Back

ⓘ Չինաստան
                                               

Ծարիր

Ծարիր, քիմիական տարր, նշանակումը՝ Sb, կարգահամարը՝ 51 է, հիւլէական զանգուածը՝ 121.75։ Պարբերական համակարգի 5րդ պարբերութեան 5րդ խումբի քիմիական տարր։ Ունի երկու կայուն իզոտոպ՝ 121 Sb եւ 123 Sb ։

Չինաստան
                                     

ⓘ Չինաստան

Չինաստան, ամբողջական անունը՝ Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետութիւն, պետութիւն Ասիոյ Արեւելքը։ 1949 թուականէն կը ղեկավարուի համայնավար կուսակցութեան կողմէն։ Տարածքով ամենամեծ երկիրն է արեւելեան Ասիոյ մէջ եւ չորրորդը աշխարհի մէջ՝ Ռուսիայէն, Գանատայէն եւ ԱՄՆ-էն ետք։ Մայրաքաղաքը Փեքինն է․ մայրաքաղաք հռչակուած 1215 թուականին՝ մոնկոլներուն տիրապետութեան օրերուն։

                                     

1. Անուանում

Չինաստանի պատմութեան ընթացքին, չինացիները շատ անուններով կանուանեն իրենց երկիրը։ Այսօր կը գործածուին՝ 中国 / 中國 - zhōngguó zhōng= կեդրոն եւ guó= պետութիւն եւ կը հնչուի/ծոնկուօ -tʂʊŋ˥kwɔ˧˥ /։ Այդպէս կանուանէին Արեւմուտքի մեծ երկիրները, իսկ ճափոնցիները՝ 支那 Shina, ուրկէ կու գայ նաեւ Հնդկաչին անուանումը՝ 印度支那, Yìndù zhīnà։

1894 թուականին Սուն Եադ-Սեն Sun Yat-sen Չինաստանի Հանրապետութեան հայրը կը համարուի ճառի մը ընթացքին երկիրը zhōnghuá կանուանէ․ zhōng 中 եւ huá=Չին 華։ Այս անուանումը այժմ կը գործածէ Չինաստանի Հանրապետութիւնը Թայուան - Taïwan Zhōnghuá Mínguó 中華民國 / 中华民国։ Իսկ Չինաստանի Ժողովրդավար Հանրապետութիւնը՝ Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó 中華人民共和國 / 中华人民共和国, ուրկէ համառօտ՝ կը յառաջանայ Չինաստան zhōngguó անունը։

                                     

2. Պատմութիւն

Չինաստան բնակուած է վաղեմի ժամանակներէն։ Հոն զարգացած է աշխարհի հնագոյն քաղաքակրթութիւններէն մէկը։ Հնագիտական պեղումներէն կը յայտնուի, թէ Չինաստանի տարածքը բնակուած է 2․24 միլիոն 250 հազար տարիներ առաջ։

Ամենահին արձանագրութիւնը կը թուագրէ Ք.Ա. 7000 թուականը։ Նոր Քարէ դար ժամանակաշրջանին, չինական մշակոյթը կը զարգանայ երկու հիմնական կեդրոններու մէջ․ Հիւսիս, Դեղին Գետի շուրջը եւ Հարաւ՝ Եանկծէ Yangtze կը նշանակէ երկար գետ գետին շուրջ։ Այս երկու շրջաններուն աշխարհագրական դիրքը՝ դժուար հասանելի, կը թոյլատրէ խաղաղ պայմաններու մէջ տեղական մշակոյթներու զարգացման։ Ք.Ա. 5000-3000 թուականներուն, կը զարգանայ կաւագործութիւնն ու յախճապակիի արուեստը:

                                     

2.1. Պատմութիւն Նախապատմութիւն

Չինաստանի պատմութեան քաղաքակրթութեան զարգացումը չորս շրջաններու կը բաժնուի.

 • Լունշան 龍山文化, ՔԱ 3000-2000 դարաշրջաններ
 • Լեանժու 良渚文化, ՔԱ 3400-2250 դարաշրջաններ
 • Եանշաոյ 仰韶文化, ՔԱ 5000-3000 դարաշրջաններ
 • Հեմուտու 河姆渡文化, ՔԱ 5500-3300 դարաշրջաններ
                                     

2.2. Պատմութիւն Կայսրութիւններ

Չինական կայսրութիւններուն աւելի քան 2000-ամեայ պատմութեան ժամանակաշրջանը միշտ կայուն եւ խաղաղ չէ եղած։ Քոչուոր ցեղերու յարձակումները ընդհանրապէս՝ Հիւսիսային շրջաններէն եւ արքայական տուներու միջեւ բախումները, կը յառաջացնեն երկարամեայ պառակտումներ։ Չինական աւանդական պատմագրութիւնը, մեծ տեղ կը յատկացնէ հիմնական կարեւոր թագաւորութիւններուն պատմութեան նկարագրութեան, իսկ՝ պառակտման ժամանակները ստորադասուած են։ Ստորեւ նկարագրուած է բոլոր ժամանակաշրջաններու արքայական տուներու համառօտ պատմութիւնը։

                                     

2.3. Պատմութիւն Չին Հարստութիւն Ք.Ա. 221 - 207

Ժոու հարստութեան կը յաջորդէ Չին հարստութիւնը․ անոր կազմին 7 թագաւորութիւններէն մէկն էր։ Այս թագաւորութիւնը կունենայ արդիւնաւէտ կառավարման համակարգ եւ գիւղացիներու կեանքը կը սահմանուի խիստ օրէնսդրութեամբ։ Քաղաքական գործիչ, փիլիսոփայ եւ գործարար Լիւի Բուվէյը սադրանքներու միջոցով կը յաջողի եւ Ժուանյսիանյ արքայազնը կը ժառանգէ իշխանական գահը եւ զինք դիւանապետ կը նշանակէ։ Արքայազնին մահէն ետք, թագաւոր կը դառնայ անոր որդին՝ Չժաո Չժենգը, դաժան անձնաւորութիւն մը։ Անոր դէմ, տեղի կունենան քանի մը անյաջող մահափորձեր։ Չժենգը կարշաւէ դրացի թագաւորութիւններուն դէմ եւ 221 թուականին կը հասնի թագաւորութիւններու միաւորման։ Ան կը թագադրուի, իբրեւ առաջին կայսր եւ ինքզինք կը կոչէ Քին Շիհուանդի "Քինի առաջին աստուածային կայսր"։ Այնուհետեւ միաւորուած կայսրութեան մէջ, կիրականացուին շարք մը բարեփոխումներ։ Ամբողջ Չինաստանը կը կառավարուի Քինի կայսրութեան արդիւնաբեր վարչաձեւով։ Բացի ատկէ՝ կը կանոնաւորուին չափի, կշիռի միաւորները, իսկ Լի Սի նախարարը՝ կը միաւորէ գիրը։

Քոչուոր ցեղերէն պաշտպանուելու համար երկիրին Հիւսիս-արեւմտեան լայնքին, կը կառուցուի Չինական Մեծ Պարիսպը իբրեւ կապ՝ արդէն գոյութիւն ունեցող եօթ թագաւորութիւններու կառուցած պատին։ Կը կառուցուին առաջին փոխադրութեան ջրանցքները։ Ք.Ա. 210 թուականին, Քին Շիհուանդին կը վախճանի եւ կը թաղուի մեծ պուրակին մէջ։                                     

2.4. Պատմութիւն Հան Հարստութիւն Ք.Ա. 206 - 220

206 թուականի ապասպամբութեան ընթացքին կը հրկիզուի մշակութային կեդրոն Xianyang Chinese: 咸阳; pinyin: Xiányáng քաղաքին թագաւորական գրադարանը։ Ապստամբութեան հետեւանքն է, Հան հարստութեան իշխանութեան տիրանալը։ Անոնց հեզ կառավարութեամբ երկիրը այդ դարաշրջանին կը դառնայ տնտեսապէս ամենազօրաւոր պետութիւնը, նաեւ սահմանները կը տարածուին Կեդրոնական Ասիայէն մինչեւ Հնդկաչին։ Այս սահմաններուն տարածման իբրեւ հետեւանք, Մետաքսի Ճամբան կը հաստատուի․ կամուրջ մը Արեւելքին եւ Արեւմուտքին միջեւ ։ Հան կայսրութեան ռազմական եւ տնտեսական կարողութիւնները այնքան կը հզօրանան, որ այսուհետեւ չինացի ժողովուրդը կը նոյնանայ Հան չինացիներու հետ։ Կը սկսի տարածուիլ Քոնֆուգիանիզմ Confucianism վարդապետութիւնը։

Այդ ժամանակ, ներկայիս Հարաւային Չինաստանի ժողովուրդները կը միանան Չինաստանին Քանտոնի Գուանգչժու նուաճումը Ք.Ա. 111 թուական)։

                                     

2.5. Պատմութիւն Երեք Կայսրութիւններ 265 - 581

Վերջին Հան կայսրի տապալումէն առաջ կեդրոնացած իշխանութիւն այլեւս գոյութիւն չունէր, ու առանձին տարածքներուն մէջ կիշխէին տարածաշրջանային իշխանները, որոնք սկիզբը կը գործէին դաշինքի մը հովանիին տակ, սակայն շատ չանցած կը սկսին պատերազմիլ իրարու դէմ։ Ի վերջոյ իրար յաջորդող վարչակարգերը, ծանօթ իբրեւ Հիւսիսային եւ Հարաւային Կայսրութիւններ, իրարու կը միանան 581 թուականին։

                                     

2.6. Պատմութիւն Սուի Հարստութիւն 581 - 618

Կը յաջողի վերականգնել Հան Կայսրութեան շրջանին փայլքը, սակայն արագ կը տկարանայ, Հարաւէն դրացիներուն հետ պատերազմներուն ընթացքին։ Անոր տիրութեան ժամանակաշրջանին է, որ կը կառուցուի Մեծ Ջրանցքը եւ Պուտհիզմը կը տարածուի պետութեան մէջ։

                                     

2.7. Պատմութիւն Դանկ եւ Սոնկ Հարստութիւններ Է. դար - ԺԲ. դարասկիզբ

Իրար յաջորդող Դանկ եւ Սոնկ հարստութիւններու ընթացքին, Չինաստանը կը ճանչնայ տնտեսութեան, արհեստագիտութեան եւ մշակութային մարզերէն ներս մեծ աճ մը։

                                     

2.8. Պատմութիւն Դանկ Հարստութիւն

Դանկ Հարստութիւնը կը վերատիրանայ Արեւմտեան Շրջաններուն եւ Մետաքսի ճամբուն։ Մայրաքաղաք Չանկանը Changan կը դառնայ համաշխարհային քաղաք մը, սակայն կը քանդուի Ան Շի ապստամբութեան An Shi Rebellion ժամանակ՝ Ը. դար։ Կայսրութիւնը բոլորովին կը քայքայուի, երբ բանակի ղեկավարները կեդրոնին չեն հնազանդիր։

                                     

2.9. Պատմութիւն Սոնկ հարստութիւն

Սոնկ հարստութիւնը վերջ կը դնէ անջատողական շարժումներուն 960 թուականին։ Կը յաջողի իշխանութեան տիրանալ եւ երկիրին մէջ խաղաղութիւնը պահել․ կը տանի մեղմ քաղաքականութիւն դրացի Khitan Liao թագաւորութեան հետ արեւելեան Ասիա։ Այս կայսրութեան շրջանին է, որ աշխարհի մէջ առաջին անգամ կը գործածուի թղթադրամը։ Նաեւ կը հիմնուի Չինաստանի առաջին մնայուն նաւատորմը, զուգահեռ աճող նաւաշինութեան եւ ծովային առեւտուրին։

Պուտիզմը, երկիրին գլխաւոր կրօններէն մէկը կը դառնայ։

Ժ. եւ ԺԱ. դարերու ընթացքին, Չինաստանի բնակչութեան թիւը կը կրկնապատկուի՝ շուրջ 100 միլիոն։ Հետեւանքն է բրինձի մշակումի տարածման եւ բերքի արտադրութեան։ Նաեւ կը զարգանան փիլիսոփայութիւնը՝ Գոնֆուքիզմ Confucianism, արուեստը, բնավայրի եւ յախճապակի արուեստը բարձր մակարդակի կը հասնի։ Սակայն պետութեան ռազմային ուժի տկարութենէն կօգտուին Մոնկոլները ու կարշաւեն։

                                     

2.10. Պատմութիւն Մոնկոլներու գերիշխանութեան ժամանակաշրջան 1271 - 1368

1271 թուականի, Մոնկոլները Չինաստանը կը գրաւեն եւ Եուան Հարստութեան իշխանութիւնը կը հաստատեն։ նախքան Մոնկոլներու ներխուժման, երկիրին բնակչութեան թիւը մօտաւորապէս 120 միլիոն կը հաշուէր, սակայն 1300 թուականներուն՝ 60 միլիոն։

1274 եւ 1281 թուականներուն, Մոնկոլներուն ղեկավարը՝ Քուպլայ Խան Kublai Khan երկուստեք կը փորձէ արշաւել Ճափոնի վրայ, սակայն չի յաջողիր, մրրիկներու պատճառաւ չինական նաւատորմը կը քայքայուի։

Մոնկոլները նկատելի բարեկարգումներ կընեն։

Մինչեւ ԺԳ. դարու վերջաւորութեան, Եւրոպա շատ քիչ բան գիտէր Չինաստանի մասին։ Այս շրջանի Չինաստանի կեանքին մասին տեղեկութիւնները, մեզի հասած են շնորհիւ մեծ ճամբորդ Մարքօ Փօլոյի յուշագրութիւններուն։

                                     

2.11. Պատմութիւն Մինկ Հարստութիւն 1368 - 1644

Հան ազգութեամբ Զհու Եուանզհանկ Zhu Yuanzhang գիւղացի մը, կը տապալէ Եուան հարստութիւնը եւ Մինկ Հարստութիւնը կը հիմնէ։ Մայրաքաղաքը Նանճինկէն՝ Փեքին կը տեղափոխուի։ Այս հարստութեան ընթացքին Չինաստան Ոսկեդար մը եւս կապրի։ Կը կառուցուի այդ ժամանակաշրջանի աշխարհի ամենահզօր նաւատորմը, զոր ծովակալ Զհենկ Հէ եօթը արկածախնդրական առաքումներու կառաջնորդէ՝ Հնդկական Ովկիանոսի կղզիներէն մինչեւ Ափրիկէի արեւելեան ափերը։ Պետութեան սահմանները կընդարձակին։ Կը զարգանան փիլիսոփայութիւնը, արուեստը եւ արհեստագիտութիւնը։

Սակայն կայսրութիւնը ենթակայ կըլլայ երկարատեւ խառնաշփոթ վիճակի, որ տնտեսապէս եւ բարոյապէս երկիրը կը տկարացնէ․ երկրին պետական խաւը տուրքերու գանձումը արգելքի տակ առնելու շարժման զօրավիգ կը կանգնի, Ճափոնի ներխուժումը Քորէա 1592–1598 եւ Մանջուներու ներխուժումը։

1644 թուականին, զանազան ապստամբ խումբերու միացեալ դաշնակցութիւն մը Փեքին մայրաքաղաքը կը գրաւէ․ ապստամբութիւնը գիւղացի Լի Զիչեն կը ղեկավարէ։ Վերջին Մինկ կայսրը անձնասպան կըլլայ։                                     

2.12. Պատմութիւն Չինկ կամ Ճինկ Հարստութիւն 1644 - 1912

Չինկ կամ Ճինկ Հարստութիւնը, Չինաստանի կայսերական վերջին հարստութիւնն է։

1618 - 1683 տարիները ներքին աղէտալի կռիւներու շրջան մը կը բոլորեն, մինչեւ Չինկ հարստութեան իշխանութեան տիրանալը։ Այս երկարատեւ արիւնահեղ կռիւները պատճառ կըլլան, որ 25 միլիոն մարդ զոհուի եւ Չինաստանի տնտեսութիւնը քայքայուի։

Չինկ հարստութեան իշխանութեան ընթացքին, Չինաստան ալ աւելի կընդարձակէ իր սահմանները։ Այս հարստութեան կայսրերէն, մէկ քանին կը հովանաւորեն ու կը պաշտպանեն գրականութիւնն ու արուեստը։ Սակայն, այս արքայական ընտանիքին վարած քաղաքականութիւնը երկիրը կը մեկուսացնէ, ուրոյն մշակոյթը աղաւաղումէ փրկելու միտումով։

Կը յաջորդեն ներքին անկայունութեան եւ միջ-քաղաքացիական կռիւներ, որոնց ընթացքին 10 միլիոնէ աւելի մարդ կը զոհուի․ Ճերմակ Ներգիւնի Ապստամբութիւն White Lotus Rebellion 1796-1804, Թայփինկի Ապստամբութիւնը Taiping Rebellion, որ կը քանդէ Հարաւային Չինաստանը 1850-1860 թուականներուն եւ Տունգանի Ապստամբութիւնը Dungan Revolt 1862-77 ։

ԺԹ. դարու կէսերուն, կայսրութիւնը Արեւմտեան կայսերապշտութեան հետ դէմ յանդիման կու գայ Աֆիոնի Կռիւներուն Opium Wars ընթացքին: Անգլիոյ 1839-1842 եւ Անգլիա-Ֆրանսական 1856-1860 ճակատին դէմ պատերազմներուն կը պարտուի եւ կը ստիպուի շարք մը զիջողական դաշինքներ կնքելու․ Հոնկ Քոնկ Hong Kong Անգլիոյ կը յանձնուի 1842-ին, օտար քաղաքացիներ իրաւունք կունենան Չինաստան հաստատուելու։ Իսկ Չին-Ճափոնական առաջին պատերազմին ընթացքին, Չինաստան Քորէայի թերակղզին կը կորսնցնէ եւ Թայուանը Ճափոնին կը փոխանցէ։

ԺԹ. դարու սկիզբներուն կայսրութեան տնտեսութիւնը, քաղաքական եւ ընկերային կեանքը մեծ նահանջ կարձանագրեն։ Կը յառաջանայ արտագաղթի մեծ ալիք մը։ 1876-79 տարիներուն Հիւսիսային Չինաստանը համաճարակ սովի կը յանձնուի․ կենթադրուի թէ 9-13 միլիոն մարդ կը մահանայ ։

Կուանկքսու կայսրը կը փորձէ կացութիւնը փրկել ներկայացնելով 1898-ին բարեկարգումներու ծրագիր մը՝ Սահմանադրական Թագաւորութիւն հաստատել, սակայն կը նուաղի կայսրուհիի դեր կատարող Cixi հարսքոյրին հակառակութեան պատճառով։ 1899-1901 թուականներուն Պոքսերներուն Ապստամբութիւնը Boxer Rebellion ալ աւելի կը տկարացնէ պետութիւնը։

Կուանկքսու Guangxu կայսրը անզաւակ ըլլալով, Cixi կայսրուհին իր մահուան անկողինէն, հրամանագիրով կապահովէ Չինկ Հարստութեան գահին շարունակութիւնը, նշանակելով գահաժառանգ Մանջու արքայական տան պատկանող Փու-յի Puyi մանուկը։ Նշանակումին յաջորդ օրը Կուանկքսու կայսրը կը մեռնի, 14 Նոյեմբեր 1908։ Երկու 2 տարեկան եւ տասը ամսու Փու-յին* կայսր կը դառնայ, Դեկտեմբեր 1908-ին եւ անոր հայրը կը վարէ փոխարքայութիւնը։ Պատմութեան մէջ կը յիշատակուի իբրեւ Չինաստանի վերջին Կայսրը։

Ի վերջոյ 1911-12 թուականներուն պայթած ապստամբութեամբ կը վերջանայ 2000 տարուան Կայսրութեան երկար ժամանակաշրջանը ։

* Փու-յի վերջին կայսրը կը մահանայ աղքատութեան մէջ, 1967 թուականին Փեքին։                                     

2.13. Պատմութիւն Հանրապետութիւն 1912 - 1949

1 Յունուար 1912 թուականին կը հիմնուի Չինաստանի Հանրապետութիւնը․ Ազգայնական Կուսակցութենէն Kuomintang Սուն Եադ-Սէն նախագահ կը յայտարարուի։ Աւելի ետք, նախագահութիւնը կը յանձնուի Եուան Շիգայի, նախկին զօրավար․ ան 1915 թուականին ինքզինք կայսր կը յայտարարէ։ Սակայն, գալով դէմ յանդիման ժողովուրդի դատապարտութեան եւ իր հովանաւորած Պէյեանկ Բանակին Beiyang Army հետ, կը ստիպուի հրաժարիլ եւ Հանրապետութիւնը վերահաստատել։

Միաժամանակ, զանազան շրջաններու կառավարիչները, ժողովուրդին ծանր տուրքեր կը պարտադրեն իրենց հաշւոյն․ անոնք ունին անձնական բանակ եւ իւրաքանչիւրը կը փորձէ ընդարձակել իր շրջանը, տեղական բախումներ յյառաջացնելով։ Այս անկարգ վիճակին վերջ կը դնէ 1927 թուականին Ազգայնական Կուսակցութիւնը Չեանկ Քայ-Շէկի Chiang Kai-shek ղեկավարութեամբ։ Երկիրը կը միացնէ, մայրաքաղաքը Նանճինկ կը փոխադրէ։ Կը փորձէ ծրագիրի մը նախագիծով ստեղծել արդի ժողովրդավարական պետութիւն մը, բայց երկիրի քաղաքական պառակտումը չի ներեր այս զարգացման․ նաեւ կը շարունակուին Ազգայնականներու եւ Համայնավարներու միջեւ կռիւները, որոնք քաղաքացիական պատերազմի կը մղեն երկիրը։

Համայնավարական ուժերը, 1934-1935 թուականներուն խոյս տալու համար ազգայնական ուժերէն, կը քալեն Long March երկիրին տարածքին Հարաւ Արեւելքէն դէպի Հիւսիս տալով տասնեակ հազարներով զոհեր։ Մաօ Ցեթունկ համայնավար կուսակցութեան ղեկավարը կը դառնայ։

Չին-Ճափոնական երկրորդ պատերազմին ընթացքին 1937-1945, այս երկու կուսակցութիւնները ժամանակաւոր կը գործակցին։ Ճափոնական ուժերը վայրագութիւններ կը գործեն անզէն չին ժողովուրդին վրայ․ միայն մայրաքաղաք Նանճինկին մէջ 40.000 - 300.000 չինացիներ ջարդի կենթարկեն։ Ընդհանուրին մօտաւորապէս 20 միլիոն անզէն մարդ կը մահանայ։

Բ․ Համաշխարհային Պատերազմէն ետք, Չինաստանի Հանրապետութիւնը Թայուան Միացեալ Թագաւորութեան, Ամերիկայի Միացեալ Նահանգներու, Խորհրդային Միութեան հետ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան հիմնադրութեան արձանագրութիւններուն մէջ կը վերագրուին իբրեւ Դաշնակից "Մեծ Չորս" ը։

Բ․ Համաշխարհային Պատերազմէն ետք, Չինաստանը կրնայ ըլլալ յաղթողներէն, սակայն երկիրը աւերուած է, տնտեսութիւնը՝ քայքայուած։ Քաղաքացիկան կռիւը համայնավարներուն եւ ազգայնականներուն միջեւ կը վերսկսի։

                                     

2.14. Պատմութիւն Ժողովրդավար Հանրապետութիւն 1949 - այսօր

1949 թուականին, Քաղաքացիական կռիւը կը վերջանայ։ Համայնավարները կը տիրեն երկիրին մեծ մասին։ Ազգայնականները կը նահանջեն եւ կը կեդրոնանան Թայուան* եւ շուրջի կղզիներուն։ Հոն կը հաստատեն Չինաստանի Հանրապետութիւնը։

 • Թայուան ․ կղզի Չինաստանի Հարաւ-Արեւելքը

Միաժամանակ, 21 Սեպտեմբեր 1949-ին, Համայնավար կուսակցութեան նախագահ Մաօ Ցեթունկ, կը յայտարարէ Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետութեան ստեղծումը։ Կը յաջորդէ փառաշուք տօնակատարութիւն Tiananmen հրապարակին վրայ 1 Հոկտեմբերին։ Այդ օրը կը յայտարարուի երկիրին Առաջին Ազգային Օրը։ 1950 թուականին, իսկ Թիպէթը բռնի ուժով Չինաստանին կը միացուի։

Թայուան կամ՝ Չինաստանի Հանրապետութիւն

Չինաստանի Հանրապետութիւն, յաճախ կօգտագործուի Թայուան անուանումը, որովհետեւ կը գտնուի համանուն կղզիին վրայ։ Մասամբ ճանչցուած պետութիւն է՝ Չինաստանի Հարաւ Արեւելքը, Արեւելեան Ասիոյ մէջ։ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան անդամ կը մնայ մինչեւ 1971։

Չինաստանի ցամաքամասին մէջ, Համայնավար իշխանութիւնը հողային բարեկարգումներով գիւղացիներուն եւ շինականներուն մօտ կամրացնէ իր ժողովրդականութիւնը 1-2 միլիոն հողատէրեր մահապատիժի կենթարկուին։

1950 թուականին բնակչութեան թիւը 550 միլիոն էր՝ 1974 թուականին 900 միլիոնի կը հասնի։

Չինաստան կը զարգացնէ ճարտարարուեստական ազատ ուրոյն դրութիւն մը եւ իր կորիզային զէնքերը։ Սակայն, 1958-1961 թուականներու "Մեծ ոստում մը դէպի յառաջ" Great Leap Forward նշանաբանով տեսլապաշտական բարեկարգումներու հսկայ ծրագիրին հետեւանքը կըլլայ՝ 15-35 միլիոն զոհերու, մեծամասնութիւնը սովի պատճառով ։ Մաօ Ցեթունկը կը կորսնցնէ ղեկավարութիւնն ու իր հեղինակութիւնը։

1966 թուականին, Մաօ յենելով երկիրին երիտասարդութեան վրայ, իշխանութեան կը վերադառնայ եւ կարձակէ Մշակութային Յեղափոխութիւնը․ կը յաջորդէ տասը տարիներու քաոսային, քաղաքական հակաապստամբութեան եւ ընկերային յեղաշրջման շրջան մը։ Վերջ կը գտնէ անոր մահով։

1971 թուականին, Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան մէջ, Չինաստանի Ժողովրդավարական Հանրապետութիւնը կը փոխարնէ Չինաստանի Հանրապետութեան ծանօթ նաեւ իբրեւ Թայուան։ Այնուհետեւ, կազմակերպութեան Ապահովութեան Խորհուրդին մէջ Մնայուն Անդամ է։

Մաոյի մահէն ետք, պետութեան ղեկավար կը դառնայ Տենկ Քսիաոփինկ Deng Xiaoping ․ ան համայնավար կուսակցութեան բարեկարգողներու հոսանքին կը պատկանի։ Անոր օրով, իշխանութեան հակակշիռը անձերու անհատական կեանքին վրայ կը նուազի եւ տնտեսական կարեւոր բարեկարգումներ կը հաստատուին․ երկիրը կանցնի խառն տնտեսութեան։

Կը ձերբակալուին բազմաթիւ պատասխանատուներ Մշակութային Յեղափոխութեան շրջանէն, որոնց մէջ նաեւ Մաօ Ցեթունի այրին եւ անոր ընկերակիցները, ծանօթ իբրեւ՝ Չորսերու Վոհմակը։

4 Դեկտեմբեր 1982-ին, Չինաստան կիւրացնէ ներկայ Սահմանադրութիւնը։ 1989, Tiananmen հրապարակին վրայ ուսանողներու հաւաք-բողոքը բռնիօրէն կը կասեցուի․ Արեւմուտքի երկիրներէն բողոքներու եւ պատժամիջոցներու ալիք մը կը յառաջանայ։

Այնուհետեւ, իրարայաջորդ ղեկավարներն ու կառավարութիւնները, յաջորդաբար մեղմ եւ ապակեդրոն քաղաքականութիւն մը կը վարեն։ Չինաստան կը զարգանայ, կը բացուի դուրսի աշխարհին, ներքին հասարակական եւ ընկերային կեանքը կը բարեկարգուի, հազարներով օտար ընկերութիւններ երկիրին մէջ կը հաստատուին ու պետութիւնը կը դառնայ աշխարհի ամենարդիւնաբեր երկիրներէն մէկը։

                                     

3. Աշխարհագրութիւն

Բուն արձանագրութիւն՝

Չինաստան ամենաընդարձակ երկիրներէն է։ Եթէ հաշուի առնենք միայն ցամաքի բաժինը առանց գետերու եւ լիճերու, մեծութեամբ աշխարհի երկրորդ երկիրն է, Ռուսիայէն ետք։ Տարածութիւնն է 9.596.960 քմ. քառակուսի։

                                     

3.1. Աշխարհագրութիւն Սահմանակից երկիրներ

Թիւով 14 սահմանակից երկիրներն են․

 • Հիւսիսէն՝ Ռուսիա եւ Մոնկոլիա,
 • Հիւսիս-Արեւմուտքէն՝ Խըրխըզիստան եւ Ղազախստան,
 • Արեւմուտքէն կարգով դէպի Հիւսիս՝ Ազատ Քաշմիր եւ Ժամու Հնդկաստանի վարչական հովանաւորութեան տակ ու Կիլկիդ-Պալտիստան Gilgit-Baltistan Փաքիստան վարչական հովանաւորութեան տակ, Աֆղանիստան, եւ Տաճիկիստան,
 • Հարաւ-Արեւմուտքէն՝ Պուրմա Միանմար/Myanmar,
 • Հիւսիս եւ Հիւսիս-Արեւելքէն՝ Հիւսիսային Քորէա․
 • Հարաւէն՝ Վիէթնամ եւ Լաոս,
 • Արեւմուտք եւ Հարաւ-Արեւմուտքէն՝ Նեփալ, Հնդկաստան, Պութան եւ Arunachal Pradesh Հնդկաստանի վարչական հովանաւորութեան տակ,
 • Ծովային սահմաններ․ Հարաւային Քորէա, Ճափոն, Թայուան եւ Ֆիլիփին.
 • Հիւսիս-Արեւելքէն՝ Ռուսիա,
                                     

3.2. Աշխարհագրութիւն Կլիմայ

Չինաստանի Կլիման կը յատկանշուի իրարայաջորդ չոր եղանակներով եւ խոնաւ մուսոններով monsoons Հնդկական ովկիանոսէն եկող վեցամսեայ հովեր ինչ որ կը յառաջացնէ ջերմաստիճանի մեծ վերիվայրումներ ամառուան եւ ձմեռուան միջեւ։ երկիրին մեծ տարածքին եւ բարդոյթ տեղագրութեան պատճառով, կլիման շրջանէ շրջան կը տարբերի։

                                     

3.3. Աշխարհագրութիւն Տեղագրութիւն

Չինաստանի ընդարձակ հողատարածքը կը յատկանշուի բնանկարի այլազանութեամբ։ Հոն կը գտնուին աշխարհի ամենաբարձր լեռնաշղթաներն Հիմալայեան եւ լեռները Էվերեսթը, 8․848 մեթր։ Անոնք երկրին տարածքին 70% կը գրաւեն։

 • Հարաւը կը գերիշխեն ձորակներով տարածքներ․ բլուրներ եւ ցած լեռնաշղթաներ․ կլիման արեւադարձային է․
 • Հիւսիսը՝ Ներքին Մոնկոլիա, կլիման կիսանապատային է․ Կոպի անապատ։
 • Հարաւը՝ աշխարհի ամենաբարձ լեռնադաշտը, Թիպէթի բարձրաւանդակը, բարձր բլրաւոր սարահարթերով 4000-5000 մ․ եւ լեռնաշղթաներով 6000-7000 մ․։
 • Արեւմուտքը՝ անջրդի Դաքլամաքան անապատը եւ Ալաշան սարահարթը․
 • Արեւելքը կը գտնուին խիտ բնակչութեամբ մեծ դաշտագետինները․

Ամենամեծ լիճը Քինկհայն է։ Գլխաւոր գետերը կը հոսին Արեւմուտքէն դէպի Արեւելք ուղղութեամբ. Եանկծի Ճիանկ =երկար գետը, Yangzi Jiang կամ Chang Jiang, Ասիոյ ամենամեծ/երկար գետը, Դեղին Գետը՝ կեդր․ Չինաստանէն դէպի Արեւելք, Ամուռ գետը կը փխի Ռուսիոյ Հարաւ Արեւելքէն։ Արեւելքին մէջ, գետային ցանցը խիտ է եւ ճիւղաւորուած։ Կան նաեւ գետեր, որոնք կը հոսին դէպի Հարաւ, ինչպէս՝ Մեքոնկ Mékong, Պրահմափուդրա Brahmapoutre ։ Գետերուն մեծամասնութիւնը կը թափի Չինաստանի Հարաւի եւ արեւելեան ծովերը։ Անոնցմէ շատերուն ափին կը կառուցուին ջրելեկտրական կայաններ, գոհացնելու համար բնակչութեան, երկրին ճարտարարուեստին եւ հողագործութեան պահանջները։ Չինաստանի բերրի հողերուն մեծ մասը կը գտնուի Եանկծի Ճիանկ եւ Դեղին Գետին շուրջը․ հոն, ուր զարգացած են գլխաւոր քաղաքակրթութիւնները։

Չինաստան հարուստ է հանքերով, ինչպէս՝ հանքածուխ, պղինձ, երկաթ, նաւթ, անագ, պոքսիթ, սնդիկ, քարաղ եւ այլն։ Վերջին շրջանին, սկսած են խորապէս ուսումնասիրուիլ եւ օգտագործուիլ երկրին հարստութիւնները, տնտեսութեան բուռն զարգացման պահանջին տակ։

Անտառները երկիրին տարածքին 8% կը կազմեն։ Մեծ մասը կը գտնուի Հիւսիս-Արեւելքը։ Առատ եւ բազմատեսակ է արեւադարձային շրջաններու կենդանական աշխարհը։

                                     

3.4. Աշխարհագրութիւն Կենսաբազմազանութիւն

Չինաստան իր կենսաբազմազանութեամբ աշխարհի 17 երկիրներէն մէկն է եւ բնապահպանման գլխաւոր տարածքներէն երկուքը իր սահմաններուն մէջն են՝ Փալէարդիք Palearctic եւ Indomalaya ։ Իր կենսաբազմազանութեամբ՝ 34 687 անասուններու եւ բոյսերու տեսակներ, կը հանդիսանայ աշխարհի երրորդ երկիրը․ Պրազիլէն եւ Քոլոմպիայէն ետք։

Չինաստանի մէջ կապրին հետեւեալ տեսակներէն առնուազն՝ 551 ստնաւոր անասուններ, 1․221 թռչուն, 424 սողուն եւ 333 երկակենցաղ։ Նաեւ հարուստ է վայրի կեանքը։ Սակայն 840 անասուններ անհետացումի վտանգի տակ են։ Այժմ վայրի կեանքը 2005 թուականի օրէնքով կը պահպանուի․ 2․349 բնապահպանուած շրջանները երկիրին տարածքին 15% կը գրաւեն։

11 Յունիս 1992-ին կը ստորագրէ Ռիօ տէ Ժանէյրոյի Կենսաբազմազանութեան Պայմանագիրը եւ մաս կը կազմէ անոր 5 Յունուար 1993-էն։

Չինաստան կը դիմագրաւէ կենսոլորտի վատթարացում եւ ապականում, ճարտարարուեստի արագ ու անկանոն զարգացման, նաեւ ջուրի անսարձակ գործածման պատճառով․ ճարտարարուեստի եւ հողագործութեան հետեւանքներէն՝ գետերուն ջուրերուն 40% ապականած է։

                                     

4. Տնտեսութիւն

Չինաստան աշխարհի ամենածաւալուն տնետեսութիւնը ունեցած է վերջին երկու հազարամեակներուն ընթացքին, իր վերիվայրումներով։ Մինչեւ ԺԸ. դար ճարտարարուեստի յեղափոխութիւն, Չինաստանի կեանքին մակարդակը աշխարհին ամենաբարձրն է։

                                     

4.1. Տնտեսութիւն Տնտեսական Պատմութիւն

Չինաստան, առաջին երկիրն է որ թղթադրամ գործածած է։ Վաղ ժամանակներէն ունեցած է միջազգային տնտեսական կապեր։

Համառօտ՝

 • Մինկ Հարստութեան ժամանակաշրջանին, Զհենկ Հէ ծովակալին առաջնորդած նաւատորմը կը զօրացնէ արդէն գոյութիւն ունեցող "համեմներու ճամբուն" կապերը, Հնդկաստանի, Ափրիկէի արեւելեան ափերուն, Հնդկաչինի եւ նոյնիսկ կենթադրուի Աւստրալիոյ եւ Ամերիկայի ցամաքամասին հետ։
 • Չինկ կամ Ճինկ Հարստութեան շրջանին, արեւմտեան գաղթաբնակներուն գալով, տնտեսութիւնը աճ կարձանագրէ։ ԺԹ. դարուն, Չինաստանի տնտեսութիւնը կը յենի կը շահագործուի գաղթաբնակներու աֆիոնի առեւտուրին․ հետեւանքը կըլլայ տնտեսական եւ քաղաքական խառնակութիւն։
 • Մաօ Ցեթունկի ղեկավարման տարիները համանուն են կիսաինքնաբաւ տնտեսութեան․ բացառութիւն են յարաբերութիւնները քանի մը համայնավար վարչակառքի երկիրներուն հետ։
 • Եուան Հարստութիւնը կարդիականացնէ Չինաստանի տնտեսութիւնը․ կը կառուցէ ու կը կազմակերպէ ճամբաներու եւ գործօն հանգրուան-կայաններու ցանց մը։
                                     

4.2. Տնտեսութիւն Տնտեսութեան ազատականացում

Տնտեսական բարեկարգումներու նախասկիզբէն, 1978, Չինաստան բազմապիսի տնտեսութիւնը որդեգրելով, աշխարհի առեւտուրի գլխաւոր դերակատարներէն կը դառնայ․ մրցակցական ճարտարարուեստ, առեւտուր, արհեստագիտութիւն, հանքագործութիւն, պողպատ, հիւսուածոյ, փոխադրակառք, "կանաչ" կենսուժ, ելեկտրոնաբանութիւն, անթել հաղորդակցութիւն, անշարժ կալուածք, ել-առեւտուր, զբօսաշրջիկութիւն, դրամավարութիւն։

Հակառակ անոր, թէ կը կառավարուի համայնավար կուսակցութեան կողմէ, ժամանակակից Չինաստան գլխաւոր օրինակն է պետական դրամատիրութեան․ կը յատկանշուի որդեգրած անձնական գոյքի սեփականութեամբ։

Վերջին 40 տարիներուն ընթացքին տնտեսական բոլոր ոլորտներուն սրընթաց զարգացումը, կը յառաջացնէ եւ այժմ զգալի է, եկամուտի անհաւասարութիւնը։ Չինաստանի միջին դասակարգը թիւով, աշխարհի առաջին դիրքը կը գրաւէ մօտաւորապէս 400 միլիոն, 2018-ին։

                                     

4.3. Տնտեսութիւն Գիւղատնտեսութիւն

Տնտեսութեան ազատականացման սկզբնական տարիներէն, գիւղատնտեսութեան հաւաքականացումի դրութիւնը անգործածելի կը դառնայ եւ մշակելի տարածքներ կը սեփականացուին ու կը հիմնուին Յատուկ Տնտեսական Գօտիներ SEZs։ Կառավարական անատակ գործատուներ կը վերարժեւորուին եւ անշահաբերները կը փակուին, զանգուածային անգործութիւն յառաջացնելով։ Սակայն, ըստ Համագործակցութեան եւ Զարգացման Կազմակերպութեան, գիւղատնտեսութիւնը Չինաստանի ներքին արտադրանքի 15% կը կազմէ եւ կապահովէ գործերուն 40%։

Գիւղատնտեսութեան գլխաւոր ճիւղը երկրագործութիւնն է։ Չինացիները վաղեմի ժամանակներէն յայտնի են իբրեւ հմուտ երկրագործներ։ Կը մշակեն բրինձ, թէյ, ցորեն, եգիպտացորեն, բամպակ, գետնախնձոր, գետնանուշ, կորեկ, գարի, ձիթապտուղ, սոյա, ծխախոտ, մշակաբոյսերու սերմ։ Նաեւ կարեւոր դեր կը խաղայ անասնաբուծութիւնը։

Չինաստանը թէյի հայրենիքն է. անիկա կը տարածուի Դանկ Հարստութեան ժամանակաշրջանին եւ Հիւսիսային շրջաններու բարբառով կը կոչուի չայ, իսկ Հարաւի բարբառով՝ թէյ ։

                                     

5.1. Ժողովրդագրութիւն Լեզու

Թէեւ Չինաստանի մէջ կապրին ըստ պաշտօնական աղբիւրներու 56 ազգութիւններու փոքրամասնութիւններ, ՉԺՀ պետական լեզուն չինարէնն է։ Չին լեզուն կը պատկանի Չին-թիպեթական լեզուական ընտանիքին։ Չինարէն կը խօսին աշխարհին մէջ 1.5 երկիլիոն մարդ։ Չինարէնը պետական լեզու է՝ Սինկափուրի, Հնդկաչինի, Մալեզիոյ մէջ։ Ըստ աշխարհի լեզուներու դասակարգման՝ չինարէնը իբրեւ գործածուող/խօսուող լեզու առաջին դիրքը կը գրաւէ։

Նաեւ կը խօսուին չինարէնէն տարբերող 7 հիմնական բարբառներ, որոնք կը գրուին մեհենագիրերով հերոգլիֆային գիր։ Անոնք փոքրիկ պատկերներ են, որոնցմով կը նշանակուին վանկերն ու բառերը։ Մեհենագիրերու թիւը 50 հազարի կը հասնի, սակայն կօգտագործուի 7 հազարը։

                                     

5.2. Ժողովրդագրութիւն Կրօն

Չինաստան բազմակրօն երկիր մըն է։ Բացի հիմնական երեք կրօններէն՝ պուտիզմ, իսլամ եւ քրիստոնէութիւն, Չինաստանի մէջ տարածուած է նաեւ իւրայատուկ աւանդական կրօնական վարդապետութիւն մը՝ Դաոսիզմը taoïsme ։ Նաեւ, քանի մը ազգային փոքրամասնութիւններու մօտ, կենթադրուի, թէ կը պահպանուին նախնադարեան պարզ պաշտամունքի տարրեր, ինչպէս նաեւ բազմաստուածութիւնը։

Աւանդական չինական կրօնին եւ փիլիսոփայութեան մէջ կը միահիւսուին Քոնֆուքիսմը, Դաոսիզմն ու Պուտիզմը։ "Մշակութային յեղափոխութեան" 1965-1976 տարիներուն կրօնը արգիլուած էր։ Արգելքը մասնակի վերցուած է 90-ական թուականներուն։

Իսլամներու թիւը Չինաստանի մէջ ոչ պաշտօնական տուեալներով 18-23 միլիոն է, քրիստոնեաներունը՝ շուրջ 10-15 միլիոն։

                                     

5.3. Ժողովրդագրութիւն Բնակչութիւն

Չինաստան բազմազգ պետութիւն է՝ 1 435.965.165 երկիլիոն բնակչութեամբ Միացեալ Ազգերու Կազմակերպութեան Նոյեմբեր 2019-ի տուեալներ։ Չինաստան պաշտօնապէս կը ճանչնայ 56 յայտնի ազգային փոքրամասնութիւններ․ անոնց ամբողջութիւնը Չինաստանը Zhonghua Minzu կը կազմեն չին ժողովուրդը կազմաւորուած/միաւորուած է Հան կայսրութեան ժամանակաշրջանին մէջ։ Հան չինացիները բնակչութեան 91.51% կը կազմեն աշխարհի ամենամեծ ազգութիւնը։ Մնացեալ փոքրամասնութիւնները բնակչութեան 8.49% կը կազմեն․ ույղուրներ, մանջուրներ, մոնկոլներ, թիպեթցիներ եւ այլ, 2010-ի մարդահամար։ Նաեւ շուրջ 600.000 արտերկրացիներ կը բնակին․ անոնց մէջ մեծամասնութիւն են՝ Հարաւային քորէացիները, ամերիկացիները Ա․Մ․Ն․ եւ ճափոնցիները։

Բնակչութեան թիւով մեծագոյն քաղաքներն են Շանկհայը, Փեքինը, Տիանցզինը, Շենիանը, Եուհանը, Քուանչժոուն Քանտոն, Չունցինը եւ այլն։

                                     

5.4. Ժողովրդագրութիւն Քաղաքայնացնում

Վերջին տասնամեակներուն Չինաստան նշանակալից կերպով կը քաղաքայնացուի։ 1980 թուականէն մինչեւ 2016 թուական, երկիրին քաղաքային բնակչութեան թիւը 20% աճ մը կարձանագրէ։ Կը գնահատուի, թէ մինչեւ 2030 թուական Չինաստանի քաղաքային բնակչութիւնը երկիրին 1/8-կը կազմէ։ Ըստ 2012 թուականի տուեալներուն, Չինաստանի մէջ կաշխատին 262 միլիոնէ աւելի գաղթած գործաւորներ․ մեծամասնութիւնը ռամիկ գաղթականներ, որոնք քաղաքներուն մէջ գործ կը փնտռեն։

Չինաստանի 160 քաղաքներ 1 միլիոնէ աւելի բնակչութիւն ունին, անոնց մէջ են 7 գերքաղաքները՝ իւրաքանչիւրը 10 միլիոնէ աւելի բնակչութեամբ․ պարտաւորիչ եւ ձրի հռչակած է։

2010 թուականին, բնակչութեան 94% 15 տարեկանէն վեր արդէն գրագէտ է։ 1949 թուականին՝ միայն 20% գրագէտ էր։

                                     

5.5. Ժողովրդագրութիւն Հայերը Չինաստանի Մէջ

Չինաստանի մէջ վաճառական հայերը կը յիշատակուին Ք.Ա. Առաջին դարէն. անոնք մետաքսի, գինիի եւ այլ ապրանքներու վաճառականներ էին։ Հայկական փոքր գաղութներ հիմնուած են մոնկոլական առաջին արշաւանքներէն ԺԳ. դարու սկիզբ ետք, երբ Հայաստանէն գերի բռնուած հայերուն մէկ մասը բնակեցուած է Չինաստանի Հիւսիսային շրջաններուն մէջ։ Այնուհետեւ հայերը կը թափանցեն երկիրին խորերը, կը բնակին ծովափնեայ քաղաքներուն մէջ, յատկապէս՝ Քանտոնի մէջ այժմ՝ Քուանչժոու, ԺԸ-րդ դարուն հայկական առեւտրական տուներ եղած են Շանկհայի մէջ։ Ամենահայաշատ քաղաքը Խարբինն էր, ուր համայնքը ունէր եկեղեցի մը։ Չինարէնի ուսուցիչ քանտոնաբնակ Յովհաննէս Ղազարեան անգլերէնէն չինարէնի թարգմանած է Աստուածաշունչը։ Ներկայիս՝ Չինաստանի մէջ կը բնակի ընդամէնը 160 հայ։

                                     

6. Մշակոյթը

Վաղեմի ժամանակներէն, Չինական Մշակոյթը ազդուած է Քոնֆուքիզմէն Confucianism ։

Կայսրութեան դարաշրջանները կը յատկանշուին հեղինակաւոր կայսերական քննութիւններէն հասարակ անձեր առիթը կունենային պետական պաշտօններու արժանանալ յատուկ քննութիւներ տալով․ ծագումը՝ Հան Հարստութեան շրջան։ Այս քննութիւններուն ընթացքին գրականութեան վրայ տրուած կարեւորութիւնը կարտայայտէ ընդհանուրին բաղձանքը՝ Չինաստանի մշակոյթի նրբութեան, կատարելութեան գաղափարին, այսինքն հաւատքին, թէ գեղագրութիւնը, բանաստեղծութիւնը եւ նկարչութիւնը արուեստի բարձր յատկանիշներն են, աւելի կարեւոր քան՝ պարը կամ թատերախաղը։ Չինաստանի մշակոյթը մշտական դեր կը խաղայ երկիրին պատմութեան եւ ներքին ազգային բարոյական կազմաւորման հեռանկարին մէջ։

Չինաստանի մէջ է, ուր կատարուած են շարք մը գիւտեր ու յայտնագործութիւններ՝ բնական մետաքսը, վառօդը, կողմնացոյցը, մեքենական ժամացոյցը, թուղթը, ակնոցը, հրավառութիւնը զբօսնելու, զուարճանալու համար, գունաւոր տպագրութիւնը եւ այլն։ Հոս ստեղծուած են համաշխարհային նշանակութեան փիլիսոփայական ուղղութիւններ ինչպէս՝ Քոնֆուքիզմը, Դաոիզմը։

Չինաստանի ազգայնականութեան ծագման եւ Մշակութային Յեղափոխութեան վերջաւորութեան, չինական աւանդական տարբեր կերպեր վերազարթնում կապրին՝ արուեստ, գրականութիւն, երաժշտութիւն, շարժանկար, կերպարուեստ եւ ճարտարապետութիւն, նոյնպէս՝ ժողովրդային եւ այլազան արեւստը ազգային եւ համաշխարհային կայծի կը վերածուին։

Հոգեւոր մշակոյթի աւանդութիւնները՝ ինքնատիպ չինական թատրոնը, գեղանկարչութիւնը, երաժշտութիւնը, ուշուի մարմնամարզութիւնը, լուսնային օրացոյցը եւ այլն, կը պահպանուին մինչեւ մեր օրերը։

Չինական Ցին Շի Հուանդի կայսրի հրամանով կայսրութեան Հիւսիս արեւմտեան սահմանները յարձակումներէն պաշտպանելու համար կը կառուցուի հոծ պատ՝ Չինական մեծ պարիսպը, որ միակ ձեռակերտ կառոյցն է, որ կարելի է պարզ աչքով տիեզերքէն տեսնել։ 2007 թուականին Չինական մեծ պարիսպը կը ներառնուի աշխարհի նոր 7 հրաշալիքներու ցանկին մէջ։

Մինկ Հարստութեան ժամանակաշրջանին, 1406-1420 թուականներուն, կայսր Եոնք Լէ երկու հսկայ շինութիւններ կառուցել կու տայ, որոնք այժմ ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային Ժառանգութեան Ցանկին մաս կը կազմեն․-

 • Արգիլուած Քաղաքը The Forbidden City ․ պալատական շինութիւններու հսկայ համալիր մը․ կը ներառնէ 980 շէնքեր 180 արտավար հողատարածքին մէջ։ 1420 թուականէն մինչեւ 1912 թուական՝ կայսրերուն արքունիքը, կայսրութեան վարչական կեդրոնը։
 • Երկինքի եւ երկիրին Տաճարը Temple of Heaven, որ ԺԶ-րդ դարուն կընդարձակուի եւ Երկինքի Տաճար կանուանուի։
 • 1998 թուականի Դեկտեմբերէն ԵՈՒՆԵՍՔՕ-ի Համաշխարհային Ժառանգութեան Ցանկին մաս կը կազմէ նաեւ՝ Ամառնային Պալատը Summer Palace ․ առաջին շինութիւնը՝ 1150 թուականին, երբ մայրաքաղաքը Փեքինկ կը փոխադրուի: Լիճերու, պարտէզներու եւ արքունիքներու համալիր մը, կառուցուած 2․9 ք․քլմ․ տարածքի մը մէջ․ 3/4 ջուր է։

Չինաստան նաեւ փիլիսոփայական միտքի զարգացման, արեւելեան բժշկութեան հայրենիքն է։ Ինքնատիպ ու գեղեցիկ են չինական քաղաքները։ Յատկանշական են ու աչքի կը զարնեն իրենց կոկիկութեամբ ու մաքրութեամբ՝ ուղիղ փողոցները, ազգային ճարտարապետութեան հին ու նոր կոթողներով ներդաշնակութիւնը, ընդարձակ կանաչ պուրակներն ու ծաղկանոցները։ Մայրաքաղաք Փեքինը բառացի՝ Հիւսիսային մայրաքաղաք աշխարհի հնագոյն քաղաքներէն է. կը յիշատակուի Ք.Ա. 2-րդ հազարամեակէն։ Փեքինի կեդրոնին մէջ կը գտնուի "Ներսին քաղաքը" ՝ բազմաթիւ պալատներով, պուրակներով, լիճերով, իսկ միջնադարեան պարիսպներով շրջափակուած արուարձանները կը կազմեն "Դուրսին քաղաքը" ։ Մեծ քաղաքները չինական զարգացման շրջանի ազատ տնտեսական գօտիներու անբաժան մասեր են։

                                     

6.1. Մշակոյթը Գրականութիւն

Չինական Գրականութիւնը յենուած է Ք.Ա. Ժոու թագաւորութեան ընթացքին զարգացած գրականութեան վրայ։ Չինական դասական գրականութեան բնագիրներուն մէջի մտապատկերները, նիւթերու եւ մտածումներու երկար շարք մը կը ներկայացնեն․ օրացոյց, ռազմական, աստղագիտութիւն, բուսաբանութիւն, աշխարհագրութիւն եւ շատ ուրիշ։ Օրինակ՝ Չինաստանի Քոնֆուքիզմի հեղինակաւոր Չորս Գիրքերը եւ Հինգ Դասականները գրուած են Ք.Ա. 300 թուականին։

                                     

6.2. Մշակոյթը Մարմնակրթութիւն

Չինաստանը աշխարհի մարմնակրթութեան ամենահին մշակոյթներէն է։ Փաստուած իրողութիւն թէ աղեղնաձգութիւնը archery shèjiàn կը կիրարկուէր Ժոու Հարստութեան ժամանակաշրջանէն։ Նոյնպէս Սուսերամարտութիւնը եւ Քուճուն ներկայ ոտնագնդակին մօտեցող խաղ։

Չինաստանը վերջին տարիներուն աշխարհի մարմնակրթանքի գլխաւոր վայրերէն է։ Հոն կատարուած են եւ կամ պիտի կատարուին մարմնակրթութեան համաշխարհային խաղեր, օրինակ՝ 2008 թուականին ամառուան Ողիմպիական Խաղերը, 2015-ին Մարմնակրթութեան Համաշխարհային Ախոյեանութեան խաղերը, 2019-ին Կողովագնդակի Համաշխարհային Ախոյեանութեան վերջին փուլի խաղերը եւ 2022 թուականին կայանալիք Ձմեռուան Ողիմպիական Խաղերը։ Կօ ռազմական վերացական խաղը սեղանի խաղ որ կը խաղցուի 2 հոգիով, հնարուած է մեզմէ 2.500 տարի առաջ։

Տարածուած է նաեւ Մարմնական կարողութեան մարմնամարզումը․ Քիկոնկ qigong եւ Դայի ջի ջուան tai chi chuan ։ Նաեւ՝ ուշուի մարմնամարզութիւնը։

                                     

6.3. Մշակոյթը Խոհանոց

Չինական խոհանոցը իւրայատուկ է իր պատրաստութեամբ, եփելու ձեւերով, համեմներով գործածուած նիւթերով։ Անիկա ազդուած է երկիրին ութը գլխաւոր խոհանոցներէն․ Սիչուան Sichuan, Քնադոնի Cantonese, Ճիանկսու Jiangsu, Շանտոնկ Shandong, Ֆուճիյան Fujian, Յունան Hunan, Անհուի Anhui եւ Զհեճիանկ Zhejiang ։ Բրինձը անպակաս է սեղանէն։

                                     

6.4. Մշակոյթը Տօներ

 • Ուսուցիչի Օր 10 Սեպտեմբեր
 • Կանանց Միջազգային Օր 8 Մարտ
 • Չինական Նոր Տարի շարժական տօն․ Յունուար ամսուն կէսերէն - Փետրուարի կէսերուն, որովհետեւ կապուած է Յունուարին առաջին լուսնկային օրուան հետ
 • Գարնան Տօն Նոր Տարի՝ ըստ լուսնային օրացոյցի
 • Նոր Տարի 1 Յունուար
 • Չինաստանի Ազգային-Ազատագրական Բանակի Ստեղծման Օր 1 Օգոստոս
 • ՉԺՀ Ազգային Տօն 1 Հոկտեմբեր։
 • Երեխաներու Պաշտպանութեան Միջազգային Օր 1 Յունիս
 • Աշխատաւորներու Միջազգային Համերաշխութեան Օր 1 Մայիս
 • Չինաստանի Երիտասարդութեան Օր 4 Մայիս
                                     

7. Արտաքին Յղումներ

 • Կրօններ ֆր.
 • Թայուան կամ՝ Չինաստանի Հանրապետութիւն անգլերէն
 • Մանջու ժողովուրդը անգլերէն
 • Տենկ Քսիաոփինկ անգլերէն
 • Չին կայսրին դամբանը անգլերէն
 • Քոնֆուգիանիզմ անգլերէն
 • Մաօ Ցեթունկ անգլերէն
 • Փույի, Չինաստանի վերջին կայսրը անգլերէն
 • Tiananmen հրապարակի ցոյցեր անգլերէն
 • Tiananmen հրապարակի ուսանողներու բողոքի բռնի կասեցում անգլերէն
 • Սու ԵադՍեն անգլերէն
 • Չինաստանի և Հոնգ Կոնգի հայ համայնքի կայքը