Back

ⓘ Յօրանջել
Յօրանջել
                                     

ⓘ Յօրանջել

Յօրանջել, Յօրանջելու գործողութիւնը կը պարփակէ՝ ակամայ բերանը բանալ եւ երկար ու խորունկ շնչել, այլ խօսքով յօրանջոց ունենալ: Յօրանջելու եւ յօրանջոցի հոմանիշներն են՝ երեժկտալ եւ յօրանջ-երեժկտուք: Անցեալին գիտնականներ չէին գտած յօրանջելու ճշգրիտ պատճառները: Սակայն բժշկական ուսումնասիրութիւններու համաձայն, յօրանջոցը հետեւանքն է թթուածինի նուազումին թոքերու եւ ուղեղին մէջ:

Թթուածինի նուազումով ուղեղը կը գրգռուի եւ արագօրէն կը հրահանգէ, որ տեղի ունենայ յօրանջը: Ան կը տեւէ 5-7 երկվայրկեան: Ուրեմն այս ժամանակամիջոցին, ուղեղին հրամանով, բերանը կը բացուի լայնօրէն, ստոծանին diaphram կուղղուի դէպի վար, թոքերը կընդլայնին եւ տեղի կունենայ արագ շնչառութիւն: Յօրանջոցը անդրադարձ response գործողութիւն մըն է, որ կը յառաջացնէ արթնութիւն եւ խորունկ ու երկար շնչառութիւն: Անոր միջոցաւ բաւարար թթուածին կը հասնի թոքերուն եւ ապա՝ ուղեղին:

Յօրանջոցը կը յատկանշուի մեղմ ուժգնութեամբ ձայնով մը, որ սուլոցի կը նմանի:

Յօրանջող անձին քով գտնուողները ընդհանրապէս իրենք ալ կը սկսին յօրանջել: Այլ խօսքով յօրանջոցը փոխանցիկ է: Մինչեւ օրս չէ յայտնուած այս երեւոյթին գիտական դրդապատճառը: Կոյրեր կը յօրանջեն երբ լսեն մէկու մը յօրանջոցը: Ուրեմն ան միայն տեսնելով փոխանցիկ չէ, այլ նաեւ լսելով:

Աճող սաղմը embryo 15 շաբաթէն ետք կը յօրանջէ: Նորածինը առաջին շունչը առնելէ ետք շուտով կը յօրանջէ: Մանուկները առաջին ամիսներուն շատ կը յօրանջեն: Մարզիկներէն շատերը մրցումէ անմիջապէս առաջ կը յօրանջեն, որպէսզի բնականէն աւելի թթուածին հասցնեն իրենց ուղեղներուն: Շուները օտար անձի մը վրայ յարձակելէ առաջ կը յօրանջեն, որպէսզի բաւարար թթուածին հասնի իրենց ուղեղին:

Հաւաքական միջավայրի մէջ եւ ընկերային շրջանակի մէջ յօրանջելը կը նկատուի տգեղ երեւոյթ մը: Յանձնարարելի է յօրանջելու ընթացքին բաց բերանը գոցել ձեռքով:

Յօրանջելու ընթացքին անհատը կրնայ ունենալ ընդհանուր յօդերու ցաւ, սակայն քնքածնօտային յօդն temporomandibular joint է, որ առաւելաբար կը ցաւի:

                                     

1. Ազդակներ

Բնական պայմաններու մէջ բոլորս կը յօռանջենք օրական մի քանի անգամ, որ բնական երեւոյթ է: Յօրանջոցը ա՛լ աւելի կը պատահի հետեւեալ ազդակներու գոյութեամբ՝

 • Յուզում եւ անձկալի վիճակ
 • Նստակեաց կեանք,
 • Ճարպակալում-գիրութիւն,
 • Քնոտութիւն՝ քունի պակաս, անկանոն եւ կրճատուած քուն,
 • Լուսաւորութիւն՝ քնանալու սկզբնաւորութեան,
 • Մտային, ֆիզիքական եւ հոգեկան յոգնածութիւն,
                                     

2. Հիւանդութիւններ

Շարունակական եւ մնայուն chronic յօրանջոցը հիւանդագին երեւոյթ է: Ան հետեւանքն է որոշ հիւանդութիւններու, որոնք պատճառ կը դառնան օդի եւ հետեւաբար թթուածինի նուազ ներշնչումին: Այս հիւանդութիւններէն կարեւորագոյններն են.

 • Արեան տկարացում anemia,
 • Նուաղում shock
 • Ուղեղային հարուած-վնաս,
 • Սրտի տկարացում եւ յոգնածութիւն,
 • Մահաքուն coma
 • Լուսնոտութիւն epilepsy
 • Ուղեղային Խլիրդ,
 • Որոշ դեղեր, որոնք շնչառութիւնը կը տկարացնեն եւ նուազ օդի-թթուածինի ներշնչումին պատճառ կը դառնան
 • Քունի շնչադադար sleep apnea,
 • Գլխացաւ եւ Անգար migraine,
 • Ճնշուածութիւն, ընկճուածութիւն եւ առանձնութիւն,
 • Սրտա-թոքային հիւանդութիւններ,

Շարունակական յօրանջոցը կրնայ պատահիլ մի քանի վայրկեանը անգամ մը, որ կը դառնայ յոգնեցուցիչ: Ան կը յառաջացնէ սրտի անկանոն զարկ, ոտքերու եւ արմուկներու ցաւ, կեդրոնացումի դժուարութիւն, ուժասպառութիւն, յաւելեալ յոգնածութիւն, գլխացաւ եւ անձկալի վիճակ:

                                     

3. Կասեցում

Ոչ-հիւանդագին յօրանջը կարելի է կասեցնել դիմելով հետեւեալ միջոցառումներուն.

 • Բերանը շուտով գոցել,
 • Ծնօտները եւ ակռաները իրարու սեղմել

Նուազագոյնի իջեցնել

Ոչ-հիւանդագին յօրանջը կարելի է նուազագոյնի իջեցնել եւ կամ արգելք հանդիսանալ դիմելով հետեւեալ միջոցառումներուն.

 • Քնանալ լոյսէ հեռու՝ մթութեան մէջ,
 • Չգիրնալ, քիչ ուտել,
 • Շաքար եւ ճարպ քիչ սպառել,
 • Մարմնամարզանքի հետեւիլ
 • Նստակեաց կեանք չունենալ,
 • Առատ պտուղ եւ կանաչեղէն շատ ուտել,
 • Օրինաւոր եւ չափաւոր քնանալ,
 • Առողջապահական սննդականոնի հետեւիլ,

Հիւանդագին յօրանջը կը վերանայ դարմանելով անոր դրդապատճառ հիւանդութիւնը: