Back

ⓘ Նուագարաններ
                                     

ⓘ Նուագարաններ

Նուագարաններ: Նուագելու համար պատրաստուած տարբեր ձեւի եւ ծաւալի յատուկ գործիքներ:

Անոնց զարգացումը ընթացած է երաժշտութեան, կատարողական արուեստի եւ նուագարանաշինութեան վարպետութեան զարգացման զուգահեռ:

Հնագոյն նուագարանները պատրաստուած էին քարէ, ոսկորէ, փայտէ, կաշիէ եւ կաւէ: Ժամանակի ընթացքին այդ նուագարաններու մէկ մասը դադրած է գործածութենէ, մէկ մասն ալ ցարդ պահպանուած է նախնական ձեւով. օրինակ՝ կայրակը, եղջիւրը եւայլն: Բազմաթիւ ուրիշ նուագարաններ ալ աստիճանաբար կատարելագործուելով յաջողութեամբ կը գործածուին մեր օրերուն:

Իւրաքանչիւր ժողովուրդ ստեղծած է իր ինքնապիտ նուագարանները, սակայն երբեմն միեւնոյն նուագարաններ տարբեր ժողովուրդներու քով տարբեր անուններ կրնան ունենալ:

15-րդ դարէն սկսած են կազմաւորուիլ արհեստավարժ նուագարանները, որոնք ունին համեմատաբար բարդ կառուցուածք եւ արտայայտչական աւելի հարուստ հնարաւորութիւններ:

                                     

1. Նուագարաններու Դասակարգ

Ձայնը կը յառաջանայ որեւէ առաձգական մարմինի թրթռացումէն, որ փոխանցուելով օդի մասնիկներուն, կը տարածուի ու կը հասնի մեր ականջը: Նուագարաններու պարագային այդ առաձգական մարմինը կրնայ ըլլալ ձգուած լարը, ձգուած կաշին, կամ փողի մէջ գտնուող օդի սիւնը եւայլն: Ձայնարտադրումի այս սկզբունքն ալ կը հանդիսանայ նուագարաններու դասակարգի հիմքը՝ լարային, փողային փչողական, ստեղնային, հարուածային, ելեկտրական եւ ելեկտրոնային:

                                     

2. Լարային Նուագարաններ

Լարային նուագարաններ Les Cordes, The Strings հնչեցնելու համար թրթռացումի մէջ կը դրուին լարեր: Լարերու թրթիռ կարելի է յառաջացնել լարին հարուածելով, մատի կսմիթով, հարիչով եւ աղեղը լարին վրայէն սահեցնելով:

Ըստ հնչեցման ձեւին՝ լարային նուագարանները կը բաժնուին երկու խումբի՝

1. Կսմիթայիններով Pince, Plucked- տաւիղ, թառ, սազ, քանոն, ուտ, Guitar, Balalaika, Mandolin, եւայլն.

2. Աղեղնայիններով Les Arches, The bows- ջութակ Violin, ջութ Alto, Viola, թաւջութակ violoncello, Cello, բամբթաւջութակ Contrebasse, Double Bass, քամանչա, քամանի եւայլն: Լարային նուագարանները ունին խմբային եւ մենակատարային գործածութիւն:

                                     

3. Փողային նուագարաններ

Փողային նուագարաններու հնչիւնի արտադրումը կը կատարուի փողին մէջ գտնուող օդի սիւնի թրթռացումներու շնորհիւ:

Փողային նուագարանները մաս կը կազմեն Symphonique, Jazz, Էսթրատային նուագախումբերու կազմին: Այդ նուագարաններով կը կազմեն նաեւ փողային նուագախումբեր եւ տարբեր համոյթներ՝ քառեակներ, հնգեակներ եւայլն: Անոնք կը գործածուին նաեւ որպէս մենակատարային նուագարաններ:

Փողային նուագարանները կը բաժնուին երկու խումբի՝ փայտեայ փողային եւ պղնձեայ փողային:

Ժամանակակից փողային նուագարանները, բացի պղինձէ եւ փայտէ, կը պատրաստուին նաեւ այլ նիւթերէ՝ ապակիէ, տարբեր մետաղներէ եւ արհեստական տարբեր նիւթերէ:

                                     

4. Փայտեայ փողային նուագարաններ

Փայտեայ փողային նուագարանները ըստ հնչեցման ձեւի կը բաժնուին երկու խումբի՝ սուլող եւ լեզուակային:

Սուլող փողային նուագարաններու պարագային օդի սիւնի թրթռացումները կը յառաջանան, երբ փչելու հետեւանքով օդի հոսանքը ուժեղ կը դպչի յատուկ անցքի կարծր եզրին, օրինակ՝ բլուլը, սրինգի ընտանիքին պատկանող տեսակները եւայլն:

Լեզուակային փողային նուագարաններու օդի սիւնին թրթռացումները կը յառաջանան պիպիչի թրթռացումներու հետեւանքով՝ Hautbois, Basson, տուտուկ, զուռնա եւայլն:

                                     
  • թառահար Բախտի Հաթամեանը անվճար կը սորվեցնեն գեղեցիկ հնչերանգներով նուագարաններ պատրաստել Հանրածանօթ են արցախցի թառահարներ Միրզա Սադըղջանը կատարելագործած
  • Թանգարանին մէջ կը պահպանուի 306 նուագարան, որոնցմէ 290 - ը հայկական ժողովրդական նուագարաններ են 100 լարային, 159 փողային, 31 հարկանային, իսկ 16 - ը աշխարհի ժողովուրդներու
  • համար: Հայ երգահաններ են Աւետ Տէրտէրեանը իր սիմֆոնիաներուն ժողովրդական նուագարաններ տուտուկ, զուռնա և թառ օգտագործած է: Թառը հնչեր է շարք մը հայկական ֆիլմերու
  • տուտուկը, թառը, քամանչան, սրինգը, քանոնը, սանթուրը, սազը, քամանին եւ այլ նուագարաններ 1828 - ին ռուսական զինուորական փողային նուագախումբերու մուտքը Հայաստանի
  • Ֆինլանտան եւ այլն, աղոմինեայ կամ պաղլեղածին - պղինձ համաձուլուածքէն: Նուագարաններ հիմնականին կը կիրառուէ կիթառներուն արտադրութեան մէջ: Aluminum Encyclopædia
  • 100ամեակին: 2017ի համերգին Առագաստ նուագախումբին աւելցուցած է չորս լարաւոր նուագարաններ 2018 - ին Պարթեւ Կարեան կը նշէ իր երաժշտական գործունէութեան 40 - ամեակը
  • համաշխարհային պատերազմէն ետք երաժիշտները սկսած են կիրառել եւրոպական նուագարաններ որ նպաստած է եւրոպական երաժշտութեան տեսութեան տարածման եւ նոր երաժշտական
  • Ուտ, լարաւոր - կսմիթային նուագարան Ծագում առած է պարսկական պարպաթէն barbat Persian: بربط or barbud was a lute վերջինիս փարդաներ երաժշտական գործիքի

Users also searched:

...
...
...