Back

ⓘ Նաւասարդ
                                     

ⓘ Նաւասարդ

Նաւասարդ, Հայկական տոմարի առաջին ամիսը: Կազմուած է "նաւ" եւ "սարդ" բառերէն եւ կը նշանակէ "Նոր Տարի": Նաւասարդ ամիսը ունեցած է 30 օր, սկսած է 11 Օգոստոսին եւ վերջացած՝ 9 Սեպտեմբերին: Հին հայերուն համար 1 Նաւասարդը եղած է ժողովրդական խրախճանքներու տօն:

                                     

1. Տարուան գաղափարն ու սկիզբը

Տարին ժամանակի սահմանն է, զոր առած է բնութենէն: Ատիկա այն ժամանակաշրջանն է, որու ընթացքին Երկիր մոլորակը կը կատարէ ամբողջական պտոյտ մը արեւուն շուրջ: Երկրին կատարած շրջապտոյտը հաւասար է 934 միլիոն քմ ի, որ կանցնի մեծ արագութեամբ, եթէ յիշենք, որ մէկ երկվայրկեանի ընթացքին կանցնի 30 քմ:

Տարուան գաղափարը առաջին անգամ ծագած է Հին Արեւելքի մշակութային կենդրոններէն մէկուն՝ Եգիպտոսի մէջ: Անիկա կապուած է Նեղոս գետի վարարման հետ: Անով պայմանաւորուած էր եգիպտացիներու կեանքը եւ երկրագործական աշխատանքները: Նեղոսի վարարման սկիզբը կը համընկնէր Սիրիուս աստղի երեւնալուն հետ: Այդ պատճառով ալ աստղին եւ Նեղոսի վարարման միջեւ ինկած ժամանակաշրջանը կը կոչեն տարի:

Հակառակ այն իրողութեան, որ "տարի" հասկացողութիւնը ծնած է Հին Եգիպտոսի մէջ, այն ժամանակէն, երբ կը սկսի գոյութիւն ունենալ թուականութիւնը ժամանակը համրանքը, բայց տարբեր ժողովուրդներ տարբեր ամիսներ համարած են տարուան առաջին ամիսը, եւ տարբեր եղած է անոնց նոր տարին:

Այսպէս, օրինակ, հին պարսիկներու նոր տարին կը սկսէր գարնան օրահաւասարէն եւ կը կոչուէր "վարդի" եւ գինիի" օր: Հետագային անիկա կընդունուի իսլամական աշխարհին կողմէ եւ կը ստանայ "Նովրուզ" անունը, որ այսօր ալ կը նշեն մեծ շուքով:

Ռուսերը նոր տարին կը նշէին 1 Սեպտեմբերին, անգլիացիները՝ 26 Մարտին, իսկ Ֆրանսայի մէջ անիկա կը զուգադիպէր Զատկուան տօնին:

Հայերու մօտ տարուան առաջին ամիսը Օգոստոսն էր եւ Նաւասարդ կը կոչուէր:

Նման բազմազանութիւնը ժողովուրդներու տնտեսական ու մշակութային փոխյարաբերութիւններուն մէջ դժուարութիւններ կը յառաջացնէր: Ուստի, ԺԶ. դարու վերջաւորութենէն սկսեալ՝ 1582-ին, կորոշուի Նոր Տարուան սկիզբը համարել 1 Յունուարը, որ կընդունուի մեր ներկայ օրացոյցի հիմքին մէջ: Տարեգրութեան մէջ, ժամանակի ընթացքին ստեղծուած էին երկու տոմարներ, որոնք կը հիմնուէին աստղաբաշխական հաշիւներու վրայ: Անոնցմէ մէկը կը կոչուէր Հին կամ Յուլեան, միւսը՝ Նոր կամ Գրիգորեան:

Նոր տոմարը մուծուած է Հռոմի պապին՝ Գրիգոր 13-րդի կողմէ, Յուլեան օրացոյցին փոխարէն: Այդ երկու տոմարներու միջեւ եղած տարբերութիւնը տասներեք օր է:

Այսպիսով, 1 Յունուարը Նոր Տարուան սկիզբը համարելը բնաւ ալ պատմական իրադարձութեան հետ կապ չունի եւ ընդունուած է պայմանականօրէն: Բայց ժամանակի ընթացքին անիկա աւանդոյթի ուժ ստացած է: Այդ օրը, որ այսօր մեզի համար այնքան հարազատ ու անփոխարինելի դարձած է, ունի համեմատաբար նոր պատմութիւն:

Թէեւ միջազգային առումով 1 Յունուարը պաշտօնապէս ընդունուած է իբրեւ Նոր տարի, բայց Միջին եւ Մերձաւոր Արեւելքի շարք մը երկիրներու մէջ Իրանի, Աֆղանիստանի եւ արաբական քանի մը երկիրներու մէջ կը շարունակուին պահպանել իրենց աւանդական նոր տարին:

                                     

2. Նաւասարդի պատմութիւնը

Նաւասարդ անունը պարթեւ-իրանական ծագում ունի եւ կազմուած է երկու բառերէ՝ նաւա - նոր եւ սարդ - տարի, այսինքն՝ Նոր Տարի:

Նաւասարդը ամրան վերջին ամիսն է, "ոսկի աշնան" նախադուռը: Նաւասարդի օրերուն կը հասուննան հայկական հողի ու ջուրի բարիքները՝ խաղողն ու տանձը, դեղձն ու ձմերուկը:

                                     

2.1. Նաւասարդի պատմութիւնը Տօնակատարութիւնը

Նաւասարդեան օրերը հայերը կը տօնէին առանձին շուքով, որ կը համարուէր ամենահանդիսաւոր եւ ուրախալի տօնը:

Նոր տարին կը սկսէր 1 Նաւասարդէն Օգոստոս էն եւ կը տեւէր մէկ շաբաթ:

Բոլոր հայ ընտանիքները Նաւասարդը կը դիմաւորէին մեծ խրախճանքով: Այդ օրը իւրայատուկ կերակուրներ եւ ուտելիքներ կը պատրաստէին: Ճոխ սեղան կը պատրաստէին եւ ընտանիքի բոլոր անդամներն ուրախութեամբ կը դիմաւորէին Նաւասարդը:

Կար նաեւ տոպրակ կախելու սովորութիւնը: Երդիքներէն կը կախէին գոյնզգոյն գուլպաներ, այն ակնկալութեամբ, որ անոնց մէջէն՝ Նոր տարուան նուէրներ կը յայտնուէին:

Նաւասարդեան օրերը կը կրէին փաստօրէն ազգային-ժողովրդական բնոյթ: Կիշխէին զուարճութիւնը, տօնահանդէսները, երգն ու պարը: Կը մեծարուէին Անահիտ ու Աստղիկ դիցուհիները, ինչպէս նաեւ Վահագն դիւցազնը, որոնք ժողովուրդին համար բարի համբաւ ունէին:

                                     

2.2. Նաւասարդի պատմութիւնը Տօնակատարութեան վայրերը

Պատմական Հայաստանի մէջ Նոր տարին կը կրէր համաժողովրդական բնոյթ, որու տօնակատարութեան կը մասնակցէին ազգին բոլոր ներկայացուցիչները: Այդ տօնը կը նշուէր նախ Բագաւանի, ապա Աշտիշատի մէջ: Այդ շրջաններուն մէջ, տարեմուտին, Նաւասարդ ամսուան սկիզբը մեծ խրախճանքներ ու տօնախմբութիւններ կըլլային:

Հին հայերու մօտ ջուրի եւ գետի նկատմամբ եղած է պաշտամունք: Նուիրական գետ համարուած է Արածանին: Անոր նկատմամբ եղած պաշտամունքը կարտայայտուէր նաեւ անով, որ անոր ափին կը գտնուէին հայոց նշանաւոր դիցաւանները՝ Բագաւանն ու Աշտիշատը:

                                     

2.3. Նաւասարդի պատմութիւնը Նշման արարողութիւնը

Նաւասարդի օրերուն Բագաւանը հանդիսաւոր տեսք կը ստանար: Տօնակատարութեան ներկայ կը գտնուէր թագաւորը իր շքախումբով. կը մասնակցէր նաեւ հայոց բանակը:

Կը պատմեն, որ շուրջ հարիւր քսան հազար զինուորականներ կը մասնակցէին: Այդ օրը Արածանիի ափին կարելի էր տեսնել գոյնզգոյն վրաններ, գետափը կը ստանար վրանաքաղաքի տեսք՝ տարածուելով դաշտերու եւ բլուրներու վրայ: Վրաններուն մէջ շքեղագոյնը կըլլար ոսկեդիպակ վրանը, որ թագաւորինը կըլլար, ապա աչքի կը զարնէին նախարարներուն վրանները՝ մէկը միւսէն գեղեցիկ: Ուխտաւորներու բազմութեան մեծ մասը ժամանակը կանցընէր ծառերու տակ: Հին ժամանակ Բագրեւանդը, ինչպէս նաեւ Բագաւանը ծառազարդ եղած են, զորս հետագային կտրատուած են նուաճողներու կողմէ:

Ուխտաւորները զոհաբերութեան համար կը բերէին խոյեր, աղաւնիներ, մեծ եղջերաւոր անասուններ, որոնց եղջիւրները կը ներկէին զանազան գոյներով: Գիշերները խարոյկ կը վառէին, որոնց բոցերուն վրայէն կը ցատկէին երեխաները եւ պատանիները, չար ոգիներէն ձերբազատելու համար:

Նաւասարդեան տօնի առթիւ հաւաքուած բազմութիւնը իրեն հետ կը բերէր նաեւ տարուան պտուղներու առաջին բերքը: Այդ ժամանակ կը կատարուէին հանդիսաւոր արարողութիւններ, տեղի կունենային ձիարշաւներ, եղջերուներու վազք եւ հազարաւոր աղաւնիներ կը թռցնէին: Նաւասարդի կամ Ամանորի աստուածը հայ դիցաբանութեան մէջ կը համարուէր պտուղներու պահապանը եւ մարդիկ կերակրողը: Անոր արձանը կը գտնուէր Բագաւանի մէջ, որ, ինչպէս ըսուած է, հեթանոս հայերու նշանաւոր ուխտատեղիներէն մէկն էր: Հոն կառուցուած էր առանձին հիւրանոց մը, ուր պատսպարան կը գտնէին եւ կը կերակրուէին օտարական անցորդներն ու եկուոր ուխտաւորները:

Ամանորը կը կոչուի նաեւ "կաղանդ", որ յունարէնէ փոխ առնուած է ու կը նշանակէ "ամսեգլխու օր", "ամսագլուխ", "ամսամուտ": Ժամանակի ընթացքին "Ամանոր", "Կաղանդ" եւ "Տարեմուտ" հասկացողութիւնները նոյն իմաստը կը ստանան:

Նաւասարդեան խրախճանքի օրերուն կերգէին ու կը պարէին: Տեղի կունենային նաեւ մրցումներ, ու մարզիկները կը ցուցադրէին իրենց բազուկի, միտքի ու հոգիի կարողութիւնները:

Նաւասարդը մեծ հանդէսով տօնելու յիշատակը մնացած է նաեւ Արտաշէս Ա․ թագաւորին վերագրած այն առասպելին մէջ, որ մեզի հասած է Գրիգոր Մագիստրոսի միջոցով՝

Նաւասարդեան աշխարհախումբ տօնակատարութիւնները, այնուհետեւ կը շարունակուէին Աշտիշատի մէջ: Այսինքն՝ Բագրեւանդ գաւառէն կը տեղափոխուէին Տարօն Մուշ, ուր կը գտնուէին Հայոց "եօթը բագինները".:

Աշտիշատի մէջ եւս մեծ հանդիսաւորութեամբ կը նշուէր Նաւասարդի տօնը: Հայ ժողովուրդը այդ աւանդական տօնին, թէ’ Բագաւանի մէջ, թէ’ Աշտիշատի մէջ իր դիւցազուններուն եւ աստուածներուն պէտք էր հաշուետուութիւն ներկայացնէր անցեալ տարուան համար. Վահագնին՝ քաջութեան, Անահիտին՝ արուեստի եւ Աստղիկին՝ արուեստի, սիրոյ եւ բանաստեղծութեան գործերէն ներս: Այսպիսով՝ Վահագնը՝ անվեհեր էր, Անահիտը՝ պահպանող, Աստղիկը՝ պարկեշտ, որոնք ձեւով մը կը մարմնաւորէին հայ ժողովուրդի առաքինութիւնները:                                     

2.4. Նաւասարդի պատմութիւնը Կազմակերպուող խաղերը

Աշտիշատի մէջ, համանման յունական Ողիմպիական խաղերուն, մրցումներ կը կազմակերպուէին: Այստեղ նոյնպէս մարզական խաղերու ժամանակ երիտասարդները կը ցուցադրէին իրենց բազուկի, միտքի եւ հոգիի կարողութիւնները:

Մրցոյթներու ընթացքին բանաստեղծը իր յօրինած երգը կարտասանէր կամ կերգէր, երաժիշտը իր բամբիռը կը նուագէր․ ըմբիշը՝ բազուկներու զօրութիւնը, արհեստաւորը՝ իր պատրաստած ընտիր գործերը, գիւղացին՝ իր հողի ճոխ բարիքները կը ցուցադրէր: Յաղթողներուն կը յանձնէին վարդերէ շինուած վառվռուն պսակներ եւ վարդաջուրով կօծէին: Աղաւնիներ կարձակէին եւ իրարու վրայ վարդաջուր կը սրսկէին: Ընդհանրապէս կը զարդարուէին վարդերով: Այստեղէն ալ յառաջացած է Վարդավառը, որ կը նշանակէ վարդերով զարդարուիլ: Կազմուած է վարդ եւ վառ բառերէն: Վառ բառը տուեալ պարագային կը գործածուի փայլուն, պայծառ իմաստով: Մեր հեթանոս պապերէն, նաւասարդի օրերէն մեզի հասած աւանդութիւն է Վարդավառը: Յատկապէս իրարու վրայ ջուր սրսկելու սովորութիւնը:

                                     

3. Հեթանոսական տօներու փոխարինումը քրիստոնէականով

Երբ Դ. դարու սկիզբը Գրիգոր Լուսաւորիչ Մեծ Հայքի մէջ կը տարածէ քրիստոնէական կրօնը, հեթանոսական տօներէն շատերը կը փոխարինուին քրիստոնէականով: Այսպէս, Վարդավառը, որ Աստղիկի տօնը կը համարուէր, կը փոխարինուի Յիսուս Քրիստոսի պայծառակերպութեան անունը կրող տօնով: Այդ տօնն ալ բնականաբար պէտք է յարմարէր Ս.Զատկուան տօնին եւ դառնար շարժական: Այսինքն՝ Ս.Զատիկէն իննսուն օր ետք պէտք է նշուէր անիկա, որ չէր համընկնէր հեթանոսական Վարդավառի օրուան հետ: Այդ պատճառով ալ հեթանոսական շրջանէն մեզի հասած Վարդավառը միշտ չէ, որ Օգոստոսին կը նշուի, երբեմն կը զուգադիպի Յուլիսին: Չորրորդ դարուն քրիստոնէութեան մուտքը Հայաստան չէր կրնար վերացնել ժողովուրդին մէջ արմատացած ու դարերով սրբագործուած հեթանոսական շատ աւանդոյթներ, ուստի ժողովրդական կարգ մը տօներ պահպանուեցան, անոնցմէ շատերու որոշ չափով տրուեցաւ նոր բովանդակութիւն: Ժողովուրդը շարունակեց պահել իր խրախճանքները, թմբուկն ու զուռնան, երգն ու պարը: Զոհը փոխարինուեցաւ մատաղով, կրակ վառելը փոխարինուեցաւ մոմ վառելով եւ այլ աւանդոյթներ:

Այնպէս որ ջուրի հետ կապուած հեթանոսական սովորութիւնը պահպանուեցաւ ժողովուրդին մօտ: Վարդավառին ամէնուրեք, իրարու վրայ ջուր կը սրսկեն: Ինչպէս կը տեսնենք Վարդավառի աւանդոյթը ունի շատ հին պատմութիւն եւ կապուած է պատմական Հայաստանի մէջ նշուող նաւասարդեան աշխարհախումբ տօնակատարութեան հետ:                                     

3.1. Հեթանոսական տօներու փոխարինումը քրիստոնէականով Ջուրի պաշտամունքը

Ջուրի պաշտամունքին հետ կապուած է այն երեւոյթը, որ շատ աղբիւրներ սրբագործուած եւ դարձած էին ժողովուրդի համար ուխտատեղի: Հայաստանի մէջ, գրեթէ, բոլոր գաւառները ունեցած են իրենց "կաթնաղբիւրը" կամ "Լուսաղբիւր" ը: Այդպէս կը կոչուէին բոլոր այն աղբիւրները, որոնց ջուրը ժողովուրդը համարած է մաքրիչ, առողջացուցիչ եւ զովացուցիչ: Ժողովուրդը այդ տեղերը դարձուցած էր ուխտատեղի: Ժողովրդական դիցաբանութեան աւանդութենէն մեզի յայտնի է նաեւ այն, որ Սասունցի Դաւիթ Կաթնաղբիւր էն ջուր խմած եւ հզօրացած է:

Ուխտատեղի դարձած են Արեւմտեան Հայաստանի մէջ նաեւ շատ գետեր, որոնցմէ կը յիշուի Արածանին Բագրեւանդին մէջ, իսկ Կոգովիտ գաւառի մէջ ալ այդպիսին կը համարուէր, Գետ-Վարդանը, որու հետ գեղեցիկ աւանդութիւն մը կապուած է: Կը պատմեն, որ Վարդան Մամիկոնեան իր բանակով պարսիկներու դէմ Աւարայրի դաշտ երթալու ատեն, անցնելով այս տեղէն, ջուր չի գտներ: Ամբողջ զօրքը ծարաւէն ուժասպառ եղած, չի կրնար շարունակել ճանապարհը: Վարդան ծնկաչոք կաղօթէ. այդ աղօթքէն աղբիւրներ կը բխին ու կը յագեցնեն զօրքին ծարաւը: Այդ աղբիւրներն ալ միախառնուելով կը կազմեն գետ մը, որ հայերը Վարդանի անունով կը կոչեն Գետ-Վարդանայ:

                                     
  • մնայ 142 օր Հին հայկական տոմարով տարուայ առաջին օրն է եւ կը համապատասխանէ Նաւասարդ ամսուայ 1 - ին Տե ս նաեւ Ստորոգութիւն: 11 Օգոստոսի ծնածներ 1919 Ժինեթ Նեւէօ
  • կոչուեցան հռոմէական անուններով Այդ մէկը հայերը նոյնպէս ընդունեցին եւ Նաւասարդ անունը փոխարինուեցաւ Օգոստոս անունով ու դարձաւ տարուան ո չ թէ առաջին
  • հրատարակած է Մասիս 1920 - 1922 Գաղութի Ձայն 1923, 5 թիւ միայն Նաւասարդ 1923 - 1924 թուականին, Հ Սիրունիի և Հ Աթանասեանի հետ Փարոս 1924
  • առաջնորդական փոխանորդ գերաշնորհ տէր Նաւասարդ արքեպիսկոպոս Կճոյեանի ձեռքով 2014 թուականի հոկտեմբեր 11 - ին Տ. Նաւասարդ արքեպիսկոպոսի ձեռքով օծուած են եկեղեցւոյ
  • վերտառութեամբ տապանագիրը Ռուբէն Սարգսեան, Արծուի յուշը մեր սրտերում, Նաւասարդ 8 յունիս 1994: Վարդգէս Բաբայեան, Նահատակուեցին վասն հայրենեաց, Նոյ
  • Պատմական Հայաստանի մէջ Օգոստոսը եղած է տարուան առաջին ամիսը եւ կոչուած Նաւասարդ Եւրոպական լեզուներուն մէջ Օգոստոս անունը, հիմնականօրէն, կը համապատասխանէ
  • Աշխատակցած է Ալիք օրաթերթին, Հայրենիք ամսաթերթին եւ Թեհրան հրատարակուող Նաւասարդ ամսագրին, ստորագրելով արձակ եւ չափածոյ գրութիւններ, նաեւ բազմաթիւ յօդուածներ
  • մէջ, մինչեւ իր հանգստեան կոչուիլը 1968 - ին Աշխատակցած է Անի Շիրակ Նաւասարդ ամսագրերուն, Ալիք օրաթերթին, Նայիրի Նոր կեանք Հայրենիքի Ձայն
  • օր Տոմարի ամիսներու անուանումի վրայ ազդեցութիւն ունի Զերտիւշթ տոմարը Նաւասարդ Հոռի Սահմի Դրէ Քաղոց Արաց Մեհեկան Արեգ Ահեկան Մարերի Մարգաց Հրոտից 13.