Back

ⓘ Մեսրոպ Ամատունի
Մեսրոպ Ամատունի
                                     

ⓘ Մեսրոպ Ամատունի

ԱՄԱՏՈԻՆԻ Մեսռոպ վրդ., Մայր վարժարանի աչկերտած, յաջորդարար Սամաթիա, Խասգիւղ եւ Շահնաղար վարժարանէն չրջանաւարտ 1857-ին Իբր թարգման Կարապետ կիւմիւ չկերտանի գացծ է նոյն թուականին Բարիղ, հոն իբր ունկնդիր հեեւած է բժչկութեան։

Պոլիս վերադարձած 1880-ին Իբր ուսուցիչ հայերէնի մաթեմաթիքի, գիտութեանց, պաչաօնավարած է Պոլոսյ զանազան վարժարարաներըեւ գաւառները։ 1881-ին հրատարակած է Մոլութեան մը զոհէռէ, պարզասէր հայուղեաց առաջարկութեամբ 1892-ին կը ձերբակայուի իբրեւ Հնչակեան, Գաղատիա կը դրկուի դատուելու, ուր ներման, Գաղատիա կը ղրկուի ղատուելու,ուր ներման կ’արջանանայ։ 1893-ին Պոլիս կը վերադառնայ ուր Ս. Յակոբի որբանոցին մէջ կը պաչտօնավարէ։

Վաղաժաման կորսնցուցած ըլլալով իր կինը եւ 34 տարեկան սղան այս կսկիծներու մխիթարութիւնը գտած է եկեղեցիցականութեան թէջ 1901-Սին երթալով իբր միաբան վարդապետ կը ձեռնադրուի։ 1908-ին Ֆէնէսէի դպրոցի տնօրէնութեան կը հրաւիրուի կ’երթայ։ 1909-ին պաչտօնը կը թողու եւ բժըչկութեամբ կը զբաղի։ Կը տարագրուի, զինադադարին ատեն մը Հայէպ կը մնայ ետոյ Պոլիս կը դառնայ. 1927-էն ի վեր Պուլկարիոյ Այթօս քաղաքին մէջ կը պաչտօնավարէ։ Հասցէն է՝ Rev. p. Mesrob Amadouni, Eglise Arménienne Aïtos Bulgarie