Back

ⓘ Շարժակներ եւ Շարժընթացներ
                                     

ⓘ Շարժակներ եւ Շարժընթացներ

Շարժընթացը Boite de vitesse կարելի կը դարձնէ որ ինքնաշարժը արագօրէն սուրայ առանց շարժակին արագ հոլովումին: Ծնկաձեւ լիսեռ ը մխոցներուն երթուդարձ շարժումը կը վերածէ հոլովական շարժումի որ կը փոխանցուի շարժիչ բունին:

                                     

1. Հեծանիւի մը շարժընթացները

Հեծանուորդը հեծանիւը յառաջ կը մղէ՝ առջեւի ատամնանիւին առանցքին վրայ հաստատուած ոտնակներու միջոցաւ: Շղթայ մը կը միացնէ այդ մեծ ատամնանիւը ետեւի անիւին առանցքին վրայ հաստատուած փոքր ատամնանիւին: Այդպէսով ետեւի անիւը ոտնակներէն աւելի արագ կը դառնայ եւ հեծանիւը յառաջ կը մղէ մեծ արագութեամբ:

                                     

2. Տիզել Շարժակը

Տիզել շարժակի մը աշխատելակերպը որոշ չափով կը նմանի պենզինի շարժակինին, միայն առանց ելեկտրական կայծատուի: Կազիւղի խառնուրդը այնքան զօրաւոր կերպով կը ճնշուի որ ջերմաստիճանը բաւարար չափով կը բարձրանայ առանց կայծի պայթելու համար:

                                     

3. Շարժակ՝ չորս եղանակով

Շարժակի իւրաքանչիւր մխոց կը կատարէ երթուդարձի շարժում մը շարունակական չորս եղանակով շրջանառութեան մը հիման վրայ ներթողում, ճնշում, պայթում եւ արտաքսում:

Ներթողում

Ներթողման կափարիչը կը բացուի եւ մխոցը կիջնէ գլանին յատակը՝ ներծծելով օդ-պենզին խառնուրդը:

Ճնշում

Ներթողման կափարիչը կը գոցուի: Մխոցը վեր կելլէ ճնշելով օդ-պենզին խառնուրդը:

Պայթում

Կափարիչները փակ են: Կայծատուին կայծը կը պայթեցնէ այդ խառնուրդը՝ ինչ որ մխոցը ուժգին կերպով վերստին դէպի վար կը մղէ:

Արտաքսում

Արտաքսման կափարիչը կը բացուի, մխոցը վեր կելլէ եւ կարտաքսէ այրումի կազերը: