Back

ⓘ Յօդաբորբ
Յօդաբորբ
                                     

ⓘ Յօդաբորբ

Յօրաբորբը յօդի բորբոքում, որուն պատճառը ընդհանրապէս ոչ-մանրէական է: Յօդաբորբը կը պատահի որեւէ տարիքի՝ առանց սեռի խտրութեան: Յօդաբորբը կրնայ անցողակի-ժամանակաւոր ըլլալ եւ կամ մնայուն-երկարատեւ:

                                     

1. Պատճառներ

Յօդաբորբ կը յառաջանայ հետեւեալ պատճառներով.

 • Յօդերու երկարատեւ գործածութիւն եւ ծանրաբեռնութիւն.
 • Մանրէական եւ ժահրային բորբոքում.
 • Մարմնի ինքնավարակամերժութեան հիւանդութիւն autoimmune disease.
 • Ոսկրային կոտրուածք.
                                     

2. Ախտանշաններ

Յօդաբորբը կը յայտնուի տարբեր ախտանշաններով՝ տեղային եւ մարմնական ընդհանուր.

Տեղային ախտանշաններն են.

 • Յօդացաւ.
 • Յօդամկանային ցաւ եւ տկարութիւն.
 • Յօդին շուրջ ջրակուտակում եւ յօդաւիշային հեղուկի կուտակում յօդախոռոչին մէջ.
 • Յօդային այտաքին տարբեր ձեւաւորումներ, աղաւաղումներ եւ տձեւութիւններ.
 • Յօդի անշարժութիւն կամ շարժումի նուազում.
 • Յօդի կարմրութիւն, ջերմութիւն, ուռեցք.

Մարմնական ընդհանուր ախտանշաններն են՝

 • յոգնածութիւն.
 • Ընկճուածութիւն եւ անձկութիւն.
 • Գիրութիւն՝ նստակեաց կեանքի հետեւանքով.
 • Քալելու դժուարութիւն կամ բոլորովին անկարողութիւն.
 • Ընդհանուր կարողութեան նուազում.
                                     

3. Տեսակներ

Գոյութիւն ունին յօդաբորբի տարբեր տեսակներ.

 • Մանրէախտածին յօրաբորբ կամ մանրէայօդաբորբ septic infectious arthritis.
 • Ոսկրաբորբ osteoarthritis կամ հիւծիչ յօդաբորբ degenerative arthritis, որ կը յառաջանայ ծերութեանէ, յօդի վնասումին եւ մանրէական յօդավարակումի պատճառով.
 • Բորակածնային յօդաբորբ gout.
 • Շարահիւսուածքային յօդաբորբ rheumatoid arthritis.
                                     

4. Դարմանում

Յօդաբորբի դարմանումին հիմնական նպատակը իրավիճակը մեղմացնելն է, այսինքն չէզոքացնել կամ մեղմացնել յօդացաւը, կասեցնել յօդաբորբը եւ կանխել յօդի մաշումը եւ անշարժութիւնը: Յօդաբորբը հիմնական դարմանում չունի, սակայն կարելի է մեղմացնել կացութիւնը որոշ միջոցներով, օրինակ՝

 • Հակաբորբոքիչ եւ ցաւաբեկ դեղեր գործածել.
 • Մարզանք ընել.
 • Մարձում կատարել massage.
 • Ջերմութիւն կամ պաղութիւն կիրարկել յօդին վրայ.
 • Յօդը անշարժ պահել ոսկրակալի-բեկակալի splint գործածութեամբ.
 • Վիրաբուժական միջոցառումներ կատարել, օրինակ՝ յօդի վերակենդանացում arthroplasty, յօդի փոխարինում
 • E կենսանիւթ, կրածին calcium եւ Օմեկա 3 գործածել.
 • Կանոնաւոր սնունդի հետեւիլ, առատ պտուղ եւ բանջարեղէն ուտել.
 • Լաւ եւ բաւարար քնանալ, այսինքն նուազագոյնը 8 ժամ.
 • Մտախոհութիւն կատարել meditation.
 • Երկար ժամանակի ընթացքին նոյն ձեւով չնստիլ կամ ոտքի չկանգնիլ.