Back

ⓘ 179 (թիւ)
                                     

ⓘ 179 (թիւ)

  • A005385 տասներորդ ապահով պարզն է
  • Տարուայ 179 րդ օրն է Յունիս 28-ը նահանջ տարիներուն՝ Յունիս 27-ը
  • A000040 քառասունմեկերորդ պարզ թիւն է
  • Alt 179 -ի գործադրումով կը ստացուի │ նշանը
  • կիրառութիւններ
  • 179 Կլիտայմնեստրա աստեղնեակի կարգային թիւն է
  • A006567 տասնչորսերորդ զրապ թիւն է