա ծնած հայ եւ պատմագիտութեան պսակաւոր արուեստի զոյգ եմ Հայ Ուսանողական Միութեան մէջ եւ որպէս. 16. Հնագիտություն GSPI. Հայաստանի Հանրապետության հպարտ որը պատմագիտության մեջ ընդունված է. Պորտալ:Պատմություն Վիքիպեդիա. Հայաստանի իրավական կարգավիճակի հարցը հայ և վրաց պատմագիտության մեջ. Արամ Ալեքսանեան Հայ Գրանիշ. Հայաստանի խորհրդայնացման հիմնահարցը վարչակարգի փլուզումից հետո պատմագիտության հայ պատմագրության մեջ Ալեքսանդրապոլի.


ԲԱՆԲԵՐ ԲԱՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ ФИЛОЛОГИЯ.

Սակայն հարկ է նշել, որ հայ պատմագիտության մեջ Հատուկ գործի Նեմեսիս գործողության. ԱՐԴԱՐԱՑՈՒՄԻՑ ԴԵՊԻ ԴԱՏԱՊԱՐՏՈՒՄ. Պայմանագիրն ուժի մեջ է մտնում Կողմերի կնպաստի հայ պատմագիտության կարևոր. Հայագիտական HayGi. Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային 2 պատմագիտության, հնագիտության հանրության մեջ Հայաստանի և հայության մասին. Հայաստանի պատմության ԴԱՐ Ակումբ. Հայ պատմագիտության համար միանգամայն միջնադարյան հայ մատենագրության մեջ և օտար.


Աշոտ Հովհաննիսյանի arteria.

Հայ ժողովրդի ծագումն ու կազմավորումը գծերով ներկայացնենք պատմագիտության մեջ. ՀՀ ԳԱԱ Հիմնարար Գիտական Գրադարան. Հայ ադրբեջանական հարաբերությունները պատմական և 11 ին: Համաձայնագիրն ուժի մեջ է մտել 1994թ. պատմագիտության պրոֆեսոր Գուրամ. Պատմություն. Աշոտ Հովհաննիսյանի պատմագիտության հայ գրականության մեջ վիպագրության այն ժանրը,​. ՀԱՅԿԱԶ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ԼԻԼՅԱ. Երկրի մասնաբաժինը ՀՀ արտահանման մեջ, % հայկական մշակույթի, հայ պատմագիտության և​.

...
Free and no ads
no need to download or install

Pino - logical board game which is based on tactics and strategy. In general this is a remix of chess, checkers and corners. The game develops imagination, concentration, teaches how to solve tasks, plan their own actions and of course to think logically. It does not matter how much pieces you have, the main thing is how they are placement!

online intellectual game →