Back

ⓘ Ճափոներէն
                                               

Հիրոշիմայի Խաղաղութեան Յուշարձան

Հիրոշիմայի խաղաղութեան հուշարձան կամ Գեմբակու դոմու, Հիւլէային գմբեթ), մինչեւ Երկրորդ համաշխարհային պատերազմը Հիրոշիմայի առեւտրաարդիւնաբերական պալատի ցուցադրական կեդրոնի շէնքը ։

Ճափոներէն
                                     

ⓘ Ճափոներէն

Ճափոներէն, արեւելաասիական լեզու։ Վիճելի կը համարուի որեւէ լեզուաընտանիքին պատկանիլը։ Ճափոներէնը մայրենի լեզու է 127 միլիոն մարդոց՝ գլխաւորապէս Ճափոնի մէջ ապրողներուն համար։ Ըստ աշխարհի լեզուներու դասակարգման՝ խօսողներու թիւով 8-րդն է։ Ճափոներէնը պաշտօնական լեզու է Ճափոնի մէջ։

Բառակազմութիւններու ժամանակ կը կիրառուի վերջաւորութիւններ միացնելը՝

  • ։ -շեոյ, -ճեոյ -所, հաստատութիւններու անուններուն համար՝ սայպան 裁判 դատ- սայպանշեոյ 裁判所 դատարան։
  • ։ -կաքու -学, գիտութիւններու անուններուն համար՝ կէնկոյ 言語 լեզու- կենկոկաքու 言語学 լեզուաբանութիւն, թիրի 地理 երկրագունդ- թիրիկաքու 地理学 աշխարհագրութիւն;
  • ։ -քէյ -計, չափող գործիքներու անուններուն համար՝ քիացու 気圧 մթնոլորտային ճնշում- քիացուքէյ 気圧計 ճնշաչափ;

Ճափոնական մշակոյթի արտահանումէն շատ բուն ճափոնական բառեր եւրոպական լեզուներուն մէջ դարձած են սովորական եւ այսօր կը գործածուին նաեւ հայերէնի մէջ՝ քամիքազե, օրիկամի, սուտոքու, սամուրայ, ցունամի, սուշի եւ այլն։