Back

ⓘ Ոսկրայօդաբորբ
Ոսկրայօդաբորբ
                                     

ⓘ Ոսկրայօդաբորբ

Ոսկորայօդաբորը, յօդաբորբերուն տեսակներէն ամէնէն շատ պատահողն է: Այս մէկը կը պտահի թէ մեծ եւ թէ փոքր յօդերուն, ինչպէս՝ մատներու, ձեռքի դաստակի, ոտքի, կռունկի, կոնքի, զիստի, ծունկի եւ ողնոսկրներու յօդերուն մէջ:

Ոսկրայօդաբորբը կը պատահի միջին տարիքին, եւ ժամանակի ընթացքին կը զարգանայ: Այս հիւանդութիւնը երկու սեռերուն պարագային հաւասարապս կը պատահի՝ 50 տարեկանէն առաջ, սակայն 50 տարեկանէն ետք՝ ոսկրայօդաբորբը աւելի կը պատահի կիներուն մօտ քան տղամարդոց:

Ոսկրայօդաբորբը ամէնէն շատ կը պատահի տարեցներու մօտ, որովհետեւ անոնց կեանքը աւելի նստակեաց է, եւ անոնց յօդը շատ աւելի վնասի ենթարկուած է: Տարիներու ընթացքին, տարեցներուն մօտ յօդերը կը սկսին կամաց-կամաց հիւծիլ, եւ այդ պատճառով ալ ոսկրայօդաբորբը կը կոչուի Ոսկրայօդաբորբ նաեւ հիւծիչ յօդաբորբ:

                                     

1. Ախտանշաններ

Ոսկրայօդաբորբի ախտանշաններն են հետեւեալները՝

 • Յօդի ամբողջակն անշարժութիւն ankylosis.
 • Յօդի այլանդակ ձեւափոխումներ deformities
 • Յօդի ճարճատիւն խզոց crepitation.
 • Յօդացաւ, որ կը պատահի առաւելաբար առաւօտուն եւ մօտ 30-60 վայրկեան կը տեւէ: Այս յօդացաւը կը սաստկանայ աշխատանքի ընթացքին եւ կամ երբ ծածկուած է, իսկ կը մեղմանայ երբ յօդին հանգիստ կը տրուի
 • Ոսկրային կոշկախթաններ bony spurs յօդին շուրջ.
 • Յօդի ուռեցք եւ շարժումի նուազում.
                                     

2. Ախտապատճառներ

Ոսկրայօդաբորբի ախտապատճառներն են հետեւեալները.

 • Ընտանեկան հակամէտութիւն.
 • Յօդերու անմիջական վնաս՝ կոտրուածք եւ արիւնահոսութիւն.
 • Ծերութեան բնական զարգացումներուն հետ յօդերու այլափոխումներ.
 • Յօդերու անբնական եւ երկար ժամանակի գործածութիւն, յոգնութիւն եւ բեռնաւորում, օրինակ՝ ծունկը ծալած նստիլ kneeling, պպզած նստիլ squating, երկարատեւ ծռած մնալ, շարունակ ծանրութիւն վերցնել, ամէն օր աստիճանով վեր բարձրանալ եւ ոտնագնդակ խաղալ
 • Գիրութիւն.
 • Մարմնային որոշ հիւանդութիւննր, օրինակ՝
 • Շարահիւսուածքային յօդաբորբ rheumatoid arthritis.
 • Բորակածնային յօդատապ gout.
 • Արիւնահոսութեան հետ առնջուած հիւանդութիւններ, ինչպէս օրինակ հեղարիւնութեան հեմոֆիլիա, անգլերէն՝ hemophilia ժառնգական հիւանդութիւնը.
 • Յօդերը մատակարարող զարկերակներու մասնակի կամ ամբողջական խցում, որ պատճառ կը դառնայ որ յօդը մեռուկի necrosis ենթարկուի.
                                     

3. Ախտաճանաչում

Ոսկրաբորբի ախտաճանաչումին համար խիստ կարեւոր են յօդերու Ք ճառագայթայի նկարումներ, որոնց միջոցով կարելի է յայտնաբերել յօդախորշի բացակայութիւնը եւ ոսկորներու ծայրամասերու միաձուլումը: Արեան քննութինները ոչ մէկ ձեւով կրնան օգնել այս ախտաճանաչումի գործընթացին:

                                     

4. Ախտաբանական Փոփոխութիւններ

Ոսկրայօդաբորբի ախտաբանական փոփոխումթիւնները կը սկսին յօդի աճառային հիւսուածքին մէջ: Այս փոփոութիւնները պատճառ կը դառնան, որ աճառային հիւսուածքը հիւծի եւ յօդի ոսկորներուն ծայրամասային մակերեսները իրարու քսուելով մաշին եւ միաձուլուին, ինչ որ յօդի ամբողջական անշարժոթեան պատճառը կը դառնայ: Աւելորդ եւ անբնական ոսկրային կոշկախթանները յօդին շուրջ կ՛աճին: Յօդին կապաները ligaments եւ մկանները կը տկարանան եւ կը պնդանան: Յօդի շարժումները կը դժուարանան եւ կը նուազին: Իւրաքանչիւր շարժումի հետ կը յառաջանայ յօդացաւ, որ սկզբնական շրջանին կ՛ըլայ ժամանակաւոր, սակայն յետագային կը դառնայ մնայուն՝ շարժումով կամ առանց շարժումի: յաս հանգրուանին, անհատը անկարող կ՛ըլլայ բնական ձեւով աշխատիլու եւ ապրելու:

                                     

5. Դարմանում

Ոսկրայօդաբորբը վերչնական դարման չունի, սակայն կան միջոցներ՝ մեղմացնելու համար ախտանշանները. այս միջոցները հետեւեալներն են.

 • Ֆիզիքկան դարմանումի միջոցառումներ՝ մարմնամարզանք, որպէսզի զօրացնէ յօդամկանները.
 • Յօդի բռնակ եւ կապեր braces
 • Ցաւաբեկ դեղեր եւ երբեմն "cortisone".
 • Վիրաբուժակն միջոցառումներ, օրինակ.
 • Յօդի փոխարինում
 • Յօդահատում arthrotomy յօդադիտակի arthroscopy օգտագործումով, այս պարագային մաշած աճառը կը կատուի եւ կ՛արտահանուի.
 • Յօդի միաձուլում fusion
 • Օժանդակ դեղերու գործածութիւն, օրինակ՝ glucosamine, niacinamide, C եւ E կենսանիւթերը vitamins.