Back

ⓘ Յովհաննէս Աբամելիքեան
                                     

ⓘ Յովհաննէս Աբամելիքեան

Աբամելիքեան Յովհաննէս, Իշխան, նշանաւոր անձնաւորութիւն վրաց Հերակլ Բ. եւ Կիորկի ԺԲ. թագաւորներու օրով։ Թագաւորի աղջիկը Հեղինէն՝ վրաց թագաւորազն Դաւիթի կինն էր։

Ռուսաց Փաւէլ կայսեր օրով Աբամելիքեան ընտանիքով Փեթերսպուրկ կը տեղափոխուի եւ կայսեր կը ներկայացնէ ադամանդ, որ իր մեծութեամբ եւ յստակութեամբ Ռուսաստանի մէջ երկրորդը կը համարուէր առաջինը հայ վաճառական Սափրզեանցի տարածն էր, որ գնեց իշխ. Օրլովը 400.000 ռուբլիի եւ Եկատերինէ Բ. կայսրուհիին նուիրեց։ Կայսրը՝ Աբամելիքեանին իբրեւ վարձատրութիւն, Փոտոլսկի նահանգին մէջ կալուածներ բախշեց պարագայքով եւ ստրուկներով։

Անոր որդիքը պետական եւ զինուորական ծառայութեան մէջ ընդունուեցան։ Իշխ. Յովաննէս Սիմ. Աբամելիք, որ Փեթերսպուրկի եւ Քիէւի զինարաններու կառավարիչն էր եւ առանձնապէս ուսումնասիրած էր թնդանօթաձուլութեան արհաստը Աղեքսանդր Ա. կայսեր հրամանով Փրուսիոյ Ֆրիտրիխ Վիլհելմ Ա. թագաւորի քով ուղարկուեցաւ, որպէս զի Պերլինի մէջ ուսումնասիրէ թնդանօթաձուլութիւնը։ Այս պատուէրն յաջողութեամբ կատարելով երու վեհապետներուն կողմէ վարձատրուեցաւ։ Իշխ.Աննա Դաւթեան Աբամ. 1832-ի, Ապրիլ 20-էն տուած հրովարտաակով արքունի Ֆրէյլինա ընդունուեցաւ։