Back

ⓘ 180 (թիւ)
                                     

ⓘ 180 (թիւ)

 • A005101 իր բաժանարարներու 366 գումարով քառասունմեկերորդ աւելցուկային թիւն է
 • երկու քառակուսիներու գումար է՝ 180=12 2 +6 2
 • 180=11+13+17+19+23+29+31+37
 • 180=19+23+29+31+37+41
 • A005349 յիսունչորսերորդ բերկրալի թիւն է
 • վեց հատ յաջորդական, նաեւ՝ ութ հատ յաջորդական պարզ թիւերու գումար է՝
 • 180°-ը՝
 • փռուած անկեան մեծութիւնն է
 • եռանկիւնիի ներսի անկիւններու գումարն է
 • 180 Կարումնա աստեղնեակի կարգային թիւն է
 • Alt + 180 -ի գործադրումով կը ստացուի ┤ նշանը
 • կիրառութիւններ
 • 180 տարի ապրած է Իսահակը ըստ Աստուածաշունչի
 • Տարուայ 180 րդ օրն է Յունիս 29-ը նահանջ տարիներուն՝ Յունիս 28-ը