Back

ⓘ Ուղղաձեւ քառանիստ
Ուղղաձեւ քառանիստ
                                     

ⓘ Ուղղաձեւ քառանիստ

  • իւրաքանչիւր գագաթին կից կայ երեք նիստ
  • ուղղաձեւ քառանիստը կրնայ բաժնուիլ չորս ուղղաձեւ քառանիստներու
  • գագաթին կից երեք հարթ անկիւններու գումարը 180º է։
  • ուղղաձեւ քառանիստին հնարաւոր է ներգծել խորանարդ երկու տարբեր ձեւերով
                                     

1. Բնորոշ Բանաձեւեր

Կողի a {\displaystyle a} մեծութեան պարագային՝

  • մակերեւոյթի մակերեսը՝ A = 3 a 2 {\displaystyle A={\sqrt {3}}a^{2}}
  • բարձրութիւնը՝ H = 2 3 a {\displaystyle H={\sqrt {\frac {2}{3}}}~a}
  • ծաւալը՝ V = a 3 6 2 {\displaystyle V={\frac {a^{3}}{6{\sqrt {2}}}}}

Users also searched:

...
...
...