Back

ⓘ Նշան Թիւսիւզեան
                                     

ⓘ Նշան Թիւսիւզեան

Նշան Թիւսիւզեան թրքական հալածանքի օրերուն փախուստ տալով, հօրմէ մօրմէ որբ, փոքր տարիքին կը փոխադրուի Հալէպ, ուր կը յաճախէ Ազգային Հայկազեան Վարժարան՝ ստանալով ազգային դաստիարակութիւն:

Անչափահաս տարիքին կը մեկնի Պարսկաստան՝ գործի մը ձեռնարկելու նպատակով: Սակայն շուտով Հալէպ կը վերադառնայ եւ կը պաշտօնավարէ նոր հաստատուած ելեկտրական ընկերութեան մէջ, իբրեւ գործաւորներու վերակացու, որմէ ետք մեծ եղբօր նման լումայափոխութեան գործով կը զբաղի, զոր հետագային կը շարունակէ Պէյրութի մէջ, մինչեւ գործէն դադրիլը:

1961-ին վերջնականապէս Պէյրութ կը հաստատուի:

Ան կամուսնանայ երգահան Բարսեղ Կանաչեանի աղջկան՝ Սեդայի հետ եւ զօրավիգ կը կանգնի մեծ երաժիշտ Կանաչեանի համերգներու կազմակերպութեան: Կունենայ երեք աղջիկ եւ մէկ մանչ զաւակներ:

                                     

1. Միութենական Կեանք

Նշան Թիւսիւզեան պատանի տարիքէն կանդամագրուի Հ.Յ.Դ ի եւ Հ.Մ.Ը.Մ ի եւ նուիրաբար կը ծառայէ անոնց շարքերէն ներս: Ան կը հանդիսանայ Հալէպի Հ.Մ.Ը.Մ ի սկաուտական շարժումի տարածման եւ կազմակերպման գլխաւոր դէմքերէն մէկը: Եղբ. Նշան Թիւսիւզեան կըլլայ պարզ սկաուտ, ապա խմբապետ, Սկաուտական Խորհուրդի անդամ եւ Հալէպի մասնաճիւղի վարչական եւ իր նուիրական աշխատանքով կը դառնայ Հ.Մ.Ը.Մ ի ձեռնարկներուն յաջողութեան նպաստող կարեւորագոյն դէմքերէն մէկը: 1961-ին Պէյրութ հաստատուելով ամբողջովին կը նուիրուի Հ.Մ.Ը.Մ ին, մաս կազմելով նաեւ Ազգային Իշխանութեան Տնտեսական Խորհուրդին: Ինչպէս Սուրիոյ, նոնյպէս Լիբանանի մէջ ան կը մասնակցի Հ.Մ.Ը.Մ ի բոլոր Շրջանային ժողովներուն, Ա. եւ Բ. Ընդհանուր Ժողովներուն եւ երկու անգամներն ալ կընտրուի Կեդրոնական Վարչութեան անդամ, ստանձնելով գանձապահի պատասխանատու պաշտօնը:

1972-ին, հայ սկաուտութեան հիմնադրութեան 60-ամեակի տօնակատարութեան ընթացքին, Պէյրութի "Իւնեսքօ" սրահին մէջ, լիբանանեան պետութեան կողմէ շքանշանով կը պարգեւատրուի ՝ առ ի գնահատանք մարզական եւ սկաուտական կեանքին մէջ իր ունեցած կարեւոր ներդրումին:

                                     

2. Աշխատութիւններ

Նշան Թիւսիւզեանի աշխատութեամբ լոյս կը տեսնէ Հ.Մ.Ը.Մ ի սկաուտներու առաջին գիտելիքներու գիրքը, որ ցարդ կը մնայ ամէնէն ամբողջականը եւ լաւագոյնը իր տեսակի հրատարակութիւններուն մէջ:

Ան աշխուժօրէն կը հետապնդէր սկաուտական գիտելիքներու նոր ու արդիական գիրքերու պատրաստութեան աշխատանքները, երբ յանկարծակի զգետնուեցաւ սրտի տագնապով, 26 Մայիս 1980-ին: