Back

ⓘ Նաֆթ
Նաֆթ
                                     

ⓘ Նաֆթ

Նաֆթ, բնական եղանակով յայտնուող, երկիրներու նստուածքային թաղանթին մէջ տարածուած, իւղանման, իւրայատուկ հոտով, դիւրավառ հեղուկ է, կարեւորագոյն օգտակար հանածոյ։ Ան կը յայտնուի երկրագունդի ժայռերու կազմաւորումներուն մէջ եւ բաղկացած է բազմազան մասնիկներու կշիռներով բարդ ածխաջրածիններէ, ինչպէս նաեւ այլ օրկանական բաղադրեալներէ։ Կ՛առաջանայ կազանման ածխաջրածիններու հետ միասին, 1.2-2 քմ է աւելի խորութիւն ունեցող հորիզոնականներուն մէջ։ Երկրի մակերեւոյթին մօտ նաֆթը կը փոխարկուի բարձր մալթայի, կիսակարծր ասֆալթի։

                                     

1. Կառուցուածք

Ածխաջրածիններու համաչափութիւնը խառնուրդի մէջ յոյժ փոփոխական է, եւ կը սկսի կշռով 97% թեթեւ նաֆթերէն մինչեւ նոյնիսկ 50% աւելի ծանր նաֆթերու եւ կուպրերու մէջ։

նաֆթի հում նիւթի ածխաջրածինները առաւելապէս ալկեններ են, ցիկլոալկեն, եւ զանազան հոտաւէտ հիտրոքարպոններ, քանի որ անոր միւս օրկանական խառնուրդները բաղադրուած են բորակածին, թթուածնէ, եւ ծծումբէ, եւ մետաղներու փոքր հետքերէ որոնցմէ են երկաթը, նիքելը, պղինձը եւ վանատիումը։ Ճշգրիտ մասնիկային բաղադրութիւնը կը տարբերի մէկ կազմաւորումէ ուրիշ կազմաւորում, բայց քիմիական տարրերու համաչափութիւնը բաւականին նեղ սահմաններու մէջ կը տարբերի՝ ըստ հետեւեալը.

                                     

2.1. Նաֆթի պատմութիւնը Առաջին յիշատակութիւններ

Նաֆթի մասին առաջին յիշատակութիւնը կը հանդիպի Անանիա Շիրակացիի 7–րդ դար "Աշխարհացոյցին մէջ", ուր գրուած է, որ Մեծ Հայքի օգտակար հանածոները եւ բնական հարստութիւններն էին երկաթը, ածուխը, նաւթը, սալակը, ձիղկը, զառիկը, քարախունկը, "ակն բիւրեղը", աղերը, "ջերմուկքը" եւայլն:

Նաւթի մասին յիշատակած են մերձաւոր եւ Միջին Արեւելքի մէջ XV եւ XVII դարերու ձեռագիրները, որպէս բուժիչ միջոց մաշկային եւ բորբոքային հիւանդութիւններու համար: Ֆրանսայի մէջ ապրող յոյն գիտնական Էյրինի տէ Էյրինսի աշխատութիւնը 1721 թուականին նաֆթի եւ ասֆալթի մասին առաջին գիտական հետազօտութիւնն է: 1763 թուականին Միխայիլ Լոմոնոսովը առաջինն ենթադրած է, որ նաֆթը առաջացած է բուսական նիւթերէ: Տիմիթրի Մենտելէեւը առջեւ քաշած է անօրկանական ծագման վարկածը:

                                     

2.2. Նաֆթի պատմութիւնը Կիրառման պատմութիւնը

Նաւթը մարդուն յայտնի է վաղ ժամանակներէն, անոր կիրառութեան սկիզբը կը վերագրի Ք.Ա. VI հազարամեակին: Ան տարբեր նպատակներով օգտագործած են Չինաստանի մէջ Ք.Ա. 220 թուականէն, Բաբելոնի, Եգիպտոսի, Հիւսիսային Ամերիկայի եւ այլ շրջաններու մէջ: Միջագետքի եւ Եգիպտոսի մէջ Ք.Ա. III-րդ հազարամեակին շէնքերու, ջրապատնէշներու, նաւամատոյցներու եւ ճանապարհային շինարարութեան համար որպէս ջրանթափանց եւ կապակցող նիւթ կ՛օգտագործուին ասֆալթէ, աւազէ եւ կիր շաղախէ: Նաֆթը կ՛այրեն կանթեղներու մէջ, կ՛օգտագործեն որպէս դեղ, ռազմական գործերու մէջ՝ պորի, ծծմբի եւ պղնձի հետ՝ "հրէ նետեր" եւ "հրէ կճուճներ" պատրաստելու համար:

                                     

2.3. Նաֆթի պատմութիւնը Արդիւնահանման պատմութիւնը

Սկզբնական շրջանին նաֆթը հայթայթած են բաց եղանակով: Հետախուզական մեխանիկական նաֆթի արդիւնահանման գաղափարը կը պատկանի ամերիկացի Ճորճ Բիսսելին George Bissell, իսկ գործնականին մէջ ան իրականացուցած է էտուին Տրեյքը Edwin Drake Օգոստոս 1859ին Թիթուսուիլի, Փենսիլուանիա նահանգին ԱՄՆ մէջ: Անոր սկզբնական շուկան լուսաւորութեան համար էր, իբրեւ կերոսին:

Յամենայն դէպս, մինչեւ 1861 թուական տեւեց, մինչ այդ սկսաւ արտահանուիլ Եւրոպա, նաւաստիներու վախէն՝ կերոսինէն առաջացած կրակներու եւ պայթիւններու շնորհիւ: Առաջին անգամ Ֆիլատելֆիացի մը բեռնառաքիչ էր, որ խումբ մը աշխատողներու համոզեց քանի մը նաւով դէպի Եւրոպա երթալ՝ անոնց խմցնելով եւ խաբելով ու քանի մը նաւ նստեցնելով Լոնտոն հասաւ: Ամերիկեան նաֆթը առաջին անգամ Ռուսաստան հասաւ 1862 թուականին եւ այնտեղ մեծ ընդունելութիւն գտաւ՝ յատկապէս Սանկտ Բեթերսպուրկի մէջ։

                                     

2.4. Նաֆթի պատմութիւնը Նաֆթի արժէք եւ պատերազմներ

Ստորեւ ներկայացուած է նաւթի մեկական տակառի արժէքը իւրաքանչիւր տարուայ սկզբը, որ համեմատելի դառնալու համար վերացուած է 2008 թուականի արժոյթով ԱՄՆ տոլարի՝ հաշուի առնելով գնաճը։

                                     

3. Գրականութիւն

  • Леворсен А. Геология нефти и газа 1970 г. ռուս. թարգմ. անգլերէնէն
  • ЕРеменко Н. А. Геология нефти и газа 1968 ռուս.
  • Эрих В. Н. Химия нефти и газа 1964 г. Москва ռուս.